21. 10. 2020  12:59 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Pobočná hasičská stanicaVargová, A.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šebesta, P.
2.
DPPodlahové teplovodné vykurovanie s tepelným čerpadlomPetráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Bálint, D.
3.DP
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
4.
DP
Polyfunkčný objekt
Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA
--SvFPodrobnosti témy0 / ----
5.DP
Polyfunkčný objekt
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
6.
DP
Polyfunkčný objekt
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
7.
DP
Polyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Balážiková, D.
8.
DPPolyfunkčný objekt - Montovaná železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy1 / --
9.DP
Polyfunkčný objekt v Nitre
Sandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
10.DPPosúdenie bezpečnosti priehrady Horné Orešany pri extrémnom namáhaníBednárová, E.
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
11.
BP
Posúdenie stability historických hrádzí podľa súčasných poznatkov
Katedra geotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
12.DPPoužitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelovChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.BP
Požiarna odolnosť halovej konštrukcie
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
14.DizP
Pôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasy
Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
15.
DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
16.
DP
Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
17.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
18.
DP
Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systému
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
19.
DPPrierez informácií o stave rozvoja penobetónu u nás a vo sveteStruhárová, A.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
20.BP
Projekt bytového domu
Hanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 7
--
21.
DP
Projekt športovej haly
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
22.DPProjekt vysokohorskej chatyKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.DP
Projekt vytyčovacej siete tunela Višňové
Kopáčik, A.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gbelský, P.
24.
DP
Projekt ZTI v BIMKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Kučerák, D.
25.DPPromenádny most cez rieku Dunaj v BratislaveHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Protierózne a protipovodňové opatrenia v pozemkových úpravách
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1
27.BPPružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--