25. 8. 2019  7:47 Ľudovít
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Typ práce:
Studijní program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěStudijní programZaměřeníUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DisPAdaptívne fasádyHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
2.DisPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
3.DPAdministratívna budovaMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
4.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
5.DPAdministratívna budovaBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
6.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
7.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
8.DPAdministratívna budova - železobetónová monolitická konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
9.DPAdministratívna budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
10.DisPAerodynamická kvantifikácia efektu penetrácie prúdu v otvorených podjazdoch a podchodochBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
11.DisPAerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasádBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
12.DPAKA 2Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
13.DPAlternatívny návrh sanácie skládky ropných odpadovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
14.DPAlternatívy návrhu systémov ohrevu vody v bytovom domePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
15.BPAnalýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
16.BPAnalýza časových zmien tiažového zrýchlenia v polárnych oblastiach z dátových produktov družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
17.BPAnalýza čitateľnosti popisov sídiel publikovaných prostredníctvom Mapového klienta ZBGISFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
18.DPAnalýza ekosystémových služieb na vybranom území SlovenskaKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
19.BPAnalýza energetických systémov pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Schmuckerová, D.
20.DisPAnalýza energetických systémov pre veľkopriestorové objekty.Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
21.DisPAnalýza energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v kombinácií s aktívnou tepelnou ochranouKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
22.DisPAnalýza funkcie sanačných omietok v praxiMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
23.BPAnalýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení.Macura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
24.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
25.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CExASvFPodrobnosti tématu0 / ----
26.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu1 / -- Krausz, R.
27.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / -- Strigáč, V.
28.BPAnalýza kruhovej dosky uloženej na pružnom podložíTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
29.BPAnalýza kvality digitálneho modelu terénu v hornatých oblastiachPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
30.BPAnalýza kvality prameňov v lokalite Vysoké TatryHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
31.BPAnalýza náklonov meraných v budove Stavebnej Fakulty STU v BratislaveHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
32.BPAnalýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómieHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Križanová, V.
33.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
34.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti tématu0 / 5--
35.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
36.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
37.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
38.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
39.DPAnalýza problémov priehrad malých vodných nádržíBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
40.DPAnalýza stavebných materiálov s rôznou modifikáciouŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 5 Kuruc, M.
41.BPAnalýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
42.DPAnalýza stropnej dosky nad halou v budove hotelaJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
43.BPAnalýza stropnej železobetónovej dosky parkovacieho domuJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
44.DPAnalýza s výhľadom revitalizácie a optimalizácie verejného priestoru urbanizovaného pásma Štrbského PlesaStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
45.DPAnalýza technológie 3D tlače domov a konštrukciíUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
46.DisPAnalýza účinnosti predpätých nosných sústavBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
47.BPAnalýza územia pred začatím projektu pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mordavský, V.
48.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
49.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
50.DPAnalýza vybraných vlastností kompozitov s plnivom na báze recyklovaných odpadových plastovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
51.DPAnalýza výškovej budovy na vodorovné účinky zaťaženiaJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
52.DPAnalýza základovej dosky pri budove rôznej výškyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
53.DPAnalýza zmien prietokového režimu tokov na Slovensku vplyvom klimatickej zmenyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
54.BPApartmánový horský domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
55.DPAplikácia GFRP v inžinierskych a pozemných stavbáchBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
56.BPAplikácia klasifikačnej a diskriminačnej analýzy na predikciu a vyhodnotenie úspešného ukončenia bakalárskeho stupňa štúdiaBallová, D.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
57.DisPAplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostovBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
58.DPAplikácie teórie druhého rádu pri navrhovaní oceľových konštrukciíBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-CExASvFPodrobnosti tématu0 / ----
59.DPAreál starej nemocnice v Topoľčanoch. Objekt infekčného pavilónu - adaptácia na DSS.Vargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
60.DPART CampusSkoček, I.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
61.BPAsfaltové spojivá modifikované prísadamiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
62.DPAutobusová stanicaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
63.DPAutomatizované meranie geometrických parametrov technologického zariadeniaKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Štuller, E.
64.DPAutosalón v PiešťanochMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
65.DisPBIM modelovaniePalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
66.BPBIM z pohľadu zhotoviteľaFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
67.DPBratislava Trnavské Mýto - Nová tržnicaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
68.DPBratislava Trnavské Mýto - Výšková administratívna budovaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
69.DPBratislava Trnavské Mýto - Železničná stanica FiliálkaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
70.DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
71.DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
72.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Kiss, A.
73.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
74.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
75.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
76.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
77.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu2 / 3 Bartošová, J.
Fazekašová, V.
