14. 10. 2019  2:56 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAdministratívna budovaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Varinský, D.
3.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 3--
4.DPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Mackovčin, A.
Poliak, T.
5.DPAlternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
6.DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Handlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Sekerešová, M.
7.DPAnalýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gendiar, D.
8.BPAnalýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPAnalýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Horban, S.
10.DPAnalýza ekosystémových služieb pôdyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
12.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
13.BPAnalýza interpolácie astronomických veličínHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
14.BPAnalýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu MesiacaBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPAnalýza napätostného stavu cementobetónových vozoviekZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / ----
16.DPAnalýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošík, M.
17.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
18.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
19.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
20.BPAnalýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metódĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
21.BPAnalýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
22.BPAnalýza stropnej dosky v parkovacom domeJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
23.DPAnalýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovaniaMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Podolan, P.
24.DPAnalýza výškovej budovyTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
25.DPAnalýza zdrojov tepla pre občianske stavbyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hilková, A.
26.BPAplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukciíDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
27.DPAutomatické segmentačné metódy biologických dátKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy0 / ----
28.DPAutomatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bariczová, G.
29.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Smolenická, V.
Riečičiarová, L.
Lalák, R.
30.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 6--
31.BPBytový domFranek, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 10 Križák, J.
Šibík, Ľ.
Šimečková, B.
Lavrinčík, P.
Goga, M.
32.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Hrnčárová, L.
Tlapová, K.
33.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Gyepes, R.
Andrejko, P.
Šimko, M.
34.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 3 Gyurkovicsová, V.
35.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 5 Kšenzulák, J.
Bieliková, D.
36.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Vlasenco, A.
Pavúková, V.
37.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Füle, D.
Gaál, O.
Farkaš, D.
38.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Bugár, M.
Kubačka, P.
39.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 3 Rydza, K.
Pásztó, R.
Bohunická, Z.
Augustovičová, V.
40.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Németh, L.
Kurek, J.
Podwysocki, A.
41.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Orosz, M.
Natšin, L.
42.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Halasiová, B.
43.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Kopecová, B.
Chovanec, V.
Brlej, D.
44.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Šulan, D.
Krauszová, G.
Rehák, A.
45.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Grebáčová, V.
Jágerský, L.
46.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Blažová, N.
Rigová, N.
47.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Belianová, V.
Melegova, E.
48.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Golská, J.
Jurkeník, M.
49.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 6 Jánošík, M.
Hučko, J.
Laho, M.
50.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 2 Šebejová, Z.
Poldauf, R.
Rovenský, R.
51.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Marták, J.
Szabóová, K.
Krištof, T.
52.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Slivka, B.
Homola, J.
Liptajová, K. J.
53.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Šabík, R.
Jančo, J.
Repiská, S.
54.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Ozanová, M.
Ivanisková, K.
Jakubcová, A.
55.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Baka, K.
Bergendiová, L.
Kubiš, V.
56.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Simonides, S.
Kováčová, J.
Hozzová, A.
57.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Bako, F.
Mečiar, J.
Zelina, M.
58.BPBytový dom - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 5 Orisková, V.
Tóth, E.
Pápai, E.
59.DPCentrálna mestská knižnicaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mikušová, R.
60.DPCentrálne a decentrálne vetranie bytového objektuStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lackovich, P.
61.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
62.DPČiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiekStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lenďák, L.
63.DPDecentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
64.DPDecentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
65.DPDeep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000Mikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Ožvat, A. A.
66.BPDiagnostika dopravných plôch v BratislaveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
67.BPDiagnostika zastávok MHD v BratislaveZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
68.BPDom kultúry VrábleVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Baloghová, C.
69.DPDynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckieVenglár, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
70.DPEfektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikouGulan, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zatkalík, D.
71.BPEko Hotel TatraVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Ščigulinský, M.
72.DPEnergetická certifikácia - analýza rôznych zdrojov teplaKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Benčíková, S.
73.DPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Vyšňan, P.
74.DPEnergetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
75.DPEnergetický audit vybranej budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Čelinák, D.
Vrábel, M.
76.DPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPEnvironmentálne technológie v cestnom staviteľstveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
78.DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
79.BPExperimentálny výskum filtračných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
80.DPExperimentálny výskum vybraných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
81.BPExperimentálny výskum vybraných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
82.BPFotogrametrické meranie a rozvinutie plôch archeologických artefaktovMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Belaňová, R.
83.BPGeodetické činnosti pri výstavbe rodinných domovGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Takács, L.
84.DPGeodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektuBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Moravcsíková, V.
