28. 5. 2020  10:19 Viliam
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DizPAdaptívna dvojitá fotovoltická fasáda s integrovanými PCM vetracími jednotkami
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DizPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieRabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DP
Administratívna budova
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Račko, L.
4.
DP
Administratívna budovaHraška, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
DP
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
6.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Borzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
7.DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy3 / 3
8.DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DP
Administratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Sáhaová, E.
10.DPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
11.
BP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-STOP
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 2
Klinčok, M.
12.
DizP
Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúrŠiráň, J.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
14.
DP
AMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Sekerešová, M.
15.
DizP
Analáza metód zlepšovania podložia pre stavebné konštrukcie
Frankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Analýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady RozgrundBednárová, E.
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Kovaľ, F.
17.DizPAnalýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.DizPAnalýza a prognóza prúdenia podzemnej vody v urbanizovanom územíŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4xA
D-VHI4
D-KRAJ4
--
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
DPAnalýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gendiar, D.
20.
BP
Analýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DP
Analýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEJanák, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Horban, S.
22.
DPAnalýza ekosystémových služieb pôdyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
23.
DP
Analýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
24.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
25.BPAnalýza interpolácie astronomických veličínKatedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
26.
BP
Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu Mesiaca
Bucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BPAnalýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívyČubanová, L.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Analýza napätostného stavu cementobetónových vozoviekZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOSSvF
Podrobnosti témy
0 / ----
29.
DizPAnalýza návrhu sekundárneho ostenia tunelov z prostého betónuFrankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
30.DPAnalýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
31.
BP
Analýza pozitívnych a negatívnych stránok využívania hydroenergetického potenciálu
Katedra hydrotechniky (SvF)B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
33.BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 5
--
34.BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
35.
BP
Analýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádze
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
BP
Analýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metód
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
37.
BP
Analýza stability svahu sypanej hrádzeŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
38.
BP
Analýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
39.
BP
Analýza stropnej dosky v parkovacom dome
Jendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
40.DPAnalýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste TrnavaStanko, Š.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Csóka, M.
41.
DizP
Analýza sucha v SR z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajineČistý, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DizP
ANALÝZA ÚČINNOSTI PROTIPRIESAKOVÝCH OPATRENÍ V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEHRAD
Bednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)D-VHI4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
43.DizPAnalýza účinnosti predpätých nosných sústavKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
44.
DP
Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovania
Marčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Podolan, P.
45.
DP
Analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
--SvFPodrobnosti témy0 / 3
--
46.
DP
Analýza zdrojov tepla pre občianske stavbyKurčová, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
47.DizPAnalýza zmien ľadovej pokrývky polárnych oblastí z opakovaných družicových meraní tiažového zrýchleniaKatedra geodetických základov (SvF)D-GAK4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
48.BP
Analýza zmien mesacných prietokov na Slovsnku
Kohnová, S.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
49.
BP
Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukcií
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / --
--
50.DizP
Aplikácia transparentnej tepelnej izolácie v pokročilých solárnych fasádnych systémoch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DizP
Aplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostov
Borzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
52.DPAutobusová stanica
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
1 / 1
Gavroňová, M.
53.
DP
Automatické segmentačné metódy biologických dátKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Somorovská, M.
54.DP
Automatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektov
Erdélyi, J.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti témy1 / --
55.
DP
Betonárka ako experiment
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Brisuda, P.
56.BPBezpečnosť cestnej dopravy v okrese Dunajská StredaKatedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Kalužík, K.
57.BPBiokúpalisko pre malú obec
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
58.
DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
59.
DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 6 Turacová, N.
Ostrožlík, M.
Murcin, B. J.
Rosinová, L.
Šípoš, F.
60.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
61.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / ----
62.
BP
Bytový dom
Minarovičová, K.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 9
--
63.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
64.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.
BP
Bytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
Orosz, M.
Natšin, L.
66.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
67.
BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Blažová, N.
Rigová, N.
68.
BP
Bytový dom
Hartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5
69.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy4 / 7 Hudáková, N.
Macej, D.
Jánošková, P.
Foltan, J.
70.
BPBytový domŠťastný, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Vašková, I.
71.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5
Frický, I.
72.BPBytový domHanko, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Koláriková, V.
73.BPBytový domSzalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
74.
BP
Bytový dom
Hanko, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
75.
BPBytový domChamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kiss, A.
76.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 5 Vajdová, L.
Vašíček, P.
Kulich, M.
77.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
78.
BPBytový domBriatka, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 6
79.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy
4 / 3
80.
BP
Bytový dom
Hanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
81.BPBytový domŽilinský, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy5 / 5
82.
BP
Bytový dom
Pavčeková, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 10
83.
BP
Bytový domPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy7 / 6 Sárosfai, P.
Borcovanová, L.
Mudríková, L.
Jakubička, I.
Bezáková, S.
Fabo, T.
Bednár, A.
84.BP
Bytový dom
Dlhý, D.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
Slížiková, M.
Klačová, Ľ.
Kurbel, M.
Tomša, T.
Tomek, P.
85.
BP
Bytový dom
Jankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
86.
BP
Bytový domStavebná fakultaB-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
87.BP
Bytový dom
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
88.
BP
Bytový dom
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / --
Branická, A.
Radimák, L.
89.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
6 / 7
90.
BP
Bytový domVargová, A.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 6 Hucko, M.
Šaliga, T.
Ballek, F.
91.
BP
Bytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
Bako, F.
