22. 5. 2019  4:40 Júlia, Juliana
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPVariantné spôsoby nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom územíHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Bytčánková, K.
2.DPVegetačné úpravy lesoparkuBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Weberová, Z.
3.DPVerejná budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Rusnačko, M.
Dunaj, D.
4.DPVetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s polyfunkciouStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šivecová, M.
5.DPVetranie a požiarne vetranie podzemnej garážeStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lazarčík, D.
6.DPVetranie a chladenie administratívnej budovyHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bartoš, M.
7.DPVetranie a klimatizácia komunitného centra s aplikáciou tepelného čerpadlaHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zeglen, J.
8.DPVetranie halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kapusta, M.
9.DPVetranie halového objektu s prašným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Reľovský, F.
10.DPVetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výrobyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kollárik, P.
11.DizPVetrom spôsobený zvuk na fasádach budovBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
12.BPVíkendový domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vasilevska, M.
13.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Šubík, J.
14.BPVinárstvoŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
15.BPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Faltínková, L.
16.BPVinárstvoŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Urban, R.
17.BPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Bašista, A.
18.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Reviľak, V.
19.BPVlhkostno teplotné modely v stavebných konštrukciáchMinárová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Bošanská, B.
20.BPVodohospodárky plán MVE s tlakovou deriváciouDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klinčok, M.
21.DizPVodohospodárske bilance v podmienkach nestacionaritySzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
22.BPVodohospodárske riešenie vodných plôch v krajineČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Považanová, B.
23.BPVodohospodársko energetický plán derivačnej MVE s tlakovou deriváciou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
24.DizPVplyv hydromorfologických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
25.DizPVplyv klimatickej zmeny na hydrometeorologické extrémy a ich návrhové hodnotyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
26.BPVplyv konfigurácie stanovísk snímkovania na presnosť geometrie archeologických nálezovMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bujňáková, B.
27.DizPVplyv miery deštrukcie ruiny na návrh nových krycích konštrukcií.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPVplyv navrhovaných technických opatrení na režim podzemných vôdBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
29.DizPVplyv počasia na výstavbový proces.Hulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
30.BPVplyv pohybu mechanizmov na stabilitu prekrytia skládky odpadovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
31.BPVplyv pôdnej erózie na protipovodňovú funkciu malej vodnej nádržeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
32.BPVplyv pôdnej erózie na protipovodňovú funkciu malej vodnej nádržeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
33.BPVplyv slnečného žiarenia na stabilitu prístrojaBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hipp, D.
34.DizPVplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenieIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
35.DizPVplyv technológie pohľadového betónu na kvalitu jeho povrchuMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
36.DizPVplyv teplotných účinkov na železobetónové konštrukcieŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
37.DizPVplyv vegetácie a jej sukcesie na pôdnu hydrológiuLichner, Ľ.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
38.DizPVplyv vetra na mostné konštrukcieJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
39.BPVplyv zmeny klímy na režim prietokov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / -- Žideková, D.
40.BPVstupný areál Spišského hraduNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Husár, D.
41.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu.Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 4 Bacmaňák, J.
Bartoň, M.
42.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby:Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jaššo, M.
43.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Ivanová, B.
Sedláková, N.
Hudáková, D.
Štrba, J.
44.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hrúzik, P.
45.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 5 Kosák, M.
Tisovský, A.
Bíro, M.
Jandurová, Ľ.
46.DPVybrané počítačovej techniky a nástroje na vizualizáciu obsahu a kvality katastrálneho operátuHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Smida, M.
47.DPVyhliadka na fjordyNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kázik, M.
48.DPVyhliadková vežaSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bodon, L.
49.DPVyhliadková vežaSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
50.BPVyhliadková veža pri PiešťanochRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Mišányová, A.
51.DPVykurovanie a chladenie objektov s reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
52.DPVykurovanie a chladenie objektov s reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
53.DPVykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Chorvát, R.
54.DPVykurovanie/chladenie budov so zdrojmi na báze OZEKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Fila, S.
55.DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre blok A stavebnej fakultyTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Kollár, V.
56.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Pliešovský, J.
57.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Mudrá, M.
58.DPVýpočet a návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov tepla s využitím stratifikácieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Beláková, M.
59.DPVýroba elektrickej energie malými veternými elektrárňami a fotovoltikou pre aplikáciu vykurovania, chladenia a prípravu teplej vody v budováchKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Lenčišová, V.
60.DizPVýskum a vývoj kombinovaných stavebno-energetických systémov pre nízkonákladové energeticky úsporné budovyKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
61.DizPVýskum cirkadiánneho potenciálu fasádnych systémov budovHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
62.DPVýskum vývaru na hati VD Hričov na fyzikálnom modeliRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pavúček, M.
63.DizPVýskyt pesticídov a ich metabolitov vo vodách a ich odstraňovanie aktívnym uhlímIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
64.DPVysokoškolský internát BratislavaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Smrek, J.
65.BPVýstavná halaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
66.DPVysúvaný most pri PrešovePaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / -- Gašpárek, J.
67.DPVýšková administratívna budova s dvojitou fasádouBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
68.BPVýšková budova PrahaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
69.BPVytýčenie bodov technológiou GNSSKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chovanec, Ľ.
70.DPVyuzitie geoinformačných technológii pri hodnotení zásob vody v povodiachSzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bača, R.
71.DPVyužitie aktívneho uhlia v úprave vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
72.DPVyužitie aktívnej tepelnej ochrany na vykurovanie/chladenie budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Fodor, M.
73.DPVyužitie environmentálne akceptovateľných plastových materiálov na stavebné účely s prihliadnutím na ich teplotechnické a akustické parametreLedererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / -- Hátaš, D.
74.DizPVyužitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduchBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
75.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
76.DPVyužitie GIS pre správu zelene v mesteValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
77.BPVyužitie minimalizačných metód pri spracovaní meraní v geodéziiHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
78.DPVyužitie priestorových dát na tvorbu pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutímLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Turtevová, G.
79.DPVyužitie procedúr SOFA na presné astronomické výpočtyHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
80.BPVyužitie prvotných dopravných údajov z centrály riadenia dopravy pre dopravno-inžinierske analýzySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
81.DPVyužitie recyklovanych materiálov pri návrhu membránovych absorbérov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / ----
82.BPVyužitie sférických harmonických funkcií na modelovanie časových variácií globálneho gravitačného poľa ZemeBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
83.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov v krajjinnom inžinierstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
84.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov vo vodnom hospodárstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
85.DPVývoj a aplikácia softvérových nástrojov na výpočet solárnej radiácie v prostredí GISĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Jakócsová, V.
86.DizPVývoj metód a softvérových nástrojov na spracovanie a analýzu 3D priestorových dátĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
87.DPVývoj nástroja na výpočet solárnej radiácieFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Ondrišák, M.
88.BPVýznam vodných stavieb v spektre pozorovaných klimatických zmienBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bartko, M.
89.DizPVzájomná interakcia povrchových a podzemných vôd – hydrodynamické modelovanieVelísková, Y.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
90.DPVzdelávacie centrumŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Luby, M.
91.DPVzdelávacie centrum a historický archívVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žiška, M.
92.DPVzdialenosti v grafochStaneková, Ľ.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Mészárosová, R.