19. 10. 2019  6:37 Kristián
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAdministratívna budovaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Varinský, D.
Pokorný, J.
3.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 3--
4.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Mackovčin, A.
Poliak, T.
6.DPAlternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
7.DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Handlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Sekerešová, M.
8.DPAnalýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gendiar, D.
9.BPAnalýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPAnalýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Horban, S.
11.DPAnalýza ekosystémových služieb pôdyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kľocová, K.
12.DPAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
13.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
14.BPAnalýza interpolácie astronomických veličínHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
15.BPAnalýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu MesiacaBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPAnalýza napätostného stavu cementobetónových vozoviekZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / ----
17.DPAnalýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošík, M.
18.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
19.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
20.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
21.BPAnalýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metódĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
22.BPAnalýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
23.BPAnalýza stropnej dosky v parkovacom domeJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
24.DPAnalýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovaniaMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Podolan, P.
25.DPAnalýza výškovej budovyTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 3--
26.DPAnalýza zdrojov tepla pre občianske stavbyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Hilková, A.
27.BPAplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukciíDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
28.DPAutomatické segmentačné metódy biologických dátKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy0 / ----
29.DPAutomatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Bariczová, G.