22. 10. 2019  10:46 Sergej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAdministratívna budovaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Varinský, D.
Pokorný, J.
3.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 3--
4.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Mackovčin, A.
Poliak, T.
6.DPAlternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
7.DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Handlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Sekerešová, M.
8.DPAnalýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gendiar, D.
9.BPAnalýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPAnalýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Horban, S.
11.DPAnalýza ekosystémových služieb pôdyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kľocová, K.
12.DPAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
13.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
14.BPAnalýza interpolácie astronomických veličínHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
15.BPAnalýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu MesiacaBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPAnalýza napätostného stavu cementobetónových vozoviekZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / ----
17.DPAnalýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošík, M.
18.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
19.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
20.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
21.BPAnalýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metódĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
22.BPAnalýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
23.BPAnalýza stropnej dosky v parkovacom domeJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
24.DPAnalýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovaniaMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Podolan, P.
25.DPAnalýza výškovej budovyTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
26.DPAnalýza zdrojov tepla pre občianske stavbyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Hilková, A.
27.BPAplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukciíDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
28.DPAutomatické segmentačné metódy biologických dátKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy0 / ----
29.DPAutomatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Bariczová, G.
30.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Smolenická, V.
Riečičiarová, L.
Lalák, R.
31.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Hlodáková, N.
Bernát, D.
32.BPBytový domPavčeková, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 10 Makkyová, O.
33.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy6 / 6 Iványiová, B.
Czére, B.
Šťastný, D.
Sárközyová, K.
Jankóová, A.
Kovácsová, K.
34.BPBytový domFranek, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy5 / 10 Križák, J.
Šibík, Ľ.
Šimečková, B.
Lavrinčík, P.
Goga, M.
35.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 3 Hrnčárová, L.
Tlapová, K.
36.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Gyepes, R.
Andrejko, P.
Šimko, M.
37.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy1 / 3 Gyurkovicsová, V.
38.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 5 Kšenzulák, J.
Bieliková, D.
39.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Vlasenco, A.
Méri, A.
Pavúková, V.
40.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 3 Füle, D.
Farkaš, D.
41.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Bugár, M.
Kubačka, P.
42.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy4 / 3 Rydza, K.
Pásztó, R.
Bohunická, Z.
Augustovičová, V.
43.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Németh, L.
Kurek, J.
Podwysocki, A.
44.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Koláriková, V.
45.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Podsedlá, L.
46.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kiss, A.
47.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 3 Orosz, M.
Natšin, L.
48.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Halasiová, B.
49.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 3 Chovanec, V.
Brlej, D.
50.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Šulan, D.
Krauszová, G.
Rehák, A.
51.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Grebáčová, V.
Jágerský, L.
52.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Blažová, N.
Rigová, N.
53.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 3 Belianová, V.
Melegova, E.
54.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Golská, J.
Jurkeník, M.
55.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 6 Jánošík, M.
Hučko, J.
Laho, M.
56.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 2 Šebejová, Z.
Poldauf, R.
Rovenský, R.
57.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Marták, J.
Szabóová, K.
Krištof, T.
58.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Slivka, B.
Homola, J.
Liptajová, K. J.
59.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Šabík, R.
Jančo, J.
Repiská, S.
60.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Ozanová, M.
Ivanisková, K.
Jakubcová, A.
61.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Baka, K.
Bergendiová, L.
Kubiš, V.
62.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Simonides, S.
Kováčová, J.
Hozzová, A.
63.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Bako, F.
Mečiar, J.
Zelina, M.
64.BPBytový dom - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy5 / 5 Orisková, V.
Buček, D.
Jelínek, B.
Tóth, E.
Pápai, E.
65.BPBytový dom - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
66.DPCentrálna mestská knižnicaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Mikušová, R.
67.DPCentrálne a decentrálne vetranie bytového objektuStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Lackovich, P.
68.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
69.DPČiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiekStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Lenďák, L.
70.DPDecentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
71.DPDecentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Cviček, M.
72.DPDeep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000Mikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / -- Ožvat, A. A.
73.BPDiagnostika dopravných plôch v BratislaveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
74.BPDiagnostika zastávok MHD v BratislaveZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
75.DPDiplomová práca s využitím BIMFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
76.BPDom kultúry VrábleVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / -- Baloghová, C.
77.DPDynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckieVenglár, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
78.DPEfektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikouGulan, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Zatkalík, D.
