24. 10. 2020  22:50 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.
Typ
Názov témyVedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Administratívna budova
Buday, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DP
Administratívna budova NIVY TOWER
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
DP
Advanced methods for ground properties determination
Frankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)
I-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Ronzhin, I.
5.DP
Air conditioning and cooling of selected areas of the hotel complex
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-CExA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 2
7.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Alternatívy vsakovania zrážkovej vody
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
9.
DP
Analýza geotechnického návrhu razeného tunela
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
1 / 1
Krížik, V.
10.
DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
11.DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
12.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 5
--
13.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
14.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
15.
BP
Analýza interpolácie astronomických veličínKatedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / --
16.BPAnalýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívyČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Analýza plošnej konštrukcie
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
18.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
19.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / 5
--
20.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
21.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
22.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
23.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
24.
BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 5
--
25.
BP
Analýza stability svahu sypanej priehrady
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Analýza stavebných materiálov s rôznou modifikáciou
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Jasenovská, A.
Grebáčová, V.
27.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
28.BPAnalýza vplyvu protipovodňových opatrení na hladinový režim podzemných vôd
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.DP
Analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5
30.DP
Analýza výškovej budovy na účinky vetra
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.DPAnalýza zmien povodňových prietokov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
32.
DP
Aplikácia alternatívnych prístupov k tvorbe konformného kartografického zobrazenia pre územie vybraného európskeho štátu
Vajsáblová, M.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Kočonda, I. T.
33.
BP
Aplikácie alternatívnych foriem zelene do krajinno-architektonického návrhu
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
34.
BP
Automatizovaný systém na meranie sklonov
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Takács, L.
35.
DP
Automatizovaný systém pre kalibráciu meračských pásiem
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Fryčová, L.
36.
DP
Betóny pre cestné siete a mosty
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
37.
DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiu
Palko, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
38.
DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
39.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
3 / 4
40.
BP
Bytový dom
Franek, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 10
--
41.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 7
--
42.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
43.
BP
Bytový dom
Buday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 6--
44.
BP
Bytový dom
Hartman, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
45.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
46.
BP
Bytový domProkopčáková, K.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
47.
BP
Bytový domHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy0 / 6
--
48.BPBytový domMinarovičová, K.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 6
--
49.BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
50.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 8--
51.
BP
Bytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 3 Sloboda, D.
52.BP
Bytový dom
Petro, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
53.
BP
Bytový dom
Prokopčáková, K.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
54.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy4 / 5
55.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
5 / 5 Szabóová, K.
Bilka, S.
Bugár, D.
Dingová, I.
Hopocký, A.
56.BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
57.
BP
Bytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 1
Kyšucká, V.
Bartošová, J.
58.
BP
Bytový dom
Hulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy4 / 5
59.BP
Bytový dom
Briatka, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
Bernát, D.
Holíková, K.
Hrnková, E. M.
Obstová, A.
Obstová, K.
60.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
Balášková, K.
Nováková, K.
Babirát, E.
Záhorský, F.
Tóthová, M.
61.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
Štetka, A.
Králiková, R.
Chomják, V.
Šeďo, M.
Meszaros, R.
62.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy5 / 5 Paulík, S.
Buček, D.
Martinec, T.
Krška, P.
Makovický, M.
63.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3 Tóth, E.
Urcikánová, Z.
Hunčagová, V.
64.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy
5 / 5
65.BPBytový domJankovichová, E.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kubačka, P.
66.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Jeckelová, A.
67.BP
Bytový dom
Bisták, A.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
68.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2 Hozzová, A.
69.
BP
Bytový dom
Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Ježo, L.
Rovenský, R.
70.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
71.
BP
Bytový dom
Jankovichová, E.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
72.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
73.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3
74.
BP
Bytový dom - podľa dohodyMakýš, O.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5 Horváth, M.
Titko, P.
Bako, O.
Németh, M. L.
Tlapová, K.
75.