78.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 5 Minárik, R.
79.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 4 Tlapová, K.
80.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 4--
81.BPBytový domVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 5 Štrbová, V.
82.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
83.BPBytový domChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 6 Mázor, S.
84.BPBytový domPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 6 Mikleová, S.
85.BPBytový domPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 6 Koporec, P.
86.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 6 Čierny, T.
87.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 6--
88.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 5 Škoda, J.
89.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
90.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 4 Vaclavíková, P.
91.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 5 Mucsková, S.
92.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 10 Struhár, A.
93.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
94.BPBytový domHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu4 / 5 Baďura, D.
Targošová, K.
Vašek, M.
Kubiček, D.
95.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 4 Bača, J.
96.DPBytový domBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 4--
97.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
98.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 4--
99.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 5 Kopecová, B.
100.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
101.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
102.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
103.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
104.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
105.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
106.BPBytový domFranek, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 10--
107.BPBytový domOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 10 Vanek, M.
Duha, D.
108.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
109.BPBytový domJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 5 Brodniansky, M.
110.BPBytový domHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
111.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 7--
112.BPBytový domDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
113.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
114.BPBytový domDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 4--
115.BPBytový domIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
116.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
117.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 5 Adamčiak, D.
118.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu1 / 5 Uváčik, P.
119.BPBytový domHollý, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
120.BPBytový domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu1 / 1 Gryglak, M.
121.BPBytový domMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
122.BPBytový domŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
123.BPBytový domPavčeková, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 6--
124.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 6 Kubečko, M.
125.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
126.BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
127.DPBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
128.DPBytový dom s polyfunkciou. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
129.BPBytový dom v - podľa konkrétnej dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
130.DPBytový dom v GalanteSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
131.BPBytový dom v (podľa konkrétnej dohody)Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
132.DPBytový dom v GalanteSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
133.BPBytový dom 1Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
134.BPBytový dom 2Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
135.BPBytový dom 3Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
136.BPBytový dom 4Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
137.DisPCentrálne vs. decentrálne vzduchotechnické systémy pre vetranie a čiastočnú klimatizáciu halových objektov priemyselného charakteruKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
138.DPCentrum zdraviaIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
139.DPCFD analýza objektu čistiarne odpadových vôdHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
140.DPCFD simulácia prostredia v okolí budovMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
141.DPcyklomost cez VáhŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
142.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
143.BPČlenený stĺp z hliníkovej zliatinyBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
144.BPČlenený stĺp z hliníkovej zliatinyBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-CExASvFPodrobnosti tématu0 / ----
145.DisPDegradácia fyzikálno-mechanických charakteristík GFRP výstuže v betónových konštrukciáchGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
146.BPDom smútkuŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
147.BPDom smútku a cintorínBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
148.DPdomov seniorovMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
149.BPDopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
150.DisPDôsledky pozemkových úprav na povodňový režimHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
151.DPDream Tower Praha, Nové ButoviceHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
152.BPEfektívne hospodárenie s vodou v obciLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / -- Némethová, N.
153.DPElektronické služby katastra nehnuteľnostíGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
154.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
155.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
156.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
157.DPEnergetická certifikácia budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
158.DPEnergetické hodnotenie a vnútorné prostredie budovKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
159.DisPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
160.DPEnergetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
161.DPEnergetický audit budov a energeticky efektívne vopatreniaPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
162.DisPEnergetický audit budov budov s podporou počítačových simuláciíKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
163.DPEnergetický audit vybranej budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
164.DPEnergetický certifikát bytového domu a kvalita vnútorného prostrediaPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
165.BPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
166.BPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CExASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
167.DPExperimental investigation of strength- deformation parameters of rockBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
168.DisPExperimentálna a numerická analýza súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcieIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
169.DisPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
170.BPExperimentálne meranie tvorby povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
171.DPExperimentálny výskum pevnostno-deformačných vlastností hornínBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
172.DPExperimentálny výskum povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
173.BPFaktor eróznej účinnosti dažďa a jeho neistoty pri stanovení intenzity vodnej erózie pôdyVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
174.BPFiltrácia obrazu pomocou orientovaných GaussiánovKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / ----
175.DPFiltračné a adsorpčné materiály v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
176.BPFotogrametrická rekonštrukcia objektu s plochou textúrouFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
177.DPFraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
178.BPGallery of Art / Galéria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CExASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
179.BPGallery of Art / Galéria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
180.BPGeodetická dokumentácia fasád kultúrnej pamiatky s využitím moderných technológiíMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
181.BPGeodetické metódy a zber údajov na tvorbu 2D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
182.BPGeodetické metódy a zber údajov na tvorbu 3D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
183.BPGeodetické práce počas výstavby objektu čerpacej staniceBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
184.BPGeodetické výpočty v oblasti modelovania slnečnej radiácieGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
185.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
186.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
187.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu1 / 3 Szabó, A.
