26. 10. 2020  12:22 Demeter
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Antibakteriálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíneOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPxA
I-PSPxA-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
2.BPAntibakteriálne polymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzituKhunová, V.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
3.
DP
Aplikácia biopolymérov do kaučukových zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
4.
BP
Bioaktívne zlúčeniny stromovej kôry s antivirálnym účinkom.
Šurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
5.
BP
Bioaktívne zlúčeniny stromovej kôry s antivirálnym účinkom.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--FCHPTPodrobnosti témy
1 / --
6.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov pre medicínske aplikácie
Feranc, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre technológiu vyfukovania
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.
BP
Bioplasty na báze furánových polyesterov
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
9.
BP
Biopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácieOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Biopolyméry ako zložky gumárskych zmesíOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
11.BPCOVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
12.
BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Skotnicová, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.BPCOVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierovOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.BP
COVID-19 téma: Antivirálna, antibakteriálna úprava hygienických papierov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
15.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierovOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierovOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierov
Skotnicová, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
BP
COVID-19 téma: Priepustnosť pre vzduch rôznych druhov hygienických papierovOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
19.DP
Čistenie želatínovej fotografie pomocou hydrogélov
Jančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
20.DPDelignifikácia jednoročných vlákien s použitím zelených rozpúšťadielJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.BPDelignifikácie jednoročných vlákien s použitím hlboko eutektických rozpúšťadielOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
22.
DP
Ekologické fóliové materiály s vysokou hodnotou prieťažnostiOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.BP
Environmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničiny
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
24.
BP
Environmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničinyŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
25.BPEnvironmentálna téma: Znižovanie a odstraňovanie zapáchajúcich emisií pri výrobe sulfátovej buničinyŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Extrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných v kozmetickom priemysle
Ház, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
27.
BPExtrakcia a separácia piceatannolu a iných stilbenových derivátov využiteľných vo farmaceutickom priemysleHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
28.
DP
Extrakcia biologicky aktívnych látok zo stromovej kôryHáz, A.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
29.
BP
Extrakcia látok z brezovej kôry použitím zelených rozpúšťadiel s potenciálom ich využitia v kozmetikeJablonský, M.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy2 / --
30.
BPExtrakty z kôry – zdroj zlúčenín s bioaktívnymi účinkami.Šurina, I.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.
BP
Extrakty z kôry – zdroj zlúčenín s bioaktívnymi účinkami.
Šurina, I.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-POVYKO--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
32.
BP
Farbenie vlákien zo zmesí PLA/PHB
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
BP
Fotografický negatív (1840 – 1950)
Jančovičová, V.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
34.
BP
Charakteristika alginátových bioatramentov pre 3D inkjetovú biotlač
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
Tóthová, D.
35.DPInžinierstvo kostného tkanivaVašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
36.
DP
Keramické kompozitné materiály pre medicínske využitieVašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
37.DPKoloristické vlastnosti vlákien zo zmesí polymérov z obnoviteľných zdrojovUjhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPxA
I-PSPxA-PKG
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DP
Kompozitné materiály na báze biodegradovateľných polymérov vhodné pre 3D tlačFeranc, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.BP
Kompozity na báze elastomérnej matrice a magneticky mäkkého plniva
Kruželák, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
40.
BP
Konjugované tiazolové systémy pre fotonické materiály a zariadenia
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
41.BP
Lignín: prírodná obnoviteľná látka nahrázdajúca fosílne zdroje
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DP
Materiálový prieskum novodobých zbierok SNG zameraný na polymérne látky
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
43.
BP
Materiálový prieskum zbierok novodobého umenia Slovenskej národnej galérie
Čížová, K.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Morfológia a vlastností PLA/PHB vlákien pripravených diskontinuálnym procesom
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
45.
BP
Možnosti materiálovej recyklácie fóliových typov biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze biopolyesterov
Plavec, R.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Babejová, L.
46.
BP
Nedeštruktívna fluorescenčná analýza historických artefaktov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 3
Hámorová, Z.
47.
BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemysel
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
48.
BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemyselŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Nové technológie využitia dreva a slamy ako obnoviteľných surovín pre chemický, energetický a stavebný priemyselŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
50.
BP
Novodobá elektronika bez kremíka
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3--
51.BP
Ochranné prvky zamedzujúce falšovaniu
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
52.
BP
Optimalizácia postupu zhotovenia tampoprintovej tlačovej formy pre účely tlačenej elektroniky.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
53.
DP
Plazmou redukované grafén oxidové elektródy pre tlačené biosenzory
Gemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-POFOFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
54.BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
55.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMATxA--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
56.
BPPlazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojovTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
57.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
58.
BP
Polovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články.Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
59.
