21. 5. 2019  17:20 Zina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPZadanie podľa podkladov súťaže Isover Saint-Gobain Multicomfot House Students Contest 2019Kuráň, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy4 / 2 Kubánka, M.
Brašková, L.
Richter, M.
Fidlerová, L.
2.BPZachytávanie podzemných vôdBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
3.BPZákladná školaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 5 Franko, J.
4.BPZákladná umelecká školaChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Križan, N.
5.DPZákladná umelecká školaVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kozáčiková, T.
6.BPZákladná umelecká škola v SmoleniciachRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Jakubičková, J.
7.BPZásady dopravno-urbanistického návrhu prestupových uzloch verejnej hromadnej dopravy z hľadiska pešej dostupnostiSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPZásady na stanovenie dopravného modelu pre stredne veľké mestá na SlovenskuSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kupka, M.
9.BPZásobovanie pitnou vodou obceBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kapolka, M.
10.DizPZaťažiteľnosť a životnosť oceľových železničných mostovÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
11.DPZáverečná práca - BIMFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Dillongh, M.
Kohút, R.
Miklošiová, B.
Haťapka, J.
12.DPZdroj tepla na biomasu pre zdravotné strediskoKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Čerešňáková, K.
13.DPZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Zlaté MoravceLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Kukučková, K.
14.BPZhodnotenie bezpečnosti cestnej dopravy v okrese (podľa bydliska študenta)Kapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Kalužík, K.
15.DPZhodnotenie vplyvu 50 ročnej prevádzky nádrže Veľká Domaša na bezpečnosť priehradyBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
16.BPZimná údržba pozemných komunikáciíCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Maťaš, A.
17.DPZimný štadión v Spiškej Novej VsiSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Staňa, F.
18.DPZlepšenie podložia štrkovými piliermiStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
19.DPZlepšenie priľnavosti medzi kamenivom a asfaltovým spojivom použitím prísadCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
20.BPZmäkčovanie a stvrdzovanie vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
21.DizPZovšeobecnenia diskrétnych Choquetovych integrálov a ich aplikácieMesiar, R.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPZrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy3 / -- Jurgówski, R.
Michalec, M.
Bulík, M.
23.DPZvukovopohltivé vlastnosti vybraných materiálov a ich kompozitov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / ----