30. 10. 2020  0:33 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Materská škola v Miloslavove
Ruhig, R.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Kašiarová, A.
Szabó, J.
2.
BP
Merania v katastri nehnuteľností s využitím UAV fotogrametrie
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Komanická, K.
3.
BP
Meranie posunov bytového domuKatedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.DPMeranie tvarovo komplikovaného objektuFraštia, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
5.
BP
Mesačné modely tiažového poľa Zeme ako alternatíva globálnych hydrologických modelov
Novák, A.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy1 / -- Sýkora, A.
6.
DP
Metóda konečných prvkov ako nástroj riešenia geodetickej okrajovej úlohy so šikmou deriváciou
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
7.
BP
Modelovanie a statická analýza rôznych stavebných konštrukciíKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
DP
Modelovanie parametrov tiažového poľa Zeme v Alpsko-Karpatskej oblasti
Papčo, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pénzešová, L.
9.
DP
Modifikácia cementových kompozitov
Gregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
10.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 4
11.
BP
Monolitická železobetónová stropná konštrukcia
Majtánová, L.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.BP
Monolitická železobetónová stropná konštrukcia budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
13.DP
Mostná estakáda na dialnici D4
Halvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Možnosti softvérového spracovania observácií družíc GalileoGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy
1 / --
15.DP
Možnosti využitia globálnych navigačných družicových systémov
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DP
Možnosti využitia relatívnych gravimetrických meraní pri lokalizácii blízkych podpovrchových hustotných anomálií
Janák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / --
17.
DPMultifunkčná architektúraHlaváček, M.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DP
multifunkčné centrum
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti témy
3 / 3
Greschnerová, B.
Zverinová, S.
Karaková, L.