188.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
189.DPGeotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
190.DPGeotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
191.DPGrafické pravdepodobnostné modely a strojové učenieBacigál, T.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
192.DisPHistorické okno a možnosti jeho uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy.Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
193.DisPHistorické okno a možnosti jeho uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy.Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
194.DPHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 7--
195.DisPHodnotenie kvality akvatického habitatu horských tokovMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
196.DPHodnotenie vnútorného prostredia vo vybranej budoveKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
197.DPHodnotenie vplyvu zanášania vodnej nádrže na transformovanie povodňovej vlnyValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
198.DPHokejová halaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
199.DisPHomogenizácia katastrálneho mapového dielaFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
200.DisPHomológia simpliciálnych komplexov na grafochJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
201.DPHorská chataŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
202.DPHorský hotelRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
203.DPHorský hotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
204.DPHorský hotelChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
205.DPHorský hotel s wellnessomMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
206.DPHorský hotel v Slovenskom rajiRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
207.DPHotelHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
208.DPHotelJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
209.DPHotelŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tóth, R.
210.DPHotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Hrehušová, P.
211.DPHotelMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
212.DPHotelDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
213.DPHotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
214.DPHotelMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
215.DPHOTELVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
216.DPHotel - zavesená nosná konštrukciaBenko, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
217.DPHotel s welnesomŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kubička, M.
218.DisPHydraulická analýza efektivity návrhu protipovodňových opatreníŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
219.DisPHydraulická analýza efektivity návrhu protipovodňových opatreníŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
220.DisPHydraulická analýza zvýšenia protipovodňovej ochrany sídelných územíŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
221.BPHydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
222.DPHydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu po zatepľovaníKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tisovský, R.
223.DPHydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD KolárovoČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
224.DPHydraulický výpočet odľahčenia povodňových prietokov na Ondave pevným bočným priepadomŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
225.DPHydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokovOrfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
226.BPChatová osada v regióne OravaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
227.DPIdentifikácia poškodenia konštrukcie oceľového mostaSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
228.DPImplementácia fraktálnej dimenzie v interpolačných metódach tvorby digitálnych priestorových modelovVajsáblová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
229.DisPIndoor environmental quality in nZEB with heat recovery ventilation systemPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
230.BPInformačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska NeštichBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
231.DPInformačné modelovanie potrubných mostov priemyselných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Magát, N.
232.DisPInovatívne spôsoby ochrany čerpadiel v mokrých komorách čerpacích stanícBožíková, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
233.DisPInteligentné nakladanie s dažďovými vodami v urbanizovanom územíStanko, Š.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
234.DisPInterakcia geosyntetických materiálov a zemínSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Koleňák, M.
235.DisPInterakcia základových konštrukcií s podložímJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
236.DPInteraktívne metódy zobrazovania georeliéfu.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
237.DPKalibrácia krátkych dĺžkových meradielKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
238.DisPKlimaticky adaptívne materiály integrované v inovatívnych stavebných komponentochMedveď, I.Katedra fyziky (SvF)D-TS4, D-TS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
239.DisPKmitanie tenkých dosák s uvážením trhlínIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
240.DPKnižnicaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
241.DPKnižnicaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Németh, O.
242.DisPKohustotaJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
243.DPKombinované solárne systémy na vykurovanie a chladenie budovFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Tarda, J.
244.DPKomparácia alternatív prípravy teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie bytových a občianskych stavbách.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
245.DisPKoncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energieBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
246.DPKoncepcia vegetačných úprav dopravných komunikáciíBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Čurik, J.
247.DPKoncertná sálaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
248.DPKongresové centrumChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bujnová, P.
249.BPKontrola geometrických parametrov lineárneho posuvného systémuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
250.DPKonverzia národnej kultúrnej pamiatky, budovy SpilkyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
251.DPKonverzia raketovej základnePaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Vatraľová, M.