85.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
86.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
87.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
88.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
89.DPGeotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
90.DPHorský hotel s wellnessHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
91.DPHOTELVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 3 Sýkorová, M.
92.DPHydraulické vyregulovanie bytového domu po zatepľovaníKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zahrádková, D.
93.DPHydraulické vyregulovanie výškovej budovyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
94.DPChyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerovHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Oravcová, M.
95.BPIntegrované zastávky hromadnej dopravy v meste ŠaľaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
96.DPInteligentné kompaktné stanice tepla a akumulácia tepla/chladuKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
97.BPJednoduché pozemkové úpravyGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomášik, M.
98.DPJustáž vertikálneho komparátoraKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Compeľ, M.
99.BPKartografická vizualizácia skalných útvarovFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pavelka, D.
100.BPKatastrálne mapy so systematickým posunomHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Furdeková, A.
101.DPKlimatizácia a chladenie veľkokapacitného stravovacieho zariadeniaStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Parižek, P.
102.DPKlimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraFüri, B.Stavebná fakultaI-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Hladká, B.
Novosádová, D.
103.DPKlimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraFüri, B.Stavebná fakultaI-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
104.DPKlimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centraFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
105.DPKlimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkovStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ferechová, K.
106.DPKonštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb transportZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / -- Horváthová, A.
107.BPKonverzia meraných údajov z univerzálnej meracej staniceErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
108.DPKrajinnoekologické hodnotenie stability územia hornej MyjavyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
109.BPMeranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hateFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petrík, T.
110.DPMobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochranyLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Blaško, E.
111.DPModelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarovAmbroz, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Malinaričová, T.
112.DPMonitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2Faixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Rinkovská, M.
113.BPMonitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím metód diaľkového prieskumu ZemePapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
114.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
115.BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
116.DPMožnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredíMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zaťovičová, M.
117.DPMožnosti zlepšenia pevnostných a deformačných parametrov asfaltovej zmesiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Demovič, T.
118.BPMulticomfort House v ParížiŠimek, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
119.BPMulticomfort House v ParížiŠimek, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
120.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
121.DPNávrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastovĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Žabčíková, J.
122.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
123.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
124.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
125.DPNávrh energetických geotechnických konštrukciíFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
126.BPNávrh konštrukcie železobetónovej stropnej doskyAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
127.DPNávrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné JazeráBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bindas, E.
128.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
129.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
130.DPNávrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Blazsek, C.
131.BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Romaník, P.
132.DPNávrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchuKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Kusá, K.
Lackovič, I.
133.BPNávrh odvodnenia miestnej komunikácieHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
134.DPNávrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekteStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
135.DPNávrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Baranec, M.
136.BPNávrh prístupovej komunikácie v zastavanom územíHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
137.BPNávrh rekonštrukcie pozemnej komunikácie so zmenou šírkových a výškových parametrov v extraviláneBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
138.DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite PopradSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Matúšová, P.
139.BPNávrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedyBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ďaťko, F.
140.DPNávrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areáluZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
141.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Mikulášová, V.
142.BPNávrh stropnej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
143.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
144.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smerochHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
145.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiekHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
146.DPNávrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
147.BPNávrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 2--
148.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 2--
149.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 2--
150.DPNávrh štruktúry informačného systému závoduKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
151.DPNávrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gavrilov, F. J.
152.DPNávrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský MikulášBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krčmárek, P.
153.BPNávrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce JablonicaBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kukan, P.
154.BPNávrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu KvetoslavovBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kelec, Š.
155.BPNávrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
156.DPNávrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciuKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ivančo, D.
157.DPNávrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekteJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Blažo, M.
158.DPNávrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hanko, O.
159.DPNávrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciuSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
160.BPNávrh základovej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
161.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
162.BPNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
163.BPNávrh zastrešenia terasyTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
164.DPNávrh závodu na výrobu montovaných rodinných domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
165.DPNávrh zdravotnotechnických inštalácií v BIMVíchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Walentinová, M.
166.DPNávrh zelenej strechy a dažďovej záhradyMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Raková, K.
167.BPNávrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územiaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
168.DPNávrh železničného mosta cez rieku VáhBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dugovič, M.
169.BPNávrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
170.BPNavrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažbyZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
171.DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
172.DPNízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Švarcová, E.
173.DPNTC v KošiciachBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, J.
174.DPNumerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHMSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Timková, B.
175.DPNumerické modelovanie lavínyFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žeravý, M.
176.DPNumerické modelovanie pomocou lokálne zjemnených sietíFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gedajová, M.