Zelina, M.
92.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 5 Garančovská, K.
Pinćir, I.
Puterová, I.
93.
BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
6 / 6
94.
BP
Bytový dom
Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 5
95.
BPBytový domAntošová, N.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy
2 / 3
Hrnčárová, L.
Tlapová, K.
96.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Gyepes, R.
Andrejko, P.
Šimko, M.
97.
BP
Bytový dom
Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 2 Šebejová, Z.
Poldauf, R.
Rovenský, R.
98.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
4 / 6
99.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy2 / 2 Jeckelová, A.
Zvonár, M.
100.
BP
Bytový dom
Hraška, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 5
Čečotka, M.
Molnárová, K.
Rudiková, J.
101.BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
102.
BPBytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
103.BP
Bytový dom
Hanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Grebáčová, V.
Jágerský, L.
104.
BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
105.
BP
Bytový dom
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy
1 / --
106.
BP
Bytový dom
Petro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy2 / 2
107.
BP
Bytový dom
Franek, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy7 / 10
108.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Marták, J.
Szabóová, K.
Krištof, T.
109.
BP
Bytový dom
Minarovičová, K.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 9
110.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
8 / 7
111.BPBytový domHulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy2 / 3
112.
BP
Bytový dom
Ďubek, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy2 / 3
113.
BP
Bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Riečičiarová, L.
Lalák, R.
Smolenická, V.
114.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
115.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 6
116.
BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 5 Kšenzulák, J.
Bieliková, D.
Bača, J.
117.BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimkovič, A.
118.BPBytový domProkopčáková, K.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3 Šabík, R.
Jančo, J.
Repiská, S.
119.BP
Bytový dom
Chamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvFPodrobnosti témy
3 / 3
Vlasenco, A.
Méri, A.
Pavúková, V.
120.
BP
Bytový domŠmotlák, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy2 / 3
121.
BP
Bytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3 Slivka, B.
Homola, J.
Liptajová, K. J.
122.
BPBytový domBielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
6 / 6
123.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy2 / 3
124.
BPBytový domŠmotlák, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
125.
BP
Bytový dom
Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
4 / --
126.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy2 / 3 Füle, D.
Farkaš, D.
127.
BP
BYTOVÝ DOM
Mikolai, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
128.
BP
BYTOVÝ DOM
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-CE--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
129.
BP
BYTOVÝ DOM
Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
6 / 6 Šveda, M.
Nagy, P.
Hruboň, D.
Greštiaková, M.
Csámpai, P.
Látečka, M.
130.
BP
Bytový dom - podľa dohody
Makýš, O.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
Golský, Ľ.
Chabada, J.
131.
BP
Bytový dom - podľa dohody
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
132.BPBytový dom s polyfunkciouChmúrny, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
133.
DP
Centrála banky
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Paulen, V.
134.DPCentrálna mestská knižnica
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
135.DPCentrálne a decentrálne vetranie bytového objektuStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
136.
DP
Centrum cyklistiky Kálnica
Jakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Stuchlý, T.
137.DPCentrum kreatívneho priemyslu - rekonštrukcia vojenských kasarníIngeli, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Eremiášová, K.
138.
DP
Centrum lyžiarskeho strediska
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hakel, M.
139.DP
Centrum umeleckej výchovy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Tésiová, L.
140.
BP
Časový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
141.
DP
Čiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiekKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
142.
DP
Decentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
143.DPDecentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyHurtíková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
144.
DPDeep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
145.BP
Design of Water Supply System
Barloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
146.
DizPDiagnostika a rekonštrukcie líniových staviebBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
147.
BP
Diagnostika dopravných plôch v BratislaveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.
BP
Diagnostika zastávok MHD v BratislaveZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
149.
DPDiplomová práca s využitím BIMKatedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
150.
DP
Divadlo
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Bondor, D.
151.
BP
Dom kultúry VrábleVargic, L.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
152.
BP
Dom smútku
Šimkovičová, V.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Vlasková, L.
153.
BPDom smútku a cintorín v regióne OravaKatedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Rosinská, S.
154.
DP
Dynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckieVenglár, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Ledecký, J.
155.
DPEfektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikouGulan, M.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
156.BP
Eko Hotel Tatra
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
157.DPEnergetická certifikácia - analýza rôznych zdrojov teplaKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Benčíková, S.
158.
DP
Energetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Vyšňan, P.
159.DizPEnergetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémov
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
160.DizP
Energetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémov
Krajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
161.
DP
Energetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústav
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
162.DP
Energetický audit vybranej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy2 / 2 Čelinák, D.
Vrábel, M.
163.
BP
Environmentálne technológie v cestnom staviteľstve
Cápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
164.
DP
Etnologické múzeum Orava
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 1
165.BP
Experimental investigation of soil properties
Katedra geotechniky (SvF)
B-CExA
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Rentzis, G.
166.
DizP
Experimentálna a numerická analýza súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcie
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
167.
DizP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
168.
DizP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 3
--
169.
DizP
Experimentálna a teoretická analýza tesárskych spojov
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
170.
DP
Experimentálny výskum vybraných vlastností zemín
Frankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
171.BPFotogrametrické meranie a rozvinutie plôch archeologických artefaktovMarčiš, M.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy1 / -- Belaňová, R.
172.
DP
Futbalový štadión
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
1 / 1
173.
BP
Galéria umenia
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CExA--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Pantelidou, A.
174.
BP
Galéria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-CE
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.
