20. 5. 2019  21:18 Bernard
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DisPAdaptívne fasádyHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
2.DisPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
3.DPAdministratívna budovaBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Marko, S.
Raučina, T.
4.DPAdministratívna budovaMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
5.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Kaniková, K.
6.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Juhászová, N.
Izsófová, E.
7.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu3 / 3 Bleho, B.
Vančo, J.
Štepanovský, O.
8.DPAdministratívna budova - železobetónová monolitická konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Bacsfai, T.
Remenec, M.
9.DPAdministratívna budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
10.DisPAerodynamická kvantifikácia efektu penetrácie prúdu v otvorených podjazdoch a podchodochBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
11.DisPAerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasádBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
12.DPAKA 2Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pilka, M.
13.DPAlternatívny návrh sanácie skládky ropných odpadovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DPAlternatívy návrhu systémov ohrevu vody v bytovom domePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kosztolányiová, M.
15.BPAnalýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Takács, L.
16.BPAnalýza časových zmien tiažového zrýchlenia v polárnych oblastiach z dátových produktov družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kováčik, A.
17.BPAnalýza čitateľnosti popisov sídiel publikovaných prostredníctvom Mapového klienta ZBGISFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gaži, J.
18.DPAnalýza ekosystémových služieb na vybranom území SlovenskaKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
19.BPAnalýza energetických systémov pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Schmuckerová, D.
20.DisPAnalýza energetických systémov pre veľkopriestorové objekty.Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
21.DisPAnalýza energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v kombinácií s aktívnou tepelnou ochranouKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
22.DisPAnalýza funkcie sanačných omietok v praxiMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
23.BPAnalýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení.Macura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Magulová, P.
24.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
25.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CExASvFPodrobnosti tématu1 / -- Aktas, H.
26.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu1 / -- Krausz, R.
27.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu3 / -- Strigáč, V.
Belán, M.
Lompart, E.
28.BPAnalýza kruhovej dosky uloženej na pružnom podložíTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
29.BPAnalýza kvality digitálneho modelu terénu v hornatých oblastiachPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
30.BPAnalýza kvality prameňov v lokalite Vysoké TatryHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
31.BPAnalýza náklonov meraných v budove Stavebnej Fakulty STU v BratislaveHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
32.BPAnalýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómieHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Križanová, V.
33.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti tématu0 / 5--
34.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
35.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
36.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
37.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
38.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
39.DPAnalýza problémov priehrad malých vodných nádržíBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Muranský, R.
40.DPAnalýza stavebných materiálov s rôznou modifikáciouŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Čepček, P.
Kuruc, M.
Gelinger, L.
Wolf, A. B.
Glejtek, T.
41.BPAnalýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
42.DPAnalýza stropnej dosky nad halou v budove hotelaJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Grello, Z.
43.BPAnalýza stropnej železobetónovej dosky parkovacieho domuJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Špendlová, N.
44.DPAnalýza s výhľadom revitalizácie a optimalizácie verejného priestoru urbanizovaného pásma Štrbského PlesaStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
45.DPAnalýza technológie 3D tlače domov a konštrukciíUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Uhlík, A.
46.DisPAnalýza účinnosti predpätých nosných sústavBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
47.BPAnalýza územia pred začatím projektu pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mordavský, V.
48.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
49.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
50.DPAnalýza vybraných vlastností kompozitov s plnivom na báze recyklovaných odpadových plastovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Cabanová, T.
Ciran, M.
51.DPAnalýza výškovej budovy na vodorovné účinky zaťaženiaJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Prehasko, D.
52.DPAnalýza základovej dosky pri budove rôznej výškyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Húsvéth, J.
53.DPAnalýza zmien prietokového režimu tokov na Slovensku vplyvom klimatickej zmenyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
54.BPApartmánový horský domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kromka, T.
55.DPAplikácia GFRP v inžinierskych a pozemných stavbáchBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Blažek, M.
Šimončičová, L.
56.BPAplikácia klasifikačnej a diskriminačnej analýzy na predikciu a vyhodnotenie úspešného ukončenia bakalárskeho stupňa štúdiaBallová, D.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Beran, B.
57.DisPAplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostovBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
58.DPAplikácie teórie druhého rádu pri navrhovaní oceľových konštrukciíBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-CExASvFPodrobnosti tématu0 / ----
59.DPAreál starej nemocnice v Topoľčanoch. Objekt infekčného pavilónu - adaptácia na DSS.Vargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Škutilová, Z.
60.DPART CampusSkoček, I.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 2 Kalivodová, M.
Matysová, D.
61.BPAsfaltové spojivá modifikované prísadamiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
62.DPAutobusová stanicaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Majzlová, L.
63.DPAutomatizované meranie geometrických parametrov technologického zariadeniaKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Štuller, E.
64.DPAutosalón v PiešťanochMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Filipová, K.
65.DisPBIM modelovaniePalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
66.BPBIM z pohľadu zhotoviteľaFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
67.DPBratislava Trnavské Mýto - Nová tržnicaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Verešová, D.
68.DPBratislava Trnavské Mýto - Výšková administratívna budovaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Siklenková, K.
69.DPBratislava Trnavské Mýto - Železničná stanica FiliálkaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Lintnerová, L.
70.DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Nágel, M.
Mišovýchová, E.
Klincová, V.
Kráľová, B.
Frančiaková, B.
71.DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Pergerová, P.
Madleňáková, Z.
Štyriaková, I.
Lalková, S.
Brázdovičová, G.
72.BPBytový domHollý, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 2 Gajdošíková, A.
Lisíková, A.
73.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
74.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
75.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 7--
76.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
77.BPBytový domHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
78.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Kováčová, J.
Hrnčárová, L.
Tlapová, K.
Szabó, P.
79.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu3 / 3 Dudášová, K.
Klúčik, V.
Dilik, T.
80.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Kovács, P.
Miškovičová, L.
Szamotná, T.
Tarkoš, A.
Némethová, K.
81.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Vaclavíková, P.
Grinajová, E.
Mihóková, M.
Chudejová, M.
82.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Švolík, A.
Kolozsi, T.
Gottwald, M.
Uhrovčík, D.
Podwysocki, A.
83.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Zvonár, M.
Kocourková, M.
Néger, T.
Bača, J.
84.DPBytový domBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Valjent, M.
Repčák, J.
Nagy, P.
Surák, B.
85.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu9 / 10 Kubiš, V.
Bálint, D.
Halasiová, B.
Fazekaš, T.
Hluchá, E.
Struhár, A.
Ravaszová, A.
Šubová, L.
Jakubová, K.
86.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Kelecsényi, Á.
Szabó, M.
Košútová, M.
Kopecová, B.
Repiská, S.
87.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Gúth, V.
