25. 10. 2020  15:51 Aurel
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | D | E | F | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | V | W | Z | Ž

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Adsorpčná separácia tyrozol beta-D-fruktofuranozidu z reakčnej zmesi
Antošová, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
2.
DP
Alternatívna výroba esterov s využitím následných reakcií
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Chmúrny, R.
3.
BP
Analýza mikroplastov z vodného prostredia
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.DPBilancia a analýza reakčnej sekcie Fluidného Katalytického KrakuVariny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEIFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Jánošíková, Š.
5.
BPBiomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorovMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 2
Belková, P.
6.
BPBiomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorovMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
7.
BPBiomarkery – ich možné využitie pri monitoringu ochorení v populácii pomocou nových typoch biosenzorovMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-POVYKO
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Bioplasty možný zdroj mikro a nanoplastov ?
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
9.
BP
Bioprodukcia glutamánu sodného
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.BPBioprodukcia xylitoluKurák, T.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
11.
DP
CFD modelovanie viacfázového miešaného bioreaktora s imobilizovanými mikroorganizmamiStopka, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
12.
DP
Definovanie stability čistiarenských kalov pomocou rôznych technologických kritériíBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
13.BPDelenie azeotropickej zmesi prostredníctvim extrakčnej destilácieSteltenpohl, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
14.DP
Dominantné zdroje mikroplastov pre životné prostredie a ich možný vplyv na správanie sa vybraných vodných živočíchov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
15.
BP
Ekotoxikologický vplyv niklu na vybrané druhy organizmovZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
16.
BPEkotoxikologický vplyv niklu na vybrané druhy organizmovZakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
17.
DP
Experimentálne štúdium adsorpcie a desorpcie v rámci hybridných reaktívne-separačných systémov
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
18.
BP
Frakčná destilácia vzduchu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
19.DP
Heterogénne zrazeniny struvitu a ťažké kovy
Imreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
20.
DP
Charakterizácia procesu zachytávanie CO2 prostredníctvom absorpcie spojenej s chemickou reakciou
Steltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
21.
DPInovatívne postupy v oblasti inteligentného monitoringu vybraných biomarkerov v odpadových vodáchMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
DP
Investigation of the freezing step in lyophilization
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lapeš, P.
23.DP
Katalytická hydrodeoxygenácia a krakovanie bio-oleja z pyrolýzy lignocelulózovej biomasy
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
24.
BP
Kinetické testy predúpravy kukuričnej slamy pre produkciu bioplynuHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DP
Kinetika výroby chirálnych laktónov s imobilizovanou celobunkovou cyklohexanón monooxygenázouOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.DP
Komunálna čistiareň odpadových vôd s konceptom aeróbnej granulovanej biomasy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Liečivá v odpadových vodách ako nástroj na definovanie zdravotného stavu obyvateľstva
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
28.
BP
Manažment zrážkovej a šedej vody jestvujúcej prevádzky - návrh vodozádržných opatrení a nakladanie s dažďovými vodami; úprava a recyklácia technologických a odpadových vôd.
Popovičová, A.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
29.DP
Matematické modelovanie chladenia gumového pásu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Matematické modelovanie membránovej separácie na čistenie surového bioplynu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Domaniža, J.
31.
DP
Membránové procesy v úprave vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.
DPMeranie fyzikálnochemických vlastností iónových kvapalín ako potenciálnych rozpúšťadiel v chemickej technológii
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
33.BPMikroplasty – zdroje a ich výskyt v rôznych zložkách životného prostrediaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
BP
Monitoring spotreby drog a liečiv na hudobných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
35.
BP
Možnosti odstraňovania vírusov nie len z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
36.BP
Návrh a dimenzovanie koreňových čistiarní odpadových vôd pre malé zdroje znečistenia
Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ščavnická, K.
37.
DPNávrh a optimalizácia parametrov výrobne kyslíka v prostredí ropnej rafinérieVariny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
38.
BP
Návrh adsorpčnej jednotky na sušenie vzduchuOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BPNávrh bioreaktora na produkciu streptomycínu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Piliar, M.
40.
BP
Návrh bioreaktora na produkciu tetracyklínovOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Klčová, K.
41.
BP
Návrh biotechnologickej produkcie kyseliny jantárovejČerveňanský, I.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
42.BPNávrh biotechnologickej výroby kyseliny poly-gama-glutámovejAntošová, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Koššuthová, A.
43.
BPNávrh dvojstupňového procesu na splyňovanie tuhého alternativného paliva (TAP)Haydary, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Polakovič, M.
44.
BP
Návrh hybridného systému bioreaktor-mikrofiltrácia-adsorpcia pre výrobu ružovej arómy
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Piecka, T.
45.
BP
Návrh jednotky na kryogénnu separáciu kyslíka zo vzduchu pre splyňovač ťažkých ropných zvyškov
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Poláková, N.
46.