BPGeodetické činnosti pri výstavbe rodinných domov
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
176.DP
Geodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektu
Bajtala, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Moravcsíková, V.
177.DizPGeokinematika Slovenska a Strednej Európy z pohľadu dlhodobých meraní GNSSKatedra geodetických základov (SvF)D-GAK4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
178.
DizP
Geotechnické aspekty navrhovania energetických geokonštrukcií
Katedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
DP
Geotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2
--
180.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
181.
DP
Geotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
182.
DP
Geotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
183.
DP
Geotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
184.DizPHodnotenie povodňového rizika v podmienkach zmeny klímy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
185.
DizP
Hodnotenie povodňového rizika v podmienkach zmeny klímy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
186.
DP
Horolezecké centrum
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy
1 / --
187.
DP
Horský hotel s wellness
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Piteková, J.
188.
DP
Hotel
Menďan, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Homišanová, L.
189.
DP
HOTEL
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Sýkorová, M.
Rolfes, E.
Svetlošák, Ľ.
190.
DP
Hotel s wellnessomŽilinský, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
191.
DP
Hotel vyššieho štandardu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti témy1 / 1
192.
DizP
Hybridné sústavy z ocele a CLT
Sandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
193.BPHydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-CExA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
194.DPHydraulické vyregulovanie bytového domu po zatepľovaníKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
195.DPHydraulické vyregulovanie výškovej budovyKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
196.
BP
Chatová osada v regióne Orava
Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
197.
DP
Chyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerov
Hudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
Oravcová, M.
198.DP
Identifikácia poškodenia jednoduchej konštrukcie v laboratóriu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
199.
DizPImplementácia fraktálneho prístupu do metód tvorby digitálnych výškových modelovĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4--SvFPodrobnosti témy0 / ----
200.
BP
Integrované zastávky hromadnej dopravy v meste Šaľa
Schlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
201.
DPIntegrovaný betónový most nad rýchlostnou cestouKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Renčko, M.
202.DP
Inteligentné kompaktné stanice tepla a akumulácia tepla/chladu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
203.
DP
Intenzifikácia banského odkaliska
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
204.
DizP
Interakcia konštrukcie s podložím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
205.
DizP
Interakcia konštrukcií s podložímJendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
206.
BP
Jednoduché pozemkové úpravy
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomášik, M.
207.
DP
Justáž vertikálneho komparátora
Kajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Compeľ, M.
208.BP
Kartografická vizualizácia skalných útvarov
Fencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Pavelka, D.
209.
BP
Katastrálne mapy so systematickým posunom
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Furdeková, A.
210.DP
Klimatizácia a chladenie veľkokapacitného stravovacieho zariadenia
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
211.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
Füri, B.
Stavebná fakulta
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy2 / 2 Hladká, B.
Novosádová, D.
212.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraFüri, B.Stavebná fakultaI-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
213.DPKlimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centra
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
214.DP
Klimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centra
Füri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
215.
DP
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
216.
BP
Klopenie ohýbaných prútov podľa eurokódov
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
217.
DPKnižnicaKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
218.
DizPKomplexná analýza tepelných mostov budov na bývanie a ich vplyv na potrebu tepla na vykurovanieMenďan, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
219.
DizP
Koncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energieKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
220.
DP
Konštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb transport
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Horváthová, A.
221.
BP
Konverzia meraných údajov z univerzálnej meracej staniceKatedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
222.
DPKrajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
223.
DP
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
224.
DP
Krajinnoekologické hodnotenie stability územia hornej Myjavy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Bálintová, N.
225.
DizP
Kritériá a postupy preukazovania tepelnej stability miestnosti
Rabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
226.
BP
Kvalita určenia priestorovej polohy bodov technológiou GNSS
Katedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
227.DizP
Kvantifikácia vplyvu pôdneho druhu na priebeh výparu s využitím lyzimetrov
Tall, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
228.
DP
Lávka cez Váh v Hubovej
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
1 / 1
229.
BP
Lesná škôlkaBránický, F.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy1 / 1
230.
BP
Lesná škôlkaStruhařová, P.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
231.DP
Letiskový hangár
Slivanský, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy1 / 1
232.
DizP
Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
233.DizPMatematické modelovanie vlhkostného režimu stavebných konštrukciíMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
234.
DizP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
235.
DPMaterská škola a športovo - relaxačné centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Andrejko, M.
236.
BPMediatéka Banská ŠtiavnicaHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
237.
DP
Meditačno-relaxačné centrum
Menďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kontra, P.
238.
DizP
Membránové procesy v úprave vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-KRAJ4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
239.
DP
Meranie kapacity haťových uzáverovKatedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
240.BPMeranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hateFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
241.DP
Mestská plaváreň
Pilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
242.
DizP
METÓDY CENOTVORBY A KOMPONENTY CIEN V ETAPE PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVIEB.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
243.
DizP
Metódy manažmentu krajiny v protieróznej a protipovodňovej ochrane METÓDY MANAŽMENTU KRAJINY V PROTIERÓZNEJ A PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANEKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
244.
DizP
Metody segmentacie a trekingu v biologickych videach na baze nelinearnych difuznych rovnic
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--SvFPodrobnosti témy0 / --
--
245.
DP
Mobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochranyLieskovský, T.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Blaško, E.
246.
DizP
Model viacstupňového návrhu oceľových konštrukciíÁroch, R.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
247.
DizPModel združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitieKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
248.
