22. 5. 2019  1:47 Júlia, Juliana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPObčianska stavbaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Škrabáková, A.
2.DPObchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Štefanovičová, M.
3.DPObnova Kalvárie v Hliníku nad HronomBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Jančoková, Z.
4.DPObnova Kalvárie v Hliníku nad HronomBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.BPObnova verejných vodovodov Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Ďuroška, P.
6.DPObnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbeČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 2 Gatial, M.
7.DPOBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt AAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kvašňovský, B.
8.DPOBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt BAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Rachler, J.
9.BPOceľový členený stĺpBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
10.BPOceľový členený stĺpBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
11.DizPOdhad návrhových hodnôt hydrometeorologických extrémov v podmienkach nestacionarityKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPOdhad parametrov geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSSBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Perašín, P.
13.BPOdhad parametrov miestnej výškovej sieteBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
14.DPOdstraňovanie mikropolutantov z vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
15.BPOdvodnenie cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Ďaťko, F.
16.DizPOchrana budov proti radónuRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
17.BPOkrajové úlohy so šikmou deriváciouMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Schwarzová, P.
18.BPOpatrenia na obmedzenie vzniku trhlín v betónových základových doskáchBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
19.BPOptimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstvaĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kubica, L.
20.DPOptimalizácia prevádzky zdroja tepla s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Renczesová, D.
21.DizPOptimalizácia strešných plášťov v oblasti aerodynamiky a hydrodynamikyPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DizPOptimalizácia tepelného hospodárstva bytového okrsku na báze OZE (geotermálna energia, biomasa, energia prostredia - tepelné čerpadlo)Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
23.DizPOptimalizácia trvania stavebných procesovMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
24.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
25.DizPOptimalizácia vetrania kanalizačných systémov v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
27.DPOverenie fyzikálno-mechanických vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dinisová, M.
28.BPOverenie presnosti fotogrametrického systému UX11Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mészáros, T.
29.DizPOvplyvňovanie rýchlosti tuhnutia kompozitov pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--