23. 11. 2019  3:22 Klement
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAdministratívna budovaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Žucha, R.
2.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Varinský, D.
Pokorný, J.
3.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
4.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
5.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaMajtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
6.DPAdministratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Sáhaová, E.
7.DPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Mackovčin, A.
Poliak, T.
8.BPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-STOP--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Klinčok, M.
9.DPAlternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
10.DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Handlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Sekerešová, M.
11.DPAnalýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady RozgrundBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Kovaľ, F.
12.DPAnalýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gendiar, D.
13.BPAnalýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DPAnalýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Horban, S.
15.DPAnalýza ekosystémových služieb pôdyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kľocová, K.
16.DPAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
17.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
18.BPAnalýza interpolácie astronomických veličínHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
19.BPAnalýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu MesiacaBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPAnalýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívyČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
21.DPAnalýza napätostného stavu cementobetónových vozoviekZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
22.DPAnalýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gajdošík, M.
23.BPAnalýza pozitívnych a negatívnych stránok využívania hydroenergetického potenciáluDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
24.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
25.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
26.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
27.BPAnalýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádzeŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
28.BPAnalýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metódĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
29.BPAnalýza stability svahu sypanej hrádzeŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Brindza, F.
30.BPAnalýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
31.BPAnalýza stropnej dosky v parkovacom domeJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
32.DPAnalýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste TrnavaStanko, Š.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
33.DPAnalýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovaniaMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Podolan, P.
34.DPAnalýza výškovej budovyTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
35.DPAnalýza zdrojov tepla pre občianske stavbyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hilková, A.
36.BPAnalýza zmien mesacných prietokov na SlovsnkuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
37.BPAplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukciíDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
38.DPAutomatické segmentačné metódy biologických dátKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Somorovská, M.
39.DPAutomatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Bariczová, G.
40.BPBiokúpalisko pre malú obecLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Pritzová, S.
41.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Smolenická, V.
Riečičiarová, L.
Lalák, R.
42.BPBytový domJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
43.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 7--
44.BPBytový domVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 6--
45.BPBytový domVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 6--
46.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
47.BPBytový domIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
48.BPBytový domPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 6--
49.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 7--
50.BPBytový domDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu5 / 5 Slížiková, M.
Klačová, Ľ.
Kurbel, M.
Tomša, T.
Tomek, P.
51.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu3 / 5 Garančovská, K.
Pintír, I.
Puterová, I.
52.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Hlodáková, N.
Bernát, D.
53.BPBytový domPavčeková, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 10 Makkyová, O.
Hencze, A.
54.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu6 / 6 Iványiová, B.
Czére, B.
Šťastný, D.
Sárközyová, K.
Jankóová, A.
Kovácsová, K.
55.BPBytový domFranek, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu6 / 10 Križák, J.
Šibík, Ľ.
Šimečková, B.
Lavrinčík, P.
Goga, M.
Timura, R.
56.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Hrnčárová, L.
Tlapová, K.
57.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Gyepes, R.
Andrejko, P.
Šimko, M.
58.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Gyurkovicsová, V.
Szmolárik, A.
59.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 5 Kšenzulák, J.
Bieliková, D.
Bača, J.
60.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Vlasenco, A.
Méri, A.
Pavúková, V.
61.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Füle, D.
Farkaš, D.
62.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Bugár, M.
Kubačka, P.
63.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu4 / 3 Rydza, K.
Pásztó, R.
Bohunická, Z.
Augustovičová, V.
64.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Németh, L.
Kurek, J.
Podwysocki, A.
65.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Koláriková, V.
66.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Podsedlá, L.
67.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kiss, A.
68.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Orosz, M.
Natšin, L.
69.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Halasiová, B.
70.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Chovanec, V.
Brlej, D.
71.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Šulan, D.
Krauszová, G.
Rehák, A.
72.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Grebáčová, V.
Jágerský, L.
73.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Blažová, N.
Rigová, N.