BP
Modelovanie a statická analýza stavebných konštrukcií
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
3 / --
249.DPModelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarovAmbroz, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
250.
BP
Modelovanie povrchového odtoku na malom povodíDanáčová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
251.DizP
Modelovanie stavebných objektov a konštrukcií na účely kontroly ich kvality realizácie
Erdélyi, J.
Katedra geodézie (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
252.DPMonitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / --
253.
DizP
Monitorovanie kvality ovzdušia s využitím priestorových dát a GIS
Ďuračiová, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
254.
BP
Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím metód diaľkového prieskumu Zeme
Papčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
255.DP
Monolitická železobetónová budova administratívneho komplexu
Hollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Slavkov, J.
256.
DP
Monolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavby
Gajdošová, K.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3 Čereš, D.
Dičerová, B.
Blaho, S.
257.
DP
Monolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / --
--
258.
BP
Monolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
259.
DP
Most na diaľnici D1 cez rieku Váh
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
260.DP
Most na diaľnici D4 cez rieku Dunaj
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
261.
DP
Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a KysucouKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
262.DPMost v Spišskej Novej Vsi
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
263.
DPMožnosti protipovodňovej ochrany mesta TrebišovKatedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
264.
BP
Možnosti sanácie muriva rodinného domuKatedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Taročka, D.
265.
DP
Možnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredí
Majorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zaťovičová, M.
266.
DP
Možnosti zlepšenia pevnostných a deformačných parametrov asfaltovej zmesi
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
267.DPMulticomfort house, študentská súťaž, ParížPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
268.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
269.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
270.
BP
Multicomfort House v Paríži
Šimek, R.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
271.
BP
Multicomfort House v Paríži
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy1 / 1
272.
DP
Multifunkčná architektúraHlaváček, M.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Socha, T.
Baltazár, J.
273.DP
Múzeum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
274.
DP
MúzeumMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.BP
Múzeum osobnosti
Pilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
276.DP
Nadstavba bytového domu z CLT
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1
277.DP
Národné choreografické centrum NOIR
Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kubačka, J.
278.
BP
Návrh a kalibrácia preklápacieho zrážkomera navrhnutého technológiou 3D tlačeKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
279.BP
Návrh a plošného základu z výsledkov dynamickej penetračnej skúšky
Škvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
280.
DP
Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Žabčíková, J.
281.
DP
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne vplyvy klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
282.
DP
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívny dopad klimatickej zmeny v meste Dunajská StredaStankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
283.
DP
Návrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
284.
BP
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
285.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
286.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
287.
BP
Návrh čistiarne odpadových vôd pre obec Orlov
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
288.DP
Návrh energetického využitia Archimedovou skrutkou.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
289.
DP
Návrh energetických geotechnických konštrukcií
Frankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
290.BPNávrh kanalizačnej siete v obciKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CE--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
291.
BP
Návrh kanalizačnej siete v obci
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CExA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
292.
BP
Návrh konštrukcie železobetónovej stropnej dosky
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
293.DP
Návrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné Jazerá
Brodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
294.
DizP
Návrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastností
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
295.
DP
Návrh na obnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbe
Čubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSH--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
296.
DP
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
297.
DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
298.DP
Návrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľností
Hudecová, Ľ.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
299.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Solčianska, M.
300.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2 Romaník, P.
301.DPNávrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchuKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
302.
DP
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Brašková, L.
303.
BP
Návrh odvodnenia miestnej komunikácieHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
304.
DP
Návrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekte
Stacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
305.DPNávrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy
1 / --
306.
DP
Návrh polyfunkčného objektu pri Tabakovej továrni v MPR Banská ŠtiavnicaKatedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
307.
BP
Návrh prístupovej komunikácie v zastavanom území
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
308.
DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite PopradSkalík, L.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Matúšová, P.
309.
BP
Návrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedy
Bálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Minarovičová, N.
310.DP
Návrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areálu
Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
311.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budoveKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
312.
DP
Návrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krútenia
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
313.
BP
Návrh strešnej konštrukcie z predpätých betónových nosníkovKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
314.
BP
Návrh stropnej dosky bytového domu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
315.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
Halvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
316.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
Halvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
317.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
Halvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
318.
DP
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefina, M.
319.
BP
Návrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom dome
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
320.BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
321.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeKatedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
322.
DP
Návrh štruktúry informačného systému závodu
Kopáčik, A.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
323.
DP
Návrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gavrilov, F. J.
324.
DP
Návrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský Mikuláš
Bálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Krčmárek, P.
325.
BP
Návrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce JablonicaBálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
326.
BP
Návrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu Kvetoslavov
Bálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
327.
BP
Návrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
328.BPNávrh veľkorozponovej stropnej konštrukcie z vystuženého betónuFillo, Ľ.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
329.
DP
Návrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciuKrajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ivančo, D.
330.
DP
Návrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekte
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
331.
BP
Návrh vodovodnej siete pre obecKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
332.
BPNávrh vodovodnej siete pre obec
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
333.
DPNávrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Hanko, O.
334.DP
Návrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciu
Súľovská, M.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
335.
BP
Návrh základovej dosky bytového domu
Šoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
336.
BP
Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Stacho, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
Kiss, K.
337.BPNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
338.
BP
Návrh zastrešenia terasy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
339.
DP
Návrh závodu na výrobu montovaných rodinných domov
Unčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
340.DPNávrh zdravotnotechnických inštalácií v BIMVíchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Walentinová, M.
