30. 10. 2020  0:05 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Administratívna budova
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.
DPAdministratívna budova NIVY TOWERBrodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
DP
Advanced methods for ground properties determinationFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)
I-CE
--
SvFPodrobnosti témy1 / 2 Ronzhin, I.
5.
DP
Air conditioning and cooling of selected areas of the hotel complexKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
6.DPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 2
7.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Alternatívy vsakovania zrážkovej vodyKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
9.DP
Analýza geotechnického návrhu razeného tunela
Frankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Krížik, V.
10.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / 5
--
11.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
12.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
13.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
14.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / 5
--
15.BPAnalýza interpolácie astronomických veličínHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Kuchtová, K.
16.
BP
Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívy
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
17.
BP
Analýza plošnej konštrukcieKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
19.DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / 5
--
20.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
21.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
22.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy0 / 5
--
23.BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
24.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
25.
BPAnalýza stability svahu sypanej priehrady
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Analýza stavebných materiálov s rôznou modifikáciouŠtefunková, Z.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Jasenovská, A.
Grebáčová, V.
27.
BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Petrová, T.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Analýza vplyvu protipovodňových opatrení na hladinový režim podzemných vôd
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.DPAnalýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v BratislaveIvánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy1 / 5
30.
DP
Analýza výškovej budovy na účinky vetra
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
31.DP
Analýza zmien povodňových prietokov na Slovensku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
32.
DPAplikácia alternatívnych prístupov k tvorbe konformného kartografického zobrazenia pre územie vybraného európskeho štátuKatedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kočonda, I. T.
33.BPAplikácie alternatívnych foriem zelene do krajinno-architektonického návrhu
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
34.
BP
Automatizovaný systém na meranie sklonov
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Takács, L.
35.
DP
Automatizovaný systém pre kalibráciu meračských pásiem
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1