26. 5. 2020  16:29 Dušan
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.
DisP
Adaptívna dvojitá fotovoltická fasáda s integrovanými PCM vetracími jednotkamiBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4--SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
2.
DisP
Adaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 2
--
3.
DP
Administratívna budova
Hraška, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Žucha, R.
4.DP
Administratívna budova
Menďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Račko, L.
5.
DPADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
6.
DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
7.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Majtánová, L.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
8.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Sonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
9.
DP
Administratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
Bartók, A.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
10.DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
11.
BP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKatedra technických zariadení budov (SvF)
B-STOP
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 2
Klinčok, M.
12.
DisP
Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúrŠiráň, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
13.
DP
Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
14.DP
AMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sekerešová, M.
15.
DisPAnaláza metód zlepšovania podložia pre stavebné konštrukcieFrankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
16.
DP
Analýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady Rozgrund
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
17.DisP
Analýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.DisPAnalýza a prognóza prúdenia podzemnej vody v urbanizovanom územíŠoltész, A.
Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
D-KRAJ4
--
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
19.
DP
Analýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gendiar, D.
20.
BP
Analýza časovej variácie výšky geoidu
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
21.DP
Analýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACE
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
22.
DPAnalýza ekosystémových služieb pôdyKohnová, S.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kľocová, K.
23.DP
Analýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
24.
DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
25.
BP
Analýza interpolácie astronomických veličín
Husár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BP
Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu Mesiaca
Bucha, B.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
27.
BP
Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívy
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
28.
DPAnalýza napätostného stavu cementobetónových vozoviekZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKS
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
29.DisP
Analýza návrhu sekundárneho ostenia tunelov z prostého betónu
Frankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
30.
DPAnalýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
31.
BP
Analýza pozitívnych a negatívnych stránok využívania hydroenergetického potenciálu
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
32.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
33.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámuKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
34.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
35.BP
Analýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádze
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
BP
Analýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metód
Ďuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
37.
BP
Analýza stability svahu sypanej hrádze
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / -- Brindza, F.
38.BP
Analýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorov
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
39.
BP
Analýza stropnej dosky v parkovacom domeKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
DP
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste Trnava
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
41.DisPAnalýza sucha v SR z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajineKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.DisP
ANALÝZA ÚČINNOSTI PROTIPRIESAKOVÝCH OPATRENÍ V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEHRAD
Katedra geotechniky (SvF)D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DisP
Analýza účinnosti predpätých nosných sústavKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
44.DPAnalýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovaniaMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu
1 / --
Podolan, P.
45.
DP
Analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
46.
DP
Analýza zdrojov tepla pre občianske stavby
Kurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
47.DisP
Analýza zmien ľadovej pokrývky polárnych oblastí z opakovaných družicových meraní tiažového zrýchlenia
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
48.
BP
Analýza zmien mesacných prietokov na Slovsnku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
49.
BP
Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukciíDický, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / ----
50.DisP
Aplikácia transparentnej tepelnej izolácie v pokročilých solárnych fasádnych systémoch
Bielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
51.
DisP
Aplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostov
Borzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
52.DPAutobusová stanicaMagura, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
53.
DPAutomatické segmentačné metódy biologických dátKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
54.
DPAutomatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektov
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Bariczová, G.
55.
DPBetonárka ako experimentJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
56.
BP
Bezpečnosť cestnej dopravy v okrese Dunajská Streda
Hodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
57.
BP
Biokúpalisko pre malú obec
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Pritzová, S.
58.DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiu
Palko, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
5 / 6
Šípoš, F.
Turacová, N.
Ostrožlík, M.
Murcin, B. J.
Rosinová, L.
59.DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
5 / 5 Noga, J.
Vesek, R.
Augustovičová, M.
Tóthová, N.
Nociarová, Z.
60.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Smolenická, V.
Riečičiarová, L.
Lalák, R.
61.
BPBytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
62.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti tématu0 / 9
--
63.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu0 / --
--
64.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / --
--
65.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
6 / 7
66.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
5 / 5 Slížiková, M.
Klačová, Ľ.
Kurbel, M.
Tomša, T.
Tomek, P.
67.
BP
Bytový dom
Rabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu3 / 5 Garančovská, K.
Pinćir, I.
Puterová, I.
68.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Hlodáková, N.
Bernát, D.
69.
BP
Bytový dom
Pavčeková, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 10
Makkyová, O.
Babic, R.
Hencze, A.
70.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
6 / 6
71.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
7 / 10
Križák, J.
Rosinský, M.
Šibík, Ľ.
Šimečková, B.
Lavrinčík, P.
Goga, M.
Timura, R.
72.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3
73.
BP
Bytový dom
Petro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Gyepes, R.
Andrejko, P.
Šimko, M.
74.
BP
Bytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 3 Gyurkovicsová, V.
Szmolárik, A.
75.
BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 5
Kšenzulák, J.
Bieliková, D.
Bača, J.
76.
BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
77.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3
Füle, D.
Farkaš, D.
78.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti tématu2 / 2
79.
BP
Bytový dom
Juríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti tématu4 / 3
80.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
81.
BP
Bytový dom
Palková, A.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti tématu
7 / 6 Sárosfai, P.
Borcovanová, L.
Mudríková, L.
Jakubička, I.
Bezáková, S.
Fabo, T.
Bednár, A.
82.
BP
Bytový dom
Jankovichová, E.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bobko, M.
83.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu8 / 7
84.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 5
Vajdová, L.
