21. 10. 2019  17:33 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Kovačičová, K.
Bohony, R.
Demáková, I.
2.BPPenziónŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Krivošíková, S.
3.BPPenzión a reštaurácia ZborovChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / -- Čuha, M.
4.DPPočítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiaromGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Csepregi, N.
5.DPPodlahové teplovodné vykurovaniePetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Varga, M.
6.DPPolyfunkčná architektúraHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Ladňáková, S.
7.BPPorovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnostiBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Skokan, M.
8.DPPorovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Otčenáš, M.
9.BPPorovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FOJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / -- Červík, T.
10.BPPosúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSARCzikhardt, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / ----
11.DPPoužitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelovChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPPráca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadačaPružinec, F.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
13.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 3--
14.DPPrezidentská rezidenciaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Provazník, R.
15.BPPrezidentská vila na bratislavskom SlavíneChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / -- Drgoňová, K.
16.BPPriehradový väzník na rozpätie 80mBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
17.DPPriemer a vzdialenosti v grafochStaneková, Ľ.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti témy1 / -- Mészárosová, R.
18.BPPrípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatreníŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kopencová, T.
19.BPPrírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolinaPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Slížová, V.
Kadaši, P.
20.DPProjekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v BratislaveKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Zhelovaha, R.
21.DPProjekt na meranie posunov mosta SNP v BratislaveKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šipoš, P.