177.DPObchodné centrum v BratislaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
178.BPObytná budova - ParížKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 2--
179.BPOptimalizácia návrhu konštrukcie z vystuženého betónuFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
180.DPOptimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
181.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
182.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
183.BPOptimalizácia tvorby digitálneho modelu terénu s využitím šablón priečnych rezovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
184.BPOranžeria v parku, pri kaštieli v ChtelniciBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Dúbravka, P.
Kiaba, M.
185.DPOravské Múzeum Etnografie NámestovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Slováková, G.
Šimún, M.
186.BPOravské Múzeum Etnografie v NámestoveBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Klapáková, K.
187.DPOverovanie materiálových vlastností kovového odpadu a vyradených pneumatík pre výrobu betónu.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Slivka, R.
188.DPOvplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov prímesamiPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
189.BPPenziónŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 2--
190.DPPočítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiaromGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Csepregi, N.
191.DPPodlahové teplovodné vykurovaniePetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Varga, M.
192.BPPorovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnostiBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Skokan, M.
193.DPPorovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Otčenáš, M.
194.BPPorovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FOJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Červík, T.
195.BPPosúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSARCzikhardt, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
196.DPPoužitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelovChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
197.BPPráca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadačaPružinec, F.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
198.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
199.DPPrezidentská rezidenciaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Provazník, R.
200.BPPriehradový väzník na rozpätie 80mBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
201.DPPriemer a vzdialenosti v grafochStaneková, Ľ.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Mészárosová, R.
202.BPPrípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatreníŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kopencová, T.
203.BPPrírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolinaPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 2--
204.DPProjekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v BratislaveKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zhelovaha, R.
205.DPProjekt na meranie posunov mosta SNP v BratislaveKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šipoš, P.
206.DPRealizácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Horník, R.
Košútová, D.
207.DPRealizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
208.DPRealizačný projekt nízkoteplotného vykurovania materskej školyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Súkeníková, S.
209.DPRealizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Maceková, K.
210.DPRealizačný projekt tradičného zdroja tepla a vykurovacej sústavyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Masná, V.
211.DPRealizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kovács, P.
212.DPRealizačný projekt zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov a vykurovacej/chladiacej sústavyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Slaninka, M.
Kosírová, E.
213.DPRealizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubičeková, S.
214.DPRekonštrukcia rozvodov ZTI v bytovom domePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, D.
215.DPRekonštrukcia Ružbašského tunelaChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
216.BPRevitalizácia areálu univerzityMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
217.BPRevitalizácia centrálnej zóny v ŠaštíneVaseková, B.Stavebná fakultaB-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Halušková, M.
218.BPRevitalizácia časti univerzitného areálu.Hlubinová Vargová, L.Stavebná fakultaB-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
219.BPRevitalizácia námestia v ModreVaseková, B.Stavebná fakultaB-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dvořák, R.
220.DPRevitalizácia parku v Spišskej Novej VsiMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baluchová, B.
221.BPRiešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Červenka, R.
222.DPRiešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membránTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baránková, L.
223.BPRodinná usadlosť v regióne OravaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubica, P.
224.BPRozvoj leteckej dopravy na SlovenskuHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
225.DPSídlo prezidenta SRKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / 2--
226.DPSledovanie vlastností cementových kompozitov s modifikovanými vstupnými zložkamiŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
227.BPSociálne bývanie, Saint-Denis, ParížRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
228.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
229.BPStatic solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parkingBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy1 / 1 Nasir, A.
230.DPStatická a dynamická analýza výškovej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
231.DPStatická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
232.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy3 / 2 Eliašová, K.
Homolová, K.
Zabáková, A.
233.BPStatická analýza potrubného mostaTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
234.BPStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
235.BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
236.BPStatická analýza telekomunikačnej vežeIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
237.BPStatická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v BratislaveIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
238.BPStatická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
239.DPStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
240.DPStaticko-dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
241.DPStatický návrh nosnej konštrukcie strechy budovy s veľkým rozpätímDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
242.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Cinková, A.
Sáho, L.
Simanová, K.
243.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
244.DPStavebno-technologický projektMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Ondrášková, N.
Pelechová, D.
245.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Kusý, B.
Hlivák, D.
Kulich, A.
246.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
247.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 3 Šupejová, L.
248.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Gonda, M.
Kúdela, T.
Ďuricová, A.
249.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
250.DPStavebno-technologický projekt na vybranú stavbuGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tamborský, O.
251.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Knižka, S.
Kanková, K.
Korba, V.
252.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
253.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Miškovičová, L.
Šelingerová, K.
Mihóková, M.