Vašíček, P.
Kulich, M.
85.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
6 / 6 Karlík, K.
Balázs, B.
Olašák, J.
Bandžak, Š.
Grega-Jakub, D.
Caránková, J.
86.BPBytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 5 Frický, I.
87.
BP
Bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Koláriková, V.
88.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Podsedlá, L.
89.
BPBytový domSomorová, V.
Stavebná fakulta
B-TMS--SvFPodrobnosti tématu
1 / --
90.
BPBytový domJamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
4 / --
91.
BP
Bytový dom
Chamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kiss, A.
92.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 3
93.
BPBytový domMatúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
94.BP
Bytový dom
Ingeli, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
3 / 5
Cihoň, M.
Bošanský, M.
Mihályová, A.
95.
BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Halasiová, B.
96.
BP
Bytový domProkopčáková, K.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Chovanec, V.
Brlej, D.
97.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
98.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 2
99.
BPBytový domSomorová, V.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 2
100.BP
Bytový dom
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / --
101.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--SvF
Podrobnosti tématu
2 / -- Branická, A.
Radimák, L.
102.
BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Juhász, T.
103.
BP
Bytový dom
Vargová, A.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 6
104.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu3 / 6
105.BPBytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 5
Čečotka, M.
Molnárová, K.
Rudiková, J.
106.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3
107.
BP
Bytový dom
Petro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti tématu2 / 2
108.
BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti tématu
4 / 6 Jánošík, M.
Hučko, J.
Kocourková, M.
Laho, M.
109.
BP
Bytový dom
Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 2
110.BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
Marták, J.
Szabóová, K.
Krištof, T.
111.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
112.BP
Bytový dom
Prokopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
113.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3
114.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3
115.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
116.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Bako, F.
Zelina, M.
117.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
5 / 5 Kvasnica, R.
Csibová, K.
Fecko, T.
Kožuškanič, M.
Kázsmér, M.
118.BPBytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
4 / 7
119.
BP
Bytový domŠmotlák, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kubík, L.
120.
BPBytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
4 / 6
Szőcsová, D.
Soboličová, N.
Pápayová, L.
Šesták, M.
121.
BP
Bytový dom
Šmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
122.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 5
123.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Mitrovský, I.
124.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Šimkovič, A.
125.
BP
Bytový dom
Minarovičová, K.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 9
126.
BPBytový domŠťastný, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vašková, I.
127.
BP
BYTOVÝ DOMKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu6 / 6
128.BPBYTOVÝ DOMMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
129.
BP
BYTOVÝ DOMMikolai, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
130.BP
Bytový dom - podľa dohody
Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu
5 / 5
131.
BP
Bytový dom - podľa dohodyKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti tématu
2 / 3
132.
BPBytový dom s polyfunkciouChmúrny, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Jacko, F.
133.
DP
Centrála banky
Žilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
134.DP
Centrálna mestská knižnica
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1
135.
DP
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
136.DPCentrum cyklistiky KálnicaJakeš, E.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
137.
DP
Centrum kreatívneho priemyslu - rekonštrukcia vojenských kasarní
Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Eremiášová, K.
138.DPCentrum lyžiarskeho strediskaJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hakel, M.
139.
DPCentrum umeleckej výchovy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
140.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
141.
DP
Čiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiekKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Lenďák, L.
142.
DPDecentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
143.DPDecentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
144.
DP
Deep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
145.
BP
Design of Water Supply System
Barloková, D.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--
SvFPodrobnosti tématu0 / ----
146.
DisPDiagnostika a rekonštrukcie líniových staviebBrodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
147.BPDiagnostika dopravných plôch v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
148.BPDiagnostika zastávok MHD v BratislaveKatedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
149.
DP
Diplomová práca s využitím BIM
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti tématu
2 / 3
Kmeť, E.
Karas, R.
150.
DPDivadloJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Bondor, D.
151.BPDom kultúry VrábleVargic, L.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Baloghová, C.
152.BP
Dom smútku
Šimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vlasková, L.
153.
BP
Dom smútku a cintorín v regióne Orava
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rosinská, S.
154.
DPDynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckieKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu
1 / 2
155.DPEfektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikouGulan, M.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zatkalík, D.
156.
BP
Eko Hotel TatraVargic, L.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
157.
DP
Energetická certifikácia - analýza rôznych zdrojov teplaKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu1 / 2
158.DP
Energetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Vyšňan, P.
159.
DisPEnergetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémovKatedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
160.
DisPEnergetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémov
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.
DP
Energetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústav
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hudáček, N.
162.
DP
Energetický audit vybranej budovyKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 2
163.
BP
Environmentálne technológie v cestnom staviteľstveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
164.
DPEtnologické múzeum OravaKatedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 1
165.
BP
Experimental investigation of soil properties
Katedra geotechniky (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rentzis, G.
166.DisP
Experimentálna a numerická analýza súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcie
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
167.DisPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
168.
DisP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
169.
DisP
Experimentálna a teoretická analýza tesárskych spojovSandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
170.
DP
Experimentálny výskum vybraných vlastností zemínKatedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
171.
BPFotogrametrické meranie a rozvinutie plôch archeologických artefaktov
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Belaňová, R.
172.
DPFutbalový štadiónSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pásztó, G.
173.BP
Galéria umenia
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pantelidou, A.
174.BP
Galéria umenia
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
175.
BP
Geodetické činnosti pri výstavbe rodinných domov
Geisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Takács, L.
176.
DPGeodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektuBajtala, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
177.DisP
Geokinematika Slovenska a Strednej Európy z pohľadu dlhodobých meraní GNSS
Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
178.
DisP
Geotechnické aspekty navrhovania energetických geokonštrukciíKatedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
179.
DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
180.
DP
Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
181.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
182.
DP
Geotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.
Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
183.
DP
Geotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
184.
DisP
Hodnotenie povodňového rizika v podmienkach zmeny klímySzolgay, J.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
185.
DisP
Hodnotenie povodňového rizika v podmienkach zmeny klímy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
186.
DP
Horolezecké centrumJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
187.
DP
Horský hotel s wellnessHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Piteková, J.
188.
DP
HotelMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti tématu1 / 2
189.
DPHOTEL
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
190.
DP
Hotel s wellnessom
Žilinský, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
191.
DPHotel vyššieho štandarduRabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
192.
DisPHybridné sústavy z ocele a CLTKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
193.BPHydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-CExA--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Garaya, S.
194.
DP
Hydraulické vyregulovanie bytového domu po zatepľovaní
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zahrádková, D.
195.DP
Hydraulické vyregulovanie výškovej budovy
Petráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
196.
BP
Chatová osada v regióne Orava
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Magerčák, Ľ.
197.
DP
Chyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerov
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Oravcová, M.
198.
DP
Identifikácia poškodenia jednoduchej konštrukcie v laboratóriu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
199.
DisP
Implementácia fraktálneho prístupu do metód tvorby digitálnych výškových modelov
Ďuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
200.
BP
Integrované zastávky hromadnej dopravy v meste ŠaľaKatedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
201.
DP
Integrovaný betónový most nad rýchlostnou cestou
Borzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu
1 / 1
202.DP
Inteligentné kompaktné stanice tepla a akumulácia tepla/chladu
Kalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
203.
DP
Intenzifikácia banského odkaliska
Slávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
204.
DisP
Interakcia konštrukcie s podložím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
205.
DisP
Interakcia konštrukcií s podložím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / ----
206.BP
Jednoduché pozemkové úpravy
Geisse, R.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
207.
DP
Justáž vertikálneho komparátora
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
208.BP
Kartografická vizualizácia skalných útvarov
Fencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pavelka, D.
209.
BP
Katastrálne mapy so systematickým posunom
Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
210.
DP
Klimatizácia a chladenie veľkokapacitného stravovacieho zariadenia
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
211.
DPKlimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraFüri, B.
Stavebná fakulta
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Hladká, B.
Novosádová, D.
212.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
Stavebná fakulta
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
213.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centraKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
214.DPKlimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centraFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
215.DP
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Ferechová, K.
216.
BP
Klopenie ohýbaných prútov podľa eurokódovKoleková, Y.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-VSH
--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
217.
DPKnižnicaKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
218.
DisP
Komplexná analýza tepelných mostov budov na bývanie a ich vplyv na potrebu tepla na vykurovanie
Menďan, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
219.DisPKoncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energieKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
220.
DP
Konštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb transport
Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
221.
BP
Konverzia meraných údajov z univerzálnej meracej stanice
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / ----
222.
DP
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Točená, D.
223.
DP
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
224.DPKrajinnoekologické hodnotenie stability územia hornej MyjavyKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
225.
DisP
Kritériá a postupy preukazovania tepelnej stability miestnostiKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
226.
BP
Kvalita určenia priestorovej polohy bodov technológiou GNSSKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
227.
DisPKvantifikácia vplyvu pôdneho druhu na priebeh výparu s využitím lyzimetrov
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
228.
DP
Lávka cez Váh v HubovejSandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu1 / 1
229.
BP
Lesná škôlka
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
230.
BP
Lesná škôlkaStruhařová, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
231.
DPLetiskový hangárSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu1 / 1
232.
DisP
Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringuSokáč, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
233.DisP
Matematické modelovanie vlhkostného režimu stavebných konštrukcií
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
234.
DisP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
235.
DP
Materská škola a športovo - relaxačné centrumKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
236.
BPMediatéka Banská Štiavnica
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tafernerová, J.
237.
DP
Meditačno-relaxačné centrumKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
238.
DisP
Membránové procesy v úprave vodyIlavský, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
239.DP
Meranie kapacity haťových uzáverov
Rumann, J.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kremser, J.
240.
BP
Meranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hate
Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1
241.DPMestská plaváreňKatedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pažická, J.
242.
DisP
METÓDY CENOTVORBY A KOMPONENTY CIEN V ETAPE PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVIEB.Ellingerová, H.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
243.
DisP
Metódy manažmentu krajiny v protieróznej a protipovodňovej ochrane METÓDY MANAŽMENTU KRAJINY V PROTIERÓZNEJ A PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANE
Hlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
244.
DisP
Metody segmentacie a trekingu v biologickych videach na baze nelinearnych difuznych rovnic
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
245.
DPMobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochranyKatedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Blaško, E.
246.
DisPModel viacstupňového návrhu oceľových konštrukciíKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
247.
DisP
Model združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitieKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
248.BP
Modelovanie a statická analýza stavebných konštrukcií
Prekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu3 / --
249.
DP
Modelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarov
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
250.
BP
Modelovanie povrchového odtoku na malom povodíKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
251.DisP
Modelovanie stavebných objektov a konštrukcií na účely kontroly ich kvality realizácie
Katedra geodézie (SvF)D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
252.
DPMonitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Rinkovská, M.
253.
