23. 10. 2020  14:18 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranie
Určené pre
PodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Emergetický audit bidov
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kolář, R.
2.
DP
Energetická hospodárnosť budov - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov.
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Strenk, T.
3.DP
Energetická hospodárnosť budov - budovy s takmer nulovou potrebou energie.
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Vranka, M.
4.
DPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 2
5.
DP
Energetický audit budovy a koncepčný návrh jej vetracieho systému
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
DP
Energetický audit vybranej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
7.
BPEnvironmentálne technológie v cestnom staviteľstveKatedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
8.DizP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
9.
BP
Experimentálny výskum vybraných vlastností zemínFrankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--