21. 10. 2020  12:36 Uršuľa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | 1 | 3 | 6

Por.
TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Administratívna budova
Buday, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.DP
Administratívna budova NIVY TOWER
Brodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
DP
Advanced methods for ground properties determinationKatedra geotechniky (SvF)
I-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
5.DP
Air conditioning and cooling of selected areas of the hotel complex
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Zbojová, S.
7.
DPAktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
8.
DPAlternatívy vsakovania zrážkovej vody
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šuštiaková, N.
9.
DP
Analýza geotechnického návrhu razeného tunela
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1
10.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
11.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
12.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
13.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
14.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
15.BP
Analýza interpolácie astronomických veličín
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
16.
BP
Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívy
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Analýza plošnej konštrukcieTvrdá, K.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
19.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
20.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
21.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy0 / 5--
22.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
23.BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
24.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
25.
BP
Analýza stability svahu sypanej priehradyKatedra geotechniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Analýza stavebných materiálov s rôznou modifikáciou
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy2 / 2 Jasenovská, A.
Grebáčová, V.
27.BP
Analýza štruktúry zelene vo vybranom mestskom sídle
Petrová, T.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Analýza vplyvu protipovodňových opatrení na hladinový režim podzemných vôd
Šoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
29.DP
Analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy1 / 5
30.
DP
Analýza výškovej budovy na účinky vetra
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
31.
DPAnalýza zmien povodňových prietokov na SlovenskuKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
32.DP
Aplikácia alternatívnych prístupov k tvorbe konformného kartografického zobrazenia pre územie vybraného európskeho štátu
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kočonda, I. T.
33.
BP
Aplikácie alternatívnych foriem zelene do krajinno-architektonického návrhuPetrová, T.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
34.BP
Automatizovaný systém na meranie sklonov
Kajánek, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1
35.
DP
Automatizovaný systém pre kalibráciu meračských pásiem
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
36.
DP
Betóny pre cestné siete a mosty
Pavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
37.DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
38.
DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
39.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy3 / 4
40.
BP
Bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvF
Podrobnosti témy
0 / 10--
42.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy0 / 7
--
43.BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 3
--
44.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
45.
BP
Bytový domHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy0 / 6
--
46.BPBytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 6
--
47.BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 6
--
48.
BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
49.
BP
Bytový domJakeš, E.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy0 / 8--
50.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
51.
BP
Bytový dom
Somorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy1 / 3
52.
BP
Bytový dom
Petro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
53.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
Murin, M.
Masár, M.
Lexman, J.
Kukan, M.
Laho, M.
54.
BP
Bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy4 / 5
55.
BP
Bytový dom
Šmotlák, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy5 / 5
56.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
Szabó, Z.
Hojo, M.
57.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti témy
2 / 1
Kyšucká, V.
Bartošová, J.
58.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
4 / 5 Gyurkovicsová, V.
Gaál, O.
Balkóová, K.
Cucorová, E.
59.
BP
Bytový dom
Briatka, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
60.BPBytový domMatúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
61.BPBytový domSzalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy5 / 5
62.
BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
5 / 5
63.
BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy3 / 3
64.
BP
Bytový dom
Ďubek, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
5 / 5
65.
BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kubačka, P.
66.
BP
Bytový dom
Briatka, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
67.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy5 / 5
68.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Hozzová, A.
69.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
70.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
71.
BP
Bytový dom
Jankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bartáková, S.
72.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
73.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
74.
BP
Bytový dom - podľa dohody
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
Horváth, M.
Titko, P.
Bako, O.
Németh, M. L.
Tlapová, K.
75.
BP
Bytový dom / Polyfunkčný objektFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy5 / 5 Farkaš, D.
Sarangova, C. S.
Krauszová, G.
Václavová, A.
Turanský, D.
76.
DP
Campus STU Bratislava
Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
77.
DP
cyklomost cez VáhKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
78.
BP
Časový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
79.
DPDetekcia vegetácie v dátach z leteckého laserového skenovaniaLieskovský, T.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
80.
BP
Diagnostika dopravných plôch v BratislaveCápayová, S.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
81.
BP
Digitálna kartografická vizualizácia georeliéfu z dát s vysokým rozlíšením.
Lieskovský, T.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ňorbová, P.
82.
DP
Diplomová práca s využitím BIM
Funtík, T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
83.DP
Diplomová práca s využitím BIM
Funtík, T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti témy
3 / 3
Petrakovič, B.
Gottwald, M.
Kovaničová, J.