74.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Belianová, V.
Melegova, E.
75.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Golská, J.
Jurkeník, M.
76.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu4 / 6 Jánošík, M.
Hučko, J.
Kocourková, M.
Laho, M.
77.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 2 Šebejová, Z.
Poldauf, R.
Rovenský, R.
78.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Marták, J.
Szabóová, K.
Krištof, T.
79.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Slivka, B.
Homola, J.
Liptajová, K. J.
80.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Šabík, R.
Jančo, J.
Repiská, S.
81.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Ozanová, M.
Ivanisková, K.
Jakubcová, A.
82.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Baka, K.
Bergendiová, L.
Kubiš, V.
83.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Simonides, S.
Kováčová, J.
Hozzová, A.
84.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Bako, F.
Zelina, M.
85.BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu3 / 6 Bandžak, Š.
Grega-Jakub, D.
Caránková, J.
86.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kubík, L.
87.BPBytový domŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 5 Kožuškanič, M.
Kázsmér, M.
88.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Jeckelová, A.
Zvonár, M.
89.BPBytový domPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 6 Fabo, T.
Bednár, A.
90.BPBytový domHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 5 Polák, L.
91.BPBytový domHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 5 Rudiková, J.
92.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 7 Mihálka, F.
93.BPBYTOVÝ DOMMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu6 / 6 Látečka, M.
Šveda, M.
Nagy, P.
Hruboň, D.
Greštiaková, M.
Csámpai, P.
94.BPBYTOVÝ DOMMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
95.BPBytový dom - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu5 / 5 Orisková, V.
Buček, D.
Jelínek, B.
Tóth, E.
Pápai, E.
96.BPBytový dom - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu1 / 3 Golský, Ľ.
97.DPCentrálna mestská knižnicaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mikušová, R.
98.DPCentrálne a decentrálne vetranie bytového objektuStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Lackovich, P.
99.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
100.DPČiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiekStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Lenďák, L.
101.DPDecentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
102.DPDecentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Cviček, M.
103.DPDeep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000Mikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Ožvat, A. A.
104.BPDiagnostika dopravných plôch v BratislaveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
105.BPDiagnostika zastávok MHD v BratislaveZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
106.DPDiplomová práca s využitím BIMFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
107.BPDom kultúry VrábleVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Baloghová, C.
108.DPDynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckieVenglár, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
109.DPEfektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikouGulan, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Zatkalík, D.
110.BPEko Hotel TatraVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Ščigulinský, M.
111.DPEnergetická certifikácia - analýza rôznych zdrojov teplaKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Benčíková, S.
112.DPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Vyšňan, P.
113.DPEnergetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
114.DPEnergetický audit vybranej budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Čelinák, D.
Vrábel, M.
115.DPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
116.BPEnvironmentálne technológie v cestnom staviteľstveCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
117.DPEtnologické múzeum OravaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 1 Santová, T.
Marťák, M.
118.BPExperimental investigation of soil propertiesFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CExA--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
119.DisPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
120.BPExperimentálny výskum filtračných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
121.DPExperimentálny výskum vybraných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Schieber, M.
122.BPExperimentálny výskum vybraných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
123.BPFaktor eróznej účinnosti dažďa a jeho neistoty pri stanovení intenzity vodnej erózie pôdyVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
124.BPFotogrametrické meranie a rozvinutie plôch archeologických artefaktovMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Belaňová, R.
125.BPGaléria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CExA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pantelidou, A.
126.BPGaléria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
127.BPGeodetické činnosti pri výstavbe rodinných domovGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Takács, L.
128.DPGeodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektuBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Moravcsíková, V.
129.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
130.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
131.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
132.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
133.DPGeotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
134.DPHorský hotel s wellnessHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Piteková, J.
135.DPHOTELVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Sýkorová, M.
Rolfes, E.
Svetlošák, Ľ.
136.DPHotel vyššieho štandarduRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Piecušiak, J.
