23. 10. 2020  12:53 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranieUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Galéria umenia / Knižnica
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kožišková, Z.
2.
BP
Generovanie simplifikovaných 3D modelov z mračien bodov pre potreby vizualizácie objektov kultúrneho dedičstva
Marčiš, M.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / -- Chovanec, M.
3.
BP
Geodetické činnosti pri kolaudácii rodinných domov
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Linczenyiová, M.
4.BPGeodetický monitoring zvislých posunov mostného objektuBajtala, M.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Baga, T.
5.DPGeometrický plán na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou plochouHudecová, Ľ.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Kačmárová, B.
6.
DP
Geotechnical design of high embankmentFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)
I-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zarazvand, B.
7.
DP
Geotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
8.
DP
Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
10.
DP
Geotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.
DP
Geotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.
Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
12.DP
Gravitačné pole v okolí asteroidov
Bucha, B.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1