BP
Bytový dom / Polyfunkčný objekt
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
76.
DP
Bytový dom s nájomnými bytmi, Bratislava
Kuráň, J.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 2
77.
DPCampus STU BratislavaNádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 László, G.
78.
DP
cyklomost cez VáhŠoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
79.BP
Časový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2--
80.
DP
Detekcia vegetácie v dátach z leteckého laserového skenovania
Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Al-Humimat, L. A. K.
81.
BP
Diagnostika dopravných plôch v Bratislave
Cápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
82.
BP
Digitálna kartografická vizualizácia georeliéfu z dát s vysokým rozlíšením.
Lieskovský, T.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ňorbová, P.
83.DP
Diplomová práca s využitím BIM
Funtík, T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
84.
DP
Diplomová práca s využitím BIMKatedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Petrakovič, B.
Gottwald, M.
Kovaničová, J.
85.
DP
Dokazovanie viet v systéme LeanJenča, G.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
86.
DPDynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckieKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 2--
87.
DPEmergetický audit bidovPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
88.
DP
Energetická hospodárnosť budov - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Strenk, T.
89.
DP
Energetická hospodárnosť budov - budovy s takmer nulovou potrebou energie.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
90.
DP
Energetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 2
91.DP
Energetický audit budovy a koncepčný návrh jej vetracieho systému
Krajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Krivosudský, M.
92.
DP
Energetický audit vybranej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Lisíková, A.
93.BPEnvironmentálne technológie v cestnom staviteľstveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
94.
DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
95.
BP
Experimentálny výskum vybraných vlastností zemínKatedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
96.
BP
Faktory a podmienky ovplyvňujúce zmeny krajinnej štruktúry
Tyukosová, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
97.
BP
Formy a využitie dažďových záhrad
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
98.
DP
Futbalový štadión
Slivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
99.
DP
Galéria umenia / Knižnica
Hanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kožišková, Z.
100.
BP
Generovanie simplifikovaných 3D modelov z mračien bodov pre potreby vizualizácie objektov kultúrneho dedičstvaKatedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
101.
BP
Geodetické činnosti pri kolaudácii rodinných domov
Geisse, R.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Linczenyiová, M.
102.
BP
Geodetický monitoring zvislých posunov mostného objektu
Bajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
103.DP
Geometrický plán na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou plochou
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
104.
DP
Geotechnical design of high embankment
Frankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)
I-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Zarazvand, B.
105.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
106.
DP
Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
107.
DP
Geotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
108.
DP
Geotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
109.DPGeotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
110.
DP
Gravitačné pole v okolí asteroidov
Bucha, B.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
111.
DP
Hasičská stanicaVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
112.
DP
Hodnotenie kvality vnútorného prostredia vybranej budovyKrajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
113.
DP
Horský hotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
114.DP
Horský hotel
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
115.DP
Hotel
Mellner, D.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Franko, J.
116.
DP
Hotel
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
117.
DP
Hygienické vetranie v kombinácii so sálavým vykurovaním halového objektu priemyselného charakteru
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
118.
BP
Chata Javorníky
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
119.DP
Identifikácia poškodenia jednoduchej konštrukcie v laboratóriu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2
--
120.BP
Inovatívne postupy miestneho prešetrovania pri obnove katastrálneho operátu
Hudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
121.DPIntenzifikácia banského odkaliskaSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
122.
DP
Internát in Spišská Nová Ves
Sandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Volčko, J.
123.
DP
Jazdecký areál
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
124.
DP
Kalibrácia nivelačných lát - minulosť a súčasnosť
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
125.
DP
Klasifikácia časových radov z družicovej radarovej interferometrie
Papčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
126.DPKnižnicaMinarovičová, K.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
127.
DP
Knižnica
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
128.
DP
Komplexné zhodnotenie nočných útlmov pre teplovodnú vykurovaciu sústavu obytného domu.
Takács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Kostolanská, K.