BPNávrh membránovej jednotky na zvýšenie obsahu metánu v surovom bioplyneMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
47.
BPNávrh opatrení na zníženie pachovej stopy a príprava manažmentu pachových látok pre vybrané priemyselné a poľnohospodárske výrobyPopovičová, A.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
48.
BP
Návrh procesov absorpcií zlúčenín chlóru a síry z plynu, vyrobeného splyňovaním tuhého komunálneho odpadu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Menkeová, M.
49.
BP
Návrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
50.
BP
Návrh technologickej linky na výrobu formaldehydu
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
51.
BP
Návrh technológie na regeneráciu odpadových olejov
Timár, P.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
52.
DP
Návrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vody
Zakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
53.
DP
Návrh vhodnej technológie na efektívnu separáciu 2-metyl butanolu a 3-metyl butanolu z pribudlinyTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
54.BP
Odpadové vody ako možný zdroj informácií o šírení sa ochorenia COVID-19 v populácii
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
55.
BP
Odpadové vody ako možný zdroj informácií o šírení sa ochorenia COVID-19 v populácii
Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.
BP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvouZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
57.
BP
Odstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvouOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
58.
BP
Odstraňovanie farmaceutík na čistiarňach odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Černáková, L.
59.DPOdstraňovanie lindánu z vôd adsorpciou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
60.BPOdstraňovanie niklu z vôd adsorpciou
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
61.DP
Odstraňovanie sfarbenia z celulózo-papierenských odpadových vôd procesom adsorpcie
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Babjak, D.
62.DP
Odstraňovanie sfarbenia z celulózo-papierenských odpadových vôd koaguláciou a ozonizáciou
Zakhar, R.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
63.DPOdstraňovanie vybraných prioritných organických látok a mikropolutantov v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
64.
BP
Optimalizáciu procesu výroby a separácie ETBELabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
65.
BP
Optimalizáciu procesu výroby monochlór benzénu priamou chloráciou benzénuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
66.
DPPodmienky pre nitritáciu v odpadových vodáchOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Karlovská, I.
67.
DP
Pokročilé postupy pri odstraňovaní mikroplastov, mikropolutantov či potenciálne infekčných RNA fragmentov z odpadových vôdMackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
68.BPPopis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sietiImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BP
Popis bioredukcie SO42- na S2- v stokovej sieti
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
70.
BP
Porovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
71.
BPPorovnanie spôsobov spracovania čistiarenských kalov z hľadiska materiálovej a energetickej bilancie
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
72.DP
Posúdenie bezpečnosti chemických jednotiek využitím individuálneho s spoločenského rizika
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
73.
BP
Posúdenie možnosti repoweringu priemyselnej teplárne
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Kšiňanová, M.
74.
BP
Posúdenie náhrady ionomeničovej technológie za reverznú osmózu pri výrobe demineralizovanej vody
Variny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / --
75.
DPPosúdenie životného cyklus (LCA analýza) výrobkuPopovičová, A.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Hanuljaková, H.
76.
DP
Predikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrov z mlieka
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
77.
BP
Prestup vybraných mikropolutantov z pôdy do poľnohospodárskych rastlín
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
78.
DP
Prevádzka KČOV v sezónnych podmienkach
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Ondrigová, A.
79.
DP
Prevádzková optimalizácia a možnosť uplatnenia nových technológií pri výrobe alkylátuVariny, M.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
80.
BPProcesy odstraňovania fosforu a sulfidov z odpadovej vodyDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
81.
DP
Produkcia tyrozol fruktozidu s prídavkom hlbokoeutektických rozpúšťadiel
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)I-CHEIxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
82.
DP
Produkcia tyrozol fruktozidu s prídavkom hlbokoeutektických rozpúšťadiel
Polakovič, M.
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
83.BP
Regenerácia iónovej kvapaliny používanej na separáciu azeotropickej zmesi alkohol - voda
Graczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
84.
DP
Removal of Selected Contaminants from Water in Kabul
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
85.
DP
Removal of Selected Contaminants from Water in KabulOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
86.DPResearch of inhomogeneous lyophilization
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
87.
BP
Separácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
88.
DP
Separácia horčíka prostredníctvom zrážania s využitím iónovýmenných membránČerveňanský, I.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
89.
DPSimulácia a optimalizácia vulkanizácie gumárenských výrobkov využitím CFD
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Erteľová, K.
90.
DP
Sorpcia ako perspektívny spôsob na odstraňovanie liečiv z odpadových vôd
Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
91.DPSplyňovanie zmesí plastového odpadu a zvyšku z jednotky hydrokrakovania zvyškov (RHC)Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEIxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Huseynzade, D.
92.
DP
Spracovanie kalových vôd a fermentačného zvyšku z anaeróbnej stabilizácie a bioplynových staníc
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
BP
Sušenie čistiarenských kalov – nevyhnutnosť alebo slepá cesta slovenského čistiarenstva?
Bodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
DP
Štúdium možností odstraňovania antimónu z reálneho vodného zdroja
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
95.DPŠtúdium možností úpravy vyčistenej odpadovej vody pre jej opätovné využitieZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
96.
DP
Štúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
97.
DP
Štúdium predspracovania kukuričnej slamy pre zvýšenú produkciu bioplynu
Hutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
98.
DP
Štúdium transportu iónov cez iónovýmenné membrány v procese Donnanovej dialýzyOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Šimášek, M.
99.
DP
Testovanie využiteľnosti filmovej odparky na regeneráciu iónových kvapalínOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
100.DPViacúrovňová intenzifikácia procesu sušenia chlorovodíkaLabovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
101.
DP
Vírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
102.DPVírus SARS-CoV-2 – výskyt, jeho možný monitoring a odstraňovanie z odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-VHKPFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Biroščáková, L.
103.DP
Vplyv antibiotík na aktivitu čistiarenských kalov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
104.
BP
Vplyv degradačných produktov organochlórovaných pesticídov na biologické odstraňovanie dusíkatého znečisteniaOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Horná, A.
105.DPVplyv liečiv na aktivitu nitrifikačných baktérií
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
106.
DP
Vplyv oxidačných produktov organochlórovaných mikropolutantov na prevádzku reaktora s aktivovaným kalom
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZPxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
107.
BPVplyv pH na zrážanie S2- z reálnej odpadovej vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
108.
DP
Vplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných organochlórovaných mikropolutantov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
109.DPVplyv procesných parametrov na distribúciu síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAB)Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
Gergelyová, K.
110.DP
Vplyv vody s nízkou neutralizačnou kapacitou na ČOV so špecifickými podmienkami prevádzky
Imreová, Z.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
111.
BP
Vplyv vybraných chlórovaných pesticídov na aktivitu anaeróbnej biomasy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
112.BP
Vplyv vybraných chlórovaných pesticídov na aktivitu anaeróbnej biomasy
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
113.
DP
Výpočet priamych emisií skleníkových plynov a návrh opatrení na ich zníženie pri výrobe automobilov
Popovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
114.
BP
Výroba anilínu hydrogenáciou nitrobenzénuMarkoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
115.
BPVýroba cyklohexánu hydrogenáciou benzénuOddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
116.
BP
Výroba čistého etanolu
Markoš, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
117.
BP
Výroba etylesteru kyseliny octovej
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHIFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
118.
DP
Výroba fenylacetaldehydu a kyseliny fenyloctovej v membránovom hybridnom systéme
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Sujová, L.
119.
BPVýroba kvasničného extraktuIlleová, V.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
120.
BP
Výroba propylén glykoluLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHI
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
121.
BP
Výroba vodíka z glycerolu
Janošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Szenesiová, B.
122.
BP
Výskyt vybraných typov liečiv a drog v odpadových, povrchových a pitných vodách Slovenska a ich možný spôsob detekcie
Mackuľak, T.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Dratva, D.
123.DP
Vyšetrovanie adsorpčných kapacít na multimodálnych adsorbentoch
Kurák, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Chomjaková, D.
124.
DP
Vyšetrovanie desorpcie zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
125.DP
Vyšetrovanie desorpcie zmesi 1-fenyletanolu a acetofenónu
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
I-CHEIxA
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
126.DPVyužitie adsorpcie pri odstraňovaní atrazínu z reálneho vodného zdrojaOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Paulíková, M.
127.
DP
Využitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstve
Labovský, J.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
128.BPVyužitie koagulácie a flokulácie na zlepšenie kvality banských vôd
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
129.
BP
Využitie membrán pri čistení odpadovej vody za účelom jej použitia pri zavlažovaníOddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
130.
DP
Využitie respirometrickej aktivity (AT4) na charakterizáciu stability komunálnych odpadov
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
131.DPVyužitie zeolitov v úprave vody
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
132.
BPVývoj softvéru na výpočet chemicko-inžinierskych vlastností látok a procesov
Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva (FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
133.
DP
Water management in Georgia - history and future developmentBodík, I.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-TOZP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
134.
DP
Zhodnocovanie tuhého alternatívneho paliva jeho termickým spracovaním
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
135.
BP
Zhodnotenie vplyvu spracovania externých substrátov v anaeróbnej stabilizácii na prevádzku ČOV
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
136.DP
Zlepšenie inherentnej bezpečnosti pri návrhu výrobných procesov pomocou počítačovo podporovaného matematického modelovania.
Jelemenský, Ľ.
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
137.
BPZnižovanie inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
138.
DP
Zohľadňovanie účinnosti využitia energií a materiálov, procesnej bezpečnosti a environmentálneho dopadu pri dizajne výrobných prevádzok
Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
I-CHEI
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
139.BPŽelezany vo forme tabliet a ich možné aplikácie pri čistení odpadových vôdButor Škulcová, A.
Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--