27. 10. 2020  7:32 Sabína, pamätný deň - Deň černovskej tragédie
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DP
Antibakteriálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPxAI-PSPxA-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
2.
BP
Antibakteriálne polymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzitu
Khunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
3.
DP
Aplikácia biopolymérov do kaučukových zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
4.
BP
Bioaktívne zlúčeniny stromovej kôry s antivirálnym účinkom.Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Bednárová, M.
5.BP
Bioaktívne zlúčeniny stromovej kôry s antivirálnym účinkom.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
6.
DPBiodegradovateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov pre medicínske aplikácieFeranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
7.DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre technológiu vyfukovania
Vanovčanová, Z.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
8.
BP
Bioplasty na báze furánových polyesterov
Eckstein, A.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
9.BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácie
Vašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
10.
BP
Biopolyméry ako zložky gumárskych zmesíHudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
12.BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Skotnicová, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
14.
BPCOVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierovOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
15.BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
BPCOVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
17.BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Skotnicová, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
18.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierovSkotnicová, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxA--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
19.
DP
Čistenie želatínovej fotografie pomocou hydrogélovJančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-OMOD--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Olšavská, Z.
20.
DP
Delignifikácia jednoročných vlákien s použitím zelených rozpúšťadielJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Jančíková, V.
21.
BP
Delignifikácie jednoročných vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadielJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
22.
DP
Ekologické fóliové materiály s vysokou hodnotou prieťažnosti
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
23.
BP
Environmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničinyOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
24.
BP
Environmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničiny
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
25.BPEnvironmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničiny
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných v kozmetickom priemysleHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysle
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.DPExtrakcia biologicky aktívnych látok zo stromovej kôryHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
29.
BPExtrakcia látok z brezovej kôry použitím zelených rozpúšťadiel s potenciálom ich využitia v kozmetikeJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO--FCHPTPodrobnosti tématu2 / --
30.
BP
Extrakty z kôry – zdroj zlúčenín s bioaktívnymi účinkami.Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
31.BPExtrakty z kôry – zdroj zlúčenín s bioaktívnymi účinkami.Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
32.BP
Farbenie vlákien zo zmesí PLA/PHB
Ujhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
33.
BPFotografický negatív (1840 – 1950)Jančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
34.
BP
Charakteristika alginátových bioatramentov pre 3D inkjetovú biotlač
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
35.DP
Inžinierstvo kostného tkaniva
Vašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-BBT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
36.
DPKeramické kompozitné materiály pre medicínske využitieOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
37.DPKoloristické vlastnosti vlákien zo zmesí polymérov z obnoviteľných zdrojovUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPxA
I-PSPxA-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
38.DP
Kompozitné materiály na báze biodegradovateľných polymérov vhodné pre 3D tlač
Feranc, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
39.
BP
Kompozity na báze elastomérnej matrice a magneticky mäkkého plniva
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
40.
BP
Konjugované tiazolové systémy pre fotonické materiály a zariadenia
Eckstein, A.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
41.
BP
Lignín: prírodná obnoviteľná látka nahrázdajúca fosílne zdroje
Ház, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
42.
DPMateriálový prieskum novodobých zbierok SNG zameraný na polymérne látkyČížová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
43.
BP
Materiálový prieskum zbierok novodobého umenia Slovenskej národnej galérie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
44.DP
Morfológia a vlastností PLA/PHB vlákien pripravených diskontinuálnym procesom
Ujhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
45.
BP
Možnosti materiálovej recyklácie fóliových typov biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze biopolyesterovPlavec, R.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Babejová, L.
46.
BP
Nedeštruktívna fluorescenčná analýza historických artefaktov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 3 Hámorová, Z.
47.
BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemysel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
48.
BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemyselŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
49.
BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemysel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
50.BP
Novodobá elektronika bez kremíka
Dvonka, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
51.
BP
Ochranné prvky zamedzujúce falšovaniu
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 3--
52.
BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
53.
DP
Plazmou redukované grafén oxidové elektródy pre tlačené biosenzory
Gemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-POFO
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / 1
54.BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
55.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--
56.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
57.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
58.
BPPolovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
59.
DP
Polymérne kompozity s účinkami tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
60.
BP
Povrchová modifikácia biologicky resorbovateľnej horčíkovej membrány pre regeneráciu tkaniva.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
61.BP
Prieskum a materiálová analýza originálneho historického knižničného artefaktu
Vizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
62.
