24. 5. 2019  4:54 Ela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPDegradácia fyzikálno-mechanických charakteristík GFRP výstuže v betónových konštrukciáchGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
2.BPDom smútkuŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vlasková, L.
3.BPDom smútku a cintorínBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Rosinská, S.
4.DPdomov seniorovMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.BPDopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Šulík, M.
6.DPDream Tower Praha, Nové ButoviceHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Bakočka, M.