84.
DP
Dokazovanie viet v systéme LeanJenča, G.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
85.
DP
Dynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckie
Venglár, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
86.DPEmergetický audit bidovKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
87.
DPEnergetická hospodárnosť budov - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektov.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy1 / 2
88.
DP
Energetická hospodárnosť budov - budovy s takmer nulovou potrebou energie.Kalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
89.
DP
Energetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie.
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
90.
DP
Energetický audit budovy a koncepčný návrh jej vetracieho systému
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Krivosudský, M.
91.DP
Energetický audit vybranej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
92.
BP
Environmentálne technológie v cestnom staviteľstve
Cápayová, S.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
93.
DizP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4--
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
94.
BP
Experimentálny výskum vybraných vlastností zemín
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
95.BP
Faktory a podmienky ovplyvňujúce zmeny krajinnej štruktúry
Tyukosová, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
96.
BP
Formy a využitie dažďových záhrad
Tyukosová, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
97.
DP
Futbalový štadión
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
98.
DP
Galéria umenia / Knižnica
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
99.
BP
Generovanie simplifikovaných 3D modelov z mračien bodov pre potreby vizualizácie objektov kultúrneho dedičstva
Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
100.
BP
Geodetické činnosti pri kolaudácii rodinných domovGeisse, R.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Linczenyiová, M.
101.
BP
Geodetický monitoring zvislých posunov mostného objektu
Bajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / 1
102.DPGeometrický plán na majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod vodnou plochou
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--SvFPodrobnosti témy1 / --
103.
DP
Geotechnical design of high embankment
Katedra geotechniky (SvF)I-CExA--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Zarazvand, B.
104.
DP
Geotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
105.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
106.
DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 3--
107.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
108.
DP
Geotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.
Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
109.
DP
Gravitačné pole v okolí asteroidov
Bucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Lukajka, J.
110.
DP
Hasičská stanica
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vaššová, L.
111.DP
Hodnotenie kvality vnútorného prostredia vybranej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
112.
DP
Horský hotel
Bielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kráner, A.
113.DP
Horský hotel
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
114.
DP
HotelKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Matečná, M.
115.
DP
Hygienické vetranie v kombinácii so sálavým vykurovaním halového objektu priemyselného charakteru
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
116.
BP
Chata Javorníky
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Hladniš, D.
Martinec, M.
117.
DP
Identifikácia poškodenia jednoduchej konštrukcie v laboratóriu
Venglár, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
118.
BP
Inovatívne postupy miestneho prešetrovania pri obnove katastrálneho operátuKatedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Daxnerová, D.
119.
DP
Intenzifikácia banského odkaliska
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
120.DP
Internát in Spišská Nová Ves
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Volčko, J.
121.
DP
Jazdecký areál
Vargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Danková, A.
122.
DPKalibrácia nivelačných lát - minulosť a súčasnosťJežko, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
123.
DP
Klasifikácia časových radov z družicovej radarovej interferometrie
Papčo, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
124.
DP
Knižnica
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
125.
DP
Knižnica
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
126.
DP
Komplexné zhodnotenie nočných útlmov pre teplovodnú vykurovaciu sústavu obytného domu.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Kostolanská, K.
127.BPKomunitné bývanie v regióne OravaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Babincová, Z.
128.
DP
Komunitné centrumJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
129.DPKontrola vyhotovenia stavieb využitím virtuálnych modelovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Hipp, D.
130.
BP
Konvergencia/divergencia sférických harmonických funkcií v blízkosti asteroidu 101955 Bennu
Bucha, B.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
131.
DP
Lávka pre peších a cyklistovSlivanský, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Boškovič, A.
132.
DP
Lávka pre peších v Spišskej Novej Vsi
Sandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Ondrašinová, L.
133.DP
Letiskový hangár
Slivanský, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
134.
BPMerania v katastri nehnuteľností s využitím UAV fotogrametrie
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
135.
BP
Meranie posunov bytového domuKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
136.DPMeranie tvarovo komplikovaného objektuFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
137.BPMesačné modely tiažového poľa Zeme ako alternatíva globálnych hydrologických modelov
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
138.
DPMetóda konečných prvkov ako nástroj riešenia geodetickej okrajovej úlohy so šikmou deriváciou
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvFPodrobnosti témy
1 / --
Schwarzová, P.
139.BP
Modelovanie a statická analýza rôznych stavebných konštrukcií
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
140.DP
Modelovanie parametrov tiažového poľa Zeme v Alpsko-Karpatskej oblasti
Papčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pénzešová, L.
