23. 10. 2020  13:19 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Detekcia vegetácie v dátach z leteckého laserového skenovania
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Al-Humimat, L. A. K.
2.
BP
Diagnostika dopravných plôch v Bratislave
Cápayová, S.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
3.
BPDigitálna kartografická vizualizácia georeliéfu z dát s vysokým rozlíšením.Lieskovský, T.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Diplomová práca s využitím BIMFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
5.DP
Diplomová práca s využitím BIM
Funtík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
6.
DP
Dokazovanie viet v systéme Lean
Jenča, G.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
7.
DP
Dynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckie
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--