252.DPKonverzia sýpky, BratislavaPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
253.DPKooperatívne hry a ich aplikácieŠipošová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
254.DPKrajinno-architektonické riešenie vybraného územia s využitím prvkov pre HandicapovanýchStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
255.DPKrajinno-inžinierske opatrenia v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
256.DPKrematóriumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
257.DisPKritériá a postupy preukazovania tepelnej stability miestnostiRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
258.BPKultúrno-spoločenské centrum HandlováŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
259.DPKvantitatívna vodohospodárska bilancia na vybranom toku na SlovenskuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
260.DPLávka cez Nitru v Nových ZámkochSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
261.DPLávka cez Nitru v Nových ZámkochSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
262.DPLávka pre peších a cyklistov cez Váh v TrenčíneÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
263.DisPLevel set metódy v matematickom modelovaníFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
264.DPLogistické centrumJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
265.DisPLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaTall, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
266.DPMalý kaštieľ ApponyiJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
267.DPMateriály pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
268.BPMediatékaHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
269.DPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
270.DisPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
271.DPMeranie deformácií betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
272.DPMeranie objemov pomocou RPAS fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
273.DPMestská plaváreň RužomberokPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
274.DPMestská športová hala v BrezneMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
275.DPMestský blok v Banskej ŠtiavniciBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 4--
276.DPMestský hotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
277.DPMestský úrad SládkovičovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
278.DPMeštiansky dom v Trnave - adaptácia na objekt s viacúčelovým využitímVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Brázdovič, D.
279.DisPMetódy stanovovania hydraulických charakteristík objektov vodných staviebDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
280.DisPMetódy určenia výšky škody na nehnuteľnostiachPetráková, Z.Ústav súdneho znalectva (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
281.DPMetská viacúčelová hala v TrnaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
282.BPMKP analýza mostných konštrukciíMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
283.DisPModel združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitieKomorníková, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
284.BPModelovanie a analýza platňovej tektonikyKollár, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
285.BPModelovanie a statická analýza valcovej nádržePrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
286.BPModelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS WorkbenchTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
287.DPModelovanie povrchového odtoku na malom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
288.BPModelovanie priehradovej konštrukcie stožiara VNPrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / -- Kmeť, J.
289.DisPModelovanie produkcie vybraných prúdov komunálneho odpadu a ich vývoj pre optimalizáciu riadenia a spracovaniaŠkultétyová, I.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu1 / -- Rózsa, G.
290.BPModelovanie prúdenia v nádrži VD HričovRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
291.BPModelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačovGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
292.DPModely hodnotenia rozdrobenosti pozemkového vlastníctvaHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
293.BPModely oligopolov pomocou teórie hier pri rozhodovaní za prítomnosti rizika.Šipošová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
294.DPMonitorovanie úbytku vody vo vybraných regiónoch pomocou globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FOJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
295.DPMonitorovanie zmeny krajiny s využitím leteckého snímkovaniaVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
296.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
297.DPMonolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
298.BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
299.DPMost na D4 nad riekou DunajHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
300.DPMost na D4 nad veslarskou dráhouHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
301.DPMostná estakáda z predpätého betónu na diaľnici D4Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu1 / -- Bobríková, D.
302.BPMožnosti sanácie rodinného domu v intraviláne mestaŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
303.BPMožnosti softvérového spracovania observácií družíc GalileoGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
304.DPMulti Comfort House Student Contest - Crescenzago, Milan 2019Nádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
305.DPMulticonfort house, student contest, MilánoPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
306.DPMultifunkčná architektúraHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
307.DPMultifunkčná športová halaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
308.DPMúzeumMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Buček, M.
309.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
310.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
311.BPMúzeum vojenHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
312.BPNadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskej pôdeHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
313.DPNákupné centrumBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
314.DPNávrh kartografického modelu na vizualizáciu dát leteckého laserového skenovania pre potreby dokumentácie kultúrneho dedičstva.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Staníková, D.
315.DPNávrh administratívnej budovy / administratívno-spoločenského centraRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
316.DPNávrh a hydrodynamické posúdenie objektu na stokovej sieti pomocou matematických modelovLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
317.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
318.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
319.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
320.BPNávrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávyFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
321.DPNávrh dopravného riešenia obsluhy územia pre diplomaticko-spoločenskú štvrť pri Inchebe v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
322.DPNávrh dopravného riešenia prepojenia severnej tangenty tunelom do PetržalkySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
323.DPNávrh dopravného riešenia zapojenia mestského mosta z Hradného brala do PetržalkySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
324.DPNávrh energetického využitia hate Kubáňovo na IpliDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
325.DPNávrh energetického využitia VD Holiša na IpliDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
326.DPNávrh energetického využitia vretenovou turbínou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
327.DPNávrh funkčného využitia a priestorového usporiadania centra s polyfunkciouHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
328.DPNávrh golfového areálu v obci Prusy s cieľom zlepšenia cestovného ruchu.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
329.DPNávrh hangáruBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
330.DPNávrh kartografického modelu haptických máp pre nevidiacich.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
331.BPNávrh konštrukcie železobetónovej budovyAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
332.DPNávrh materskej škôlky s takmer nulovou spotrebou energie.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
333.DPNávrh mestského mosta cez Dunaj v trase Rusovská-Viedenská - Hradné braloÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
334.DPNávrh mosta cez rieku Ipeľ - porovanie výhodnosti troch alternatívnych riešeníBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
335.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
336.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
337.BPNávrh nosníka žeriavovej dráhy s vplyvom šmyku a krútenia.Kováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
338.DisPNávrh novej jednočíselnej veličiny pre hodnotenie zvukovej izolácie medzibytových stienChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
339.BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
340.BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 2 Porkertová, B.
