21. 10. 2020  12:43 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
ZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Segmentácia biologických dát na adaptívnych sieťach
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DP
Segmentácia mračien bodov z terestrického laserového skenera s využitím vyvíjajúcich sa kriviek
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
3.DP
Senior centrum
Jakeš, E.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
4.
BP
Simulácia hladinového režimu na tokochOrfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
BP
Simulácia prúdenia vody 2D hydrodynamickým modelom prúdenia
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DPSimulácie návrhovej povodňovej vlny pre posúdenie bezpečnosti vodného dielaHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
7.
DP
Spracovanie terestrických a GNSS meraní vytyčovacej siete diaľniceBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
8.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
9.BP
Stabilita zosuvného svahu nad odpadným kanálom
Kopecký, M.Katedra geotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.
BP
Stabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťaže
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
11.
DP
Stanica lanovej dráhy
Hanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Baláž, M.
12.
DP
Stanovenie akustických vlastností pórobetónového muriva
Urbán, D.
Katedra fyziky (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Kurucová, M.
13.
DP
Staticka a dynamická analýza administratívnej budovyJendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
14.
DP
Statická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
15.
DP
Staticka a dynamická analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
16.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
17.
BP
Statická analýza nosnej konštrukcie prestrešenia
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 5
--
18.
BP
Statická analýza rámovej konštrukcieKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
BP
Statická analýza stropnej dosky administratívnej budovy
Hollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
20.
BP
Statická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
21.
BP
Statická analýza telekomunikačnej vežeIvánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5 Šebest, A.
22.BP
Statická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
23.
BP
Statická analýza vyhliadkovej vežeIvánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 5
24.
BP
Statická analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 5
25.
BP
Statická analýza železobetónovej dosky v dome nábytku
Jendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Macák, A.
26.DPStaticko dynamická analýzy bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
27.
DPStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
28.
DPStaticko-dynamická analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy0 / 5
--
29.
DP
Stavebno-technologická príprava stavieb pre zadanú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 4
30.DP
Stavebno-technologický projekt
Ďubek, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3 Bučková, L.
Barborková, L.
Hagara, Ľ.
31.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3 Gúth, V.
Valábik, M.
Hrbček, T.
32.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbuJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Struhár, A.
34.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybraný objektMatúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3 Kúkol, J.
Achberger, J.
Horváth, S.
35.
DP
Stavebno-technologický projekt pre vybranú stavbuKatedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
36.
DP
Stavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...
Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
37.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný pre vybranú stavbuHulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy3 / 3
38.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný pre vybranú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3 Fél, K.
Simanová, K.
39.
DP
Stavebno-technologický projekt stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Stančík, S.
Kelecsényi, Á.
Szabó, M.
40.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavbyPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
2 / 3 Hrdko, J.
Molnárová, K.
41.DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Petro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy1 / 3
42.DP
Stredisko záchrannej služby
Hanuliak, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
43.
BP
Stropná doska v objekte skladu výpočtovej techniky
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
44.
BP
Stropná konštrukcia administratívnej budovy
Sonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
45.
BP
Stropná konštrukcia bytového domu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
DP
Stvrdzovanie vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
47.
DP
Systémová identifikácia lávky pre peších
Venglár, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--