129.BPKomunitné bývanie v regióne Orava
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Babincová, Z.
130.
DP
Komunitné centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
131.
DP
Kontrola vyhotovenia stavieb využitím virtuálnych modelov
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
132.
BP
Konvergencia/divergencia sférických harmonických funkcií v blízkosti asteroidu 101955 BennuBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šmihla, D.
133.
DPKostolMellner, D.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
134.
DP
Lávka pre peších a cyklistov
Slivanský, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Boškovič, A.
135.
DP
Lávka pre peších v Spišskej Novej Vsi
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Ondrašinová, L.
136.
DP
Letiskový hangár
Slivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
137.BP
Merania v katastri nehnuteľností s využitím UAV fotogrametrie
Kyseľ, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Komanická, K.
138.BPMeranie posunov bytového domu
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
139.DPMeranie tvarovo komplikovaného objektuFraštia, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
140.
BP
Mesačné modely tiažového poľa Zeme ako alternatíva globálnych hydrologických modelov
Novák, A.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
141.
DPMetóda konečných prvkov ako nástroj riešenia geodetickej okrajovej úlohy so šikmou deriváciouMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
142.
BP
Modelovanie a statická analýza rôznych stavebných konštrukcií
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
143.
DP
Modelovanie parametrov tiažového poľa Zeme v Alpsko-Karpatskej oblasti
Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1
144.
DPModifikácia cementových kompozitov
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3 Pastieriková, L.
Hluchá, E.
Dilik, T.
145.
DP
Monolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavby
Gajdošová, K.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 4 Pecka, J.
Jakubech, T.
Kinčeková, S.
Kohútová, V.
146.
BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
147.
BPMonolitická železobetónová stropná konštrukcia budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
148.DP
Mostná estakáda na dialnici D4
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
BP
Možnosti softvérového spracovania observácií družíc GalileoGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
150.
DP
Možnosti využitia globálnych navigačných družicových systémov
Gerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Možnosti využitia relatívnych gravimetrických meraní pri lokalizácii blízkych podpovrchových hustotných anomáliíJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti témy
1 / --
152.
DP
Nájomné bývanie MalackyNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
153.DPNákupné centrumBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
154.
DP
Návrh a realizácia infraštruktúry pre poskytovanie priestorových dát s vysokým rozlíšením.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
155.
DP
Návrh a porovnanie dvoch alternatív podlahového vykurovania - teplovodného a elektrickéhoKoudelková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Mučková, V.
156.
BP
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
157.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
158.
BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
159.DP
Návrh energeticky efektívnych opatrení budovy a koncepčný návrh jej vetracieho systému
Krajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Minárik, I.
160.
DP
Návrh energetických geotechnických konštrukcií
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
161.
DizP
Návrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastností
Palou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
162.
DPNávrh nosných konštrukcií hĺbenného tunelaFrankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Kosa, D.
163.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 2
Škotnárová, L.
164.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
165.
DP
Návrh pažiacej konštrukcie pre zabezpečenie stavebnej jamyKatedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
166.
BP
Návrh pilótových základov pre založenie polyfunkčnej budovyStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
167.
BP
Návrh plošných základov pre založenie obytnej budovy
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
168.
DP
Návrh plynovej kotolne v objekte
Víchová, K.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
169.
BP
Návrh prístupovej komunikácie v zastavanom územíKatedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
170.
DP
Návrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v zadanej lokalite
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
171.
BP
Návrh rekonštrukcie rybovodu na VD Hričov
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
172.
BP
Návrh rekonštrukcie rybovodu na VD HričovRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
173.
DP
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v objekte obytného charakteru
Skalík, L.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
174.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
175.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budove
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Sokol, M.
176.
DP
Návrh systému na využívanie sivej a zrážkovej vody v budovách
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2 Tomíková, E.
177.
DP
Návrh systému na využívanie sivej a zrážkovej vody v budováchKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
178.