141.
DP
Modifikácia cementových kompozitov
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
142.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavby
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 4
143.BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
144.
BP
Monolitická železobetónová stropná konštrukcia budovyBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
145.
DP
Mostná estakáda na dialnici D4
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
146.
BP
Možnosti softvérového spracovania observácií družíc Galileo
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
147.
DP
Možnosti využitia globálnych navigačných družicových systémovGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
148.DPMožnosti využitia relatívnych gravimetrických meraní pri lokalizácii blízkych podpovrchových hustotných anomáliíKatedra geodetických základov (SvF)I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
149.DPNájomné bývanie MalackyNádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Nemcová, Z.
150.
DPNákupné centrumBuday, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
151.
DP
Návrh a realizácia infraštruktúry pre poskytovanie priestorových dát s vysokým rozlíšením.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
152.
DP
Návrh a porovnanie dvoch alternatív podlahového vykurovania - teplovodného a elektrického
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Mučková, V.
153.
BP
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
154.
BP
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
155.
BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
156.
DPNávrh energeticky efektívnych opatrení budovy a koncepčný návrh jej vetracieho systémuKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Minárik, I.
157.DPNávrh energetických geotechnických konštrukcií
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
158.
DizP
Návrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastností
Palou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
159.
DP
Návrh nosných konštrukcií hĺbenného tunela
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy1 / 2
160.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Gregorová, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Škotnárová, L.
161.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2
162.
DP
Návrh pažiacej konštrukcie pre zabezpečenie stavebnej jamy
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
163.
BP
Návrh pilótových základov pre založenie polyfunkčnej budovyStacho, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
164.
BPNávrh plošných základov pre založenie obytnej budovyStacho, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
165.DP
Návrh plynovej kotolne v objekte
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Mikleová, S.
166.
BP
Návrh prístupovej komunikácie v zastavanom území
Hodáková, D.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
167.DPNávrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v zadanej lokaliteHodáková, D.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
168.
DP
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v objekte obytného charakteruKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
169.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budove
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Fazekaš, T.
170.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy1 / 2 Sokol, M.
171.
DP
Návrh systému na využívanie sivej a zrážkovej vody v budovách
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Tomíková, E.
172.DP
Návrh systému na využívanie sivej a zrážkovej vody v budovách
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
173.DP
Návrh verejných priestorov v projekte revitalizácie brownfieldu a jeho okolí
Majorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Kuchin, V.
174.
DP
Návrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekte
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gachová, N.
175.
DP
Návrh vodovodu a kanalizácie v objekte
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Hankovský, M.
176.
DP
Návrh vodovodu vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
177.
DP
Návrh vodovodu vo výškovej budove
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
178.
DPNávrh vykurovacej sústavy a zdroja teplaKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
179.DPNávrh vystuženej horninovej konštrukcie pre teleso násypu rýchlostnej cestySúľovská, M.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
180.DPNávrh zásobovania vodou obce VojňanyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
181.BP
Návrh zastrešenia letištnej haly
Tvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
182.
DP
Návrh zdroja tepla na báze biomasy a vykurovacej sústavyKoudelková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
183.
DPNávrh ZTI s využitím zrážkovej a sivej vodyPeráčková, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
184.
DP
Návrh železobetónovej konštrukcie vystavenej vplyvu extrémnych environmentálnych zaťažení na spoľahlivosť betónových konštrukcií
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
185.DizP
Nelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
186.DPNové metódy automatickej segmentácie satelitných snímkovKollár, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Štefanec, M.
187.
DP
Numerické metódy pre level set úlohy s použitím vzdialenostnej funkcie bez znamienka
Frolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Gajdošová, N.
188.
DP
Numerické metódy pre niektoré level set rovnice s krivostným členom
Frolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
189.
BP
Numerické metódy v návrhu nosných konštrukcií
Dický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
190.
DP
Obchodno-prevádzková budova
Chmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
191.BP
Odhad parametrov výškovej geodetickej siete
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Noga, M.
192.
DP
Operát geometrického plánu v elektronickej podobe
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kohútová, L.
193.
DP
Optimalizácia prevádzky termálneho kúpaliska s využívaním geotermálnej energie
Takács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 2 Állóová, V.
194.
DP
Optimalizácia prevádzky termálneho kúpaliska s využívaním geotermálnej energie
Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
195.
BPOptimalizácia stuženia viacpodlažného oceľového rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
196.