341.
DPNávrh zelenej strechy a dažďovej záhradyKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
342.
BPNávrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územiaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
343.
DP
Návrh železničného mosta cez rieku VáhKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dugovič, M.
344.
BPNávrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra Eurovea
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
345.
BP
Návrh železobetónovej stropnej konštrukcie
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Šinály, R.
Molnár, V.
346.
BP
Navrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažby
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
DizP
Navrhovanie vodovodu a kanalizácie v modeli 3D v BIM
Peráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
348.
BP
Návštevnícke centrum Kostolec-DucovéBránický, F.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Oškrobaný, R.
349.BP
Návštevnícke centrum Kostolec-Ducové
Struhařová, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
350.
DizP
Nelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložím
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
351.
DP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlomPetráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Švarcová, E.
352.
DizP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s OZE
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
353.DPNová polyfunkčná obytná zóna, Púchov
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy1 / --
354.
DP
NTC v Košiciach
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
355.
DP
Numerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHM
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Timková, B.
356.
DP
Numerické modelovanie lavínyFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Žeravý, M.
357.
DizP
Numerické modelovanie niektorých úloh prúdenia
Frolkovič, P.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
358.DP
Numerické modelovanie pomocou lokálne zjemnených sietí
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
359.
DizPNumerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhranímKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
360.
DP
Obchodné centrumŽilinský, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
361.DP
Obchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukcia
Sonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
3 / 2
362.
DP
Obchodné centrum - Montovaná železobetónová konštrukcia
Sonnenschein, R.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Grman, V.
363.
DP
Obchodné centrum v BratislaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
364.DizPObmedzenie šírenia požiaru po povrchoch drevostaviebOlbřímek, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
365.DP
Obnova a modernizácia bytového domu
Mikolai, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
366.
BP
Obytná budova - Paríž
Kuráň, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
367.
DP
Obytný súbor COLOR PARK- Bytový dom 1 (SO-BD01) Žilina,
Abrahoim, I.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
368.DizP
Odhad zmeny hydrologických charakteristík povodňového režimu a sucha v zmenených podmienkach tvorby odtoku na Slovensku
Kohnová, S.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
369.
DizP
Ochrana budov proti radónuKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
370.
BP
Optimalizácia návrhu dvojsmerne vystužených betónových dosiekFillo, Ľ.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Doubková, K.
371.BP
Optimalizácia návrhu konštrukcie z vystuženého betónu
Fillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
372.
BPOptimalizácia návrhu rámovej konštrukcie z vystuženého betónu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Arpáš, F.
373.
DP
Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Szabó, Z.
374.
DizP
Optimalizácia trvania realizácie monolitických betónových konštrukcií pozemných stavieb
Makýš, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
375.
BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
376.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
377.
BP
Optimalizácia tvorby digitálneho modelu terénu s využitím šablón priečnych rezov
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
378.
BP
Oranžeria v parku, pri kaštieli v ChtelniciBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
379.
DPOravské Múzeum Etnografie NámestovoKatedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy
2 / 2
Slováková, G.
Šimún, M.
380.
BP
Oravské Múzeum Etnografie v NámestoveBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1
381.
DizP
Overenie spolupôsobenia nadbetonávky na lokálne podopretej stropnej doske pri zosilňovaní konštrukcií s históriou zaťažovania
Gajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
382.DPOverovanie materiálových vlastností kovového odpadu a vyradených pneumatík pre výrobu betónu.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Slivka, R.
383.
DP
Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov prímesamiPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
384.
DPPartizánske - konverzia fragmentu industriálnej zónyBogár, M.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
385.
DP
Pavilón voľného časuVargová, A.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
386.
BP
penzión
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 4
Kralovičová, T.
Baráthová, B.
387.
BP
penzión
Húsenicová, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
388.BPPenzión
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
389.DP
Penzión
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Poláčiková, N.
390.BP
Penzión a reštaurácia Zborov
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
391.
DizP
Počítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budov
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
392.
DP
Počítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiaromGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Csepregi, N.
393.
DizP
Počítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídiel
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
394.
DP
Podlahové teplovodné vykurovaniePetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Varga, M.
395.DP
Polyfunkčná architektúra
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Ladňáková, S.
396.
DP
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Augustín, T.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
397.
DPPolyfunkčný areál Nová BaňaBogár, M.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šmikniar, S.
398.
BP
Porovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnosti
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
399.DPPorovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónuKatedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Otčenáš, M.
400.
BP
Porovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
401.
BP
Porovnanie možností modelovania okrajových úloh vo voľne dostupných MKP softvéroch
Minarechová, Z.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
B-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
402.
DP
Posúdenie efektívnosti odľahčovacej komory pomocou matematického modelovaniaKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Husár, M.
403.BPPosúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSARCzikhardt, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
404.
DP
Použitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelov
Chabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
405.DizP
Povrchový odtok, erózia a retencia vody na svahoch s vodoodpudivými pôdami
Šurda, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
--
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
406.
BP
Pozorované klimatické zmeny a význam vodných stavieb
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
407.BP
Pozorované klimatické zmeny a význam vodných stavieb
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
408.DizPPôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasy
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
409.
BP
Práca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadača
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
410.
DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
411.
DP
Prehodnotenie parametrov injekčnej clony na vodnom diele Vlčia Dolina
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Václavik, P.
412.
BP
Prevádzanie povodňových prietokov vodohospodárskymi objektami na tokoch
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
413.DizP
Prevádzka kanalizačného systému v extrémnych klimatických podmienkach
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
414.
