31. 10. 2020  5:45 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
ProgramUrčené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
BP
Návrh a dimenzovanie koreňových čistiarní odpadových vôd pre malé zdroje znečistenia
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
2.
DP
Návrh a optimalizácia parametrov výrobne kyslíka v prostredí ropnej rafinérieOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPTPodrobnosti tématu1 / --
3.
BP
Návrh adsorpčnej jednotky na sušenie vzduchuMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Návrh bioreaktora na produkciu streptomycínu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Piliar, M.
5.
BP
Návrh bioreaktora na produkciu tetracyklínovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
6.
BPNávrh biotechnologickej produkcie kyseliny jantárovejČerveňanský, I.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nagy, R.
7.
BP
Návrh biotechnologickej výroby kyseliny poly-gama-glutámovej
Antošová, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
8.
BP
Návrh dvojstupňového procesu na splyňovanie tuhého alternativného paliva (TAP)Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Polakovič, M.
9.
BP
Návrh hybridného systému bioreaktor-mikrofiltrácia-adsorpcia pre výrobu ružovej arómy
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / --
10.
BP
Návrh jednotky na kryogénnu separáciu kyslíka zo vzduchu pre splyňovač ťažkých ropných zvyškov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Poláková, N.
11.
BPNávrh membránovej jednotky na zvýšenie obsahu metánu v surovom bioplyne
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Bíreš, M.
12.BPNávrh opatrení na zníženie pachovej stopy a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výroby
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BP
Návrh procesov absorpcií zlúčenín chlóru a síry z plynu, vyrobeného splyňovaním tuhého komunálneho odpaduOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
14.
BPNávrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
15.
BPNávrh technologickej linky na výrobu formaldehyduStopka, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.BPNávrh technológie na regeneráciu odpadových olejovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Holienka, K.
17.
DPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
18.
DP
Návrh vhodnej technológie na efektívnu separáciu 2-metyl butanolu a 3-metyl butanolu z pribudlinyTimár, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1