Hrbček, T.
Litviaková, N.
Belokostolská, K.
88.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Bugár, M.
Fehér, T.
89.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Brezovanová, S.
Stančík, S.
90.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu3 / 3 Fazekašová, V.
Baliga, F.
Bartošová, J.
91.BPBytový domFranek, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu4 / 10 Danková, A.
Križák, J.
Ferianc, M.
Hrdko, J.
92.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu4 / 5 Volfová, P.
Kovácsová, K.
Gyepes, R.
Čuha, M.
93.BPBytový domŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu3 / 5 Gachová, N.
Čerpák, P.
Šimo, J.
94.BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu5 / 5 Jakubech, T.
Lorencová, D.
Pecka, J.
Hradecsná, V.
Ganaj, M.
95.BPBytový domPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu5 / 6 Sárosfai, P.
Kohútová, V.
Bednár, A.
Choborová, A.
Mikleová, S.
96.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu5 / 5 Slezák, L.
Lőrincz, M.
Mučková, V.
Bognár, M.
Boškovič, A.
97.BPBytový domChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu6 / 6 Mázor, S.
Jacko, F.
Šterdas, F.
Šebesta, P.
Fodor, D.
Šedivý, A.
98.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu6 / 6 Pappová, M.
Lexmannová, K.
Kostolanská, K.
Vaššová, L.
Čierny, T.
Nemcová, Z.
99.BPBytový domHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu5 / 5 Kubiček, D.
Vašek, M.
Targošová, K.
Galmiš, P.
Baďura, D.
100.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Pastieriková, L.
Hagara, Ľ.
Škoda, J.
Kolář, R.
Petrakovič, B.
101.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu3 / 5 Pitoňák, D.
Polák, P.
Minárik, R.
102.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Homola, J.
Kiss, A.
103.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Kovaničová, J.
Eliasová, S.
Bučková, L.
Barborková, L.
Masárová, K.
104.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu3 / 3 Bazsóová, V.
Jasenovská, A.
Šellongová, J.
105.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu6 / 5 Koláriková, V.
Kubeš, M.
Žember, J.
Uváčik, P.
Kúkol, J.
Jankovská, A.
106.BPBytový domOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu6 / 10 Cigánek, L.
Duha, D.
Vanek, M.
Frický, I.
Hankovský, M.
Marcinčák, M.
107.BPBytový domVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu5 / 5 Šeligová, K.
Adamec, M.
Matečná, M.
Németh, J.
Štrbová, V.
108.BPBytový domPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu6 / 6 Oravcová, J.
Dic, D.
Furcoň, D.
Prokop, J.
Koporec, P.
Suhrada, D.
109.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu5 / 6 Oravcová, I.
Lajmon, M.
Kubečko, M.
Molnár, M.
Ondrišák, M.
110.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Stredák, Š.
111.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu7 / 6 Krivosudský, M.
Černáková, S.
Tomíková, E.
Vavrová, M.
Gogová, J.
Očkaj, L.
Beluščák, D.
112.BPBytový domIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu4 / 5 Strenk, T.
Struhár, A.
Kučerák, D.
Zorvanová, D.
113.BPBytový domMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu5 / 5 Kolmanová, T.
Pohronský, V.
Miklósová, V.
Ravasz, Z.
Iracká, B.
114.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Kolarčíková, K.
Jeckelová, A.
Bolcár, D.
Mucsková, S.
Kubík, L.
115.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Stručka, J.
Hrivnák, M.
116.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Galbavý, M.
117.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu3 / 5 Adamčiak, D.
Zálesňáková, E.
Horník, R.
118.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu4 / 5 Nagyová, L.
Sokol, M.
Miko, M.
Struhačka, J.
119.BPBytový domDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Lukács, A.
120.BPBytový domJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu4 / 5 Barčiak, E.
Brodniansky, M.
Kinčeková, S.
Zacher, M.
121.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 2 Poloha, M.
122.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Novák, S.
Šulan, D.
Bobko, M.
Kurucová, M.
Kušnírik, J.
123.BPBytový domDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu4 / 4 Gerdová, L.
Ondrašinová, L.
Martinkovičová, S.
Tarač, V.
124.BPBytový domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gryglak, M.
125.BPBytový domPavčeková, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu5 / 6 Makkyová, O.
Skalický, A.
Babic, R.
Állóová, V.
Kráner, A.
126.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 4 Pažitný, V.
127.DPBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
128.DPBytový dom s polyfunkciou. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Ladiver, F.
129.BPBytový dom v - podľa konkrétnej dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Šuštiaková, N.
Chabada, J.
Kotercová, M.
Minárik, I.
Grúnik, J.
130.DPBytový dom v GalanteSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pappová, L.
131.BPBytový dom v (podľa konkrétnej dohody)Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu2 / 5 Chlepčok, R.
Golský, Ľ.
132.DPBytový dom v GalanteSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
133.BPBytový dom 1Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu3 / -- Zaťko, L.
Zbojová, S.
Greštiaková, M.
134.BPBytový dom 2Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu2 / -- Chládeková, V.
Tomašiková, K.
135.BPBytový dom 3Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
136.BPBytový dom 4Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
137.DisPCentrálne vs. decentrálne vzduchotechnické systémy pre vetranie a čiastočnú klimatizáciu halových objektov priemyselného charakteruKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
138.DPCentrum zdraviaIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Nagyová, J.
139.DPCFD analýza objektu čistiarne odpadových vôdHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
140.DPCFD simulácia prostredia v okolí budovMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Csepregi, N.
141.DPcyklomost cez VáhŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
142.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
143.BPČlenený stĺp z hliníkovej zliatinyBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
144.BPČlenený stĺp z hliníkovej zliatinyBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-CExASvFPodrobnosti tématu0 / ----
145.DisPDegradácia fyzikálno-mechanických charakteristík GFRP výstuže v betónových konštrukciáchGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
146.BPDom smútkuŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Vlasková, L.
147.BPDom smútku a cintorínBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Rosinská, S.
148.DPdomov seniorovMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
149.BPDopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Šulík, M.
150.DPDream Tower Praha, Nové ButoviceHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bakočka, M.
151.BPEfektívne hospodárenie s vodou v obciLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / -- Némethová, N.
152.DPElektronické služby katastra nehnuteľnostíGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Emmer, L.
153.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
154.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Srogončík, J.
155.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
156.DPEnergetická certifikácia budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Ursíny, A.
157.DPEnergetické hodnotenie a vnútorné prostredie budovKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Mokráňová, M.
Junasová, B.
158.DisPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
159.DPEnergetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Jánošíková, A.
160.DPEnergetický audit budov a energeticky efektívne vopatreniaPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Horevaj, P.