DP
Prezidentská rezidencia
Nádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
415.
BPPrezidentská vila na bratislavskom Slavíne
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy
1 / --
Drgoňová, K.
416.
BP
Priehradový väzník na rozpätie 80mBrodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
417.
DP
Priemer a vzdialenosti v grafoch
Staneková, Ľ.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Mészárosová, R.
418.
BP
Prípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatreníŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
419.
BPPrírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolinaPilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 2
420.
DizP
Prirodzené siete pre strojové učenie
Mikula, K.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
421.
DizP
Príspevok do SHM mostov
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
422.
DizP
Príspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciách
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
423.DizP
PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA STAVEBNEJ ZÁKAZKY
Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
424.
DizP
Progresívne materiály akumulácie tepelnej energie integrované do energeticky efektívnych komponentov obvodového plášťa budovy
Medveď, I.
Katedra fyziky (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
425.DizPProgresívne spôsoby zosilňovania betónových konštrukciíBorzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
426.
BP
Projekt bytového domu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 5 Korba, O.
Ochodničanová, T.
Hlúšek, D.
Slivka, M.
427.
DP
Projekt komplexu materskej školyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Holečka, M.
428.
DPProjekt materskej školyKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Michalisková, S.
429.DP
Projekt materskej školy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
430.
DP
Projekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v Bratislave
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Zhelovaha, R.
431.
DP
Projekt na meranie posunov mosta SNP v Bratislave
Kopáčik, A.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
432.
DP
Projekt športovej haly
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
433.
DP
Projekt veterinárneho centra
Hanuliak, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
434.
DP
Realizácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky - podľa dohody
Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
435.DPRealizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohodyMakýš, O.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
436.DP
Realizačný projekt nízkoteplotného vykurovania materskej školy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Súkeníková, S.
437.
DP
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW.
Víchová, K.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
438.
DPRealizačný projekt tradičného zdroja tepla a vykurovacej sústavyKoudelková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Masná, V.
439.
DP
Realizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie.
Víchová, K.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kovács, P.
440.DPRealizačný projekt zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov a vykurovacej/chladiacej sústavyKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
441.
DPRealizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vody
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy1 / 1
442.
DP
Regionálne múzeumJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
443.DP
Rekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalov
Slávik, I.Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
444.
DP
Rekonštrukcia Kultúrneho domuKatedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
445.
DP
Rekonštrukcia plaveckého bazéna pre školu
Božíková, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kabátová, L.
446.
DP
Rekonštrukcia rozvodov ZTI v bytovom domePeráčková, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, D.
447.
DP
Rekonštrukcia Ružbašského tunelaChabroňová, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
448.
DP
Rekreačný areál Čunovo
Bogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Šverhová, M.
449.
DizP
Relačné morfizmy
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
450.
BP
Reštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácie
Faixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
Sova, D.
451.DPRevitalizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Staré mesto BratislavaKatedra architektúry (SvF)I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Zaťková, E.
Kevély, R.
452.DPRevitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Lőrinczová, N.
453.
DP
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
454.
DPRevitalizácia areálu skúšobne prúdových motorov, Považská Bystrica
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
455.BP
Revitalizácia areálu univerzity
Majorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
456.
BP
Revitalizácia centrálnej zóny v ŠaštíneStavebná fakultaB-KKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
457.
BPRevitalizácia časti univerzitného areálu.Hlubinová Vargová, L.Stavebná fakulta
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Čečetková, M.
458.BP
Revitalizácia Chorvátskeho ramena v Petržalke
Tyukosová, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Černok, P.
459.BP
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.
Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
460.
BP
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
461.
BP
Revitalizácia námestia v Modre
Stavebná fakulta
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Dvořák, R.
462.DP
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kureková, R.
463.
DP
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
464.
BP
Revitalizácia parku v Rusovciach
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
465.
BP
Revitalizácia parku v Rusovciach
Stavebná fakulta
B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
466.DP
Revitalizácia parku v Spišskej Novej Vsi
Majorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1
467.
DizP
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmenyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
468.
BPRiešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v BratislaveKatedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Červenka, R.
469.DPRiešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membránTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Baránková, L.
470.
BP
Rodinná usadlosť v regióne Orava
Bránický, F.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
471.
DizP
Rozhodovacia analýza flexibilných možností navrhovania odvodnenia urbanizovaných území
Škultétyová, I.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
472.BPRozvoj leteckej dopravy na SlovenskuHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
473.
DizP
Semitransparentná fotovoltická sklobetónová stena s PCM materiálom
Bielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
474.BPSimulácia hladinového režimu na Váhu jednorozmerným matematickým modelom prúdenia vodyKatedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gergely, H.
475.
DP
Simulácia prúdenia vody v hydraulickom systéme plnenia a prázdnenia plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo.
Orfánus, M.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
476.
DP
Simulátor voľného pádu
Jakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Medviď, M.
477.
DP
Sledovanie vlastností cementových kompozitov s modifikovanými vstupnými zložkamiŠtefunková, Z.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Baliga, F.
478.DP
Slnečené kúpele
Pilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Lukáčová, V.
479.
DPSocial centreBartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
480.BPSociálne bývanie, Saint-Denis, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1
481.
BP
Sociálne bývanie, Saint-Denis, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
482.DizP
Solárne zariadenia integrované v multifunkčných obalových konštruciách budov
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
483.
