20. 10. 2020  14:55 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | D | I | K | M | N | O | R | S | Š | T | V

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.DPApplication of Mixed-Integer Optimization in the Development of Optimal Time SchedulesOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.DP
Automatická detekcia aktivácie elektrických spotrebičov
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.BPAutomatická detekcia aktivácie elektrických spotrebičov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Automatická detekcia kvality potravín pomocou strojového učenia
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
5.
BP
Bezdotykové ovládanie zariadení gestami rúk
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
6.DP
Blockchain a jeho využitie v riadení procesov
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BP
Digitálne dvojča výmenníka tepla
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
8.BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerou
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
9.
BP
Identifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerou
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3--
10.
BPIdentifikácia zvýšenej teploty osôb - testovanie nizkorozpočtovou termokamerouValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
11.
BP
Konštrukcia a programovanie robotického vozidla so všesmerovými kolesami
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
12.
BP
Modelovanie a návrh riadenia v prostredí UniSim Design
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.DPModelovanie a optimalizácia prevádzky laboratórnej membránovej separáciePaulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Modelovanie a riadenie biochemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)B-BIOT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
15.
BP
Modelovanie a riadenie chemického reaktora
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2
--
16.
BP
Modelovanie a riadenie kaskády biochemických reaktorov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
17.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny v gPROMS ModelBuilderPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
18.
BP
Monitorovanie kvality ovzdušia v prednáškových miestnostiach
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Motorizovaný posuvník pre videokameruKalúz, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DPNávrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre pedagogiku
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
21.DP
Návrh a implementácia mobilných aplikácií
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
22.
BP
Návrh a implementácia riadiacich algoritmov na 8-bitovom mikroprocesoreKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
23.
DP
Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre vedu a výskum
Čirka, Ľ.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.
DP
Návrh a implementácia Informačného systému ÚIAM v Laraveli – moduly pre zamestnancov
Čirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
25.
DPNávrh a trénovanie komunikačného robotaOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.DP
Návrh fuzzy a neuro-fuzzy regulátorov
Vasičkaninová, A.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
27.
BP
Návrh fuzzy regulátorov v prostredí Fuzzy Logic Toolboxu MatlabuOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
28.DPNávrh prediktívneho riadenia technikou move-blocking pre chemický reaktorOravec, J.
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.DPNávrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
30.DP
Optimálny návrh experimentov
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
31.
DP
Redukcia uhlíkovej stopy spojenej s pokročilým riadením výmenníka teplaOravec, J.Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy1 / 1
32.
DP
Riadenie a optimalizácia batériových úložísk v koncepte smart grid
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
33.BPRiadenie systémov metódou "gain scheduling"Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DP
Riadenie technologických procesov s využitím PLC
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
35.DP
Robotický systém na vyhľadávanie zdrojov znečistenia povrchových vôd
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
BP
Robotický systém na vyhľadávanie zdrojov znečistenia povrchových vôd
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
37.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín - realizovateľnosť
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DPSledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín - realizovateľnosťValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DP
Softvérové senzory pre priemysel
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
40.
BP
Šifrované procesné riadenie
Kvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
41.DP
Triedička farebných objektov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5
--
43.DP
Tvorba Edukačných Zariadení
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5--
44.
DP
Tvorba responzívne webového systému na tvorbu rozvrhov
Klaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
45.
DP
Využitie prístupov strojového učenia pri identifikácii a riadení dynamických systémov
Klaučo, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
46.
BPVývoj softvéru na výpočet chemicko-inžinierskych vlastností látok a procesov
Ústav informatizácie, automatizácie a matematiky (FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--