25. 5. 2019  9:21 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPKalibrácia krátkych dĺžkových meradielKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Laššo, J.
2.DizPKlimaticky adaptívne materiály integrované v inovatívnych stavebných komponentochMedveď, I.Katedra fyziky (SvF)D-TS4, D-TS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
3.DizPKmitanie tenkých dosák s uvážením trhlínIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
4.DPKnižnicaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chanečková, N.
5.DPKnižnicaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Németh, O.
6.DizPKohustotaJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPKombinované solárne systémy na vykurovanie a chladenie budovFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Tarda, J.
8.DPKomparácia alternatív prípravy teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie bytových a občianskych stavbách.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Skipala, D.
Dudičová, E.
9.DizPKoncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energieBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPKoncepcia vegetačných úprav dopravných komunikáciíBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Čurik, J.
11.DPKoncertná sálaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Sallay, A.
12.DPKongresové centrumChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bujnová, P.
13.BPKontrola geometrických parametrov lineárneho posuvného systémuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fryčová, L.
14.DPKonverzia národnej kultúrnej pamiatky, budovy SpilkyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Ilkovič, T.
15.DPKonverzia raketovej základnePaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vatraľová, M.
16.DPKonverzia sýpky, BratislavaPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Poliak, M.
17.DPKooperatívne hry a ich aplikácieŠipošová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Goreková, I.
18.DPKrajinno-architektonické riešenie vybraného územia s využitím prvkov pre HandicapovanýchStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
19.DPKrajinno-inžinierske opatrenia v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
20.DPKrematóriumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lakotová, A.
21.DizPKritériá a postupy preukazovania tepelnej stability miestnostiRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
22.BPKultúrno-spoločenské centrum HandlováŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vojtková, R.
23.DPKvantitatívna vodohospodárska bilancia na vybranom toku na SlovenskuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kandera, M.