161.DisPEnergetický audit budov budov s podporou počítačových simuláciíKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
162.DPEnergetický audit vybranej budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Baďo, J.
Varga, P.
163.DPEnergetický certifikát bytového domu a kvalita vnútorného prostrediaPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Zelezníková, A.
164.BPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
165.BPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CExASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
166.DPExperimental investigation of strength- deformation parameters of rockBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
167.DisPExperimentálna a numerická analýza súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcieIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
168.DisPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
169.BPExperimentálne meranie tvorby povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tomaščík, M.
170.DPExperimentálny výskum pevnostno-deformačných vlastností hornínBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Iakovakis, E.
171.DPExperimentálny výskum povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
172.BPFaktor eróznej účinnosti dažďa a jeho neistoty pri stanovení intenzity vodnej erózie pôdyVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
173.BPFiltrácia obrazu pomocou orientovaných GaussiánovKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / -- Rosival, D.
174.DPFiltračné a adsorpčné materiály v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
175.BPFotogrametrická rekonštrukcia objektu s plochou textúrouFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kosmeľová, T.
176.DPFraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Ič, T.
177.BPGallery of Art / Galéria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CExASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pantelidou, A.
178.BPGallery of Art / Galéria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
179.BPGeodetická dokumentácia fasád kultúrnej pamiatky s využitím moderných technológiíMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kohútová, L.
180.BPGeodetické metódy a zber údajov na tvorbu 2D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gábriš, M.
181.BPGeodetické metódy a zber údajov na tvorbu 3D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Petržel, T.
182.BPGeodetické práce počas výstavby objektu čerpacej staniceBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bodnárik, J.
183.BPGeodetické výpočty v oblasti modelovania slnečnej radiácieGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
184.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
185.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
186.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 3 Szabó, A.
187.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
188.DPGeotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Danihel, F.
189.DPGeotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
190.DPGrafické pravdepodobnostné modely a strojové učenieBacigál, T.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Fratrič, P.
191.DisPHistorické okno a možnosti jeho uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy.Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
192.DisPHistorické okno a možnosti jeho uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy.Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
193.DPHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 7--
194.DPHodnotenie vnútorného prostredia vo vybranej budoveKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Titková, Z.
195.DPHodnotenie vplyvu zanášania vodnej nádrže na transformovanie povodňovej vlnyValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
196.DPHokejová halaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Šupák, M.
197.DisPHomogenizácia katastrálneho mapového dielaFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
198.DisPHomológia simpliciálnych komplexov na grafochJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
199.DPHorská chataŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Lecák, D.
200.DPHorský hotelRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kasman, M.
201.DPHorský hotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
202.DPHorský hotelChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Josai, T.
203.DPHorský hotel s wellnessomMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mazánek, J.
204.DPHorský hotel v Slovenskom rajiRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dvorják, A.
205.DPHotelŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tóth, R.
206.DPHotelMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
207.DPHotelMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
208.DPHotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Hrehušová, P.
209.DPHotelJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Beňo, J.
210.DPHotelDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Cibuľa, D.
211.DPHotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mahútová, Z.
212.DPHotelHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gardlík, T.
213.DPHOTELVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu3 / 3 Braun, Z.
Bogdáňová, L.
Jendreková, I.
214.DPHotel - zavesená nosná konštrukciaBenko, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kühn, F.
215.DPHotel s welnesomŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kubička, M.
216.DisPHydraulická analýza efektivity návrhu protipovodňových opatreníŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
217.DisPHydraulická analýza efektivity návrhu protipovodňových opatreníŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
218.DisPHydraulická analýza zvýšenia protipovodňovej ochrany sídelných územíŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
219.BPHydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
220.DPHydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu po zatepľovaníKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tisovský, R.
221.DPHydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD KolárovoČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bombiczová, A.
222.DPHydraulický výpočet odľahčenia povodňových prietokov na Ondave pevným bočným priepadomŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mydla, J.
223.DPHydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokovOrfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Polák, J.
224.BPChatová osada v regióne OravaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Magerčák, Ľ.
225.DPIdentifikácia poškodenia konštrukcie oceľového mostaSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Marton, M.
226.DPImplementácia fraktálnej dimenzie v interpolačných metódach tvorby digitálnych priestorových modelovVajsáblová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
227.DisPIndoor environmental quality in nZEB with heat recovery ventilation systemPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
228.BPInformačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska NeštichBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 2 Fašková, Z.
Vislocký, P.
229.DPInformačné modelovanie potrubných mostov priemyselných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Magát, N.
230.DisPInterakcia geosyntetických materiálov a zemínSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
231.DisPInterakcia základových konštrukcií s podložímJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
232.DPInteraktívne metódy zobrazovania georeliéfu.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Mihalčin, M.
233.DPKalibrácia krátkych dĺžkových meradielKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Laššo, J.
234.DisPKlimaticky adaptívne materiály integrované v inovatívnych stavebných komponentochMedveď, I.Katedra fyziky (SvF)D-TS4, D-TS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
235.DisPKmitanie tenkých dosák s uvážením trhlínIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
236.DPKnižnicaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Chanečková, N.
237.DPKnižnicaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Németh, O.
238.DisPKohustotaJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
239.DPKombinované solárne systémy na vykurovanie a chladenie budovFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Tarda, J.
240.DPKomparácia alternatív prípravy teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie bytových a občianskych stavbách.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Skipala, D.
Dudičová, E.
241.DisPKoncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energieBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
242.DPKoncepcia vegetačných úprav dopravných komunikáciíBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Čurik, J.
243.DPKoncertná sálaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Sallay, A.
244.DPKongresové centrumChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bujnová, P.
245.BPKontrola geometrických parametrov lineárneho posuvného systémuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Fryčová, L.
246.DPKonverzia národnej kultúrnej pamiatky, budovy SpilkyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 5 Ilkovič, T.
247.DPKonverzia raketovej základnePaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Vatraľová, M.
248.DPKonverzia sýpky, BratislavaPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Poliak, M.
249.DPKooperatívne hry a ich aplikácieŠipošová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Goreková, I.
250.DPKrajinno-architektonické riešenie vybraného územia s využitím prvkov pre HandicapovanýchStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
251.DPKrajinno-inžinierske opatrenia v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
252.DPKrematóriumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Lakotová, A.
253.DisPKritériá a postupy preukazovania tepelnej stability miestnostiRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
254.BPKultúrno-spoločenské centrum HandlováŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Vojtková, R.
255.DPKvantitatívna vodohospodárska bilancia na vybranom toku na SlovenskuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kandera, M.
256.DPLávka cez Nitru v Nových ZámkochSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gyarmatyová, E.
