29. 5. 2020  15:19 Vilma
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené proPodrobnostiObsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Decentralizované strojové učenie a optimalizáciaKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Fedorová, K.
2.BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
3.
DisP
Distribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
4.
DP
Energeticky efektívne riadenie doskového výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
Galčíková, L.
5.
BP
Experimentálna prevádzka membránového procesu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Žabková, A.
6.
BP
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetlaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Beke, P.
7.DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesu
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DP
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1 Kintler, M.
9.
BPHravé vizualizácieValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DisP
Hybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesovPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
11.
DP
LEGO Mindstorms NXT
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
12.
BPLEGO Mindstorms NXTValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
13.
DP
LEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadenia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
14.BPMatematické modelovanie a riadenie bioreaktoraKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOTFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DisP
Množinové riadenie nelineárnych systémov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
16.BPModelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcieKlaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
17.
BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
18.
BP
Modelovanie a riadenie biotechnologického procesuBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOTFCHPT
Podrobnosti tématu
2 / 2
19.
BP
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
FCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Turčan, T.
20.
BP
Modelovanie a riadenie chemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
22.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolónyPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
23.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
24.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Smetana, M.
25.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BPModelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOPOTFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.BPModelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
BP
Modelovanie rúrkového chemického reaktora
Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátoraKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
30.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Klaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Morozov, A.
32.
BP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/SimulinkOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
33.
DPOnline návrh blokovej schémy pre Matlab/SimulinkČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.BPOptimálny návrh experimentovPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
35.
DP
Optimálny návrh experimentovPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
36.
DisP
Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
BP
Potravinársky automatValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
38.
BP
Potravinársky automat
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-POVYKO
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
39.
DP
Potravinársky automat
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.BPPrediktívna dátová analytika s využitím strojového učeniaKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Wadinger, M.
41.
DP
Prediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modeloch
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
DisP
Prediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťou
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPxAFCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
43.
BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox Matlabu
Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
45.DP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
DisP
Robustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
47.
DP
Rýchle nelineárne prediktívne riadenieKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kohút, R.
48.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
49.
DPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
50.
DPStatická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrárníKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ábelová, T.
51.
BPTvorba dynamických webových stránokČirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
52.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
53.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
54.
DP
Tvorba Edukačných ZariadeníOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 5
--
55.BPVýpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhadOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
56.DPVýpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DisPVýskumno-vzdelávacie vzdialené laboratóriá pre riadenie technologických procesovFikar, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
58.
DPVývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Trautenberger, R.
59.
DP
Webová vizualizácia procesných údajovČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1