79.BPEko Hotel TatraVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / -- Ščigulinský, M.
80.DPEnergetická certifikácia - analýza rôznych zdrojov teplaKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Benčíková, S.
81.DPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Vyšňan, P.
82.DPEnergetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
83.DPEnergetický audit vybranej budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Čelinák, D.
Vrábel, M.
84.DPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
85.BPEnvironmentálne technológie v cestnom staviteľstveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
86.DPEtnologické múzeum OravaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 1 Santová, T.
Marťák, M.
87.DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
88.BPExperimentálny výskum filtračných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
89.DPExperimentálny výskum vybraných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 2 Schieber, M.
90.BPExperimentálny výskum vybraných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
91.BPFotogrametrické meranie a rozvinutie plôch archeologických artefaktovMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Belaňová, R.
92.BPGeodetické činnosti pri výstavbe rodinných domovGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Takács, L.
93.DPGeodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektuBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Moravcsíková, V.
94.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
95.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
96.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 3--
97.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
98.DPGeotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
99.DPHorský hotel s wellnessHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
100.DPHOTELVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Sýkorová, M.
Rolfes, E.
Svetlošák, Ľ.
101.DPHotel vyššieho štandarduRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Piecušiak, J.
102.BPHydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-CExA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Garaya, S.
103.BPHydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
104.DPHydraulické vyregulovanie bytového domu po zatepľovaníKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Zahrádková, D.
105.DPHydraulické vyregulovanie výškovej budovyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
106.DPChyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerovHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Oravcová, M.
107.BPIntegrované zastávky hromadnej dopravy v meste ŠaľaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
108.DPInteligentné kompaktné stanice tepla a akumulácia tepla/chladuKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
109.BPJednoduché pozemkové úpravyGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomášik, M.
110.DPJustáž vertikálneho komparátoraKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Compeľ, M.
111.BPKartografická vizualizácia skalných útvarovFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Pavelka, D.
112.BPKatastrálne mapy so systematickým posunomHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Furdeková, A.
113.DPKlimatizácia a chladenie veľkokapacitného stravovacieho zariadeniaStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Parižek, P.
114.DPKlimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraFüri, B.Stavebná fakultaI-TZB--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Hladká, B.
Novosádová, D.
115.DPKlimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraFüri, B.Stavebná fakultaI-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
116.DPKlimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centraFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
117.DPKlimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkovStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Ferechová, K.
118.DPKonštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb transportZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / -- Horváthová, A.
119.BPKonverzia meraných údajov z univerzálnej meracej staniceErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
120.DPKrajinnoekologické hodnotenie stability územia hornej MyjavyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Bálintová, N.
121.BPMeranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hateFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Petrík, T.
122.DPMestská plaváreňPilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Pažická, J.
123.DPMobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochranyLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Blaško, E.
124.BPModelovanie a statická analýza stavebných konštrukciíPrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy3 / -- Valašík, E.
Vanek, Š.
Konôpka, A.
125.DPModelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarovAmbroz, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Malinaričová, T.
126.DPMonitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2Faixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Rinkovská, M.
127.BPMonitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím metód diaľkového prieskumu ZemePapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
128.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
129.BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
130.DPMožnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredíMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Zaťovičová, M.
131.DPMožnosti zlepšenia pevnostných a deformačných parametrov asfaltovej zmesiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Demovič, T.
132.BPMulticomfort House v ParížiŠimek, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kravčík, M.
133.BPMulticomfort House v ParížiŠimek, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Grmanová, S.
134.DPMultifunkčná architektúraHlaváček, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Socha, T.
Baltazár, J.
135.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Pittel, J.
136.DPNávrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastovĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Žabčíková, J.
137.DPNávrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovySokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
138.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
139.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
140.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
141.DPNávrh energetických geotechnických konštrukciíFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
142.BPNávrh konštrukcie železobetónovej stropnej doskyAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
143.DPNávrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné JazeráBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Bindas, E.
144.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
145.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
146.DPNávrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Blazsek, C.
147.BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Romaník, P.
148.DPNávrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchuKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Kusá, K.
Lackovič, I.
149.BPNávrh odvodnenia miestnej komunikácieHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
150.DPNávrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekteStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
151.DPNávrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / -- Baranec, M.
