24. 5. 2019  7:41 Ela
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPRadiačné efekty na vonkajších povrchoch budovHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DPRealizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytových domoch a občianskych stavbách.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Turanská, L.
3.DPRealizačný projekt teplovodného podlahového vykurovania so zdrojom tepla tepelným čerpadlomKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubík, J.
4.DPRealizačný projekt vykurovania so zdrojom na báze obnoviteľných zdrojovKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dudák, Š.
5.DPRealizačný projekt ZTI objektu s využitím zrážkovej vody v BIMPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pintér, T.
6.DPRealizačný projekt ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hyžová, V.
7.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Papšo, P.
8.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
9.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
11.DPRehabilitácia mestského bloku Kerling v MPR Banská Štiavnica pre účely nového centra mesta.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Zvarová, S.
Solčianska, A.
12.BPReklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javuĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Matúš, M.
13.BPRekonštrukcia cestnej siete na mapách II. vojenského mapovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kačmárová, B.
14.DPRekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dúbravka, A.
15.DPRekreačný objekt v horskom prostredíVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žiška, A.
16.DizPRekuperácia odpadového tepla z bazénových hospodárstiev kúpalisk.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
17.BPReštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácieFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Sova, D.
18.DPRevitalizácia Floriánskeho námestia a jeho okoliaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Minárik, T.
19.DPRevitalizácia Hlbokej cesty v BratislaveMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
20.DPRevitalizácia horského parku v Bratislave..Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Michalíková, A.
21.DPRevitalizácia horského parku v Bratislave..Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
22.DPRevitalizácia lesoparku s rozhľadňou Červená veža na Rádiovom vŕšku v PiešťanochŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
23.DPRevitalizácia mestského priestoruPilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Naddourová, N.
24.DPRevitalizácia okolia Kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad VáhomMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petrová, T.
25.DPRevitalizácia parčíku a vnútrobloku na Záhrebskej uliciMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
26.DPRevitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Beňová, N.
27.DPRevitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPRevitalizovanie a alternatívne prepojenie nemocničného areálu so športovým areálom v MyjaveBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bošáková, D.
29.BPRiedke a nadbytočné reprezentácie v spracovaní obrazuŠeliga, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krasňanský, J.
30.DizPRiešenia tepelných mostov pri tepelnej izolácii z vnútornej stranyMatiašovský, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
31.DizPRiešenie problematiky pešej a cyklistickej dopravy v dopravno-inžinierskej dokumentácii z hľadiska priestorového a funkčného využitia urbanizovaného územiaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPRiešenie protipovodňových opatrení v súvislosti s novou výstavbou v obciČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mészáros, L.
33.DPRiešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Silná, S.
34.BPRiešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťachMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bejdák, M.
35.DizPRiešenie úloh prúdenia metódou konečných objemovMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / ----
36.DPRodinná farma 1Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Karas, M.
37.DPRodinná farma 2Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 1 Hrdá, M.
Féderová Bojnanská, M.
38.DPRodinná farma 3Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
39.DPRodinná farma 4Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
40.DPRodinná farma 5Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
41.BPRozšírenie a obnova splaškovej kanalizačnej siete v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / -- Vido, D.
42.DPRozvoj agroturizmu v okrese GalantaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Tyukosová, V.
43.DPRozvoj agroturizmu v okrese Galanta a Dunajská StredaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
44.DPRozvoj agroturizmu v okrese Galantaa Dunajská StredaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--