DP
Polymérne kompozity s účinkami tienenia elektromagnetického žiarenia
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
60.
BP
Povrchová modifikácia biologicky resorbovateľnej horčíkovej membrány pre regeneráciu tkaniva.
Kronek, J.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
61.
BP
Prieskum a materiálová analýza originálneho historického knižničného artefaktu
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
62.
BPPrieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihy
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
63.
BP
Prieskum využitia možností slnečnicového vosku pre povrchové úpravy dreva
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
64.
BP
Príprava grafén oxidových elektród pre senzoriku
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
65.
BP
Príprava grafénových nanočastíc pre aplikácie tlačenej elektorniky
Gemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
66.
BP
Príprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
67.BPPríprava nových typov biokompatibilných polymérnych surfaktantov pre modifikáciu nanoplnív na báze vrstvených kremičitanovKroneková, Z.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
68.
DP
Príprava vlákien z obnoviteľných zdrojov
Hricová, M.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
69.
BP
Príprava zlúčenín nahrádzajúcich fosílne zdroje depolymerizáciou odpadového kraft lignínuHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
70.
BPRecyklácia papiera – mýty a faktyŠutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
71.
BP
Recyklácia papiera – mýty a fakty
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
72.
BP
Recyklácia papiera – mýty a fakty
Šutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
73.
BP
Recyklácia papiera – mýty a faktyŠutý, Š.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
74.
DP
Recyklácia viacvrstvových fólií
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Koreň, D.
75.
BP
Reologické vlastnosti gumárskych zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
76.BP
Rozpustnosť prírodných extraktívnych látok v zelených rozpúšťadlách
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
77.
DP
Sírne a peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní elastomérnych matríc
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
78.BP
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia fotografií
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
79.BPSpektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia historických dokumentovČeppan, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-BBFFCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
80.BP
Spektrálne vlastnosti mikrobiálneho znečistenia historických dokumentov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
81.
BP
Spektrofotometrické hodnotenie kvality tlačového procesu
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
82.
BP
Štúdium biologického účinku prírodných zlúčenín pripravených extrakciouHáz, A.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
83.
BP
Štúdium cytotoxicity alginátových hydrogélov za účelom ich využitia v biotlači
Jančovičová, V.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
84.
BP
Štúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia objektov kultúrneho dedičstva
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
85.
BP
Štúdium modelových systémov tkanín z prírodných vlákien – identifikácia objektov kultúrneho dedičstva
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
86.
DP
Štúdium účinnosti deacidifikačného procesu z hľadiska rovnomernosti v štruktúre papieraVizárová, K.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMOD--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
87.DPŠtúdium vlastností ADRE plazmy pri rôznych podmienkachTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-DRCEPA
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
88.
DP
Testovanie nových hydrotalkitov pre vývoj stabilizačných sústav
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Guzikiewiczová, E.
89.
BP
Tlačené Perovskitové solárne články
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
90.
BP
Tlačené uhlíkové vrstvy pre senzorické aplikácie.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
91.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Tiňo, R.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
92.BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
93.
BP
Transparentné drevo - chemická modifikácia tradičného na moderný materiál
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
94.BPUhlíkové tlačené elektródy pre hybridné solárne články.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
95.
BP
Vlákna na báze kyseliny polymliečnej
Hricová, M.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
96.
BP
Vodivosť transparentných elektród pre organickú elektroniku
Mikula, M.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
97.
BP
Vplyv podmienok prípravy na morfológiu a vlastnosti vlákien z PLA/PHB zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
98.DPVplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné zmesi typu PLA/PHBOmaníková, L.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
99.
DPVplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti modelových zmesí PLA/PHB obsahujcich amorfný typ PLAOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pružincová, L.
100.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti zmesí biodegradovateľných zmesí obsahujúcich rôzny typ PLA
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / --
101.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania 3D filamentov na ich výsledné vlastnosti
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
102.
DP
Vplyv vonkajších interiérových faktorov na degradáciu polymérnych materiálov zastúpených v zbierkových predmetoch Slovenskej národnej galérie
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)I-OMOD
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
103.
BP
Vplyv vybraného typu reaktívneho aditíva na výsledné vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
104.
BP
Vytváranie ochranných prvkov
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
105.DP
Využitie gélov pri analýze a čistení objektov dedičstva
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-OMOD
--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
106.
BPVyužitie gélov pri čistení objektov výtvarného umeniaReháková, M.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
107.
BP
Výživové doplnky a ich príprava pomocou hlboko eutektických rozpúšťadielJablonský, M.Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
108.
DP
Znižovanie zapáchajúcich látok pri výrobe sulfátovej buničiny
Šutý, Š.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
I-CHTI
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--