152.BPNávrh prístupovej komunikácie v zastavanom územíHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
153.BPNávrh rekonštrukcie pozemnej komunikácie so zmenou šírkových a výškových parametrov v extraviláneBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Minarovičová, N.
154.DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite PopradSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Matúšová, P.
155.BPNávrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedyBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Ďaťko, F.
156.DPNávrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areáluZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
157.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Mikulášová, V.
158.BPNávrh stropnej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
159.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
160.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smerochHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
161.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiekHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
162.DPNávrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Štefina, M.
163.BPNávrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
164.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
165.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
166.DPNávrh štruktúry informačného systému závoduKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
167.DPNávrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gavrilov, F. J.
168.DPNávrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský MikulášBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krčmárek, P.
169.BPNávrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce JablonicaBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kukan, P.
170.BPNávrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu KvetoslavovBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kelec, Š.
171.BPNávrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
172.DPNávrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciuKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Ivančo, D.
173.DPNávrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekteJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Blažo, M.
174.DPNávrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Hanko, O.
175.DPNávrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciuSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
176.BPNávrh základovej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
177.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
178.BPNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
179.BPNávrh zastrešenia terasyTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
180.DPNávrh závodu na výrobu montovaných rodinných domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
181.DPNávrh zdravotnotechnických inštalácií v BIMVíchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Walentinová, M.
182.DPNávrh zelenej strechy a dažďovej záhradyMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Raková, K.
183.BPNávrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územiaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
184.DPNávrh železničného mosta cez rieku VáhBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Dugovič, M.
185.BPNávrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
186.BPNavrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažbyZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
187.DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
188.DPNízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Švarcová, E.
189.DPNTC v KošiciachBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, J.
190.DPNumerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHMSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Timková, B.
191.DPNumerické modelovanie lavínyFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Žeravý, M.
192.DPNumerické modelovanie pomocou lokálne zjemnených sietíFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gedajová, M.
193.DPObchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
194.DPObchodné centrum - Montovaná železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
195.DPObchodné centrum v BratislaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
196.BPObytná budova - ParížKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Goda, D.
Kadlec, T.
197.BPOptimalizácia návrhu konštrukcie z vystuženého betónuFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
198.DPOptimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
199.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
200.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
201.BPOptimalizácia tvorby digitálneho modelu terénu s využitím šablón priečnych rezovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Knápek, F.
202.BPOranžeria v parku, pri kaštieli v ChtelniciBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Dúbravka, P.
Kiaba, M.
203.DPOravské Múzeum Etnografie NámestovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Slováková, G.
Šimún, M.
204.BPOravské Múzeum Etnografie v NámestoveBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Klapáková, K.
205.DPOverovanie materiálových vlastností kovového odpadu a vyradených pneumatík pre výrobu betónu.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Slivka, R.
206.DPOvplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov prímesamiPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
207.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Kovačičová, K.
Bohony, R.
Demáková, I.
208.BPPenziónŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Krivošíková, S.
209.BPPenzión a reštaurácia ZborovChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / -- Čuha, M.
210.DPPočítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiaromGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Csepregi, N.
211.DPPodlahové teplovodné vykurovaniePetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Varga, M.
212.DPPolyfunkčná architektúraHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Ladňáková, S.
213.BPPorovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnostiBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Skokan, M.
214.DPPorovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Otčenáš, M.
215.BPPorovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FOJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Červík, T.
216.BPPosúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSARCzikhardt, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
217.DPPoužitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelovChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
218.BPPráca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadačaPružinec, F.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
219.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 3--
220.DPPrezidentská rezidenciaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Provazník, R.
221.BPPrezidentská vila na bratislavskom SlavíneChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / -- Drgoňová, K.
222.BPPriehradový väzník na rozpätie 80mBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
223.DPPriemer a vzdialenosti v grafochStaneková, Ľ.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / -- Mészárosová, R.
224.BPPrípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatreníŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kopencová, T.
225.BPPrírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolinaPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Slížová, V.
Kadaši, P.
226.DPProjekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v BratislaveKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Zhelovaha, R.
227.DPProjekt na meranie posunov mosta SNP v BratislaveKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šipoš, P.
228.DPRealizácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Horník, R.
Šedivý, P.
Košútová, D.
229.DPRealizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
230.DPRealizačný projekt nízkoteplotného vykurovania materskej školyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Súkeníková, S.
231.DPRealizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Maceková, K.
