30. 10. 2020  0:25 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Ubytovacie zariadenie v rekreačnom areáli Ostrov - Trenčín
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
2.
DPUplatnenie R-materiálu v asfaltových zmesiachKatedra dopravných stavieb (SvF)I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Chrobák, D.
3.
BPUrčenie fotogrametrickej presnosti pomocou súradnicového meracieho strojaKatedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Struhár, F.
4.BPUrčenie polohy vozíka na základe inerciálnej meracej jednotky a snímača otáčokKajánek, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / --
5.
BP
Určenie priestorového vektora kolokačnej staniceCzikhardt, R.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
6.DP
Určovanie tiažového poľa Zeme pomocou okrajových metód s využitím hierarchických matíc.
Čunderlík, R.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Bejdák, M.