257.DPLávka cez Nitru v Nových ZámkochSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
258.DPLávka pre peších a cyklistov cez Váh v TrenčíneÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
259.DisPLevel set metódy v matematickom modelovaníFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
260.DPLogistické centrumJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
261.DisPLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaTall, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
262.DPMalý kaštieľ ApponyiJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Holič, F.
263.DPMateriály pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Buch, M.
264.BPMediatékaHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
265.DPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
266.DisPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
267.DPMeranie deformácií betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kaššák, M.
268.DPMeranie objemov pomocou RPAS fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Hideghéty, A.
269.DPMestská plaváreň RužomberokPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Králová, I.
270.DPMestská športová hala v BrezneMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Slivka, M.
271.DPMestský blok v Banskej ŠtiavniciBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu4 / 4 Beták, P.
Chovancová, D.
Szabová, L.
Brunclík, A.
272.DPMestský hotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tauber, M.
273.DPMestský úrad SládkovičovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
274.DPMeštiansky dom v Trnave - adaptácia na objekt s viacúčelovým využitímVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Brázdovič, D.
275.DisPMetódy stanovovania hydraulických charakteristík objektov vodných staviebDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
276.DisPMetódy určenia výšky škody na nehnuteľnostiachPetráková, Z.Ústav súdneho znalectva (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
277.DPMetská viacúčelová hala v TrnaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tomovič, M.
278.BPMKP analýza mostných konštrukciíMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Horváthová, N.
279.DisPModel združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitieKomorníková, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
280.BPModelovanie a analýza platňovej tektonikyKollár, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Štefanec, M.
281.BPModelovanie a statická analýza valcovej nádržePrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / -- Slovák, M.
282.BPModelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS WorkbenchTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Šípoš, S.
283.DPModelovanie povrchového odtoku na malom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
284.BPModelovanie priehradovej konštrukcie stožiara VNPrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kmeť, J.
285.DisPModelovanie produkcie vybraných prúdov komunálneho odpadu a ich vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovaniaŠkultétyová, I.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
286.BPModelovanie prúdenia v nádrži VD HričovRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Chrachalová, K.
287.BPModelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačovGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Černý, L.
288.DPModely hodnotenia rozdrobenosti pozemkového vlastníctvaHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Turan, P.
289.BPModely oligopolov pomocou teórie hier pri rozhodovaní za prítomnosti rizika.Šipošová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kovaľ, J.
290.DPMonitorovanie úbytku vody vo vybraných regiónoch pomocou globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FOJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Korekáčová, B.
291.DPMonitorovanie zmeny krajiny s využitím leteckého snímkovaniaVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
292.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu5 / 5 Olejár, P.
Slotková, K.
Šromovský, D.
Šelep, M.
Zachar, P.
293.DPMonolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
294.BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Maxian, P.
295.DPMost na D4 nad riekou DunajHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kalmár, D.
296.DPMost na D4 nad veslarskou dráhouHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Hanuštiak, M.
297.DPMostná estakáda z predpätého betónu na diaľnici D4Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Bobríková, D.
298.BPMožnosti sanácie rodinného domu v intraviláne mestaŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Taročka, D.
299.BPMožnosti softvérového spracovania observácií družíc GalileoGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
300.DPMulti Comfort House Student Contest - Crescenzago, Milan 2019Nádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 2 Galušková, L.
Mišek, M.
301.DPMulticonfort house, student contest, MilánoPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kohútová, L.
302.DPMultifunkčná architektúraHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu4 / 5 Šuľaková, D.
Kamenická, D.
Černová, Z.
Mihelová, A.
303.DPMultifunkčná športová halaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
304.DPMúzeumMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Buček, M.
305.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pittel, J.
306.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
307.BPMúzeum vojenHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
308.BPNadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskej pôdeHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Toman, J.
309.DPNákupné centrumBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
310.DPNávrh kartografického modelu na vizualizáciu dát leteckého laserového skenovania pre potreby dokumentácie kultúrneho dedičstva.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Staníková, D.
311.DPNávrh administratívnej budovy / administratívno-spoločenského centraRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hrnčár, D.
312.DPNávrh a hydrodynamické posúdenie objektu na stokovej sieti pomocou matematických modelovLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / -- Šutúš, M.
313.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
314.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
315.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
316.BPNávrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávyFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Bodnárik, M.
317.DPNávrh dopravného riešenia obsluhy územia pre diplomaticko-spoločenskú štvrť pri Inchebe v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tuška, D.
318.DPNávrh dopravného riešenia prepojenia severnej tangenty tunelom do PetržalkySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Očakovský, T.
319.DPNávrh dopravného riešenia zapojenia mestského mosta z Hradného brala do PetržalkySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Ocelák, R.
320.DPNávrh energetického využitia hate Kubáňovo na IpliDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kandráč, P.
321.DPNávrh energetického využitia VD Holiša na IpliDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mrva, M.
322.DPNávrh energetického využitia vretenovou turbínou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
323.DPNávrh funkčného využitia a priestorového usporiadania centra s polyfunkciouHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-CESvFPodrobnosti tématu1 / 1 Ušák, M.
324.DPNávrh golfového areálu v obci Prusy s cieľom zlepšenia cestovného ruchu.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kiššová, R.
325.DPNávrh hangáruBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Jandurová, D.
326.DPNávrh kartografického modelu haptických máp pre nevidiacich.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kuric, M.
327.BPNávrh konštrukcie železobetónovej budovyAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 3 Duleba, L.
328.DPNávrh materskej škôlky s takmer nulovou spotrebou energie.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Zagyi, M.
329.DPNávrh mestského mosta cez Dunaj v trase Rusovská-Viedenská - Hradné braloÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
330.DPNávrh mosta cez rieku Ipeľ - porovanie výhodnosti troch alternatívnych riešeníBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Lamprecht, M.
331.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Huba, M.
332.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Köpöncei, S.
333.BPNávrh nosníka žeriavovej dráhy s vplyvom šmyku a krútenia.Kováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
334.DisPNávrh novej jednočíselnej veličiny pre hodnotenie zvukovej izolácie medzibytových stienChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
335.BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 2 Solčianska, M.
Porkertová, B.
336.DPNávrh oceľovej konštrukcie hangáruŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Mojto, M.
337.BPNávrh odkanalizovania obceHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Ťažká, T.
Žolna, F.
338.BPNávrh odvodnenia stavebnej jamyStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
339.DPNávrh plynových infražiaričov v priemyselných objektoch.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Predajnianska, A.
340.DPNávrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mihok, E.
341.DPNávrh riešenia protipovodňovej ochrany sústavou suchých retenčných nádrží v obci VrbovceVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
342.BPNávrh siete kolokačných staníc integrujúcich merania družíc Sentinel-1 a GNSS pre územie SlovenskaCzikhardt, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
343.DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom domeSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mozdíková, M.
