8. 8. 2020  17:19 Oskar
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Poř.
Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracovištěProgram
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/Max
Řešitelé
1.DP
Technicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domu
Petráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
2.DP
Technology of green buildings realization
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-CExA
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
3.
DP
Technology of green buildings realizationGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-CE--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
4.
DisP
Teoretické riešenie vplyvu extrémnych environmentálnych zaťažení na spoľahlivosť betónových konštrukcií
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
5.
DisP
Tepelné ostrovy a ich eliminácia
Rabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvFPodrobnosti tématu0 / ----
6.
BP
Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Janušová, S.
7.BPTestovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíkaKatedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / -- Kňažek, S.
8.BPTestovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodca
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
9.
BP
Testovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického merania
Janák, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
10.
BP
Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Erdélyi, J.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
11.
BP
The parameters of the cross section of rural roads
Cápayová, S.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
12.DP
Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
Fencík, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
13.
BPTvorba geodetickej časti pasportu budovyKyrinovič, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
14.
DPTvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôchKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / ----
15.
BP
Tvorba popisu na ortofotomapách
Fencík, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
16.
DP
Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--