341.DPNávrh oceľovej konštrukcie hangáruŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
342.BPNávrh odkanalizovania obceHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 2 Žolna, F.
343.BPNávrh odvodnenia stavebnej jamyStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
344.DPNávrh plynových infražiaričov v priemyselných objektoch.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
345.DPNávrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
346.DPNávrh riešenia protipovodňovej ochrany sústavou suchých retenčných nádrží v obci VrbovceVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
347.BPNávrh siete kolokačných staníc integrujúcich merania družíc Sentinel-1 a GNSS pre územie SlovenskaCzikhardt, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
348.DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom domeSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
349.DPNávrh solárneho systému na ohrev teplej vody v bytových domoch s prevádzkovým, ekonomickým a ekologickým vyhodnotením - realizačný projekt.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
350.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
351.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
352.DPNávrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krúteniaKováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
353.BPNávrh stropnej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
354.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
355.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smerochHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
356.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická lokálne podopretá doskaHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
357.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiekHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
358.DPNávrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
359.DPNávrh športového gymnázia v energeticky pasívnom štandardeRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
360.DPNávrh technologického zariadenia kuchynePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
361.BPNávrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciouÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / -- Bódi, Š.
362.BPNávrh trasy cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
363.DPNávrh vetrania a vykurovanie a chladenie halového objektuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
364.DPNávrh vetrania a vykurovanie a chladenie halového objektuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
365.DPNávrh viacpodlažnej administratívnej budovy pri NFŠŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
366.DPNávrh vodovodu vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
367.DPNávrh vykurovacej sústavy administratívnej budovyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
368.DPNávrh vykurovania adminstratívnej budovy a návrh zdroja tepla a chladuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
369.DPNávrh výrobnej a administratívnej budovy.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
370.DPNávrh základnej školy v nízkoenergetickom štandarde.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
371.BPNávrh základovej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
372.BPNávrh založenia objektu pre výcvikové centrumSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
373.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
374.DPNávrh založenia výškovej budovySúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
375.BPNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
376.DPNávrh závlahového systému ovocného saduBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
377.DPNávrh závlahy parku v prostredí programu LandfxBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
378.DPNávrh závodu na výrobu montovaných domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
379.DPNávrh zdravotnotechnických inštalácií v ubytovacom zariadeníJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
380.BPNávštevnícke centrum archeoparku Kostolec-DucovéStruhařová, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
381.DisPNelineárna analýza kolapsu konštrukcií od vplyvu explóziíKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
382.DisPNelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
383.DPNelineárna analýza odolnosti konštrukčnej sústavy na pád lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti tématu0 / 5--
384.DisPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
385.DisPNelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teplotyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 3--
386.DPNemocničný areál u nás vo Vysokých TatráchBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
387.DisPNízkoexergetické sálavé vykurovacie a chladiace systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
388.DPNové železničné prepojenie Nitra - Bratislava s cestovným časom pod 1 hodinuSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
389.DPNTC v KošiciachBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
390.DPNumerická simulácia dvojitej priehľadnej fasády.Macák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / ----
391.DPNumerické metódy na riešenie úlohy o optickom tokuFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
392.BPNumerické metódy na určenie skeletonu vzdialenostnej funkcieFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
393.DPNumerické metódy pre interakciu hornej stavby s podložímDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti tématu0 / ----
394.BPNumerický výpočet funkcie času prvého príchoduFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
395.DPObčianska stavbaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
396.DPObchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
397.DisPObmedzenie šírenia požiaru po povrchoch drevostaviebOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
398.DPObnova Kalvárie v Hliníku nad HronomBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
399.DPObnova Kalvárie v Hliníku nad HronomBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
400.BPObnova verejných vodovodov Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
401.DPObnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbeČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
402.DPOBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt AAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
403.DPOBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt BAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
404.BPOceľový členený stĺpBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
405.BPOceľový členený stĺpBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-CExASvFPodrobnosti tématu0 / ----
406.DisPOdhad návrhových hodnôt hydrometeorologických extrémov v podmienkach nestacionarityKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
407.DPOdhad parametrov geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSSBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
408.BPOdhad parametrov miestnej výškovej sieteBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
409.DPOdstraňovanie mikropolutantov z vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
410.BPOdvodnenie cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
411.DisPOchrana budov proti radónuRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
412.BPOkrajové úlohy so šikmou deriváciouMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
413.BPOpatrenia na obmedzenie vzniku trhlín v betónových základových doskáchBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
414.BPOptimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstvaĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
415.DPOptimalizácia prevádzky zdroja tepla s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
416.DisPOptimalizácia strešných plášťov v oblasti aerodynamiky a hydrodynamikyPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
417.DisPOptimalizácia tepelného hospodárstva bytového okrsku na báze OZE (geotermálna energia, biomasa, energia prostredia - tepelné čerpadlo)Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
418.DisPOptimalizácia trvania stavebných procesovMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
419.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
420.DisPOptimalizácia vetrania kanalizačných systémov v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
421.BPOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
422.DPOverenie fyzikálno-mechanických vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dinisová, M.