137.BPHydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-CExA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Garaya, S.
138.DPHydraulické vyregulovanie bytového domu po zatepľovaníKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Zahrádková, D.
139.DPHydraulické vyregulovanie výškovej budovyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
140.DPChyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerovHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Oravcová, M.
141.BPIntegrované zastávky hromadnej dopravy v meste ŠaľaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
142.DPInteligentné kompaktné stanice tepla a akumulácia tepla/chladuKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
143.DPIntenzifikácia banského odkaliskaSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
144.BPJednoduché pozemkové úpravyGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tomášik, M.
145.DPJustáž vertikálneho komparátoraKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Compeľ, M.
146.BPKartografická vizualizácia skalných útvarovFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pavelka, D.
147.BPKatastrálne mapy so systematickým posunomHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Furdeková, A.
148.DPKlimatizácia a chladenie veľkokapacitného stravovacieho zariadeniaStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Parižek, P.
149.DPKlimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraFüri, B.Stavebná fakultaI-TZB--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Hladká, B.
Novosádová, D.
150.DPKlimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraFüri, B.Stavebná fakultaI-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
151.DPKlimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centraFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
152.DPKlimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkovStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Ferechová, K.
153.BPKlopenie ohýbaných prútov podľa eurokódovKoleková, Y.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
154.DPKonštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb transportZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / -- Horváthová, A.
155.BPKonverzia meraných údajov z univerzálnej meracej staniceErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
156.DPKrajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
157.DPKrajinnoekologické hodnotenie stability územia hornej MyjavyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bálintová, N.
158.DPMeranie kapacity haťových uzáverovRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kremser, J.
159.BPMeranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hateFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Petrík, T.
160.DPMestská plaváreňPilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pažická, J.
161.DPMobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochranyLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Blaško, E.
162.BPModelovanie a statická analýza stavebných konštrukciíPrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu3 / -- Valašík, E.
Vanek, Š.
Konôpka, A.
163.DPModelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarovAmbroz, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Malinaričová, T.
164.BPModelovanie povrchového odtoku na malom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
165.DPMonitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2Faixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Rinkovská, M.
166.BPMonitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím metód diaľkového prieskumu ZemePapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
167.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
168.BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
169.DPMožnosti protipovodňovej ochrany mesta TrebišovŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Leško, P.
170.DPMožnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredíMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Zaťovičová, M.
171.DPMožnosti zlepšenia pevnostných a deformačných parametrov asfaltovej zmesiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Demovič, T.
172.DPMulticomfort house, študentská súťaž, ParížPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Králik, M.
173.DPMulticomfort house, študentská súťaž, ParížPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Pakši, D.
174.DPMulticomfort house, študentská súťaž, ParížPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Hanzl, J.
175.BPMulticomfort House v ParížiŠimek, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kravčík, M.
176.BPMulticomfort House v ParížiŠimek, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Grmanová, S.
177.DPMultifunkčná architektúraHlaváček, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Socha, T.
Baltazár, J.
178.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pittel, J.
179.BPNávrh a kalibrácia preklápacieho zrážkomera navrhnutého technológiou 3D tlačeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bachár, L.
180.BPNávrh a plošného základu z výsledkov dynamickej penetračnej skúškyŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
181.DPNávrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastovĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Žabčíková, J.
182.DPNávrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívny dopad klimatickej zmeny v meste Dunajská StredaStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
183.DPNávrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovySokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
184.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
185.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
186.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
187.BPNávrh čistiarne odpadových vôd pre obec OrlovHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Jarabinský, L.
188.DPNávrh energetického využitia Archimedovou skrutkou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
189.DPNávrh energetických geotechnických konštrukciíFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
190.BPNávrh kanalizačnej siete v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
191.BPNávrh kanalizačnej siete v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CExA--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
192.BPNávrh konštrukcie železobetónovej stropnej doskyAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
193.DPNávrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné JazeráBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bindas, E.