BP
Optimalizácia tvaru priehradového väzníkaKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 5
--
197.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
198.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
199.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5--
200.
BP
Oravské múzeum plátenníctva v Námestove
Bránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
201.
DP
Pobočná hasičská stanica
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šebesta, P.
202.DP
Podlahové teplovodné vykurovanie s tepelným čerpadlom
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Bálint, D.
203.
DP
Polyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
204.
DP
Polyfunkčný objektJamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
205.DP
Polyfunkčný objekt
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
206.
DP
Polyfunkčný objekt
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
207.DPPolyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
208.
DP
Polyfunkčný objekt - Montovaná železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Gregušová, N.
209.
DP
Polyfunkčný objekt v Nitre
Sandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Remža, L.
210.
DP
Posúdenie bezpečnosti priehrady Horné Orešany pri extrémnom namáhaní
Bednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
211.
BP
Posúdenie stability historických hrádzí podľa súčasných poznatkovŠkvarka, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
212.
DPPoužitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelovKatedra geotechniky (SvF)I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
213.
BP
Požiarna odolnosť halovej konštrukcieKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
214.
DizP
Pôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasy
Palou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
215.
DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
216.
DP
Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systému
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
217.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
0 / 3
--
218.
DP
Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systému
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
219.
DP
Prierez informácií o stave rozvoja penobetónu u nás a vo svete
Struhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
220.
BP
Projekt bytového domuHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 7
--
221.
DP
Projekt športovej haly
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
222.DP
Projekt vysokohorskej chaty
Hanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
223.DPProjekt vytyčovacej siete tunela Višňové
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
224.DPProjekt ZTI v BIM
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
225.
DP
Promenádny most cez rieku Dunaj v Bratislave
Halvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
226.BPProtierózne a protipovodňové opatrenia v pozemkových úpraváchKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
227.
BP
Pružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
228.
BP
Rámová konštrukcia s tuhými, polotuhými a kĺbovými uzlami.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Černuška, J.
229.
DP
Realizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohody
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti témy3 / 5 Košútová, D.
Puskely, J.
Klúčik, V.
230.
DP
Rekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalovKatedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
231.
DP
Rekonštrukcia manipulačnej a odstavnej plochy na letisku BratislavaZuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
232.
DP
Rekonštrukcia MVE Veľké Bielice
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
233.DPRekonštrukcia Ružbašského tunela
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
234.
BPRekreačná oblasť vo vybranej lokalite
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
235.
BP
Rekreačno-relaxačný komplexKatedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
236.
BP
Relativistické efekty v metóde GNSS
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
237.
DP
Reťazové a rekurentné viskoelastické štruktúry
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvFPodrobnosti témy1 / 1
238.
BP
Revitalizácia Brownfieldu Slovenský hodváb v Senici
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
239.
DP
Revitalizácia kameňolomu v Devínskej Novej VsiMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--SvFPodrobnosti témy
1 / --
Babejová, A.
240.
BP
Revitalizácia objektu ZUŠ
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
241.
BP
Revitalizácia parčíku na Záhrebskej ulici a priľahlého vnútroblokuKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
242.
BP
Revitalizácia promenády na brehu DunajaKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy0 / ----
243.
DizP
Riziková analýza požiarnej bezpečnosti konštrukciíKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
244.DPRozhľadňa pri PiešťanochKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
245.
DPSegmentácia biologických dát na adaptívnych sieťachKrivá, Z.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
246.
DP
Segmentácia mračien bodov z terestrického laserového skenera s využitím vyvíjajúcich sa kriviek
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Beran, B.
247.
DP
Senior centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
248.
BP
Simulácia prúdenia vody 2D hydrodynamickým modelom prúdeniaKatedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
249.DPSimulácie návrhovej povodňovej vlny pre posúdenie bezpečnosti vodného dielaHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
250.
DP
Spracovanie terestrických a GNSS meraní vytyčovacej siete diaľniceBajtala, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
251.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
252.
BP
Stabilita zosuvného svahu nad odpadným kanálom
Kopecký, M.
Katedra geotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
253.
BP
Stabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťaže
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
254.
DP
Stanica lanovej dráhy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Baláž, M.
255.
DPStanovenie akustických vlastností pórobetónového murivaUrbán, D.Katedra fyziky (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Kurucová, M.
256.DPStaticka a dynamická analýza administratívnej budovyJendželovský, N.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2
--
257.
DP
Statická a dynamická analýza priemyselnej halyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
258.DPStaticka a dynamická analýza výškovej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
259.