DP
Spojitý most v dvoch alternatívach s otvoreným a uzavretým prierezom namáhaný krútením
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
484.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
485.BPStabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťažeSlávik, I.
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
486.
BPStanovenie hydroenergetického potenciálu mokrade
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
487.
BP
Static solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parking
Bilčík, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
488.
DizP
Statická a dynamická analýza vyľahčených stropných dosiek
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
489.
DP
Statická a dynamická analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
490.
DP
Statická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
491.
BP
Statická analýza konštrukcie s použitím MKP
Véghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 2
Eliašová, K.
Homolová, K.
Zabáková, A.
492.BP
Statická analýza potrubného mosta
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 3
Nagy, L.
493.
BP
Statická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
494.
BP
Statická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
495.BP
Statická analýza telekomunikačnej veže
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
496.
BPStatická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
497.
BP
Statická analýza výškovej budovyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
498.
DP
Staticko dynamická analýzy bytového domuŠoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
499.
DPStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 5
--
500.
DP
Staticko-dynamická analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
501.DP
Statický návrh nosnej konštrukcie strechy budovy s veľkým rozpätím
Dický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
502.
DP
Stavebno- technologický projekt
Jankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3
503.
DP
Stavebno- technologický projekt
Jankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
504.DP
Stavebno technologický projekt
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
505.
DP
Stavebno-technologický projektMakýš, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Ondrášková, N.
Pelechová, D.
506.
DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3 Kusý, B.
Hlivák, D.
Kulich, A.
507.
DP
Stavebno-technologický projekt + názov stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
508.
DP
Stavebno-technologický projekt + názov stavby
Prokopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 3
509.DP
Stavebno-technologický projekt a bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3 Gonda, M.
Kúdela, T.
Ďuricová, A.
510.
DP
Stavebno-technologický projekt a bytový dom
Matúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
511.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
512.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
513.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kušnírik, J.
514.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Nagy, V.
515.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný
Szalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
516.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný
Szalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3 Hanus, M.
Šelingerová, K.
Mihóková, M.
517.
DP
Stavebno-technologický projekt vybranej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Némethová, K.
Soósová, V.
Kántorová, H.
518.
DP
Stavebno-technologický projekt vybranej stavby
Hulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
519.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
520.
DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyKatedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3 Dobák, P.
Nguyen Vanová, D.
Antoni, M.
521.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
522.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Ďubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Hudák, D.
523.
DP
Stratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Sedlák, D.
524.BP
Straty vody vo vodovodných sieťach
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH--SvFPodrobnosti témy1 / 1
525.BPStropná konštrukcia administratívnej budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
526.BPSvadobná sála s ubytovaním a reštauráciouKatedra architektúry (SvF)
B-CE
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
527.
DP
Systémová identifikácia lávky pre peších
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
528.
BPSystémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z Bratislavy
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
529.
DizP
Systémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budovách
Peráčková, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
530.
DPŠportová halaKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1
531.
DP
Športová hala
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kostova, K.
532.
DP
Športovo-kultúrne centrum
Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Hreus, J.
533.DP
Študentská súťaž Multicomfort Paris - St. Denis
Hermann, J.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
534.BPŠtúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne Liptov
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Trizna, B.
535.
BP
Štúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová OsadaKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Néveri, B.
536.
BP
Štúdia zastrešenia obchodného domu sedlovou plochou
Psotný, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
537.
DP
Technicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
538.DP
Technology of green buildings realization
Gašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-CExA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
539.
DP
Technology of green buildings realization
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-CE
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
540.
DizP
Teoretické riešenie vplyvu extrémnych environmentálnych zaťažení na spoľahlivosť betónových konštrukcií
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
541.
DizP
Tepelné ostrovy a ich elimináciaKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
542.
BP
Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
543.BPTestovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíkaKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
544.BP
Testovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodca
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Brindza, J.
545.
BP
Testovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického meraniaJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
546.
BP
Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
547.
BPThe parameters of the cross section of rural roadsKatedra dopravných stavieb (SvF)
B-CE
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
548.
DP
Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
Fencík, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Straka, M.
549.
BP
Tvorba geodetickej časti pasportu budovyKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Šedina, D.
550.DPTvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôchMikula, K.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
551.
BP
Tvorba popisu na ortofotomapáchKatedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Kosmeľová, T.
552.DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
553.DP
Učebne a laboratória na hydroponické pestovanie rastlín
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kostelanský, M.
554.
DP
Účelové mapovanie pre projekty pozemkových úpravKatedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, O.
555.
DP
Účinky vetra na výškové budovy
Macák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
556.
DizP
Udržateľnosť zdrojov spotrebovaných na stavenisku
Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
557.BPÚloha vody pri využití tepelných čerpadiel
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
558.BP
Uplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikácií
Schlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
559.DizPUplatnenie konštrukčných systémov na báze dreva pri obnove pamiatok.
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
560.
DP
Urbanisticko -architektonické zásahy - obec Kolíňany
Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
561.
DP
Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZ
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
562.
BP
Určenie kapacity koryta zadanej lokality a návrh opatrení na zvýšenie protipovodňovej ochranyČubanová, L.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
563.BPUrčovanie výmer nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Janesová, N.
564.
DPValidácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovaniaLieskovský, T.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
565.
DP
Vegetačné úpravy dopravných komunikácií
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
566.
DP
Vegetačné úpravy dopravných komunikácií
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
567.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Štefanič, P.