DisP
Monitorovanie kvality ovzdušia s využitím priestorových dát a GIS
Ďuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / ----
254.BPMonitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím metód diaľkového prieskumu Zeme
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
255.
DPMonolitická železobetónová budova administratívneho komplexuKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu1 / -- Slavkov, J.
256.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Čereš, D.
Dičerová, B.
Blaho, S.
257.
DP
Monolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu0 / ----
258.BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2--
259.
DPMost na diaľnici D1 cez rieku Váh
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Zummerlingová, M.
260.
DP
Most na diaľnici D4 cez rieku Dunaj
Halvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Samek, J.
261.
DPMost na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a KysucouHalvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
262.DPMost v Spišskej Novej VsiSandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
263.DPMožnosti protipovodňovej ochrany mesta TrebišovŠoltész, A.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Leško, P.
264.
BPMožnosti sanácie muriva rodinného domuŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Taročka, D.
265.DP
Možnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredí
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
266.
DP
Možnosti zlepšenia pevnostných a deformačných parametrov asfaltovej zmesiCápayová, S.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Demovič, T.
267.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž
Katedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Králik, M.
268.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
269.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž
Paňák, P.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / -- Hanzl, J.
270.BPMulticomfort House v ParížiKatedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
271.BP
Multicomfort House v Paríži
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Grmanová, S.
272.
DP
Multifunkčná architektúraKatedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Socha, T.
Baltazár, J.
273.DP
Múzeum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
274.
DP
MúzeumMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
275.
BP
Múzeum osobnosti
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pittel, J.
276.DP
Nadstavba bytového domu z CLT
Sandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Freudenberger, K.
277.DP
Národné choreografické centrum NOIR
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kubačka, J.
278.
BP
Návrh a kalibrácia preklápacieho zrážkomera navrhnutého technológiou 3D tlače
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
279.
BP
Návrh a plošného základu z výsledkov dynamickej penetračnej skúšky
Škvarka, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
280.DPNávrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastovKatedra geodetických základov (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
281.
DP
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne vplyvy klimatickej zmeny v meste Dunajská StredaStankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
282.
DP
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívny dopad klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
283.
DP
Návrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovySokol, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
284.
BP
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
285.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
286.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
287.
BP
Návrh čistiarne odpadových vôd pre obec Orlov
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSH
--
SvFPodrobnosti tématu1 / --
288.
DP
Návrh energetického využitia Archimedovou skrutkou.
Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
289.
DP
Návrh energetických geotechnických konštrukciíKatedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
290.
BPNávrh kanalizačnej siete v obciKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CE--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
291.
BPNávrh kanalizačnej siete v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CExA--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
292.BPNávrh konštrukcie železobetónovej stropnej doskyAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
293.
DP
Návrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné Jazerá
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
294.
DisP
Návrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastnostíKatedra technológie stavieb (SvF)D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
295.DP
Návrh na obnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbe
Čubanová, L.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
296.
DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
297.
DP
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
298.
DP
Návrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľností
Hudecová, Ľ.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Blazsek, C.
299.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Gregorová, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
300.
BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Solčianska, M.
301.
DP
Návrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 2
302.
DP
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno
Kuráň, J.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
303.BPNávrh odvodnenia miestnej komunikácieKatedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
304.
DP
Návrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekte
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
305.
DP
Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.
Víchová, K.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Baranec, M.
306.
DP
Návrh polyfunkčného objektu pri Tabakovej továrni v MPR Banská Štiavnica
Gregorová, J.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Zvarová, S.
307.
BP
Návrh prístupovej komunikácie v zastavanom území
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
308.
DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Poprad
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Matúšová, P.
309.BP
Návrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedy
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
310.
DP
Návrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areáluZuzulová, A.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šimičáková, R.
311.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budoveKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Mikulášová, V.
312.
DP
Návrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krútenia
Kováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
313.
BPNávrh strešnej konštrukcie z predpätých betónových nosníkovKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
314.
BP
Návrh stropnej dosky bytového domu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 2
--
315.
BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
316.BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
317.BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
Halvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
318.
DP
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
319.BPNávrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeJánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
320.
BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
321.
BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
322.
DP
Návrh štruktúry informačného systému závodu
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
323.
DP
Návrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v Bratislave
Schlosser, T.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
324.
DP
Návrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský Mikuláš
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Krčmárek, P.
325.
BP
Návrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce Jablonica
Bálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
326.
BP
Návrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu Kvetoslavov
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
327.
BPNávrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveKatedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
328.
BP
Návrh veľkorozponovej stropnej konštrukcie z vystuženého betónuFillo, Ľ.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Rybár, F.
329.
DP
Návrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
330.DP
Návrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekte
Jánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
331.
BPNávrh vodovodnej siete pre obecHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
332.
BP
Návrh vodovodnej siete pre obec
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CExA
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
333.
DP
Návrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hanko, O.
334.
DP
Návrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciu
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
335.
BP
Návrh základovej dosky bytového domu
Šoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
336.
BP
Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Stacho, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Kiss, K.
337.
BP
Návrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneKatedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
338.
BP
Návrh zastrešenia terasy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
339.
DP
Návrh závodu na výrobu montovaných rodinných domov
Unčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
340.
DP
Návrh zdravotnotechnických inštalácií v BIM
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Walentinová, M.
341.
DP
Návrh zelenej strechy a dažďovej záhrady
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
342.
BP
Návrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územia
Schlosser, T.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
343.
DP
Návrh železničného mosta cez rieku Váh
Brodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dugovič, M.
344.
