26. 5. 2020  10:23 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.DP
Technicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domu
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
2.
DP
Technology of green buildings realization
Gašparík, J.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
3.
DP
Technology of green buildings realization
Gašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-CE--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
4.
DizP
Teoretické riešenie vplyvu extrémnych environmentálnych zaťažení na spoľahlivosť betónových konštrukcií
Šoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DizP
Tepelné ostrovy a ich elimináciaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
6.
BP
Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Janušová, S.
7.BP
Testovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíka
Kajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Kňažek, S.
8.
BP
Testovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodca
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
9.BPTestovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického meraniaKatedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy0 / ----
10.
BP
Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
11.
BP
The parameters of the cross section of rural roads
Cápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-CE
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.DP
Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
Fencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
13.
BP
Tvorba geodetickej časti pasportu budovyKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Šedina, D.
14.DPTvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôch
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
15.
BP
Tvorba popisu na ortofotomapáchFencík, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
16.
DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaKatedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1