568.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s viacúčelovou polyfunkciouStraková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
569.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Javor, M.
Pilarčíková, T.
570.
DP
Vetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektuHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
571.
DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
572.
DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
573.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Füri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
574.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
575.
DP
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
576.DP
Vetranie halového objektu s chladným typom prevádzky
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
577.
DPVetranie podzemnej garážeKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Klátiková, M.
578.BP
Vinárstvo
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy
3 / 4
Cíbiková, B.
Faltínková, L.
Gračková, K.
579.DPVinárstvo
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti témy
0 / 3
--
580.
DPVinárstvoBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 4
581.
BP
VinárstvoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Gonda, O.
582.
BP
Vizualizácia keplerovského pohybu družiceLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Filo, J.
583.
DizP
Vplyv hydromorfologických a hydrodynamických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokoch
Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
584.DizPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Stavebná fakulta
D-TS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
585.
DizP
Vplyv počasia na výstavbuHulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
586.
DP
Vplyv prímesi metakaolínu na síranovú koróziu cementových kaší a mált
Pavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
587.
DizPVplyv rôznych pôdnych druhov na tvorbu rosy na štandardnom trávnom povrchu.Gomboš, M.Stavebná fakulta
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
588.
DP
Vplyv skúšobných podmienok na meranie tepelnotechnických vlastností
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
589.
DizP
Vplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenieIvánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
590.DPVplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviekHodáková, D.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
591.
DP
Vplyv teploty a vlhkosti na rôznu materiálovú skladbu ekologického drevodomu
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
592.
DP
Vplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodov
Katedra geodézie (SvF)I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
593.
DPVplyv vybraných prísad na rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia cementových komppozitov pre 3D tlač domovKatedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Blaser, R.
594.
DP
Vplyv využitia územia na odtok v malom horskom povodí
Danáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
595.
DizP
Vplyv zanesenia povrchových tokov na ich interakciu s podzemnými vodami
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
596.
DizP
Vpylv zmeny klímy na hydrometeorologické extrémy povodí Slovenska
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
597.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy
3 / 3
Pavkov, M.
Kadáš, J.
Nagy, P.
598.DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kováč, M.
599.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuKatedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Klimo, P.
600.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šilák, R.
601.DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3 Szamotná, T.
Gaplovský, M.
Németh, S.
602.
BP
Vyhliadková veža
Pilař, P.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
603.
BP
Vyhodnotenie vplyvu výstavby Zátvorného objektu na Klátovskom ramene na hladinový režim podzemných vôdKatedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Cheresova, E.
604.
DizP
Vykurovanie a chladenie budov s takmer nulovou potrebou energie pomocou termoakustických tepelných čerpadiel
Krajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4xA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
605.
DP
Vykurovanie veľkopriestorových objektov
Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
606.
DP
Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2
607.
DP
Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepkyKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 2
608.
DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
609.
BP
Výpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLR
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
610.
BP
Výpočtové metódy pre stanovenie sadnutia hĺbkového základuŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
611.DizP
Výskyt mikropolutantov vo vodách a ich odstraňovanie z vody
Ilavský, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
612.
DPVýstavba hĺbeného tunela v zastavanom prostredíChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
613.
DP
Vysúvaný most pri Prešove - alternatívne riešenie koncepcie a výstavby.Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
614.BPVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
615.
DizP
Využitie FRP výstuže pri navrhovaní a zosilňovaní betónových konštrukciíGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4--SvFPodrobnosti témy0 / ----
616.DizP
Využitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
617.
DizP
Využitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
618.
BP
Využitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
619.
DizP
Využitie informačného modelovania stavieb pri výkone vybraných geodetických činnostíKatedra geodézie (SvF)D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
620.
BP
Využitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapy
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Cíferský, Š.
621.
DP
Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku
Papčo, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
622.
DP
Využitie odpadových oceľových vlákien pre prípravu drátkobetónu
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kopiar, M.
623.
DP
Využitie odpadových plastov ako plniva pri výrobe cementových kompozitov
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
624.
DP
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
Lovasíková, D.
625.
DP
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
626.
DizP
Využitie prirodzeného svetla v historickej architektúre so zreteľom na vizuálne a nevizuálne potreby človeka
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
627.
DizP
Využitie prirodzeného svetla v historickej architektúre so zreteľom na vizuálne a nevizuálne potreby človeka
Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
628.BPVyužitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokochMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Kozic, M.
629.
DP
Využitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektu
Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
630.
DizP
Využitie sálavých systémov v kombinácii s inovatívnymi zdrojmi tepla a chladu
Krajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
631.
DizP
Využitie simulačných nástrojov a BIM metód na predikciu potreby energie v budovách
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
632.
DizP
Využitie skla pri obnove architektonických pamiatok
Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
633.
DizP
Vývoj hydro-termo-mechanických modelovKatedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
634.BPZabezpečenie výkopu pre založenie nitrifikačných nádržíSlávik, I.
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
635.
BP
Základná škola s materskou školou, Saint-Denis, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Girašková, M.
636.
BPZákladná škola s materskou školou, Saint-Denis, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1
637.DP
Základná 9-ročná škola
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horváth, F.
638.DPZaloženie telesa diaľnice na strmom svahuSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
639.DizP
Zaťažiteľnosť a životnosť oceľových železničných mostov
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
640.
DizP
Zdravé svetlo v budovách
Hraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
641.DP
Zlepšenie podložia štrkovými piliermi
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / ----