31. 10. 2020  16:30 Aurélia, pamätný deň - Deň reformácie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | D | I | K | M | N | O | R | S | Š | T | V

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Určené pro
PodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.
DP
Application of Mixed-Integer Optimization in the Development of Optimal Time Schedules
Klaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
2.
DPAutomatická detekcia aktivácie elektrických spotrebičovKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
BP
Automatická detekcia aktivácie elektrických spotrebičov
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
4.
DP
Automatická detekcia kvality potravín pomocou strojového učeniaOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
BP
Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúkOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu
1 / --
6.
DP
Blockchain a jeho využitie v riadení procesov
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
7.
BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerouValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
9.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerouValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
10.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerou
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 3--
11.
BP
Konštrukcia a programovanie robotického vozidla so všesmerovými kolesami
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
12.
BP
Modelovanie a návrh riadenia v prostredí UniSim Design
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
13.DPModelovanie a optimalizácia prevádzky laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
14.
BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktoraBakošová, M.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
15.
BPModelovanie a riadenie chemického reaktoraBakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
16.
BP
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov
Bakošová, M.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
17.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny v gPROMS ModelBuilderPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
18.
BP
Monitorovanie kvality ovzdušia v prednáškových miestnostiach
Klaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
BP
Motorizovaný posuvník pre videokameruKalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
20.DPNávrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre pedagogikuOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
21.
DP
Návrh a implementácia mobilných aplikácií
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
22.BP
Návrh a implementácia riadiacich algoritmov na 8-bitovom mikroprocesore
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bujdáková, M.
23.
DP
Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre vedu a výskum
Čirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
24.
DP
Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre zamestnancov
Čirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
25.
DP
Návrh a trénovanie komunikačného robota
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
26.
DP
Návrh fuzzy a neuro-fuzzy regulátorov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
27.BP
Návrh fuzzy regulátorov v prostredí Fuzzy Logic Toolboxu Matlabu
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 2--
28.DP
Návrh prediktívneho riadenia technikou move-blocking pre chemický reaktor
Oravec, J.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1
29.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
30.
DP
Optimálny návrh experimentov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
31.
DPRedukcia uhlíkovej stopy spojenej s pokročilým riadením výmenníka teplaÚstav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
32.
DP
Riadenie a optimalizácia batériových úložísk v koncepte smart grid
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.BP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
34.
DP
Riadenie technologických procesov s využitím PLC
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kavor, J.
35.
DP
Robotický systém na vyhľadávanie zdrojov znečistenia povrchových vôd
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
36.
BP
Robotický systém na vyhľadávanie zdrojov znečistenia povrchových vôdOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
37.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín - realizovateľnosť
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
38.DPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín - realizovateľnosťValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.DP
Softvérové senzory pre priemysel
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti tématu
1 / 1
40.
BP
Šifrované procesné riadenie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
41.
DP
Triedička farebných objektov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vagaská, Z.
42.
BPTvorba Edukačných ZariadeníOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
43.
DP
Tvorba Edukačných ZariadeníOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
44.
DP
Tvorba responzívne webového systému na tvorbu rozvrhovOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti tématu0 / --
--
45.DP
Využitie prístupov strojového učenia pri identifikácii a riadení dynamických systémov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
46.
BP
Vývoj softvéru na výpočet chemicko-inžinierskych vlastností látok a procesov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--