423.BPOverenie presnosti fotogrametrického systému UX11Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
424.DisPOvplyvňovanie rýchlosti tuhnutia kompozitov pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
425.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 4--
426.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 4--
427.DPPenziónŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
428.DisPPersonalizované vetranieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
429.DPPlavecké centrumJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
430.DisPPočítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budovRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
431.DisPPočítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídielRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
432.DPPodlahové teplovodné vykurovanie v nízkoenergetickom domePetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
433.DPPoliklinikaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
434.DPPoliklinikaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
435.DPPolyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukciaAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
436.BPPolyfunkčný dom v Slivenci - PrahaRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu2 / 2 Sirka, J.
Kleimanová, P.
437.BPPolyfunkčný komplex Gumon II - Administratívna budovaVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
438.DPPolyfunkčný objekt - Generali poisťovňa, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
439.DPPolyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
440.DPPolyfunkčný objekt na Hviezdoslavovom námestí, BratislavaPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
441.BPPolyfunkčný objekt v historickej zástavbePilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dinda, M.
442.BPPolyfunkčný objekt v MiláneRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
443.DPPorovnanie numerických schém založených na FVM metóde pre level set rovnicu a AMSS modelHandlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
444.BPPorovnanie volne dostupnych MKP softverovMinarechová, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
445.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
446.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
447.DPPosúdenie kanalizačného zberača v meste TrnavaLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
448.DPPosúdenie krajinnoekologických problémov oblasti Myjavskej pahorkatinyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
449.BPPosúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokaliteCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
450.DPPosúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sietiHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
451.DPPosúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdeniaRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
452.BPPosúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiachHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
453.BPPosúdenie vplyvu vegetačného krytu na povrchový odtok z poľnohospodársky využívaného svahuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kováč, D.
454.DisPPovrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdamiŠurda, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
455.DPPožiarna stanica a zbrojnicaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
456.DPPôsobenie chemických prostriedkov zimnej údržby na vrstvy asfaltových vozoviekCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
457.DPPôsobenie roztokov amónnych solí na vlastnosti cementových kompozitovPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
458.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
459.DPPredikcia poškodenia lesných porastov v oblasti Vysokých Tatier na základe analýzy priestorových dátĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
460.DPPredstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica.Bogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
461.DPPredstaničný priestor Bratislava - Múzeum dopravyBogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
462.DPPredstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný domBogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
463.DPPresnosť aplikácií na princípe obrazového skenovania: porovnávacia štúdiaFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
464.DPPrestavba materskej školy na školu a komunitné centrumRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
465.BPPrieluka v meste PrešovBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
466.BPPrieluka v meste NitraBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
467.BPPrieluka v meste TrnavaBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Greschnerová, B.
468.DisPPriemyselno-poľnohospodársky parkHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
469.BPPriestorová strata stability centricky tlačených prútov.Kováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
470.BPPrincíp hydraulického riešenia podtlakového odvodnenia striechBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
471.DisPPrincípy riešenia požiarnej bezpeènosti vybraných adaptívnych fasádOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
472.DisPPrípadová štúdia vplyvu agresivity prostredia na trvanlivosť betónových mostov.Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
473.BPPríprava máp povodňového ohrozenia spôsobeného vystúpením podzemnej vody nad povrch terénu z pohľadu európskych odborníkovBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
474.DPPríprava realizácie obnovy pamiatkovo chránenej stavby (spresnenie podľa osobnej dohody)Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
475.DisPPrírode blízke rybie priechody a ich adaptácia na slovenské podmienkyDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
476.BPPrírodný rekreačno - relaxačný komplexPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 László, G.
