17. 10. 2019  17:28 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPNávrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastovĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Žabčíková, J.
2.DPNávrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovySokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
4.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
6.DPNávrh energetických geotechnických konštrukciíFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
7.BPNávrh konštrukcie železobetónovej stropnej doskyAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
8.DPNávrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné JazeráBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Bindas, E.
9.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
10.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
11.DPNávrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Blazsek, C.
12.BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Romaník, P.
13.DPNávrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchuKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Kusá, K.
Lackovič, I.
14.BPNávrh odvodnenia miestnej komunikácieHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
15.DPNávrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekteStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
16.DPNávrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / -- Baranec, M.
17.BPNávrh prístupovej komunikácie v zastavanom územíHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPNávrh rekonštrukcie pozemnej komunikácie so zmenou šírkových a výškových parametrov v extraviláneBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Minarovičová, N.
19.DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite PopradSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Matúšová, P.
20.BPNávrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedyBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Ďaťko, F.
21.DPNávrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areáluZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Mikulášová, V.
23.BPNávrh stropnej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
24.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smerochHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiekHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
27.DPNávrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Štefina, M.
28.BPNávrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
29.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
30.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
31.DPNávrh štruktúry informačného systému závoduKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
32.DPNávrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gavrilov, F. J.
33.DPNávrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský MikulášBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krčmárek, P.
34.BPNávrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce JablonicaBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kukan, P.
35.BPNávrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu KvetoslavovBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kelec, Š.
36.BPNávrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
37.DPNávrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciuKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Ivančo, D.
38.DPNávrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekteJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Blažo, M.
39.DPNávrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Hanko, O.
40.DPNávrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciuSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPNávrh základovej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
42.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
43.BPNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
44.BPNávrh zastrešenia terasyTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
45.DPNávrh závodu na výrobu montovaných rodinných domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPNávrh zdravotnotechnických inštalácií v BIMVíchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Walentinová, M.
47.DPNávrh zelenej strechy a dažďovej záhradyMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Raková, K.
48.BPNávrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územiaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
49.DPNávrh železničného mosta cez rieku VáhBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Dugovič, M.
50.BPNávrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
51.BPNavrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažbyZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
52.DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--SvFPodrobnosti témy0 / 5--
53.DPNízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Švarcová, E.
54.DPNTC v KošiciachBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, J.
55.DPNumerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHMSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Timková, B.
56.DPNumerické modelovanie lavínyFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Žeravý, M.
57.DPNumerické modelovanie pomocou lokálne zjemnených sietíFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gedajová, M.