344.DPNávrh solárneho systému na ohrev teplej vody v bytových domoch s prevádzkovým, ekonomickým a ekologickým vyhodnotením - realizačný projekt.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Blachová, M.
345.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
346.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
347.DPNávrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krúteniaKováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
348.BPNávrh stropnej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
349.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gregušová, N.
350.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smerochHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
351.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická lokálne podopretá doskaHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
352.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiekHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu2 / 1 Vandlíková, B.
Szabóová, D.
353.DPNávrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Kulkovský, M.
Lukačovičová, D.
354.DPNávrh športového gymnázia v energeticky pasívnom štandardeRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Palko, D.
355.DPNávrh technologického zariadenia kuchynePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Culinková, P.
356.BPNávrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciouÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / -- Bódi, Š.
357.BPNávrh trasy cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu2 / 3 Oravcová, I.
Remža, L.
358.DPNávrh vetrania a vykurovanie a chladenie halového objektuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Culinková, B.
Javor, M.
359.DPNávrh vetrania a vykurovanie a chladenie halového objektuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
360.DPNávrh viacpodlažnej administratívnej budovy pri NFŠŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Miša, M.
361.DPNávrh vodovodu vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gunárová, R.
362.DPNávrh vykurovacej sústavy administratívnej budovyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Vincentová, V.
363.DPNávrh vykurovania adminstratívnej budovy a návrh zdroja tepla a chladuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
364.DPNávrh výrobnej a administratívnej budovy.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Ďuroška, T.
365.DPNávrh základnej školy v nízkoenergetickom štandarde.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hurný, J.
366.BPNávrh základovej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
367.BPNávrh založenia objektu pre výcvikové centrumSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
368.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
369.DPNávrh založenia výškovej budovySúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
370.BPNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
371.DPNávrh závlahového systému ovocného saduBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
372.DPNávrh závlahy parku v prostredí programu LandfxBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
373.DPNávrh závodu na výrobu montovaných domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
374.DPNávrh zdravotnotechnických inštalácií v ubytovacom zariadeníJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Ondrejková, A.
375.BPNávštevnícke centrum archeoparku Kostolec-DucovéStruhařová, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Oškrobaný, R.
376.DisPNelineárna analýza kolapsu konštrukcií od vplyvu explóziíKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
377.DisPNelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
378.DPNelineárna analýza odolnosti konštrukčnej sústavy na pád lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti tématu0 / 5--
379.DisPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
380.DisPNelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teplotyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
381.DPNemocničný areál u nás vo Vysokých TatráchBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bonková, R.
382.DisPNízkoexergetické sálavé vykurovacie a chladiace systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
383.DPNové železničné prepojenie Nitra - Bratislava s cestovným časom pod 1 hodinuSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Fačkovec, J.
384.DPNTC v KošiciachBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
385.DPNumerická simulácia dvojitej priehľadnej fasády.Macák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / ----
386.DPNumerické metódy na riešenie úlohy o optickom tokuFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Žáková, D.
387.BPNumerické metódy na určenie skeletonu vzdialenostnej funkcieFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gajdošová, N.
388.DPNumerické metódy pre interakciu hornej stavby s podložímDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti tématu0 / ----
389.BPNumerický výpočet funkcie času prvého príchoduFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Lacková, K.
390.DPObčianska stavbaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Škrabáková, A.
391.DPObchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Štefanovičová, M.
392.DPObnova Kalvárie v Hliníku nad HronomBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Jančoková, Z.
393.DPObnova Kalvárie v Hliníku nad HronomBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
394.BPObnova verejných vodovodov Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / -- Ďuroška, P.
395.DPObnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbeČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Gatial, M.
396.DPOBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt AAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kvašňovský, B.
397.DPOBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt BAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Rachler, J.
398.BPOceľový členený stĺpBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-CExASvFPodrobnosti tématu0 / ----
399.BPOceľový členený stĺpBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
400.DisPOdhad návrhových hodnôt hydrometeorologických extrémov v podmienkach nestacionarityKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
401.DPOdhad parametrov geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSSBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Perašín, P.
402.BPOdhad parametrov miestnej výškovej sieteBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
403.DPOdstraňovanie mikropolutantov z vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
404.BPOdvodnenie cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Ďaťko, F.
405.DisPOchrana budov proti radónuRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
406.BPOkrajové úlohy so šikmou deriváciouMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Schwarzová, P.
407.BPOpatrenia na obmedzenie vzniku trhlín v betónových základových doskáchBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
408.BPOptimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstvaĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kubica, L.
409.DPOptimalizácia prevádzky zdroja tepla s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Renczesová, D.
410.DisPOptimalizácia strešných plášťov v oblasti aerodynamiky a hydrodynamikyPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
411.DisPOptimalizácia tepelného hospodárstva bytového okrsku na báze OZE (geotermálna energia, biomasa, energia prostredia - tepelné čerpadlo)Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
412.DisPOptimalizácia trvania stavebných procesovMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
413.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
414.DisPOptimalizácia vetrania kanalizačných systémov v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
415.BPOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
416.DPOverenie fyzikálno-mechanických vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dinisová, M.
417.BPOverenie presnosti fotogrametrického systému UX11Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mészáros, T.
418.DisPOvplyvňovanie rýchlosti tuhnutia kompozitov pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
419.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu3 / 4 Baráthová, B.
Szabóová, A.
Kralovičová, T.
420.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 4--
421.DPPenziónŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
422.DisPPersonalizované vetranieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
423.DPPlavecké centrumJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Krajčík, M.
424.DisPPočítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budovRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
425.DisPPočítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídielRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
426.DPPodlahové teplovodné vykurovanie v nízkoenergetickom domePetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Drahoš, P.
427.DPPoliklinikaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
428.DPPoliklinikaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
429.DPPolyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukciaAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
430.BPPolyfunkčný dom v Slivenci - PrahaRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 2 Kleimanová, P.
Sirka, J.
431.BPPolyfunkčný komplex Gumon II - Administratívna budovaVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / -- Valkovič, M.
432.DPPolyfunkčný objekt - Generali poisťovňa, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Alhaj Ali, H.
433.DPPolyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Trávniček, J.
434.DPPolyfunkčný objekt na Hviezdoslavovom námestí, BratislavaPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kotiv, M.
435.BPPolyfunkčný objekt v historickej zástavbePilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dinda, M.
436.BPPolyfunkčný objekt v MiláneRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 2 Šišková, Z.
Králik, P.
437.DPPorovnanie numerických schém založených na FVM metóde pre level set rovnicu a AMSS modelHandlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Obrtáčová, T.
438.BPPorovnanie volne dostupnych MKP softverovMinarechová, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Linkeš, M.