BP
Statická analýza konštrukcie s použitím MKP
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
260.
BP
Statická analýza nosnej konštrukcie prestrešenia
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
261.
BP
Statická analýza rámovej konštrukcie
Tvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
262.
BP
Statická analýza stropnej dosky administratívnej budovyKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
263.
BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
264.
BP
Statická analýza telekomunikačnej veže
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5
265.BP
Statická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
266.
BP
Statická analýza vyhliadkovej vežeIvánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 5 Šabík, P.
267.
BP
Statická analýza výškovej budovy
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
2 / 5
Šavel, Ľ.
Kaššák, A.
268.
BP
Statická analýza železobetónovej dosky v dome nábytkuKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy1 / 2
269.
DP
Staticko dynamická analýzy bytového domuŠoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
270.
DP
Staticko-dynamická analýza inžinierskej stavby
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
271.DPStaticko-dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
272.
DP
Stavebno-technologická príprava stavieb pre zadanú stavbu
Antošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
4 / 4
Polák, P.
Brezovanová, S.
Miškovičová, L.
Fazekašová, V.
273.
DP
Stavebno-technologický projekt
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
274.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3 Gúth, V.
Valábik, M.
Hrbček, T.
275.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
276.DPStavebno-technologický projekt na vybranú stavbuJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
277.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybraný objekt
Matúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3
278.
DP
Stavebno-technologický projekt pre vybranú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
279.DP
Stavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvF
Podrobnosti témy
5 / 5 Stredák, Š.
Kubeš, M.
Šellongová, J.
Štepo, M.
Kušnírik, J.
280.DPStavebno-technologický projekt realizačný pre vybranú stavbuHulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Dolník, J.
Balogh, S.
Pőthe, G.
281.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný pre vybranú stavbu
Hulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy2 / 3
282.
DP
Stavebno-technologický projekt stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3
283.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy2 / 3 Hrdko, J.
Molnárová, K.
284.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavbyPetro, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 3
285.DP
Stredisko záchrannej služby
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
286.
BP
Stropná doska v objekte skladu výpočtovej techniky
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
287.
BP
Stropná konštrukcia administratívnej budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
288.
BP
Stropná konštrukcia bytového domuSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
289.
DP
Stvrdzovanie vody
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
290.
DP
Systémová identifikácia lávky pre peších
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
291.
DP
Športová hala
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy1 / 2 Herda, R.
292.DP
Športová hala
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Molnár, M.
293.
BP
Športová hala TrstenáŠimek, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Furdek, T.
Indrišková, K.
294.
BP
Štatistické spracovanie meraní vykonaných balistickým absolútnym gravimetrom
Janák, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
295.
BP
Temporálne modelovanie a vizualizácia liahnísk komárov
Faixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / -- Vaňovcová, S.
296.
BP
Tenzorový počet v službách geodézieLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
297.
DP
Testovanie filtrácií mesačných modelov tiažového poľa z družicovej misie GRACE
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Kováčik, A.
298.
BP
Testovanie laser trackera v laboratórnych podmienkachKatedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Mikulčík, K.
299.BP
Testovanie terestrického laserového skenera Leica Scanstation 2
Honti, R.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
300.BP
Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Erdélyi, J.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy1 / --
301.
BPTržnica v CMZ ŽilinaBorecká, E.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Procházka, M.
302.
BPTvorba kartografického modelu pre potreby ochrany kultúrneho dedičstva
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
303.
DP
Tvorba kartografických vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaKatedra geodetických základov (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
304.
BP
Tvorba ortofotoplánov uličných pohľadov
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Straca, Ľ.
305.
BP
Tvorba popisu vrstevníc na topografických mapách
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Gallasová, K.
306.
DP
Tvrdomerné skúšanie betónu v konštrukcii – prístroje, postupy, vyhodnocovanie.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
307.DPUplatnenie R-materiálu v asfaltových zmesiachCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1
308.
BPUrčenie fotogrametrickej presnosti pomocou súradnicového meracieho strojaFraštia, M.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Struhár, F.
309.BPUrčenie polohy vozíka na základe inerciálnej meracej jednotky a snímača otáčok
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Kňažek, S.
310.
BP
Určenie priestorového vektora kolokačnej staniceKatedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
311.
DP
Určovanie tiažového poľa Zeme pomocou okrajových metód s využitím hierarchických matíc.Čunderlík, R.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
312.
DP
Vážska cyklodopravná trasa - úsek súteska Strečno - preverenie hladinového režimu VáhuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Mészáros, L.
