30. 10. 2020  12:41 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.DPPlazmou redukované grafén oxidové elektródy pre tlačené biosenzoryOddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-POFO
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojov
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
3.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojovOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMATxA
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Plazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojovTiňo, R.
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4xA
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.BPPlazmový sterilizátor pre dekontamináciu rúk a nástrojovOddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT4
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.BPPolovodivé oxidové nanovrstvy pre hybridné solárne články.
Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
7.DP
Polymérne kompozity s účinkami tienenia elektromagnetického žiarenia
Kruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Vaseková, A.
8.
BP
Povrchová modifikácia biologicky resorbovateľnej horčíkovej membrány pre regeneráciu tkaniva.
Kronek, J.Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
9.
BPPrieskum a materiálová analýza originálneho historického knižničného artefaktu
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
10.BP
Prieskum a záchrana hisorickej rukopisnej knihy
Gál, L.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Bránická, Z.
11.
BPPrieskum využitia možností slnečnicového vosku pre povrchové úpravy dreva
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Príprava grafén oxidových elektród pre senzorikuGemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Príprava grafénových nanočastíc pre aplikácie tlačenej elektorniky
Gemeiner, P.Oddelenie polygrafie a aplikovanej fotochémie (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BPPríprava nanočastíc na báze poly(2-oxazolínov) pre kontrolovaný transport liečiv.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
15.
BPPríprava nových typov biokompatibilných polymérnych surfaktantov pre modifikáciu nanoplnív na báze vrstvených kremičitanovKroneková, Z.
Ústav prírodných a syntetických polymérov (FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.DPPríprava vlákien z obnoviteľných zdrojovHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Príprava zlúčenín nahrádzajúcich fosílne zdroje depolymerizáciou odpadového kraft lignínu
Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--