BP
Návrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
345.BP
Návrh železobetónovej stropnej konštrukcie
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu2 / 2
346.
BP
Navrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažby
Zuzulová, A.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
347.DisPNavrhovanie vodovodu a kanalizácie v modeli 3D v BIMPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
348.
BP
Návštevnícke centrum Kostolec-DucovéBránický, F.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Oškrobaný, R.
349.
BP
Návštevnícke centrum Kostolec-Ducové
Struhařová, P.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
350.
DisP
Nelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložím
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
351.
DP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlom
Petráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Švarcová, E.
352.DisP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s OZE
Petráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
353.
DP
Nová polyfunkčná obytná zóna, PúchovKatedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / --
Jancíková, I.
354.
DP
NTC v Košiciach
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
355.
DP
Numerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHMSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1
356.
DPNumerické modelovanie lavínyKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
357.
DisP
Numerické modelovanie niektorých úloh prúdeniaKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
358.
DP
Numerické modelovanie pomocou lokálne zjemnených sietíFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Gedajová, M.
359.
DisP
Numerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhranímFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
360.
DP
Obchodné centrumŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
361.
DP
Obchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukcia
Sonnenschein, R.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 2
362.
DP
Obchodné centrum - Montovaná železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
363.
DP
Obchodné centrum v BratislaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
364.DPObnova a modernizácia bytového domu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
365.BPObytná budova - Paríž
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
366.
DP
Obytný súbor COLOR PARK- Bytový dom 1 (SO-BD01) Žilina,Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1
367.
DisP
Odhad zmeny hydrologických charakteristík povodňového režimu a sucha v zmenených podmienkach tvorby odtoku na Slovensku
Kohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
368.DisPOchrana budov proti radónuKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
369.
BP
Optimalizácia návrhu dvojsmerne vystužených betónových dosiekFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
370.BPOptimalizácia návrhu konštrukcie z vystuženého betónu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
371.BPOptimalizácia návrhu rámovej konštrukcie z vystuženého betónuFillo, Ľ.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
372.DP
Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 2 Szabó, Z.
373.
DisP
Optimalizácia trvania realizácie monolitických betónových konštrukcií pozemných staviebMakýš, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
374.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
375.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
376.
BP
Optimalizácia tvorby digitálneho modelu terénu s využitím šablón priečnych rezov
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
377.
BPOranžeria v parku, pri kaštieli v ChtelniciBorecká, E.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
378.
DP
Oravské Múzeum Etnografie Námestovo
Nádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Slováková, G.
Šimún, M.
379.
BPOravské Múzeum Etnografie v NámestoveKatedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Klapáková, K.
380.
DisP
Overenie spolupôsobenia nadbetonávky na lokálne podopretej stropnej doske pri zosilňovaní konštrukcií s históriou zaťažovania
Gajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
381.DP
Overovanie materiálových vlastností kovového odpadu a vyradených pneumatík pre výrobu betónu.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
382.
DP
Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov prímesami
Pavlík, V.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
383.
DP
Partizánske - konverzia fragmentu industriálnej zónyKatedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
384.DPPavilón voľného časuVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
385.BPpenziónKatedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 4
Kralovičová, T.
Baráthová, B.
386.
BP
penzión
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu3 / 3
387.BPPenzión
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Krivošíková, S.
388.
DP
PenziónKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu1 / --
389.
BP
Penzión a reštaurácia Zborov
Chmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
390.
DisP
Počítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budov
Rabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
391.
DP
Počítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
392.
DisP
Počítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídiel
Rabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
393.DP
Podlahové teplovodné vykurovanie
Petráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Varga, M.
394.
DP
Polyfunkčná architektúraHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 2
395.
DP
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukciaAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Sabóová, T.
Muranský, M.
Baran, J.
396.
DP
Polyfunkčný areál Nová Baňa
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
397.BP
Porovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnosti
Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Skokan, M.
398.
DP
Porovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónuStruhárová, A.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Otčenáš, M.
399.
BP
Porovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FOJanák, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Červík, T.
400.BP
Porovnanie možností modelovania okrajových úloh vo voľne dostupných MKP softvéroch
Minarechová, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPM--SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Linkeš, M.
401.
DP
Posúdenie efektívnosti odľahčovacej komory pomocou matematického modelovania
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Husár, M.
402.
BP
Posúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSAR
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu0 / ----
403.
DPPoužitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelovKatedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
404.DisP
Povrchový odtok, erózia a retencia vody na svahoch s vodoodpudivými pôdami
Šurda, P.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
405.BPPozorované klimatické zmeny a význam vodných staviebBednárová, E.
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Bartko, M.
406.
BP
Pozorované klimatické zmeny a význam vodných stavieb
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
407.
DisP
Pôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasy
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
408.
BPPráca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadačaPružinec, F.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
409.DP
Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systému
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
410.
DPPrehodnotenie parametrov injekčnej clony na vodnom diele Vlčia DolinaBednárová, E.
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Václavik, P.
411.
BP
Prevádzanie povodňových prietokov vodohospodárskymi objektami na tokoch
Orfánus, M.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
412.
DisPPrevádzka kanalizačného systému v extrémnych klimatických podmienkach
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
413.
DP
Prezidentská rezidencia
Nádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
414.
BP
Prezidentská vila na bratislavskom Slavíne
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
415.
BP
Priehradový väzník na rozpätie 80m
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
416.DP
Priemer a vzdialenosti v grafoch
Staneková, Ľ.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvFPodrobnosti tématu1 / -- Mészárosová, R.