194.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
195.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
196.DPNávrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Blazsek, C.
197.BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Romaník, P.
198.DPNávrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchuKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Kusá, K.
Lackovič, I.
199.BPNávrh odvodnenia miestnej komunikácieHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
200.DPNávrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekteStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
201.DPNávrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Baranec, M.
202.BPNávrh prístupovej komunikácie v zastavanom územíHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
203.DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite PopradSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Matúšová, P.
204.BPNávrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedyBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Minarovičová, N.
205.DPNávrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areáluZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
206.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Mikulášová, V.
207.BPNávrh stropnej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
208.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
209.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smerochHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
210.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiekHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
211.DPNávrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Štefina, M.
212.BPNávrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
213.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
214.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
215.DPNávrh štruktúry informačného systému závoduKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
216.DPNávrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gavrilov, F. J.
217.DPNávrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský MikulášBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Krčmárek, P.
218.BPNávrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce JablonicaBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kukan, P.
219.BPNávrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu KvetoslavovBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kelec, Š.
220.BPNávrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveBálint, G.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
221.DPNávrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciuKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Ivančo, D.
222.DPNávrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekteJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Blažo, M.
223.BPNávrh vodovodnej siete pre obecHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
224.BPNávrh vodovodnej siete pre obecHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CExA--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
225.DPNávrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hanko, O.
226.DPNávrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciuSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
227.BPNávrh základovej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
228.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
229.BPNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
230.BPNávrh zastrešenia terasyTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
231.DPNávrh závodu na výrobu montovaných rodinných domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
232.DPNávrh zdravotnotechnických inštalácií v BIMVíchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Walentinová, M.
233.DPNávrh zelenej strechy a dažďovej záhradyMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Raková, K.
234.BPNávrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územiaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
235.DPNávrh železničného mosta cez rieku VáhBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dugovič, M.
236.BPNávrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
237.BPNávrh železobetónovej stropnej konštrukcieVidakovič, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Šinály, R.
Molnár, V.
238.BPNavrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažbyZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
239.DisPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
240.DPNízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Švarcová, E.
241.DPNová polyfunkčná obytná zóna, PúchovPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Jancíková, I.
242.DPNTC v KošiciachBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kováč, J.
243.DPNumerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHMSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Timková, B.
244.DPNumerické modelovanie lavínyFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Žeravý, M.
245.DPNumerické modelovanie pomocou lokálne zjemnených sietíFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gedajová, M.
246.DPObchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu3 / 2 Csonka, P.
Šenšelová, Ž.
Neumannová, D.
247.DPObchodné centrum - Montovaná železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Grman, V.
248.DPObchodné centrum v BratislaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
249.BPObytná budova - ParížKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Goda, D.
Kadlec, T.
250.BPOptimalizácia návrhu konštrukcie z vystuženého betónuFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Doubková, K.
251.DPOptimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Szabó, Z.
252.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
253.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
254.BPOptimalizácia tvorby digitálneho modelu terénu s využitím šablón priečnych rezovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Knápek, F.
255.BPOranžeria v parku, pri kaštieli v ChtelniciBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Dúbravka, P.
Kiaba, M.
256.DPOravské Múzeum Etnografie NámestovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Slováková, G.
Šimún, M.
257.BPOravské Múzeum Etnografie v NámestoveBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Klapáková, K.
258.DPOverovanie materiálových vlastností kovového odpadu a vyradených pneumatík pre výrobu betónu.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Slivka, R.
259.DPOvplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov prímesamiPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
260.DPPartizánske - konverzia fragmentu industriálnej zónyBogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Húdoková, D.
261.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Kovačičová, K.
Bohony, R.
Demáková, I.
262.BPPenziónŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Krivošíková, S.
263.BPPenzión a reštaurácia ZborovChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Čuha, M.
264.DPPočítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiaromGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Csepregi, N.
