24. 10. 2020  0:08 Kvetoslava
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž

Poř.
Typ
Název tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgram
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Podmienky pre nitritáciu v odpadových vodách
Drtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
2.
DPPokročilé postupy pri odstraňovaní mikroplastov, mikropolutantov či potenciálne infekčných RNA fragmentov z odpadových vôdOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
3.
BP
Popis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sieti
Imreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
BP
Popis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sieti
Imreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.BPPorovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancieOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Tomka, M.
6.
BP
Porovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DPPosúdenie bezpečnosti chemických jednotiek využitím individuálneho s spoločenského rizikaLabovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Posúdenie možnosti repoweringu priemyselnej teplárneVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Kšiňanová, M.
9.
BP
Posúdenie náhrady ionomeničovej technológie za reverznú osmózu pri výrobe demineralizovanej vody
Variny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Kissová, E.
10.
DP
Posúdenie životného cyklus (LCA analýza) výrobku
Popovičová, A.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Hanuljaková, H.
11.
DP
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov z mlieka
Ačai, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
12.
BP
Prestup vybraných mikropolutantov z pôdy do poľnohospodárskych rastlínOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Prevádzka KČOV v sezónnych podmienkach
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Ondrigová, A.
14.
DP
Prevádzková optimalizácia a možnosť uplatnenia nových technológií pri výrobe alkylátu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Švistun, L.
15.BP
Procesy odstraňovania fosforu a sulfidov z odpadovej vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
16.DP
Produkcia tyrozol fruktozidu s prídavkom hlbokoeutektických rozpúšťadiel
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)I-CHEIxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
DPProdukcia tyrozol fruktozidu s prídavkom hlbokoeutektických rozpúšťadielÚstav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--