254.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
255.DPStavebno-technologický projekt vybranej stavbyHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Kosár, G.
Lénártová, V.
Jarábková, P.
256.DPStavebno-technologický projekt vybranej stavbyHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Soósová, V.
Kántorová, H.
Némethová, K.
257.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Muráň, R.
258.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Dobák, P.
Nguyen Vanová, D.
Antoni, M.
259.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hudák, D.
260.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Škvarka, D.
Zajcseková, C.
Vlkolinský, R.
261.DPStratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímyMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Sedlák, D.
262.BPStropná konštrukcia administratívnej budovySonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy2 / 3 Cabadajová, D.
Oľšavská, I.
263.DPSystémová identifikácia lávky pre pešíchVenglár, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
264.BPSystémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z BratislavySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
265.BPŠtúdia zastrešenia obchodného domu sedlovou plochouPsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
266.DPTechnicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domuPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
267.BPTestovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
268.BPTestovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíkaKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kňažek, S.
269.BPTestovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodcaKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Brindza, J.
270.BPTestovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického meraniaJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
271.BPTestovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
272.BPThe parameters of the cross section of rural roadsCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
273.DPTvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Straka, M.
274.BPTvorba geodetickej časti pasportu budovyKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šedina, D.
275.DPTvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôchMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Čavarga, M.
276.BPTvorba popisu na ortofotomapáchFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
277.DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
278.DPÚčelové mapovanie pre projekty pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, O.
279.DPÚčinky vetra na výškové budovyMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Opatovská, M.
280.BPUplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikáciíSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Beutelhauser, D.
281.DPUrbanisticko -architektonické zásahy - obec Kolíňany Nádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Bezányiová, S.
282.DPUrčenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Oravec, L.
283.BPUrčovanie výmer nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Janesová, N.
284.DPValidácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovaniaLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
285.DPVetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Štefanič, P.
286.DPVetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s viacúčelovou polyfunkciouStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Časnocha, P.
287.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Javor, M.
Pilarčíková, T.
288.DPVetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektuHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
289.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
290.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
291.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
292.DPVetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemysluStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Záchenský, D.
293.DPVetranie halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Köpöncei, S.
294.DPVetranie podzemnej garážeHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
295.BPVinárstvoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Gonda, O.
296.BPVizualizácia keplerovského pohybu družiceLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
297.DPVplyv prímesi metakaolínu na síranovú koróziu cementových kaší a máltPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
298.DPVplyv skúšobných podmienok na meranie tepelnotechnických vlastnostíŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Machunková, M.
Bolcár, D.
299.DPVplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviekHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
300.DPVplyv teploty a vlhkosti na rôznu materiálovú skladbu ekologického drevodomuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kochanová, I.
301.DPVplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodovFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Ferencz, Š.
302.DPVplyv vybraných prísad na rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia cementových komppozitov pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Blaser, R.
303.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbuEllingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Pavkov, M.
Kadáš, J.
Nagy, P.
304.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbuEllingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, M.
305.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klimo, P.
306.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Szamotná, T.
Gaplovský, M.
Németh, S.
307.BPVyhliadková vežaPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
308.DPVykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Trabalíková, N.
309.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
310.DPVýpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepkyTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
311.DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
312.BPVýpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLRLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
313.DPVýstavba hĺbeného tunela v zastavanom prostredíChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
314.DPVysúvaný most pri Prešove - alternatívne riešenie koncepcie a výstavby.Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
315.BPVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
316.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
317.BPVyužitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapyBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cíferský, Š.
318.DPVyužitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na SlovenskuPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šimek, A.
319.DPVyužitie odpadových oceľových vlákien pre prípravu drátkobetónuLedererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kopiar, M.
320.DPVyužitie odpadových plastov ako plniva pri výrobe cementových kompozitovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Pašková, P.
Šuška, D.
321.BPVyužitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokochMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kozic, M.
322.DPVyužitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektuFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fašang, J.
323.BPZákladná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
324.DPZaloženie telesa diaľnice na strmom svahuSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
325.DPZlepšenie podložia štrkovými piliermiStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
326.BPZmeny priemerných mesačných prietokov na Slovensku za posledné desaťročiaKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
327.BPZvláštnosti geodetických súradníc a izočiar na trojosovom elipsoideHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
328.DPZvýšenie biodiverzity v urbanizovanom priestoreMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hátasová, S.
329.BPŽelezobetónová konštrukcia budovyLaco, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
330.BPŽelezobetónová stropná konštrukcia budovyBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 3 Lukovics, Á.
331.BP3D modelovanie priestorových objektov v prostredí CAD systémovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Krajči, R.