24. 5. 2019  3:53 Ela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPEfektívne hospodárenie s vodou v obciLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / -- Némethová, N.
2.DPElektronické služby katastra nehnuteľnostíGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Emmer, L.
3.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
4.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Srogončík, J.
5.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPEnergetická certifikácia budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Ursíny, A.
7.DPEnergetické hodnotenie a vnútorné prostredie budovKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Mokráňová, M.
Junasová, B.
8.DizPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPEnergetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jánošíková, A.
10.DPEnergetický audit budov a energeticky efektívne vopatreniaPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horevaj, P.
11.DizPEnergetický audit budov budov s podporou počítačových simuláciíKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
12.DPEnergetický audit vybranej budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Baďo, J.
Varga, P.
13.DPEnergetický certifikát bytového domu a kvalita vnútorného prostrediaPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zelezníková, A.
14.BPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DPExperimental investigation of strength- deformation parameters of rockBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
17.DizPExperimentálna a numerická analýza súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcieIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
18.DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
19.BPExperimentálne meranie tvorby povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomaščík, M.
20.DPExperimentálny výskum pevnostno-deformačných vlastností hornínBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Iakovakis, E.
21.DPExperimentálny výskum povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--