417.BPPrípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatreníŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kopencová, T.
418.
BP
Prírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolinaPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
2 / 2
Slížová, V.
Kadaši, P.
419.DisP
Prirodzené siete pre strojové učenie
Mikula, K.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
420.DisPPríspevok do SHM mostovSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
421.
DisP
Príspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciách
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
422.DisPPROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA STAVEBNEJ ZÁKAZKYKatedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
423.
DisP
Progresívne materiály akumulácie tepelnej energie integrované do energeticky efektívnych komponentov obvodového plášťa budovy
Katedra fyziky (SvF)
D-TS4--SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
424.
DisP
Progresívne spôsoby zosilňovania betónových konštrukciíBorzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
425.BP
Projekt bytového domu
Hanuliak, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
4 / 5
426.DPProjekt komplexu materskej školy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Holečka, M.
427.DP
Projekt materskej školy
Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1
428.
DP
Projekt materskej školy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
429.DPProjekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v BratislaveKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Zhelovaha, R.
430.
DP
Projekt na meranie posunov mosta SNP v BratislaveKatedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
431.
DP
Projekt športovej haly
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
432.DP
Projekt veterinárneho centra
Hanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Krpčiarová, V.
433.DP
Realizácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky - podľa dohody
Makýš, O.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3 Horník, R.
Šedivý, P.
Košútová, D.
434.
DP
Realizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohody
Makýš, O.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
435.
DP
Realizačný projekt nízkoteplotného vykurovania materskej školy
Koudelková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
436.
DP
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW.
Víchová, K.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Maceková, K.
437.
DP
Realizačný projekt tradičného zdroja tepla a vykurovacej sústavy
Koudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
438.
DP
Realizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
439.
DP
Realizačný projekt zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov a vykurovacej/chladiacej sústavy
Koudelková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu
2 / 2
440.
DP
Realizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vody
Peráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kubičeková, S.
441.
DP
Regionálne múzeum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
442.
DP
Rekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalov
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
443.
DP
Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Pilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rajťúková, M.
444.
DP
Rekonštrukcia plaveckého bazéna pre školuKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kabátová, L.
445.DP
Rekonštrukcia rozvodov ZTI v bytovom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Tkáčová, D.
446.
DP
Rekonštrukcia Ružbašského tunela
Chabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
447.
DP
Rekreačný areál Čunovo
Bogár, M.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Šverhová, M.
448.
DisP
Relačné morfizmy
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
449.
BP
Reštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
450.
DP
Revitalizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Staré mesto Bratislava
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Zaťková, E.
Kevély, R.
451.DP
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
452.
DP
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
453.
DP
Revitalizácia areálu skúšobne prúdových motorov, Považská Bystrica
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
454.BPRevitalizácia areálu univerzityMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
455.
BPRevitalizácia centrálnej zóny v ŠaštíneVaseková, B.
Stavebná fakulta
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Halušková, M.
456.
BP
Revitalizácia časti univerzitného areálu.Stavebná fakulta
B-KKP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čečetková, M.
457.BP
Revitalizácia Chorvátskeho ramena v Petržalke
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Černok, P.
458.
BP
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Grečnárová, J.
459.
BP
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
460.BPRevitalizácia námestia v ModreStavebná fakultaB-KKP--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
461.
DP
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
462.
DP
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
463.
BP
Revitalizácia parku v RusovciachPetrová, T.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Cziko, E.
464.
BP
Revitalizácia parku v Rusovciach
Stavebná fakulta
B-KKP--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
465.DP
Revitalizácia parku v Spišskej Novej Vsi
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Baluchová, B.
466.
DisP
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny
Barloková, D.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
467.BPRiešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v BratislaveSchlosser, T.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Červenka, R.
468.DPRiešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membránTomek, L.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Baránková, L.
469.BP
Rodinná usadlosť v regióne Orava
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
470.
DisP
Rozhodovacia analýza flexibilných možností navrhovania odvodnenia urbanizovaných území
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
471.
BP
Rozvoj leteckej dopravy na Slovensku
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
472.DisP
Semitransparentná fotovoltická sklobetónová stena s PCM materiálom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
473.
BP
Simulácia hladinového režimu na Váhu jednorozmerným matematickým modelom prúdenia vody
Orfánus, M.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1
474.
DP
Simulácia prúdenia vody v hydraulickom systéme plnenia a prázdnenia plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo.Orfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
475.
DP
Simulátor voľného pádu
Jakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Medviď, M.
476.
DP
Sledovanie vlastností cementových kompozitov s modifikovanými vstupnými zložkami
Štefunková, Z.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Baliga, F.
477.DPSlnečené kúpelePilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Lukáčová, V.
478.DPSocial centreBartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
479.
BPSociálne bývanie, Saint-Denis, ParížRuhig, R.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
480.
BPSociálne bývanie, Saint-Denis, ParížRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kováčová, E.
481.
DisP
Solárne zariadenia integrované v multifunkčných obalových konštruciách budov
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / --
--
482.
DP
Spojitý most v dvoch alternatívach s otvoreným a uzavretým prierezom namáhaný krútením
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Gábriš, R.
483.
BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
484.BP
Stabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťaže
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
485.
BP
Stanovenie hydroenergetického potenciálu mokradeDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
486.
BP
Static solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parking
Bilčík, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-CE
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
487.DisP
Statická a dynamická analýza vyľahčených stropných dosiek
Jendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / --
--
488.
