23. 10. 2020  14:16 Alojza
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Rámová konštrukcia s tuhými, polotuhými a kĺbovými uzlami.Štujberová, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Realizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohody
Makýš, O.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 5
3.
DP
Rekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalov
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH--SvFPodrobnosti témy1 / 1
4.
DPRekonštrukcia manipulačnej a odstavnej plochy na letisku BratislavaZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
5.
DP
Rekonštrukcia MVE Veľké Bielice
Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ťažká, T.
6.DPRekonštrukcia Ružbašského tunelaChabroňová, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
7.
BPRekreačná oblasť vo vybranej lokalite
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Goča, M.
Dzanová, D.
8.
BP
Rekreačno-relaxačný komplexKatedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Relativistické efekty v metóde GNSSLetko, P.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
10.
DP
Reťazové a rekurentné viskoelastické štruktúry
Minárová, M.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
11.
BP
Revitalizácia Brownfieldu Slovenský hodváb v Senici
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
12.
DP
Revitalizácia kameňolomu v Devínskej Novej Vsi
Majorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
13.
BP
Revitalizácia objektu ZUŠ
Pilař, P.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Revitalizácia parčíku na Záhrebskej ulici a priľahlého vnútrobloku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
15.BPRevitalizácia promenády na brehu DunajaŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.DizP
Riziková analýza požiarnej bezpečnosti konštrukcií
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
17.
DP
Rozhľadňa pri Piešťanoch
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--