DP
Návrh verejných priestorov v projekte revitalizácie brownfieldu a jeho okolí
Majorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kuchin, V.
179.DP
Návrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekte
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy1 / 1
180.
DP
Návrh vodovodu a kanalizácie v objekteKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
181.DPNávrh vodovodu vo výškovej budove
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Sándor, Z.
182.DP
Návrh vodovodu vo výškovej budove
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
183.
DPNávrh vykurovacej sústavy a zdroja teplaKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.
DP
Návrh vystuženej horninovej konštrukcie pre teleso násypu rýchlostnej cestySúľovská, M.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
185.
DP
Návrh zásobovania vodou obce Vojňany
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kapolka, M.
186.
BP
Návrh zastrešenia letištnej haly
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
187.
DP
Návrh zdroja tepla na báze biomasy a vykurovacej sústavyKoudelková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
188.
DP
Návrh ZTI s využitím zrážkovej a sivej vody
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
189.
DP
Návrh železobetónovej konštrukcie vystavenej vplyvu extrémnych environmentálnych zaťažení na spoľahlivosť betónových konštrukcií
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
190.DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
191.
BP
Nová mestská plaváreň v Piešťanoch
Arnould, M. M. J.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
192.
DP
Nové metódy automatickej segmentácie satelitných snímkov
Kollár, M.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Štefanec, M.
193.
DP
Numerické metódy pre level set úlohy s použitím vzdialenostnej funkcie bez znamienkaKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošová, N.
194.
DP
Numerické metódy pre niektoré level set rovnice s krivostným členom
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Lacková, K.
195.
BPNumerické metódy v návrhu nosných konštrukciíKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-CExA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
196.
DP
Obchodno-prevádzková budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
197.
BP
Odhad parametrov výškovej geodetickej siete
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Noga, M.
198.
DP
Operát geometrického plánu v elektronickej podobe
Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
199.
DP
Optimalizácia prevádzky termálneho kúpaliska s využívaním geotermálnej energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2
200.
DP
Optimalizácia prevádzky termálneho kúpaliska s využívaním geotermálnej energie
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
201.
BP
Optimalizácia stuženia viacpodlažného oceľového rámu
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
202.
BP
Optimalizácia tvaru priehradového väzníka
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
203.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
204.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
205.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
206.
BP
Oravské múzeum plátenníctva v NámestoveBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Tarabová, S.
207.BP
Parkovací dom Trnava
Kuráň, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
208.
BP
Parkovací dom TrnavaKuráň, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
209.DP
Pobočná hasičská stanica
Vargová, A.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
210.DP
Podlahové teplovodné vykurovanie s tepelným čerpadlom
Petráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bálint, D.
211.
DPPolyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
212.
DP
Polyfunkčný objekt
Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
213.
DPPolyfunkčný objektKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
214.DP
Polyfunkčný objekt
Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
215.DPPolyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy1 / 1
216.
DP
Polyfunkčný objekt - Montovaná železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Gregušová, N.
217.DP
Polyfunkčný objekt v Nitre
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
218.
DP
Posúdenie bezpečnosti priehrady Horné Orešany pri extrémnom namáhaní
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Magulová, P.
219.
BPPosúdenie stability historických hrádzí podľa súčasných poznatkovŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
220.
DP
Použitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelov
Chabroňová, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
221.BP
Požiarna odolnosť halovej konštrukcie
Štujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
222.
DizP
Pôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasyKatedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
223.
DP
Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy
0 / 3
--
224.
DP
Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
225.
DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
226.
DP
Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systému
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
227.
DP
Prierez informácií o stave rozvoja penobetónu u nás a vo svete
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
228.
BP
Projekt bytového domu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy
0 / 7
--
229.
DP
Projekt športovej halyKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šimo, J.
230.
DPProjekt vysokohorskej chaty
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
231.DPProjekt vytyčovacej siete tunela VišňovéKatedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gbelský, P.
232.
DP
Projekt ZTI v BIM
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kučerák, D.