265.DPPodlahové teplovodné vykurovaniePetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Varga, M.
266.DPPolyfunkčná architektúraHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Ladňáková, S.
267.BPPorovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnostiBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Skokan, M.
268.DPPorovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Otčenáš, M.
269.BPPorovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FOJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Červík, T.
270.DPPosúdenie efektívnosti odľahčovacej komory pomocou matematického modelovaniaHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Husár, M.
271.BPPosúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSARCzikhardt, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
272.DPPoužitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelovChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
273.BPPozorované klimatické zmeny a význam vodných staviebBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
274.BPPráca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadačaPružinec, F.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
275.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
276.DPPrehodnotenie parametrov injekčnej clony na vodnom diele Vlčia DolinaBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Václavik, P.
277.DPPrezidentská rezidenciaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Provazník, R.
278.BPPrezidentská vila na bratislavskom SlavíneChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Drgoňová, K.
279.BPPriehradový väzník na rozpätie 80mBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
280.DPPriemer a vzdialenosti v grafochStaneková, Ľ.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Mészárosová, R.
281.BPPrípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatreníŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kopencová, T.
282.BPPrírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolinaPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Slížová, V.
Kadaši, P.
283.BPProjekt bytového domuHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
284.DPProjekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v BratislaveKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Zhelovaha, R.
285.DPProjekt na meranie posunov mosta SNP v BratislaveKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Šipoš, P.
286.DPRealizácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Horník, R.
Šedivý, P.
Košútová, D.
287.DPRealizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
288.DPRealizačný projekt nízkoteplotného vykurovania materskej školyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Súkeníková, S.
289.DPRealizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Maceková, K.
290.DPRealizačný projekt tradičného zdroja tepla a vykurovacej sústavyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Masná, V.
291.DPRealizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kovács, P.
292.DPRealizačný projekt zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov a vykurovacej/chladiacej sústavyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Slaninka, M.
Kosírová, E.
293.DPRealizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kubičeková, S.
294.DPRekonštrukcia Kultúrneho domuPilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Rajťúková, M.
295.DPRekonštrukcia plaveckého bazéna pre školuBožíková, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kabátová, L.
296.DPRekonštrukcia rozvodov ZTI v bytovom domePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tkáčová, D.
297.DPRekonštrukcia Ružbašského tunelaChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
298.DPRevitalizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Staré mesto BratislavaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Zaťková, E.
Kevély, R.
299.DPRevitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
300.DPRevitalizácia areálu skúšobne prúdových motorov, Považská BystricaPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Miková, K.
301.BPRevitalizácia areálu univerzityMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
302.BPRevitalizácia centrálnej zóny v ŠaštíneVaseková, B.Stavebná fakultaB-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Halušková, M.
303.BPRevitalizácia časti univerzitného areálu.Hlubinová Vargová, L.Stavebná fakultaB-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Čečetková, M.
304.BPRevitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
305.BPRevitalizácia námestia v ModreVaseková, B.Stavebná fakultaB-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dvořák, R.
306.BPRevitalizácia okolia Chorvátskeho ramena v PetržalkeTyukosová, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
307.DPRevitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
308.BPRevitalizácia parku v RusovciachPetrová, T.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Cziko, E.
309.DPRevitalizácia parku v Spišskej Novej VsiMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Baluchová, B.
310.BPRiešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Červenka, R.
311.DPRiešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membránTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Baránková, L.
312.BPRodinná usadlosť v regióne OravaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kubica, P.
313.BPRozvoj leteckej dopravy na SlovenskuHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
314.DPSimulácia prúdenia vody v hydraulickom systéme plnenia a prázdnenia plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo.Orfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Janto, T.
315.DPSledovanie vlastností cementových kompozitov s modifikovanými vstupnými zložkamiŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
316.DPSlnečené kúpelePilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Lukáčová, V.
317.BPSociálne bývanie, Saint-Denis, ParížRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Szkuban, S.
