26. 5. 2019  13:06 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPIdentifikácia poškodenia konštrukcie oceľového mostaSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Marton, M.
2.DPImplementácia fraktálnej dimenzie v interpolačných metódach tvorby digitálnych priestorových modelovVajsáblová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
3.DizPIndoor environmental quality in nZEB with heat recovery ventilation systemPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
4.BPInformačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska NeštichBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Fašková, Z.
Vislocký, P.
5.DPInformačné modelovanie potrubných mostov priemyselných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Magát, N.
6.DizPInterakcia geosyntetických materiálov a zemínSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DizPInterakcia základových konštrukcií s podložímJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
8.DPInteraktívne metódy zobrazovania georeliéfu.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Mihalčin, M.