439.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hnitka, J.
440.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
441.DPPosúdenie kanalizačného zberača v meste TrnavaLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / -- Slabý, J.
442.DPPosúdenie krajinnoekologických problémov oblasti Myjavskej pahorkatinyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
443.BPPosúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokaliteCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
444.DPPosúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sietiHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / -- Broton, R.
445.DPPosúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdeniaRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Böhmer, A.
446.BPPosúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiachHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Liová, A.
447.BPPosúdenie vplyvu vegetačného krytu na povrchový odtok z poľnohospodársky využívaného svahuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kováč, D.
448.DisPPovrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdamiŠurda, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
449.DPPožiarna stanica a zbrojnicaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Matúš, M.
450.DPPôsobenie chemických prostriedkov zimnej údržby na vrstvy asfaltových vozoviekCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
451.DPPôsobenie roztokov amónnych solí na vlastnosti cementových kompozitovPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
452.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
453.DPPredikcia poškodenia lesných porastov v oblasti Vysokých Tatier na základe analýzy priestorových dátĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Hunčíková, A.
454.DPPredstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica.Bogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Maroši, M.
455.DPPredstaničný priestor Bratislava - Múzeum dopravyBogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kolek, R.
456.DPPredstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný domBogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Fako, D.
457.DPPresnosť aplikácií na princípe obrazového skenovania: porovnávacia štúdiaFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Szabo, M.
458.DPPrestavba materskej školy na školu a komunitné centrumRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Cebuľák, J.
459.BPPrieluka v meste PrešovBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Roháčová, N.
460.BPPrieluka v meste NitraBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 2 Kaňuchová, S.
Baluchová, L.
461.BPPrieluka v meste TrnavaBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Greschnerová, B.
462.DisPPriemyselno-poľnohospodársky parkHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
463.BPPriestorová strata stability centricky tlačených prútov.Kováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
464.BPPrincíp hydraulického riešenia podtlakového odvodnenia striechBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
465.BPPríprava máp povodňového ohrozenia spôsobeného vystúpením podzemnej vody nad povrch terénu z pohľadu európskych odborníkovBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
466.DPPríprava realizácie obnovy pamiatkovo chránenej stavby (spresnenie podľa osobnej dohody)Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 5 Takács, J.
467.DisPPrírode blízke rybie priechody a ich adaptácia na slovenské podmienkyDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
468.BPPrírodný rekreačno - relaxačný komplexPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 László, G.
469.DisPPríspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciáchIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
470.DPProjekt budovy občianskej vybavenostiHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu3 / 4 Jelenčík, P.
Kováčová, B.
Mišenčík, L.
471.BPProjekt bytového domuHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu5 / 5 Baláž, M.
Paučo, J.
Vranka, M.
Balážiková, D.
Kožišková, Z.
472.DPProjekt Materskej školyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Rojeková, S.
473.DPProjektovanie pozemkov pre spoločné zariadenia a opatreniaGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gottvaldová, A.
474.DPProjektovanie pozemkových úprav v závislosti od spôsobu užívania pôdyGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Cibula, M.
475.BPPružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
476.DisPRadiačné efekty na vonkajších povrchoch budovHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
477.DPRealizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytových domoch a občianskych stavbách.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Turanská, L.
478.DPRealizačný projekt teplovodného podlahového vykurovania so zdrojom tepla tepelným čerpadlomKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kubík, J.
479.DPRealizačný projekt vykurovania so zdrojom na báze obnoviteľných zdrojovKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dudák, Š.
480.DPRealizačný projekt ZTI objektu s využitím zrážkovej vody v BIMPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pintér, T.
481.DPRealizačný projekt ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hyžová, V.
482.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Papšo, P.
483.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
484.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
485.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
486.DPRehabilitácia mestského bloku Kerling v MPR Banská Štiavnica pre účely nového centra mesta.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 2 Zvarová, S.
Solčianska, A.
487.BPReklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javuĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Matúš, M.
488.BPRekonštrukcia cestnej siete na mapách II. vojenského mapovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kačmárová, B.
489.DPRekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dúbravka, A.
490.DPRekreačný objekt v horskom prostredíVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Žiška, A.
491.DisPRekuperácia odpadového tepla z bazénových hospodárstiev kúpalisk.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
492.BPReštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácieFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Sova, D.
493.DPRevitalizácia Floriánskeho námestia a jeho okoliaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Minárik, T.
494.DPRevitalizácia Hlbokej cesty v BratislaveMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
495.DPRevitalizácia horského parku v Bratislave..Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / -- Michalíková, A.
496.DPRevitalizácia horského parku v Bratislave..Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
497.DPRevitalizácia lesoparku s rozhľadňou Červená veža na Rádiovom vŕšku v PiešťanochŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
498.DPRevitalizácia mestského priestoruPilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Naddourová, N.
499.DPRevitalizácia okolia Kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad VáhomMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Petrová, T.
500.DPRevitalizácia parčíku a vnútrobloku na Záhrebskej uliciMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
501.DPRevitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Beňová, N.
502.DPRevitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
503.DPRevitalizovanie a alternatívne prepojenie nemocničného areálu so športovým areálom v MyjaveBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bošáková, D.
504.BPRiedke a nadbytočné reprezentácie v spracovaní obrazuŠeliga, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Krasňanský, J.
505.DisPRiešenia tepelných mostov pri tepelnej izolácii z vnútornej stranyMatiašovský, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
506.DisPRiešenie problematiky pešej a cyklistickej dopravy v dopravno-inžinierskej dokumentácii z hľadiska priestorového a funkčného využitia urbanizovaného územiaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
507.BPRiešenie protipovodňových opatrení v súvislosti s novou výstavbou v obciČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mészáros, L.
508.DPRiešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Silná, S.
509.BPRiešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťachMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bejdák, M.
510.DisPRiešenie úloh prúdenia metódou konečných objemovMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
511.DPRodinná farma 1Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Karas, M.
512.DPRodinná farma 2Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu2 / 1 Hrdá, M.
Féderová Bojnanská, M.
513.DPRodinná farma 3Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
514.DPRodinná farma 4Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
515.DPRodinná farma 5Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
516.BPRozšírenie a obnova splaškovej kanalizačnej siete v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / -- Vido, D.
517.DPRozvoj agroturizmu v okrese GalantaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Tyukosová, V.
518.DPRozvoj agroturizmu v okrese Galanta a Dunajská StredaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
519.DPRozvoj agroturizmu v okrese Galantaa Dunajská StredaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
520.DPSanatótium (včelárstvo)Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Benková, S.
521.BPselezianske centrumMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 2 Suržin, L.