233.DPPromenádny most cez rieku Dunaj v Bratislave
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
234.
BP
Protierózne a protipovodňové opatrenia v pozemkových úpravách
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kohutová, T.
235.
BP
Pružno-plastická analýza nosníkaKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
236.
BP
Rámová konštrukcia s tuhými, polotuhými a kĺbovými uzlami.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Černuška, J.
237.
DP
Realizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohody
Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 5
Košútová, D.
Puskely, J.
Klúčik, V.
238.DPRekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
239.
DP
Rekonštrukcia manipulačnej a odstavnej plochy na letisku Bratislava
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
240.
DPRekonštrukcia MVE Veľké BieliceDušička, P.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Ťažká, T.
241.
DP
Rekonštrukcia Ružbašského tunela
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
242.
BP
Rekreačná oblasť vo vybranej lokaliteKatedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Goča, M.
Dzanová, D.
243.
BP
Rekreačno-relaxačný komplex
Pilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
244.BPRelativistické efekty v metóde GNSSKatedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
245.
DP
Reťazové a rekurentné viskoelastické štruktúryMinárová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
246.BPRevitalizácia Brownfieldu Slovenský hodváb v SeniciŠkrinár, A.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
247.DP
Revitalizácia kameňolomu v Devínskej Novej Vsi
Majorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
248.
BP
Revitalizácia objektu ZUŠ
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
249.
BP
Revitalizácia parčíku na Záhrebskej ulici a priľahlého vnútrobloku
Majorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
250.BPRevitalizácia promenády na brehu Dunaja
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
251.DizPRiziková analýza požiarnej bezpečnosti konštrukcií
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
252.
DPRozhľadňa pri PiešťanochMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
253.
DP
Segmentácia biologických dát na adaptívnych sieťach
Krivá, Z.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
254.
DP
Segmentácia mračien bodov z terestrického laserového skenera s využitím vyvíjajúcich sa kriviek
Tomek, L.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Beran, B.
255.
DPSenior centrumJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
256.
BP
Simulácia hladinového režimu na tokoch
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
257.
BP
Simulácia prúdenia vody 2D hydrodynamickým modelom prúdenia
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
258.
DP
Simulácie návrhovej povodňovej vlny pre posúdenie bezpečnosti vodného diela
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
259.DP
Spracovanie terestrických a GNSS meraní vytyčovacej siete diaľnice
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Brisuda, M.
260.BP
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
261.
BP
Stabilita zosuvného svahu nad odpadným kanálom
Katedra geotechniky (SvF)B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
262.
BP
Stabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťažeSlávik, I.
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
263.
DP
Stanica lanovej dráhy
Hanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Baláž, M.
264.DPStanovenie akustických vlastností pórobetónového murivaUrbán, D.Katedra fyziky (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Kurucová, M.
265.
DP
Staticka a dynamická analýza administratívnej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
266.
DP
Statická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
267.
DP
Staticka a dynamická analýza výškovej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
268.
BP
Statická analýza konštrukcie s použitím MKP
Véghová, I.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
269.
BP
Statická analýza nosnej konštrukcie prestrešenia
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
270.
BP
Statická analýza rámovej konštrukcie
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
271.
BP
Statická analýza stropnej dosky administratívnej budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
272.
BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
273.
BP
Statická analýza telekomunikačnej veže
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5
274.BP
Statická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
275.
BPStatická analýza vyhliadkovej vežeIvánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5
Šabík, P.
276.BPStatická analýza výškovej budovyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 5
277.
BP
Statická analýza železobetónovej dosky v dome nábytkuJendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
278.
DP
Staticko dynamická analýzy bytového domu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2--
279.DP
Staticko-dynamická analýza inžinierskej stavby
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
280.
DP
Staticko-dynamická analýza výškovej budovy
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
281.DP
Stavebno-technologická príprava stavieb pre zadanú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy4 / 4 Polák, P.
