30. 10. 2020  0:43 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DPObchodno-prevádzková budovaKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
BP
Odhad parametrov výškovej geodetickej siete
Bajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Noga, M.
3.
DP
Operát geometrického plánu v elektronickej podobeGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kohútová, L.
4.
DPOptimalizácia prevádzky termálneho kúpaliska s využívaním geotermálnej energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
5.DPOptimalizácia prevádzky termálneho kúpaliska s využívaním geotermálnej energieTakács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.BP
Optimalizácia stuženia viacpodlažného oceľového rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
7.
BP
Optimalizácia tvaru priehradového väzníka
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
8.
BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
9.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
10.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
11.
BP
Oravské múzeum plátenníctva v Námestove
Bránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Tarabová, S.