522.BPSférické harmonické funkcie vo fyzikálnej geodéziiBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
523.BPSimulácia zrážkovo-odtokového procesu na urbanizovanom povodí stokyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
524.DisPSimulácie tepelno-vlhkostných polí v pórovitých materiáloch, modelovanie termofyzikálnych vlastností stavebných materiálovPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
525.BPSKI -centrumPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kažimír, T.
526.DPSkúšanie vlastností cementových kompozitov a ich odolnosť proti roztokom síranovPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Somorovský, F.
527.DPSkúšanie vlastností materiálov na báze nepálenej hlinyPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu2 / 1 Hráček, M.
Strmeň, M.
528.DPSkúšanie vlastností materiálov na báze nepálenej hlinyPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
529.DPSledovanie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností s využitím recyklovaných plastových materiálov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Rafajdus, P.
530.DPSlovenská expozícia Expo 2020 DubajNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Franko, M.
531.DPSorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kolník, M.
532.DPSorpčné charakteristiky vybraných tepelnoizolačných materiálov na báze drevaStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Haberová, P.
533.DisPSpätné získavanie tepla z technologických procesov v prašných priemyselných prevádzkachKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
534.DPSpoločenské centrumBartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-CExASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
535.DisPSpracovanie fotogrametrických meraní počas snímkovania in-situFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
536.BPSprávanie členeného stĺpa haly z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilovBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Horňák, N.
537.DPSprávanie tenkostenných profilov za studena tvarovaných.Baláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
538.DPSpriahnutý most cez rieku Ipeľ - integrovaná alternatíva a alternatíva prostého nosníkaBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Béber, P.
539.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Chrobák, D.
540.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
541.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
542.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
543.DPStabilizácia svahuBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Iakovakis, A.
544.DPStabilizácia svahuBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
545.BPStanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile tokuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
546.DPStatická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
547.DPStatická a dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
548.BPStatická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
549.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
550.BPStatická analýza stavebnej konštrukcieTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
551.BPStatická analýza steny kruhovej nádržeTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
552.BPStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
553.BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
554.BPStatická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v BratislaveIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
555.BPStatická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 5 Bača, K.
556.BPStatická analýza železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kopásek, D.
557.BPStatické riešenie monolitického stropu poschodových garážíBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
558.BPStatické riešenie ostenia hydrotechnických beztlakových štôlníChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Horváthová, K.
559.DPStaticko - dynamická analýza administratívnej budovy.Jendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Csiba, G.
560.DPStaticko dynamická analýzy výškovej budovyŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
561.DPStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
562.DPStavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie ZTIPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kunšteková, M.
563.DPStavebno - technologický projektSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu2 / 3 Lormusz, J.
Soják, O.
564.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu3 / 3 Sáho, L.
Maďar Farkasová, D.
Kurcsíková, K.
565.DPStavebno-technologický projektĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Udvarošová, K.
Lénártová, V.
Marcsová, A.
Lederer, L.
566.DPStavebno-technologický projektPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu3 / 3 Hlúbik, M.
Fogl, M.
Janušová, K.
567.DPStavebno-technologický projektMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu9 / 9 Tkáčová, M.
Pialová, S.
Hovorka, M.
Šinský, A.
Tarabová, Z.
Antal, J.
Vavrík, I.
Sendek, P.
Mikulcová, Z.
568.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbuProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu2 / 4 Kováč, M.
Šupejová, L.
569.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Ficiková, A.
Martonová, M.
Varga, M.
Nguyen Vanová, D.
570.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbuGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu6 / 6 Košík, J.
Martinčeková, M.
Vrzgulová, Z.
Suchanovská, L.
Barančíková, N.
Kalinovská, S.
571.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbu .....Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Görög, D.
Müller, M.
Ďurkovič, P.
Dávid, M.
572.DPStavebnotechnologický projekt pre zadanú stavbuHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu2 / 4 Kántorová, H.
Schemmer, T.
573.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Tomko, L.
Birdáčová, P.
Luterančík, M.
Hanus, M.
574.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Novotný, J.
575.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Pitoňáková, E.
Križanová, E.
Skokan, J.
Macková, D.
576.DisPStožiare, veže, komíny - teoretické a konštrukčné problémyBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
577.BPStropná konštrukcia administratívnej budovySonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
578.BPStropná konštrukcia bytového domuGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Christova, V.
579.DPSystémová kalibracia digitálnych nivelačných prístrojov a kódových látJežko, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Klein, S.
580.BPSystémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z BratislavySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
581.DisPSystémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
582.DisPŠpecifické aspekty šmykového namáhania lokálne podopretých dosiekBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
583.DPŠportová halaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
584.DPŠportové centrumBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Holečková, S.
585.BPŠtatistická analýza presnosti modelov spoľahlivosti konštrukcií vzhľadom na pretlačenieKalická, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Macko, P.
586.BPŠtúdia dopravného prepojenia obce Jasenica a mestskej časti Považská Bystrica - PodvažieSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kňažko, A.
587.DPŠtúdia premostení diaľnicÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
588.DPŠtúdia rýchlostnej cesty (presná lokalizácia podľa podkladov)Kapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kovalik, P.
589.DPTechnické múzeumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bognárová, V.
590.DisPTepelná pohoda a kvalita vzduchu v školáchKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
591.BPTestovanie presnosti určenia výšky pomocou smartfónuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Brisuda, M.
592.BPTestovanie presnosti v určení polohy pomocou smartfónuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Klinga, D.
593.BPTestovanie súradnicových meracích strojovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
594.BPTestovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Benedik, M.
595.BPThe parameters of the cross section of rural roadsCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
596.BPTrhovisko SládkovičovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Smatana, F.
597.DPTvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Ivanková, B.
598.BPTvorba popisu na ortofotomapáchFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Brigant, P.
599.DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Konštiak, P.
600.DPUbytovňa liečebno-výchovného sanatóriaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Virág, K.
601.DPUkazovatele kvality máp katastraHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kyseľ, P.
602.DPUmelecká škola - prestavbaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Vaňková, M.
603.DPUmelecké centrumDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pellerová, N.
604.DPUniverzitná knižnicaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Szekeresová, R.
605.DPUniverzitná knižnicaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bažík, D.
606.BPUplatnenie družicovej radarovej interferometrie na monitorovanie pohybov zemského povrchu vo vybranej lokalite na území SrbskaLeško, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kočonda, I. T.
607.DPÚprava klímy po zvýšení smogovej činnosti pomocou vegetačnej zložky.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
608.DPUrčenie parametrov gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štítPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Novák, A.
609.BPUrčenie parametrov miestnej geodetickej sieteKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pénzešová, L.
610.DPVariantné spôsoby nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom územíHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / -- Bytčánková, K.
611.DPVegetačné úpravy lesoparkuBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Weberová, Z.
