23. 5. 2019  5:16 Želmíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 4 Baráthová, B.
Szabóová, A.
Kralovičová, T.
2.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 4--
3.DPPenziónŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
4.DizPPersonalizované vetranieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPPlavecké centrumJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčík, M.
6.DizPPočítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budovRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
7.DizPPočítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídielRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
8.DPPodlahové teplovodné vykurovanie v nízkoenergetickom domePetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Drahoš, P.
9.DPPoliklinikaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPPoliklinikaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPPolyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukciaAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPPolyfunkčný dom v Slivenci - PrahaRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Kleimanová, P.
Sirka, J.
13.BPPolyfunkčný komplex Gumon II - Administratívna budovaVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Valkovič, M.
14.DPPolyfunkčný objekt - Generali poisťovňa, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Alhaj Ali, H.
15.DPPolyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 2 Trávniček, J.
16.DPPolyfunkčný objekt na Hviezdoslavovom námestí, BratislavaPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kotiv, M.
17.BPPolyfunkčný objekt v historickej zástavbePilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Dinda, M.
18.BPPolyfunkčný objekt v MiláneRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Šišková, Z.
Králik, P.
19.DPPorovnanie numerických schém založených na FVM metóde pre level set rovnicu a AMSS modelHandlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Obrtáčová, T.
20.BPPorovnanie volne dostupnych MKP softverovMinarechová, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Linkeš, M.
21.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hnitka, J.
22.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
23.DPPosúdenie kanalizačného zberača v meste TrnavaLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Slabý, J.
24.DPPosúdenie krajinnoekologických problémov oblasti Myjavskej pahorkatinyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
25.BPPosúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokaliteCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
26.DPPosúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sietiHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Broton, R.
27.DPPosúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdeniaRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Böhmer, A.
28.BPPosúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiachHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Liová, A.
29.BPPosúdenie vplyvu vegetačného krytu na povrchový odtok z poľnohospodársky využívaného svahuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, D.
30.DizPPovrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdamiŠurda, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
31.DPPožiarna stanica a zbrojnicaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Matúš, M.
32.DPPôsobenie chemických prostriedkov zimnej údržby na vrstvy asfaltových vozoviekCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
33.DPPôsobenie roztokov amónnych solí na vlastnosti cementových kompozitovPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
34.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
35.DPPredikcia poškodenia lesných porastov v oblasti Vysokých Tatier na základe analýzy priestorových dátĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Hunčíková, A.
36.DPPredstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica.Bogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Maroši, M.
37.DPPredstaničný priestor Bratislava - Múzeum dopravyBogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kolek, R.
38.DPPredstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný domBogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Fako, D.
39.DPPresnosť aplikácií na princípe obrazového skenovania: porovnávacia štúdiaFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szabo, M.
40.DPPrestavba materskej školy na školu a komunitné centrumRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cebuľák, J.
41.BPPrieluka v meste PrešovBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Roháčová, N.
42.BPPrieluka v meste NitraBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Kaňuchová, S.
Baluchová, L.
43.BPPrieluka v meste TrnavaBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Greschnerová, B.
44.DizPPriemyselno-poľnohospodársky parkHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
45.BPPriestorová strata stability centricky tlačených prútov.Kováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
46.BPPrincíp hydraulického riešenia podtlakového odvodnenia striechBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
47.BPPríprava máp povodňového ohrozenia spôsobeného vystúpením podzemnej vody nad povrch terénu z pohľadu európskych odborníkovBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
48.DPPríprava realizácie obnovy pamiatkovo chránenej stavby (spresnenie podľa osobnej dohody)Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Takács, J.
49.DizPPrírode blízke rybie priechody a ich adaptácia na slovenské podmienkyDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
50.BPPrírodný rekreačno - relaxačný komplexPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 László, G.
51.DizPPríspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciáchIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
52.DPProjekt budovy občianskej vybavenostiHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy3 / 4 Jelenčík, P.
Kováčová, B.
Mišenčík, L.
53.BPProjekt bytového domuHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Baláž, M.
Paučo, J.
Vranka, M.
Balážiková, D.
Kožišková, Z.
54.DPProjekt Materskej školyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rojeková, S.
55.DPProjektovanie pozemkov pre spoločné zariadenia a opatreniaGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gottvaldová, A.
56.DPProjektovanie pozemkových úprav v závislosti od spôsobu užívania pôdyGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cibula, M.
57.BPPružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--