DP
Statická a dynamická analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
489.DPStatická a dynamická analýza priemyselnej halyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu0 / 5
--
490.BP
Statická analýza konštrukcie s použitím MKP
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu3 / 2
491.
BP
Statická analýza potrubného mostaKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 3
492.
BP
Statická analýza stropnej dosky administratívnej budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / ----
493.
BP
Statická analýza stropnej dosky študentského domova
Hollý, I.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
494.
BP
Statická analýza telekomunikačnej vežeKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
495.
BP
Statická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
496.
BPStatická analýza výškovej budovyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
497.
DP
Staticko dynamická analýzy bytového domu
Šoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
498.
DP
Staticko-dynamická analýza inžinierskej stavby
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu0 / 5--
499.DP
Staticko-dynamická analýza výškovej budovy
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
500.
DPStatický návrh nosnej konštrukcie strechy budovy s veľkým rozpätím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-CExA
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Koziakis, L.
501.
DP
Stavebno- technologický projektKatedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3 Cinková, A.
Sáho, L.
Simanová, K.
502.
DP
Stavebno- technologický projekt
Jankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
503.
DP
Stavebno technologický projekt
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
504.DP
Stavebno-technologický projekt
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Ondrášková, N.
Pelechová, D.
505.
DP
Stavebno-technologický projekt + názov stavbyKatedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
506.
DP
Stavebno-technologický projekt + názov stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
507.DP
Stavebno-technologický projekt + názov stavby
Prokopčáková, K.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 3
508.
DPStavebno-technologický projekt a bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
509.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
510.DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Gašparík, J.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Tamborský, O.
511.
DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
512.
DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kušnírik, J.
513.DP
Stavebno-technologický projekt realizačný
Szalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti tématu3 / 3
514.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Nagy, B.
515.DP
Stavebno-technologický projekt realizačný
Szalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Nagy, V.
516.
DP
Stavebno-technologický projekt vybranej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3 Kosár, G.
Lénártová, V.
Jarábková, P.
517.DPStavebno-technologický projekt vybranej stavbyHulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
518.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavbyPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
519.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Dobák, P.
Nguyen Vanová, D.
Antoni, M.
520.DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Ďubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
521.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Ďubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu3 / 3 Škvarka, D.
Zajcseková, C.
Vlkolinský, R.
522.
DP
Stratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímyMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
523.
BP
Straty vody vo vodovodných sieťach
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
524.
BP
Stropná konštrukcia administratívnej budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3 Cabadajová, D.
Oľšavská, I.
525.
BPSvadobná sála s ubytovaním a reštauráciouChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)
B-CE
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
526.
DP
Systémová identifikácia lávky pre pešíchKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Šmidovič, A.
527.BP
Systémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z Bratislavy
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
528.
DisP
Systémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budovách
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
529.DP
Športová hala
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Mišenčík, L.
530.
DP
Športová hala
Sandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kostova, K.
531.
DPŠportovo-kultúrne centrumKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
532.
DP
Študentská súťaž Multicomfort Paris - St. Denis
Katedra architektúry (SvF)I-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Döményová, B.
533.BPŠtúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne LiptovKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
534.
BP
Štúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová Osada
Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Néveri, B.
535.
BP
Štúdia zastrešenia obchodného domu sedlovou plochouPsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
536.
DPTechnicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domuKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
537.DP
Technology of green buildings realization
Katedra technológie stavieb (SvF)I-CExA--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Mujipur Rahman, M. A.
538.
DP
Technology of green buildings realizationKatedra technológie stavieb (SvF)I-CE
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
539.DisPTeoretické riešenie vplyvu extrémnych environmentálnych zaťažení na spoľahlivosť betónových konštrukciíKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
540.
DisP
Tepelné ostrovy a ich eliminácia
Rabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvFPodrobnosti tématu0 / ----
541.
BP
Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
542.
BP
Testovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíka
Kajánek, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
543.
BP
Testovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodca
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
544.
BP
Testovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického meraniaJanák, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / ----
545.BP
Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu0 / --
--
546.BPThe parameters of the cross section of rural roadsKatedra dopravných stavieb (SvF)B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
547.
DP
Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
548.
BP
Tvorba geodetickej časti pasportu budovy
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šedina, D.
549.
DP
Tvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôchKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Čavarga, M.
550.
BPTvorba popisu na ortofotomapáchKatedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
551.
DP
Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pisár, M.
552.
DP
Učebne a laboratória na hydroponické pestovanie rastlín
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
553.DP
Účelové mapovanie pre projekty pozemkových úprav
Geisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
554.DP
Účinky vetra na výškové budovy
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
555.
DisP
Udržateľnosť zdrojov spotrebovaných na stavenisku
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
556.BPÚloha vody pri využití tepelných čerpadiel
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
557.
BP
Uplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikácií
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
558.
DisP
Uplatnenie konštrukčných systémov na báze dreva pri obnove pamiatok.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
559.
DP
Urbanisticko -architektonické zásahy - obec Kolíňany
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Bezányiová, S.
560.
DP
Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZPapčo, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Oravec, L.
561.
BPUrčenie kapacity koryta zadanej lokality a návrh opatrení na zvýšenie protipovodňovej ochranyKatedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
562.
BP
Určovanie výmer nehnuteľností
Hudecová, Ľ.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Janesová, N.
563.
DP
Validácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovania
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
564.DP
Vegetačné úpravy dopravných komunikácií
Belčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
565.
DPVegetačné úpravy dopravných komunikáciíBelčáková, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
566.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Štefanič, P.