612.DPVerejná budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu2 / 2 Rusnačko, M.
Dunaj, D.
613.DPVetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s polyfunkciouStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Šivecová, M.
614.DPVetranie a požiarne vetranie podzemnej garážeStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Lazarčík, D.
615.DPVetranie a chladenie administratívnej budovyHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bartoš, M.
616.DPVetranie a klimatizácia komunitného centra s aplikáciou tepelného čerpadlaHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Zeglen, J.
617.DPVetranie halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kapusta, M.
618.DPVetranie halového objektu s prašným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Reľovský, F.
619.DPVetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výrobyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kollárik, P.
620.DisPVetrom spôsobený zvuk na fasádach budovBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
621.BPVíkendový domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Vasilevska, M.
622.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 2 Šubík, J.
623.BPVinárstvoŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
624.BPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 2 Faltínková, L.
625.BPVinárstvoŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Urban, R.
626.BPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 2 Bašista, A.
627.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Reviľak, V.
628.BPVlhkostno teplotné modely v stavebných konštrukciáchMinárová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu1 / -- Bošanská, B.
629.BPVodohospodárky plán MVE s tlakovou deriváciouDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Klinčok, M.
630.DisPVodohospodárske bilance v podmienkach nestacionaritySzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
631.BPVodohospodárske riešenie vodných plôch v krajineČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Považanová, B.
632.BPVodohospodársko energetický plán derivačnej MVE s tlakovou deriváciou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
633.DisPVplyv hydromorfologických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
634.DisPVplyv klimatickej zmeny na hydrometeorologické extrémy a ich návrhové hodnotyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
635.BPVplyv konfigurácie stanovísk snímkovania na presnosť geometrie archeologických nálezovMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Bujňáková, B.
636.DisPVplyv miery deštrukcie ruiny na návrh nových krycích konštrukcií.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
637.DPVplyv navrhovaných technických opatrení na režim podzemných vôdBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
638.DisPVplyv počasia na výstavbový proces.Hulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
639.BPVplyv pohybu mechanizmov na stabilitu prekrytia skládky odpadovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
640.BPVplyv pôdnej erózie na protipovodňovú funkciu malej vodnej nádržeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
641.BPVplyv pôdnej erózie na protipovodňovú funkciu malej vodnej nádržeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
642.BPVplyv slnečného žiarenia na stabilitu prístrojaBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hipp, D.
643.DisPVplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenieIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
644.DisPVplyv technológie pohľadového betónu na kvalitu jeho povrchuMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
645.DisPVplyv teplotných účinkov na železobetónové konštrukcieŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
646.DisPVplyv vegetácie a jej sukcesie na pôdnu hydrológiuLichner, Ľ.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
647.DisPVplyv vetra na mostné konštrukcieJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
648.BPVplyv zmeny klímy na režim prietokov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / -- Žideková, D.
649.BPVstupný areál Spišského hraduNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / -- Husár, D.
650.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu.Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu2 / 4 Bacmaňák, J.
Bartoň, M.
651.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby:Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Jaššo, M.
652.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu4 / 4 Ivanová, B.
Sedláková, N.
Hudáková, D.
Štrba, J.
653.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hrúzik, P.
654.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu4 / 5 Kosák, M.
Tisovský, A.
Bíro, M.
Jandurová, Ľ.
655.DPVybrané počítačovej techniky a nástroje na vizualizáciu obsahu a kvality katastrálneho operátuHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Smida, M.
656.DPVyhliadka na fjordyNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kázik, M.
657.DPVyhliadková vežaSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bodon, L.
658.DPVyhliadková vežaSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
659.BPVyhliadková veža pri PiešťanochRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mišányová, A.
660.DPVykurovanie a chladenie objektov s reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
661.DPVykurovanie a chladenie objektov s reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
662.DPVykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Chorvát, R.
663.DPVykurovanie/chladenie budov so zdrojmi na báze OZEKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Fila, S.
664.DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre blok A stavebnej fakultyTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Kollár, V.
665.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Pliešovský, J.
666.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Mudrá, M.
667.DPVýpočet a návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov tepla s využitím stratifikácieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Beláková, M.
668.DPVýroba elektrickej energie malými veternými elektrárňami a fotovoltikou pre aplikáciu vykurovania, chladenia a prípravu teplej vody v budováchKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Lenčišová, V.
669.DisPVýskum a vývoj kombinovaných stavebno-energetických systémov pre nízkonákladové energeticky úsporné budovyKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
670.DisPVýskum cirkadiánneho potenciálu fasádnych systémov budovHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
671.DPVýskum vývaru na hati VD Hričov na fyzikálnom modeliRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pavúček, M.
672.DisPVýskyt pesticídov a ich metabolitov vo vodách a ich odstraňovanie aktívnym uhlímIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
673.DPVysokoškolský internát BratislavaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 2 Smrek, J.
674.BPVýstavná halaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
675.DPVysúvaný most pri PrešovePaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / -- Gašpárek, J.
676.DPVýšková administratívna budova s dvojitou fasádouBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
677.BPVýšková budova PrahaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
678.BPVytýčenie bodov technológiou GNSSKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Chovanec, Ľ.
679.DPVyuzitie geoinformačných technológii pri hodnotení zásob vody v povodiachSzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bača, R.
680.DPVyužitie aktívneho uhlia v úprave vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
681.DPVyužitie aktívnej tepelnej ochrany na vykurovanie/chladenie budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Fodor, M.
682.DPVyužitie environmentálne akceptovateľných plastových materiálov na stavebné účely s prihliadnutím na ich teplotechnické a akustické parametreLedererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / -- Hátaš, D.
683.DisPVyužitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduchBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
684.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
685.DPVyužitie GIS pre správu zelene v mesteValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
686.BPVyužitie minimalizačných metód pri spracovaní meraní v geodéziiHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
687.DPVyužitie priestorových dát na tvorbu pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutímLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Turtevová, G.
688.DPVyužitie procedúr SOFA na presné astronomické výpočtyHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
689.BPVyužitie prvotných dopravných údajov z centrály riadenia dopravy pre dopravno-inžinierske analýzySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
690.DPVyužitie recyklovanych materiálov pri návrhu membránovych absorbérov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
691.BPVyužitie sférických harmonických funkcií na modelovanie časových variácií globálneho gravitačného poľa ZemeBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
692.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov v krajjinnom inžinierstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
693.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov vo vodnom hospodárstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
694.DPVývoj a aplikácia softvérových nástrojov na výpočet solárnej radiácie v prostredí GISĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Jakócsová, V.
695.DisPVývoj metód a softvérových nástrojov na spracovanie a analýzu 3D priestorových dátĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti tématu0 / ----