9. 7. 2020  16:55 Lujza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPDecentralizované strojové učenie a optimalizácia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DizP
Distribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenie
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
4.DPEnergeticky efektívne riadenie doskového výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Experimentálna prevádzka membránového procesu
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Žabková, A.
6.BPFotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetlaKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Hravé vizualizácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
10.DizPHybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesovPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
BP
LEGO Mindstorms NXTOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
12.DP
LEGO Mindstorms NXT
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
13.DPLEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadeniaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 3--
14.
BP
Matematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
15.
DizPMnožinové riadenie nelineárnych systémovOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
16.BPModelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcieKlaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
17.BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Bakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
Modelovanie a riadenie biotechnologického procesuÚstav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy
2 / 2
Krištof, M.
Nguyen Hai, T.
19.
BP
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Turčan, T.
20.BPModelovanie a riadenie chemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
22.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPModelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
25.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
26.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
28.
BP
Modelovanie rúrkového chemického reaktora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.
DP
Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátora
Kalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Dzurková, D.
30.
DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
31.
DP
Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
32.
DPOnline návrh blokovej schémy pre Matlab/SimulinkČirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
33.
BP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Čirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
34.DPOptimálny návrh experimentovPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.BP
Optimálny návrh experimentov
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DizP
Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
37.
BP
Potravinársky automat
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-POVYKOFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
38.
DP
Potravinársky automat
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
39.
BP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
40.
BP
Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
DP
Prediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modeloch
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
42.DizP
Prediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťou
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPxA
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
43.
BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox MatlabuOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
44.
DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
45.DPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
46.
DizP
Robustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
47.
DP
Rýchle nelineárne prediktívne riadenieKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
DP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
49.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
50.
DP
Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrárníKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
BP
Tvorba dynamických webových stránokOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Chowaniecová, D.
52.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 5
--
53.DPTvorba Edukačných Zariadení
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5--
54.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy
0 / 5
--
55.
DP
Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhadPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
56.BPVýpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhadPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
57.DizP
Výskumno-vzdelávacie vzdialené laboratóriá pre riadenie technologických procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
58.
DPVývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látokOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
59.DP
Webová vizualizácia procesných údajov
Čirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti témy1 / 1