Brezovanová, S.
Miškovičová, L.
Fazekašová, V.
282.
DP
Stavebno-technologický projekt
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
283.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Szalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy3 / 3
284.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Jankovichová, E.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
285.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
286.DP
Stavebno-technologický projekt na vybraný objekt
Matúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Kúkol, J.
Achberger, J.
Horváth, S.
287.DP
Stavebno-technologický projekt pre vybranú stavbu
Bisták, A.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
288.DP
Stavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...
Chamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
289.DP
Stavebno-technologický projekt realizačný pre vybranú stavbu
Hulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
3 / 3
290.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný pre vybranú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
291.
DP
Stavebno-technologický projekt stavby
Prokopčáková, K.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
292.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
293.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Petro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti témy1 / 3 Ferianc, M.
294.
DP
Stredisko záchrannej služby
Hanuliak, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
295.
BP
Stropná doska v objekte skladu výpočtovej technikyKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
296.
BP
Stropná konštrukcia administratívnej budovyKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
297.
BP
Stropná konštrukcia bytového domu
Sonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
298.
DPStvrdzovanie vodyIlavský, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
299.
DP
Systémová identifikácia lávky pre pešíchVenglár, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
300.
DP
Športová hala
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
1 / 2
Herda, R.
301.
DPŠportová halaVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
302.
BP
Športová hala Trstená
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy2 / 2 Furdek, T.
Indrišková, K.
303.
BP
Športové centrum
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
304.BPŠtatistické spracovanie meraní vykonaných balistickým absolútnym gravimetromKatedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
305.
BP
Temporálne modelovanie a vizualizácia liahnísk komárov
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
306.
BP
Tenzorový počet v službách geodézieLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
307.
DP
Testovanie filtrácií mesačných modelov tiažového poľa z družicovej misie GRACE
Janák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / --
Kováčik, A.
308.
BP
Testovanie laser trackera v laboratórnych podmienkach
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Mikulčík, K.
309.
BP
Testovanie terestrického laserového skenera Leica Scanstation 2
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Mareš, K.
310.
BP
Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
311.
BP
Tržnica v CMZ Žilina
Borecká, E.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Procházka, M.
312.
BP
Tvorba kartografického modelu pre potreby ochrany kultúrneho dedičstva
Lieskovský, T.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
313.
DP
Tvorba kartografických vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaKatedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
314.
BPTvorba ortofotoplánov uličných pohľadovHideghéty, A.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
315.
BP
Tvorba popisu vrstevníc na topografických mapách
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
316.
DP
Tvrdomerné skúšanie betónu v konštrukcii – prístroje, postupy, vyhodnocovanie.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
317.
DP
Uplatnenie R-materiálu v asfaltových zmesiach
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chrobák, D.
318.
BPUrčenie fotogrametrickej presnosti pomocou súradnicového meracieho strojaKatedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Struhár, F.
319.BP
Určenie polohy vozíka na základe inerciálnej meracej jednotky a snímača otáčok
Kajánek, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Kňažek, S.
320.BP
Určenie priestorového vektora kolokačnej stanice
Czikhardt, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
321.
DP
Určovanie tiažového poľa Zeme pomocou okrajových metód s využitím hierarchických matíc.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Bejdák, M.
322.
DPVážska cyklodopravná trasa - úsek súteska Strečno - preverenie hladinového režimu VáhuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
323.
DPVčelia farmaNádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
324.
DP
Veľkokapacitné silo na skladovanie cementu
Šoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
325.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy s aplikáciou tepelného čerpadla ako zdroja tepla a chladu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Grúnik, J.
326.
DP
Vetranie a teplovzdušné vykurovanie skladových priestorov logistického centra
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
327.DPVetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výrobyStraková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
328.
DP
Vetranie montážnych a skladových priestorov v objektoch automobilového priemyselného parkuStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
329.
DPViacrozmerná štatistická analýza vybraných priestorových dát z oblasti Vysokých Tatier
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
Matúš, M.
330.DP
Viacúčelová budova na báze modulárneho (kontajnerového) systému
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
331.
DP
Viacúčelová športová hala
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
332.DP
Videogrametrické meranie trajektórie vo vodných športoch
Marčiš, M.Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / --
333.BPVinárstvo
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
334.
BP
Vinárstvo
Šimkovičová, V.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
335.
DP
Vinárstvo
Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
336.
DP
Vinárstvo v BratislaveBorecká, E.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Stračina, M.
337.
BPVodné stavby s hydroenergetickým využitím a EIADušička, P.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
338.BPVodohospodársky a energetický plán MVE s tlakovou deriváciouDušička, P.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
339.
DPVodonepriepustná betónová konštrukcia podzemného podlažia administratívnej budovySonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Miko, M.
340.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
341.
BP
Vplyv klimatickej zmeny na extrémne zrážky na Slovensku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Havlík, M.
342.DP
Vplyv klimatickej zmeny na extrémne zrážky na Slovensku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
343.
BP
Vplyv klimatickej zmeny na extrémne zrážky na Slovensku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
344.
BP
Vplyv výsledkov meraní prostredníctvom GNSS z rôznych období na výmery parciel.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Hutník, P.
345.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Tarkoš, A.
346.DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy2 / 2 Dudášová, K.
Tisovský, A.
347.
DP
Vyhliadková veža na kopci MarhátSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Martinkovičová, S.
348.
DP
Vyhodnotenie sucha na vybranom toku na základe prietokových radovČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-CE
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
349.
BP
Vyhotovenie mapy lomu Medzná
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
350.
DP
Výpočet a návrh nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre materskú škôlku so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Civáň, J.
351.DP
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla kotolňou a využitím OZE
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2--
352.
DP
Výšková betónová polyfunkčná budovaBenko, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
353.
BP
Vytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSS
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Brigant, P.
354.BPVyužitie dát z leteckého laserového skenovania na detekciu plôch vhodných na parašutistickú prevádzkuFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Minarovič, M.
355.
BP
Využitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelov
Frankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
356.
DP
Využitie jednoduchých pozemkových úprav na majetkovoprávne vysporiadanie rekreačnej oblasti
Geisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
357.
BPVyužitie LIDAR-ových dát v krajinnom plánovaní
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
358.
DP
Využitie sivej a zrážkovej vody v polyfunkčnom objekte
Peráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
359.DP
Využitie zrážkovej vody v bytovom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
360.
BP
Webová mapová aplikácia na vizualizáciu zmien krajiny na mapových vrstvách v čase
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Šiška, M.
361.DPZabezpečenie stability hlbokého zárezu pre výstavbu cestnej komunikácieStacho, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
362.
DP
Založenie telesa diaľnice na strmom svahu
Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
363.
BPZameranie a tvorba geometrického plánu rodinného domuJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1
364.BPZástavba prieluky v CMZ Trnava
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kostolanská, S.
365.
BP
Zastávky mestskej hromadnej dopravy
Zuzulová, A.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
366.DPZdravotné stredisko a detské centrumVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Hradecsná, V.
367.
DP
Zimný štadión v Dúbravke
Sandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Sikorai, B.
368.
DP
Zlepšenie podložia štrkovými piliermi
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
369.
DP
Zóna bývania a občianskej vybavenosti PiešťanyKatedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
370.
BP
Zvláštnosti geodetických súradníc a izočiar na trojosovom elipsoide
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
371.
DP
Zvvýšenie hladiny pri prevádzaní nízkych prietokoch v koryte pod VD HričovRumann, J.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Lazoríková, K.
372.DP
1. Skúsenosti s využívaním odpadových oceľových vlákien ako príprava drátkobetónu.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
373.DP3D katastrálny konceptHudecová, Ľ.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Bujňáková, B.
374.
DP
6. Geotechnické posúdenie založenia podzemných garáži a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--