232.DPRealizačný projekt tradičného zdroja tepla a vykurovacej sústavyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Masná, V.
233.DPRealizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kovács, P.
234.DPRealizačný projekt zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov a vykurovacej/chladiacej sústavyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Slaninka, M.
Kosírová, E.
235.DPRealizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubičeková, S.
236.DPRekonštrukcia Kultúrneho domuPilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Rajťúková, M.
237.DPRekonštrukcia rozvodov ZTI v bytovom domePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, D.
238.DPRekonštrukcia Ružbašského tunelaChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
239.DPRevitalizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Staré mesto BratislavaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
240.BPRevitalizácia areálu univerzityMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
241.BPRevitalizácia centrálnej zóny v ŠaštíneVaseková, B.Stavebná fakultaB-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Halušková, M.
242.BPRevitalizácia časti univerzitného areálu.Hlubinová Vargová, L.Stavebná fakultaB-KKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
243.BPRevitalizácia námestia v ModreVaseková, B.Stavebná fakultaB-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Dvořák, R.
244.BPRevitalizácia parku v RusovciachPetrová, T.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Cziko, E.
245.DPRevitalizácia parku v Spišskej Novej VsiMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Baluchová, B.
246.BPRiešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Červenka, R.
247.DPRiešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membránTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Baránková, L.
248.BPRodinná usadlosť v regióne OravaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubica, P.
249.BPRozvoj leteckej dopravy na SlovenskuHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
250.DPSledovanie vlastností cementových kompozitov s modifikovanými vstupnými zložkamiŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
251.DPSlnečené kúpelePilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Lukáčová, V.
252.BPSociálne bývanie, Saint-Denis, ParížRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Szkuban, S.
253.BPSociálne bývanie, Saint-Denis, ParížRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
254.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
255.BPStatic solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parkingBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Nasir, A.
256.DPStatická a dynamická analýza výškovej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
257.DPStatická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
258.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy3 / 2 Eliašová, K.
Homolová, K.
Zabáková, A.
259.BPStatická analýza potrubného mostaTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / 3 Nagy, L.
260.BPStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
261.BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
262.BPStatická analýza telekomunikačnej vežeIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
263.BPStatická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v BratislaveIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
264.BPStatická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
265.DPStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
266.DPStaticko-dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
267.DPStatický návrh nosnej konštrukcie strechy budovy s veľkým rozpätímDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CExA--SvFPodrobnosti témy0 / ----
268.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Cinková, A.
Sáho, L.
Simanová, K.
269.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
270.DPStavebno technologický projektBederka, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Plevková, V.
271.DPStavebno-technologický projektMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Ondrášková, N.
Pelechová, D.
272.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Kusý, B.
Hlivák, D.
Kulich, A.
273.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
274.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 3 Šupejová, L.
275.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Gonda, M.
Kúdela, T.
Ďuricová, A.
276.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
277.DPStavebno-technologický projekt na vybranú stavbuGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Tamborský, O.
278.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Knižka, S.
Kanková, K.
Korba, V.
279.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kušnírik, J.
280.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Miškovičová, L.
Šelingerová, K.
Mihóková, M.
281.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, B.
282.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Nagy, V.
283.DPStavebno-technologický projekt vybranej stavbyHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Kosár, G.
Lénártová, V.
Jarábková, P.
284.DPStavebno-technologický projekt vybranej stavbyHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Soósová, V.
Kántorová, H.
Némethová, K.
285.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Muráň, R.
286.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Dobák, P.
Nguyen Vanová, D.
Antoni, M.
287.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Hudák, D.
288.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Škvarka, D.
Zajcseková, C.
Vlkolinský, R.
289.DPStratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímyMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Sedlák, D.
290.BPStropná konštrukcia administratívnej budovySonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy2 / 3 Cabadajová, D.
Oľšavská, I.
291.DPSystémová identifikácia lávky pre pešíchVenglár, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
292.BPSystémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z BratislavySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
293.DPŠtudentská súťaž Multicomfort Paris - St. DenisHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
294.BPŠtúdia zastrešenia obchodného domu sedlovou plochouPsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
295.DPTechnicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domuPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
296.BPTestovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Janušová, S.
297.BPTestovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíkaKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Kňažek, S.
298.BPTestovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodcaKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Brindza, J.
