23. 10. 2020  13:34 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Nájomné bývanie Malacky
Nádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Nemcová, Z.
2.
DP
Nákupné centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
3.
DP
Návrh a realizácia infraštruktúry pre poskytovanie priestorových dát s vysokým rozlíšením.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
DPNávrh a porovnanie dvoch alternatív podlahového vykurovania - teplovodného a elektrického
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Mučková, V.
5.
BP
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
6.
BP
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
7.
BP
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.
DP
Návrh energeticky efektívnych opatrení budovy a koncepčný návrh jej vetracieho systémuKrajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Minárik, I.
9.
DPNávrh energetických geotechnických konštrukciíFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
10.DizPNávrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastnostíPalou, M. T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Návrh nosných konštrukcií hĺbenného tunelaFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Kosa, D.
12.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy
1 / 2
Škotnárová, L.
13.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2
14.
DP
Návrh pažiacej konštrukcie pre zabezpečenie stavebnej jamyKatedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
15.
BP
Návrh pilótových základov pre založenie polyfunkčnej budovyKatedra geotechniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
16.
BPNávrh plošných základov pre založenie obytnej budovyStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
DP
Návrh plynovej kotolne v objekte
Víchová, K.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
18.
BP
Návrh prístupovej komunikácie v zastavanom území
Hodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Olahová, E.
19.
DP
Návrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v zadanej lokalite
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.BP
Návrh rekonštrukcie rybovodu na VD Hričov
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.BP
Návrh rekonštrukcie rybovodu na VD Hričov
Rumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v objekte obytného charakteru
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Žember, J.
23.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budove
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
24.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budoveKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
25.
DP
Návrh systému na využívanie sivej a zrážkovej vody v budovách
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
26.
DPNávrh systému na využívanie sivej a zrážkovej vody v budovách
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
27.DPNávrh verejných priestorov v projekte revitalizácie brownfieldu a jeho okolíMajorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
28.DPNávrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekte
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
29.
DP
Návrh vodovodu a kanalizácie v objekte
Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
30.
DPNávrh vodovodu vo výškovej budove
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti témy
1 / 2
Sándor, Z.
31.
DPNávrh vodovodu vo výškovej budoveKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
32.
DP
Návrh vykurovacej sústavy a zdroja teplaKurčová, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Návrh vystuženej horninovej konštrukcie pre teleso násypu rýchlostnej cesty
Súľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
34.
DP
Návrh zásobovania vodou obce VojňanyBarloková, D.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
35.BPNávrh zastrešenia letištnej halyTvrdá, K.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
DP
Návrh zdroja tepla na báze biomasy a vykurovacej sústavy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Králik, A.
Čerpák, P.
37.DPNávrh ZTI s využitím zrážkovej a sivej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Masárová, K.
38.
DPNávrh železobetónovej konštrukcie vystavenej vplyvu extrémnych environmentálnych zaťažení na spoľahlivosť betónových konštrukcií
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
39.
DizP
Nelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
40.
BP
Nová mestská plaváreň v Piešťanoch
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
41.
DP
Nové metódy automatickej segmentácie satelitných snímkov
Kollár, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvFPodrobnosti témy1 / --
42.
DP
Numerické metódy pre level set úlohy s použitím vzdialenostnej funkcie bez znamienkaFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
43.
DP
Numerické metódy pre niektoré level set rovnice s krivostným členom
Frolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
44.BP
Numerické metódy v návrhu nosných konštrukcií
Dický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-CExA
--SvFPodrobnosti témy0 / --
--