318.BPSociálne bývanie, Saint-Denis, ParížRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
319.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
320.BPStabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťažeSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
321.BPStanovenie hydroenergetického potenciálu mokradeDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
322.BPStatic solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parkingBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Nasir, A.
323.DPStatická a dynamická analýza výškovej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
324.DPStatická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
325.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu3 / 2 Eliašová, K.
Homolová, K.
Zabáková, A.
326.BPStatická analýza potrubného mostaTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu1 / 3 Nagy, L.
327.BPStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
328.BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
329.BPStatická analýza telekomunikačnej vežeIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
330.BPStatická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v BratislaveIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
331.BPStatická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
332.DPStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
333.DPStaticko-dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
334.DPStatický návrh nosnej konštrukcie strechy budovy s veľkým rozpätímDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CExA--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Koziakis, L.
335.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Cinková, A.
Sáho, L.
Simanová, K.
336.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
337.DPStavebno technologický projektBederka, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Plevková, V.
338.DPStavebno-technologický projektMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Ondrášková, N.
Pelechová, D.
339.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Kusý, B.
Hlivák, D.
Kulich, A.
340.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
341.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 3 Šupejová, L.
342.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Gonda, M.
Kúdela, T.
Ďuricová, A.
343.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
344.DPStavebno-technologický projekt na vybranú stavbuGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tamborský, O.
345.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Knižka, S.
Kanková, K.
Korba, V.
346.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kušnírik, J.
347.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Miškovičová, L.
Šelingerová, K.
Mihóková, M.
348.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Nagy, B.
349.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Nagy, V.
350.DPStavebno-technologický projekt vybranej stavbyHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Kosár, G.
Lénártová, V.
Jarábková, P.
351.DPStavebno-technologický projekt vybranej stavbyHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Soósová, V.
Kántorová, H.
Némethová, K.
352.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Muráň, R.
353.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Dobák, P.
Nguyen Vanová, D.
Antoni, M.
354.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hudák, D.
355.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Škvarka, D.
Zajcseková, C.
Vlkolinský, R.
356.DPStratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímyMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Sedlák, D.
357.BPStropná konštrukcia administratívnej budovySonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Cabadajová, D.
Oľšavská, I.
358.BPSvadobná sála s ubytovaním a reštauráciouChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
359.DPSystémová identifikácia lávky pre pešíchVenglár, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
360.BPSystémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z BratislavySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
361.DPŠportová halaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
362.DPŠtudentská súťaž Multicomfort Paris - St. DenisHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Döményová, B.
363.BPŠtúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne LiptovStanko, Š.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Trizna, B.
364.BPŠtúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová OsadaHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Néveri, B.
365.BPŠtúdia zastrešenia obchodného domu sedlovou plochouPsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
366.DPTechnicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domuPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
367.BPTestovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Janušová, S.
368.BPTestovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíkaKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Kňažek, S.
369.BPTestovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodcaKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Brindza, J.
370.BPTestovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického meraniaJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
371.BPTestovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
372.BPThe parameters of the cross section of rural roadsCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
373.DPTvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Straka, M.
374.BPTvorba geodetickej časti pasportu budovyKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Šedina, D.
375.DPTvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôchMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Čavarga, M.
376.BPTvorba popisu na ortofotomapáchFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kosmeľová, T.
377.DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pisár, M.
378.DPÚčelové mapovanie pre projekty pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Krajčovič, O.
379.DPÚčinky vetra na výškové budovyMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Opatovská, M.
380.BPÚloha vody pri využití tepelných čerpadielBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
381.BPUplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikáciíSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Beutelhauser, D.
382.DPUrbanisticko -architektonické zásahy - obec Kolíňany Nádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bezányiová, S.
383.DPUrčenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Oravec, L.
384.BPUrčenie kapacity koryta zadanej lokality a návrh opatrení na zvýšenie protipovodňovej ochranyČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
385.BPUrčovanie výmer nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Janesová, N.
