29. 10. 2020  23:01 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Betóny pre cestné siete a mosty
Pavlík, V.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalko, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
3.
DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
4.
BP
Bytový dom
Hanko, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 4
Vitáloš, M.
Mečiar, J.
Páločný, L.
5.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy
0 / 10
--
6.
BP
Bytový dom
Vavrovič, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 7
--
7.BPBytový domSomorová, V.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
8.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 6
--
9.
BP
Bytový domHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
10.
BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BPBytový domHraška, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 6--
13.
BPBytový domMinarovičová, K.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 6
--
14.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
15.
BP
Bytový domJakeš, E.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 8
--
16.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 3 Sloboda, D.
17.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy3 / 3 Bednárik, M.
Pálfi, A.
Pápai, E.
18.
BP
Bytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy5 / 5
19.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 5 Falb, K.
Lakušová, K.
Vlasenco, A.
Liptajová, K. J.
20.
BP
Bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5 Szabóová, K.
Bilka, S.
Bugár, D.
Dingová, I.
Hopocký, A.
21.BP
Bytový dom
Somorová, V.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
2 / 3
Szabó, Z.
Hojo, M.
22.
BP
Bytový dom
Jankovichová, E.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy
2 / 1
Kyšucká, V.
Bartošová, J.
23.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 5
24.
BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy5 / 5
25.BPBytový domMatúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
26.
BP
Bytový dom
Szalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy5 / 5
27.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
28.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
29.BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
Brošová, B.
Kollárová, V.
Silná, K.
Müsslerová, S.
Obrcianová, K.
30.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubačka, P.
31.
BP
Bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy1 / 1
32.
BPBytový domBisták, A.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
Hlodáková, N.
Jánošík, M.
Skovajsa, M.
Kanja, S.
Zelina, M.
33.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Hozzová, A.
34.
BP
Bytový dom
Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Ježo, L.
Rovenský, R.
35.
BPBytový domHanko, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
36.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bartáková, S.
37.
BP
Bytový domAntošová, N.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
38.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Pilárová, J.
Šimko, A.
Giláňová, L.
39.
BP
Bytový dom - podľa dohodyKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy
5 / 5
Horváth, M.
Titko, P.
Bako, O.
Németh, M. L.
Tlapová, K.
40.
BP
Bytový dom / Polyfunkčný objektFuntík, T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
41.
DP
Bytový dom s nájomnými bytmi, BratislavaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Gajdošíková, A.