29. 10. 2020  23:49 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené prePodrobnostiObsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Vážska cyklodopravná trasa - úsek súteska Strečno - preverenie hladinového režimu Váhu
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
2.
DP
Včelia farmaNádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / 1
3.
DP
Veľkokapacitné silo na skladovanie cementu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy s aplikáciou tepelného čerpadla ako zdroja tepla a chladu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
5.
DP
Vetranie a teplovzdušné vykurovanie skladových priestorov logistického centraKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Litviaková, N.
6.DPVetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výrobyStraková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Vetranie montážnych a skladových priestorov v objektoch automobilového priemyselného parku
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Szabó, P.
8.
DPViacrozmerná štatistická analýza vybraných priestorových dát z oblasti Vysokých TatierĎuračiová, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
9.DP
Viacúčelová budova na báze modulárneho (kontajnerového) systému
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
10.DPViacúčelová športová halaKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DP
Videogrametrické meranie trajektórie vo vodných športoch
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Bodnárik, J.
12.
BP
Vinárstvo
Mellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
13.BPVinárstvo
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
DP
VinárstvoJamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA
--SvFPodrobnosti témy0 / ----
15.
DP
Vinárstvo v BratislaveBorecká, E.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Stračina, M.
16.BP
Vodné stavby s hydroenergetickým využitím a EIA
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
BP
Vodohospodársky a energetický plán MVE s tlakovou deriváciou
Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
18.
DP
Vodonepriepustná betónová konštrukcia podzemného podlažia administratívnej budovy
Sonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
1 / 1
Miko, M.
19.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Vplyv klimatickej zmeny na extrémne zrážky na Slovensku
Kohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / -- Havlík, M.
21.
DPVplyv klimatickej zmeny na extrémne zrážky na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Vplyv klimatickej zmeny na extrémne zrážky na Slovensku
Kohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
23.
BP
Vplyv výsledkov meraní prostredníctvom GNSS z rôznych období na výmery parciel.Hudecová, Ľ.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
24.DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby
Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
25.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavbyBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
2 / 2
26.
DPVyhliadková veža na kopci MarhátSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Martinkovičová, S.
27.
DP
Vyhodnotenie sucha na vybranom toku na základe prietokových radov
Čubanová, L.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-CE
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
28.
BP
Vyhotovenie mapy lomu MedznáKatedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pavlovič, M.
29.
DP
Výpočet a návrh nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre materskú škôlku so zdrojom tepla tepelným čerpadlomKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
30.
DP
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla kotolňou a využitím OZE
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
31.DP
Výšková betónová polyfunkčná budova
Benko, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
BP
Vytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
33.
BP
Využitie dát z leteckého laserového skenovania na detekciu plôch vhodných na parašutistickú prevádzku
Faixová Chalachanová, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
34.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelov
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
35.DPVyužitie jednoduchých pozemkových úprav na majetkovoprávne vysporiadanie rekreačnej oblastiGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Toman, J.
36.BP
Využitie LIDAR-ových dát v krajinnom plánovaní
Aleksić, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
37.DPVyužitie sivej a zrážkovej vody v polyfunkčnom objektePeráčková, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
38.
DPVyužitie zrážkovej vody v bytovom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1