477.DisPPríspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciáchIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
478.BPPrognosis of floodplain forest vegetation developmentMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 2--
479.DisPPrognóza vývoja vegetácie lužných lesovMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
480.DisPPrognóza vývoja vegetácie lužných lesovŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
481.DPProjekt budovy občianskej vybavenostiHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 4--
482.BPProjekt bytového domuHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 5--
483.DPProjekt Materskej školyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
484.DPProjektovanie pozemkov pre spoločné zariadenia a opatreniaGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
485.DPProjektovanie pozemkových úprav v závislosti od spôsobu užívania pôdyGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
486.BPPružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
487.DisPRadiačné efekty na vonkajších povrchoch budovHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
488.DPRealizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytových domoch a občianskych stavbách.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
489.DPRealizačný projekt teplovodného podlahového vykurovania so zdrojom tepla tepelným čerpadlomKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
490.DPRealizačný projekt vykurovania so zdrojom na báze obnoviteľných zdrojovKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Dudák, Š.
491.DPRealizačný projekt ZTI objektu s využitím zrážkovej vody v BIMPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
492.DPRealizačný projekt ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
493.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
494.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
495.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
496.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / ----
497.DPRehabilitácia mestského bloku Kerling v MPR Banská Štiavnica pre účely nového centra mesta.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
498.BPReklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javuĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
499.BPRekonštrukcia cestnej siete na mapách II. vojenského mapovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
500.DPRekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
501.DPRekreačný objekt v horskom prostredíVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
502.DisPRekuperácia odpadového tepla z bazénových hospodárstiev kúpalisk.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
503.BPReštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácieFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
504.DPRevitalizácia Floriánskeho námestia a jeho okoliaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
505.DPRevitalizácia Hlbokej cesty v BratislaveMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
506.DPRevitalizácia horského parku v Bratislave..Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
507.DPRevitalizácia horského parku v Bratislave..Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
508.DPRevitalizácia lesoparku s rozhľadňou Červená veža na Rádiovom vŕšku v PiešťanochŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
509.DPRevitalizácia mestského priestoruPilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
510.DPRevitalizácia okolia Kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad VáhomMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
511.DPRevitalizácia parčíku a vnútrobloku na Záhrebskej uliciMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
512.DPRevitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
513.DPRevitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
514.DPRevitalizovanie a alternatívne prepojenie nemocničného areálu so športovým areálom v MyjaveBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Bošáková, D.
515.BPRiedke a nadbytočné reprezentácie v spracovaní obrazuŠeliga, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
516.DisPRiešenia tepelných mostov pri tepelnej izolácii z vnútornej stranyMatiašovský, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
517.DisPRiešenie problematiky pešej a cyklistickej dopravy v dopravno-inžinierskej dokumentácii z hľadiska priestorového a funkčného využitia urbanizovaného územiaSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
518.BPRiešenie protipovodňových opatrení v súvislosti s novou výstavbou v obciČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Mészáros, L.
519.DPRiešenie sídliskových verejných priestorov s dôrazom na úpravu miestnej klímy.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
520.BPRiešenie úloh anizotropickej difúzie na nerovnomerných výpočtových sieťachMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
521.DisPRiešenie úloh prúdenia metódou konečných objemovMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
522.DPRodinná farma 1Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
523.DPRodinná farma 2Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
524.DPRodinná farma 3Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
525.DPRodinná farma 4Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
526.DPRodinná farma 5Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
527.BPRozšírenie a obnova splaškovej kanalizačnej siete v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / -- Vido, D.