313.
DPVčelia farmaKatedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
314.DPVeľkokapacitné silo na skladovanie cementu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
315.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy s aplikáciou tepelného čerpadla ako zdroja tepla a chladu
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Grúnik, J.
316.
DPVetranie a teplovzdušné vykurovanie skladových priestorov logistického centraKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Litviaková, N.
317.DP
Vetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výroby
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
318.
DP
Vetranie montážnych a skladových priestorov v objektoch automobilového priemyselného parku
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Szabó, P.
319.DP
Viacrozmerná štatistická analýza vybraných priestorových dát z oblasti Vysokých Tatier
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
320.
DP
Viacúčelová budova na báze modulárneho (kontajnerového) systému
Dlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
321.DP
Viacúčelová športová hala
Bielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti témy0 / 1--
322.DP
Videogrametrické meranie trajektórie vo vodných športoch
Marčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Bodnárik, J.
323.
DP
VinárstvoJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
324.
DPVinárstvo v BratislaveBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
325.BP
Vodné stavby s hydroenergetickým využitím a EIA
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
326.BP
Vodohospodársky a energetický plán MVE s tlakovou deriváciou
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
327.
DPVodonepriepustná betónová konštrukcia podzemného podlažia administratívnej budovyKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Miko, M.
328.DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
329.
BP
Vplyv klimatickej zmeny na extrémne zrážky na Slovensku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
330.
DP
Vplyv klimatickej zmeny na extrémne zrážky na SlovenskuKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
331.
BP
Vplyv klimatickej zmeny na extrémne zrážky na SlovenskuKohnová, S.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
332.BPVplyv výsledkov meraní prostredníctvom GNSS z rôznych období na výmery parciel.Hudecová, Ľ.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
333.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavbyBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Tarkoš, A.
334.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy2 / 2 Dudášová, K.
Tisovský, A.
335.
DPVyhliadková veža na kopci MarhátSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
336.
DP
Vyhodnotenie sucha na vybranom toku na základe prietokových radov
Katedra hydrotechniky (SvF)I-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
337.
BP
Vyhotovenie mapy lomu MedznáKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
338.
DP
Výpočet a návrh nízkoteplotnej vykurovacej sústavy pre materskú škôlku so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Civáň, J.
339.
DP
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla kotolňou a využitím OZE
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
340.
DP
Výšková betónová polyfunkčná budova
Benko, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
341.BPVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSS
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Brigant, P.
342.
BP
Využitie dát z leteckého laserového skenovania na detekciu plôch vhodných na parašutistickú prevádzku
Faixová Chalachanová, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
343.BP
Využitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelov
Frankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
344.
DP
Využitie jednoduchých pozemkových úprav na majetkovoprávne vysporiadanie rekreačnej oblasti
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
345.
BP
Využitie LIDAR-ových dát v krajinnom plánovaní
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šedivá, A.
346.
DPVyužitie sivej a zrážkovej vody v polyfunkčnom objekte
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.
DP
Využitie zrážkovej vody v bytovom domePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Ravaszová, A.
348.
BP
Webová mapová aplikácia na vizualizáciu zmien krajiny na mapových vrstvách v čase
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti témy
1 / --
349.
DP
Zabezpečenie stability hlbokého zárezu pre výstavbu cestnej komunikácie
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
350.
DP
Založenie telesa diaľnice na strmom svahu
Slávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
351.
BP
Zameranie a tvorba geometrického plánu rodinného domu
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
352.BP
Zástavba prieluky v CMZ Trnava
Borecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kostolanská, S.
353.
BP
Zastávky mestskej hromadnej dopravyZuzulová, A.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ribánszka, N.
354.DP
Zdravotné stredisko a detské centrum
Vavrovič, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
355.
DP
Zimný štadión v DúbravkeSandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
356.DPZlepšenie podložia štrkovými piliermiStacho, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
357.
DP
Zóna bývania a občianskej vybavenosti Piešťany
Pilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
358.
BP
Zvláštnosti geodetických súradníc a izočiar na trojosovom elipsoide
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Mackovič, M.
359.
DPZvvýšenie hladiny pri prevádzaní nízkych prietokoch v koryte pod VD Hričov
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
360.
DP
1. Skúsenosti s využívaním odpadových oceľových vlákien ako príprava drátkobetónu.
Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
361.
DP
3D katastrálny koncept
Hudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / --
362.
DP
6. Geotechnické posúdenie založenia podzemných garáži a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.
Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--