386.DPValidácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovaniaLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Ivanková, B.
387.DPVetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Štefanič, P.
388.DPVetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s viacúčelovou polyfunkciouStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Časnocha, P.
389.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Javor, M.
Pilarčíková, T.
390.DPVetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektuHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bosý, D.
391.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
392.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
393.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
394.DPVetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemysluStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Záchenský, D.
395.DPVetranie halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Köpöncei, S.
396.DPVetranie podzemnej garážeHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Klátiková, M.
397.BPVinárstvoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gonda, O.
398.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
399.BPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu3 / 4 Faltínková, L.
Gračková, K.
Cíbiková, B.
400.DPVinárstvoBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu4 / 4 Petrík, J.
Káčerová, E.
Pelachy, P.
Valkovičová, J.
401.BPVizualizácia keplerovského pohybu družiceLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Filo, J.
402.DPVplyv prímesi metakaolínu na síranovú koróziu cementových kaší a máltPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
403.DPVplyv skúšobných podmienok na meranie tepelnotechnických vlastnostíŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Machunková, M.
Bolcár, D.
404.DPVplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviekHodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
405.DPVplyv teploty a vlhkosti na rôznu materiálovú skladbu ekologického drevodomuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kochanová, I.
406.DPVplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodovFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Ferencz, Š.
407.DPVplyv vybraných prísad na rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia cementových komppozitov pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Blaser, R.
408.DPVplyv využitia územia na odtok v malom horskom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
409.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbuEllingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Pavkov, M.
Kadáš, J.
Nagy, P.
410.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbuEllingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kováč, M.
411.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Šilák, R.
412.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Szamotná, T.
Gaplovský, M.
Németh, S.
413.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Klimo, P.
414.BPVyhliadková vežaPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Vrábel, J.
415.DPVykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Trabalíková, N.
416.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Gašpárek, M.
417.DPVýpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepkyTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 2 Šranko, M.
418.DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Civáň, J.
Štvrtecký, V.
419.BPVýpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLRLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Golian, M.
420.BPVýpočtové metódy pre stanovenie sadnutia hĺbkového základuŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
421.DPVýstavba hĺbeného tunela v zastavanom prostredíChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
422.DPVysúvaný most pri Prešove - alternatívne riešenie koncepcie a výstavby.Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
423.BPVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
424.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
425.BPVyužitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapyBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Cíferský, Š.
426.DPVyužitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na SlovenskuPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Šimek, A.
427.DPVyužitie odpadových oceľových vlákien pre prípravu drátkobetónuLedererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kopiar, M.
428.DPVyužitie odpadových plastov ako plniva pri výrobe cementových kompozitovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Pašková, P.
Heregová, A.
Šuška, D.
429.DPVyužitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
430.BPVyužitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokochMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Kozic, M.
431.DPVyužitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektuFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Fašang, J.
432.BPZabezpečenie výkopu pre založenie nitrifikačných nádržíSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
433.BPZákladná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Čačala, P.
434.BPZákladná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
435.DPZákladná 9-ročná školaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Horváth, F.
436.DPZaloženie telesa diaľnice na strmom svahuSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
437.DPZlepšenie podložia štrkovými piliermiStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
438.BPZmeny priemerných mesačných prietokov na Slovensku za posledné desaťročiaKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
439.DPZóna bývania a vybavenosti Paríž - Saint DenisKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Piatriková, M.
Vojtková, R.
440.BPZvláštnosti geodetických súradníc a izočiar na trojosovom elipsoideHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu0 / ----
441.DPZvýšenie biodiverzity v urbanizovanom priestoreMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hátasová, S.
442.BPŽelezobetónová konštrukcia budovyLaco, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
443.BPŽelezobetónová stropná konštrukcia budovyBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Lukovics, Á.
Hrablay, P.
444.BP3D modelovanie priestorových objektov v prostredí CAD systémovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Krajči, R.