299.BPTestovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického meraniaJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
300.BPTestovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
301.BPThe parameters of the cross section of rural roadsCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
302.DPTvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Straka, M.
303.BPTvorba geodetickej časti pasportu budovyKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šedina, D.
304.DPTvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôchMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / -- Čavarga, M.
305.BPTvorba popisu na ortofotomapáchFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kosmeľová, T.
306.DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Pisár, M.
307.DPÚčelové mapovanie pre projekty pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, O.
308.DPÚčinky vetra na výškové budovyMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / -- Opatovská, M.
309.BPÚloha vody pri využití tepelných čerpadielBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
310.BPUplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikáciíSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / -- Beutelhauser, D.
311.DPUrbanisticko -architektonické zásahy - obec Kolíňany Nádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Bezányiová, S.
312.DPUrčenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Oravec, L.
313.BPUrčovanie výmer nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Janesová, N.
314.DPValidácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovaniaLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Ivanková, B.
315.DPVetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Štefanič, P.
316.DPVetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s viacúčelovou polyfunkciouStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Časnocha, P.
317.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Javor, M.
Pilarčíková, T.
318.DPVetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektuHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Bosý, D.
319.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
320.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
321.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
322.DPVetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemysluStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Záchenský, D.
323.DPVetranie halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Köpöncei, S.
324.DPVetranie podzemnej garážeHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Klátiková, M.
325.BPVinárstvoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gonda, O.
326.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
327.BPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy3 / 4 Faltínková, L.
Gračková, K.
Cíbiková, B.
328.DPVinárstvoBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy4 / 4 Petrík, J.
Káčerová, E.
Pelachy, P.
Valkovičová, J.
329.BPVizualizácia keplerovského pohybu družiceLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Filo, J.
330.DPVplyv prímesi metakaolínu na síranovú koróziu cementových kaší a máltPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
331.DPVplyv skúšobných podmienok na meranie tepelnotechnických vlastnostíŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Machunková, M.
Bolcár, D.
332.DPVplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviekHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
333.DPVplyv teploty a vlhkosti na rôznu materiálovú skladbu ekologického drevodomuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kochanová, I.
334.DPVplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodovFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Ferencz, Š.
335.DPVplyv vybraných prísad na rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia cementových komppozitov pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Blaser, R.
336.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbuEllingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Pavkov, M.
Kadáš, J.
Nagy, P.
337.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbuEllingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, M.
338.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šilák, R.
339.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Szamotná, T.
Gaplovský, M.
Németh, S.
340.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Klimo, P.
341.BPVyhliadková vežaPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Vrábel, J.
342.DPVykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Trabalíková, N.
343.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
344.DPVýpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepkyTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
345.DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
346.BPVýpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLRLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Golian, M.
347.DPVýstavba hĺbeného tunela v zastavanom prostredíChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
348.DPVysúvaný most pri Prešove - alternatívne riešenie koncepcie a výstavby.Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / ----
349.BPVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
350.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
351.BPVyužitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapyBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Cíferský, Š.
352.DPVyužitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na SlovenskuPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šimek, A.
353.DPVyužitie odpadových oceľových vlákien pre prípravu drátkobetónuLedererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kopiar, M.
354.DPVyužitie odpadových plastov ako plniva pri výrobe cementových kompozitovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Pašková, P.
Heregová, A.
Šuška, D.
355.BPVyužitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokochMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Kozic, M.
356.DPVyužitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektuFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Fašang, J.
357.BPZákladná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Čačala, P.
358.BPZákladná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
359.DPZákladná 9-ročná školaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, F.
360.DPZaloženie telesa diaľnice na strmom svahuSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
361.DPZlepšenie podložia štrkovými piliermiStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
362.BPZmeny priemerných mesačných prietokov na Slovensku za posledné desaťročiaKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
363.DPZóna bývania a vybavenosti Paríž - Saint DenisKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Piatriková, M.
Vojtková, R.
364.BPZvláštnosti geodetických súradníc a izočiar na trojosovom elipsoideHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
365.DPZvýšenie biodiverzity v urbanizovanom priestoreMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Hátasová, S.
366.BPŽelezobetónová konštrukcia budovyLaco, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
367.BPŽelezobetónová stropná konštrukcia budovyBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy2 / 3 Lukovics, Á.
Hrablay, P.
368.BP3D modelovanie priestorových objektov v prostredí CAD systémovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Krajči, R.