BP
Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihy
Gál, L.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
63.
BP
Prieskum využitia možností slnečnicového vosku pre povrchové úpravy dreva
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
64.BP
Príprava grafén oxidových elektród pre senzoriku
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
65.
BP
Príprava grafénových nanočastíc pre aplikácie tlačenej elektorniky
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
66.
BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
67.
BPPríprava nových typov biokompatibilných polymérnych surfaktantov pre modifikáciu nanoplnív na báze vrstvených kremičitanov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
68.DPPríprava vlákien z obnoviteľných zdrojovOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
69.
BP
Príprava zlúčenín nahrádzajúcich fosílne zdroje depolymerizáciou odpadového kraft lignínu
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu0 / 2
--
70.
BP
Recyklácia papiera – mýty a fakty
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
71.BP
Recyklácia papiera – mýty a fakty
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
72.BPRecyklácia papiera – mýty a fakty
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1--
73.
BP
Recyklácia papiera – mýty a faktyŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
74.
DPRecyklácia viacvrstvových fóliíHudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Koreň, D.
75.
BPReologické vlastnosti gumárskych zmesíHudec, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
76.
BP
Rozpustnosť prírodných extraktívnych látok v zelených rozpúšťadlách
Jablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
77.
DPSírne a peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní elastomérnych matríc
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / -- Mikolajová, M.
78.
BP
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia fotografií
Gál, L.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
79.
BP
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia historických dokumentov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BBFFCH
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
80.
BP
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia historických dokumentov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / ----
81.
BP
Spektrofotometrické hodnotenie kvality tlačového procesu
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 3
--
82.
BPŠtúdium biologického účinku prírodných zlúčenín pripravených extrakciou
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
83.BP
Štúdium cytotoxicity alginátových hydrogélov za účelom ich využitia v biotlači
Jančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štepanovský, J.
84.
BP
Štúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia objektov kultúrneho dedičstvaMalečková, S.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
85.BP
Štúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia objektov kultúrneho dedičstva
Malečková, S.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
86.
DP
Štúdium účinnosti deacidifikačného procesu z hľadiska rovnomernosti v štruktúre papieraOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
87.DP
Štúdium vlastností ADRE plazmy pri rôznych podmienkach
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
88.
DPTestovanie nových hydrotalkitov pre vývoj stabilizačných sústav
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD--FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / 1
89.
BP
Tlačené Perovskitové solárne článkyOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 2
--
90.
BP
Tlačené uhlíkové vrstvy pre senzorické aplikácie.
Hatala, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
91.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiálOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1--
92.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Tiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 1
--
93.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
94.
BP
Uhlíkové tlačené elektródy pre hybridné solárne články.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
95.
BPVlákna na báze kyseliny polymliečnejOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
96.
BP
Vodivosť transparentných elektród pre organickú elektronikuOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
97.BPVplyv podmienok prípravy na morfológiu a vlastnosti vlákien z PLA/PHB zmesíUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
98.
DP
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné zmesi typu PLA/PHB
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
99.DPVplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti modelových zmesí PLA/PHB obsahujcich amorfný typ PLAPlavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
100.DP
Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti zmesí biodegradovateľných zmesí obsahujúcich rôzny typ PLA
Plavec, R.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu
1 / --
Fogašová, M.
101.DP
Vplyv viacnásobného spracovania 3D filamentov na ich výsledné vlastnosti
Plavec, R.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti tématu1 / -- Ondria, M.
102.
DP
Vplyv vonkajších interiérových faktorov na degradáciu polymérnych materiálov zastúpených v zbierkových predmetoch Slovenskej národnej galérie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / --
--
103.
BP
Vplyv vybraného typu reaktívneho aditíva na výsledné vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / --
--
104.
BPVytváranie ochranných prvkov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti tématu
0 / 3
--
105.
DP
Využitie gélov pri analýze a čistení objektov dedičstvaReháková, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / 1
--
106.
BP
Využitie gélov pri čistení objektov výtvarného umeniaReháková, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
107.
BP
Výživové doplnky a ich príprava pomocou hlboko eutektických rozpúšťadielJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti tématu0 / --
--
108.
DP
Znižovanie zapáchajúcich látok pri výrobe sulfátovej buničinyŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPTPodrobnosti tématu0 / 1
--