23. 5. 2019  4:59 Želmíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPSanatótium (včelárstvo)Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Benková, S.
2.BPselezianske centrumMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Suržin, L.
3.BPSférické harmonické funkcie vo fyzikálnej geodéziiBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
4.BPSimulácia zrážkovo-odtokového procesu na urbanizovanom povodí stokyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
5.DizPSimulácie tepelno-vlhkostných polí v pórovitých materiáloch, modelovanie termofyzikálnych vlastností stavebných materiálovPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPSKI -centrumPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kažimír, T.
7.DPSkúšanie vlastností cementových kompozitov a ich odolnosť proti roztokom síranovPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Somorovský, F.
8.DPSkúšanie vlastností materiálov na báze nepálenej hlinyPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 1 Hráček, M.
Strmeň, M.
9.DPSkúšanie vlastností materiálov na báze nepálenej hlinyPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DPSledovanie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností s využitím recyklovaných plastových materiálov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rafajdus, P.
11.DPSlovenská expozícia Expo 2020 DubajNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Franko, M.
12.DPSorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kolník, M.
13.DPSorpčné charakteristiky vybraných tepelnoizolačných materiálov na báze drevaStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Haberová, P.
14.DizPSpätné získavanie tepla z technologických procesov v prašných priemyselných prevádzkachKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
15.DPSpoločenské centrumBartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / 1--
16.DizPSpracovanie fotogrametrických meraní počas snímkovania in-situFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
17.BPSprávanie členeného stĺpa haly z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilovBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horňák, N.
18.DPSprávanie tenkostenných profilov za studena tvarovaných.Baláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
19.DPSpriahnutý most cez rieku Ipeľ - integrovaná alternatíva a alternatíva prostého nosníkaBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Béber, P.
20.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Chrobák, D.
21.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPStabilizácia svahuBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Iakovakis, A.
25.DPStabilizácia svahuBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPStanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile tokuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Trandžík, L.
27.DPStatická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
28.DPStatická a dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
29.BPStatická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
30.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
31.BPStatická analýza stavebnej konštrukcieTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
32.BPStatická analýza steny kruhovej nádržeTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
33.BPStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
34.BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
35.BPStatická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v BratislaveIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
36.BPStatická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 5 Bača, K.
37.BPStatická analýza železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Kopásek, D.
38.BPStatické riešenie monolitického stropu poschodových garážíBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
39.BPStatické riešenie ostenia hydrotechnických beztlakových štôlníChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, K.
40.DPStaticko - dynamická analýza administratívnej budovy.Jendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Csiba, G.
41.DPStaticko dynamická analýzy výškovej budovyŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
43.DPStavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie ZTIPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kunšteková, M.
44.DPStavebno - technologický projektSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Lormusz, J.
Soják, O.
45.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Sáho, L.
Maďar Farkasová, D.
Kurcsíková, K.
46.DPStavebno-technologický projektĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Udvarošová, K.
Lénártová, V.
Marcsová, A.
Lederer, L.
47.DPStavebno-technologický projektPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Hlúbik, M.
Fogl, M.
Janušová, K.
48.DPStavebno-technologický projektMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy9 / 9 Tkáčová, M.
Pialová, S.
Hovorka, M.
Šinský, A.
Tarabová, Z.
Antal, J.
Vavrík, I.
Sendek, P.
Mikulcová, Z.
49.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbuProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 4 Kováč, M.
Šupejová, L.
50.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Ficiková, A.
Martonová, M.
Varga, M.
Nguyen Vanová, D.
51.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbuGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy6 / 6 Košík, J.
Martinčeková, M.
Vrzgulová, Z.
Suchanovská, L.
Barančíková, N.
Kalinovská, S.
52.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbu .....Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Görög, D.
Müller, M.
Ďurkovič, P.
Dávid, M.
53.DPStavebnotechnologický projekt pre zadanú stavbuHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 4 Kántorová, H.
Schemmer, T.
54.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Tomko, L.
Birdáčová, P.
Luterančík, M.
Hanus, M.
55.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Novotný, J.
56.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Pitoňáková, E.
Križanová, E.
Skokan, J.
Macková, D.
57.DizPStožiare, veže, komíny - teoretické a konštrukčné problémyBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
58.BPStropná konštrukcia administratívnej budovySonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
59.BPStropná konštrukcia bytového domuGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Christova, V.
60.DPSystémová kalibracia digitálnych nivelačných prístrojov a kódových látJežko, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klein, S.
61.BPSystémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z BratislavySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DizPSystémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--