12. 8. 2020  16:25 Darina
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
Decentralizované strojové učenie a optimalizácia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
2.
BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DisP
Distribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenieKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
4.
DP
Energeticky efektívne riadenie doskového výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BPExperimentálna prevádzka membránového procesuPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
6.
BP
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla
Kalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Beke, P.
7.
DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesuOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
DP
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
9.
BP
Hravé vizualizácie
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
10.
DisP
Hybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesovPaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
DP
LEGO Mindstorms NXT
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
12.
BP
LEGO Mindstorms NXTValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3--
13.DPLEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadeniaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
14.
BPMatematické modelovanie a riadenie bioreaktora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.
DisP
Množinové riadenie nelineárnych systémov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
16.
BP
Modelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcieKlaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Bakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
BP
Modelovanie a riadenie biotechnologického procesu
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2--
19.
BP
Modelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Klaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / --
20.
BP
Modelovanie a riadenie chemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
21.BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
22.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
23.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOTFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
24.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Smetana, M.
25.
BPModelovanie laboratórnej membránovej separácieOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
BPModelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
28.
BP
Modelovanie rúrkového chemického reaktora
Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
DP
Návrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátoraKalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1 Dzurková, D.
30.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
31.
DP
Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
32.
BPOnline návrh blokovej schémy pre Matlab/SimulinkČirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
33.DP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
34.BP
Optimálny návrh experimentov
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
35.
DP
Optimálny návrh experimentov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
36.
DisP
Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / ----
37.
BP
Potravinársky automat
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
38.
BP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-POVYKOFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
39.DP
Potravinársky automat
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 2
--
40.
BP
Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učeniaKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
DP
Prediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modeloch
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.DisP
Prediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťou
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
43.
BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox Matlabu
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Oravec, J.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
45.
DP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
DisPRobustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesovBakošová, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
47.
DP
Rýchle nelineárne prediktívne riadenie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
48.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnínValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
49.
DP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
50.
DPStatická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrárníKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
51.BP
Tvorba dynamických webových stránok
Čirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
53.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 5
--
54.
DP
Tvorba Edukačných Zariadení
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
55.
BP
Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
56.
DP
Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
57.
DisP
Výskumno-vzdelávacie vzdialené laboratóriá pre riadenie technologických procesov
Fikar, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
58.DP
Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
59.
DP
Webová vizualizácia procesných údajovČirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--