567.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s viacúčelovou polyfunkciou
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Časnocha, P.
568.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
569.DPVetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
570.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Füri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
571.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Füri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
572.DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Füri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
573.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Füri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
574.DP
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Záchenský, D.
575.
DPVetranie halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Köpöncei, S.
576.DP
Vetranie podzemnej garáže
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
577.
BP
Vinárstvo
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
578.
DP
Vinárstvo
Mellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
579.BP
Vinárstvo
Mellner, D.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu3 / 4
580.
DP
Vinárstvo
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti tématu
4 / 4
Petrík, J.
Káčerová, E.
Pelachy, P.
Valkovičová, J.
581.
BP
Vizualizácia keplerovského pohybu družiceKatedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
582.
DisP
Vplyv hydromorfologických a hydrodynamických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokoch
Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
583.
DisP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.Stavebná fakulta
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
584.
DisPVplyv počasia na výstavbuKatedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
585.
DP
Vplyv prímesi metakaolínu na síranovú koróziu cementových kaší a mált
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
586.
DisP
Vplyv rôznych pôdnych druhov na tvorbu rosy na štandardnom trávnom povrchu.
Stavebná fakulta
D-VHI4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
587.
DP
Vplyv skúšobných podmienok na meranie tepelnotechnických vlastnostíŠtefunková, Z.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 2
588.
DisP
Vplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenie
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
589.
DP
Vplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviek
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOSSvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baľáková, D.
590.
DPVplyv teploty a vlhkosti na rôznu materiálovú skladbu ekologického drevodomuKatedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
591.DP
Vplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodov
Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / --
Ferencz, Š.
592.DPVplyv vybraných prísad na rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia cementových komppozitov pre 3D tlač domovUnčík, S.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
593.DPVplyv využitia územia na odtok v malom horskom povodí
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
594.DisP
Vplyv zanesenia povrchových tokov na ich interakciu s podzemnými vodami
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4xA
D-VHI4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
595.
DisP
Vpylv zmeny klímy na hydrometeorologické extrémy povodí SlovenskaKohnová, S.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
596.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu3 / 3 Pavkov, M.
Kadáš, J.
Nagy, P.
597.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kováč, M.
598.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1
599.DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Antošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu3 / 3 Szamotná, T.
Gaplovský, M.
Németh, S.
600.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Klimo, P.
601.
BP
Vyhliadková veža
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Vrábel, J.
602.
BP
Vyhodnotenie vplyvu výstavby Zátvorného objektu na Klátovskom ramene na hladinový režim podzemných vôdŠoltész, A.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Cheresova, E.
603.
DisP
Vykurovanie a chladenie budov s takmer nulovou potrebou energie pomocou termoakustických tepelných čerpadiel
Krajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4xA
--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
604.
DP
Vykurovanie veľkopriestorových objektov
Kalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 2
605.DP
Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
606.
DPVýpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepkyKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
607.DP
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu
2 / 2
608.BP
Výpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLR
Letko, P.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
609.
BP
Výpočtové metódy pre stanovenie sadnutia hĺbkového základu
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
610.
DisPVýskyt mikropolutantov vo vodách a ich odstraňovanie z vodyIlavský, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
611.
DP
Výstavba hĺbeného tunela v zastavanom prostredí
Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
612.DP
Vysúvaný most pri Prešove - alternatívne riešenie koncepcie a výstavby.
Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / ----
613.
BP
Vytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
614.
DisP
Využitie FRP výstuže pri navrhovaní a zosilňovaní betónových konštrukciíGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
615.DisPVyužitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
616.DisP
Využitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
617.
BP
Využitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelov
Frankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
618.
DisP
Využitie informačného modelovania stavieb pri výkone vybraných geodetických činnostíErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
619.BPVyužitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapyBajtala, M.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
620.DP
Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku
Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šimek, A.
621.DP
Využitie odpadových oceľových vlákien pre prípravu drátkobetónu
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
622.
DP
Využitie odpadových plastov ako plniva pri výrobe cementových kompozitov
Gregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Pašková, P.
Heregová, A.
Šuška, D.
623.
DP
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
624.DP
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
625.
DisP
Využitie prirodzeného svetla v historickej architektúre so zreteľom na vizuálne a nevizuálne potreby človeka
Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
626.
DisP
Využitie prirodzeného svetla v historickej architektúre so zreteľom na vizuálne a nevizuálne potreby človeka
Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
627.
BP
Využitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokoch
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
628.
DP
Využitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektuFraštia, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
629.DisPVyužitie sálavých systémov v kombinácii s inovatívnymi zdrojmi tepla a chladuKrajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
630.DisP
Využitie simulačných nástrojov a BIM metód na predikciu potreby energie v budovách
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
631.
DisP
Využitie skla pri obnove architektonických pamiatok
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
632.
DisP
Vývoj hydro-termo-mechanických modelov
Palou, M. T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
633.BPZabezpečenie výkopu pre založenie nitrifikačných nádržíSlávik, I.
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
634.
BP
Základná škola s materskou školou, Saint-Denis, Paríž
Ruhigová, E.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Girašková, M.
635.
BP
Základná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížKatedra architektúry (SvF)B-PSA--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Čačala, P.
636.
DP
Základná 9-ročná školaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Horváth, F.
637.
DP
Založenie telesa diaľnice na strmom svahu
Slávik, I.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
638.
DisP
Zaťažiteľnosť a životnosť oceľových železničných mostov
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
639.DisP
Zdravé svetlo v budovách
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
640.
DP