528.DPRozvoj agroturizmu v okrese GalantaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
529.DPRozvoj agroturizmu v okrese Galanta a Dunajská StredaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
530.DPRozvoj agroturizmu v okrese Galantaa Dunajská StredaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
531.DPSanatótium (včelárstvo)Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
532.BPselezianske centrumMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
533.BPSférické harmonické funkcie vo fyzikálnej geodéziiBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
534.BPSimulácia zrážkovo-odtokového procesu na urbanizovanom povodí stokyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
535.DisPSimulácie tepelno-vlhkostných polí v pórovitých materiáloch, modelovanie termofyzikálnych vlastností stavebných materiálovPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
536.BPSKI -centrumPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
537.DisPSkúmanie hydrologického signálu v opakovaných meraniach tiažového zrýchleniaJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
538.DPSkúšanie vlastností cementových kompozitov a ich odolnosť proti roztokom síranovPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
539.DPSkúšanie vlastností materiálov na báze nepálenej hlinyPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
540.DPSkúšanie vlastností materiálov na báze nepálenej hlinyPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
541.DPSledovanie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností s využitím recyklovaných plastových materiálov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
542.DPSlovenská expozícia Expo 2020 DubajNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
543.DPSorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
544.DPSorpčné charakteristiky vybraných tepelnoizolačných materiálov na báze drevaStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
545.DisPSpätné získavanie tepla z technologických procesov v prašných priemyselných prevádzkachKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
546.DPSpoločenské centrumBartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-CExASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
547.DisPSpracovanie fotogrametrických meraní počas snímkovania in-situFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
548.BPSprávanie členeného stĺpa haly z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilovBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
549.DPSprávanie tenkostenných profilov za studena tvarovaných.Baláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
550.DPSpriahnutý most cez rieku Ipeľ - integrovaná alternatíva a alternatíva prostého nosníkaBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
551.DisPStabilita stĺpov v rámoch s posuvnými uzlami za požiarnej situácieŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4xASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
552.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
553.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
554.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
555.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
556.DPStabilizácia svahuBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
557.DPStabilizácia svahuBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
558.BPStanovenie prietoku indikátorovou metódou v prirodzenom riečnom profile tokuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
559.DPStatická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
560.DPStatická a dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
561.BPStatická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
562.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
563.BPStatická analýza stavebnej konštrukcieTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
564.BPStatická analýza steny kruhovej nádržeTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
565.BPStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
566.BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
567.BPStatická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v BratislaveIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
568.BPStatická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
569.BPStatická analýza železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / ----
570.BPStatické riešenie monolitického stropu poschodových garážíBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
571.BPStatické riešenie ostenia hydrotechnických beztlakových štôlníChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
572.DPStaticko - dynamická analýza administratívnej budovy.Jendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
573.DPStaticko dynamická analýzy výškovej budovyŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
574.DPStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
575.DPStavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie ZTIPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
576.DPStavebno - technologický projektSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
577.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 3 Maďar Farkasová, D.
578.DPStavebno-technologický projektMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 9 Pialová, S.
579.DPStavebno-technologický projektĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu2 / 4 Lederer, L.
Lénártová, V.
580.DPStavebno-technologický projektPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 3--
581.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbuProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 4--
582.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / 4 Nguyen Vanová, D.
583.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbuGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu2 / 6 Suchanovská, L.
Kalinovská, S.
584.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbu .....Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 4--
585.DPStavebnotechnologický projekt pre zadanú stavbuHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 4--
586.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 4--
587.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
588.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 4--
589.DisPStožiare, veže, komíny - teoretické a konštrukčné problémyBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
590.BPStropná konštrukcia administratívnej budovySonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
591.BPStropná konštrukcia bytového domuGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
592.DisPSystémová identifikácia stavu mostných konštrukciíSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
593.DPSystémová kalibracia digitálnych nivelačných prístrojov a kódových látJežko, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
594.BPSystémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z BratislavySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
595.DisPSystémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
596.DisPŠpecifické aspekty šmykového namáhania lokálne podopretých dosiekBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
597.DPŠportová halaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
598.DPŠportové centrumBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
599.BPŠtatistická analýza presnosti modelov spoľahlivosti konštrukcií vzhľadom na pretlačenieKalická, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
600.BPŠtúdia dopravného prepojenia obce Jasenica a mestskej časti Považská Bystrica - PodvažieSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kňažko, A.
601.DPŠtúdia premostení diaľnicÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
602.DPŠtúdia rýchlostnej cesty (presná lokalizácia podľa podkladov)Kapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
603.DPTechnické múzeumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
604.DisPTepelná pohoda a kvalita vzduchu v školáchKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
605.BPTestovanie presnosti určenia výšky pomocou smartfónuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
606.BPTestovanie presnosti v určení polohy pomocou smartfónuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Klinga, D.
607.BPTestovanie súradnicových meracích strojovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
608.BPTestovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
609.BPThe parameters of the cross section of rural roadsCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti tématu0 / 1--
610.BPTrhovisko SládkovičovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
611.DPTvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Ivanková, B.
612.BPTvorba popisu na ortofotomapáchFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
613.DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
614.DPUbytovňa liečebno-výchovného sanatóriaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
615.DPUkazovatele kvality máp katastraHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
616.DPUmelecká škola - prestavbaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
617.DPUmelecké centrumDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
618.DPUniverzitná knižnicaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
619.DPUniverzitná knižnicaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
620.BPUplatnenie družicovej radarovej interferometrie na monitorovanie pohybov zemského povrchu vo vybranej lokalite na území SrbskaLeško, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
621.DPÚprava klímy po zvýšení smogovej činnosti pomocou vegetačnej zložky.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
622.DPUrčenie parametrov gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štítPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
623.BPUrčenie parametrov miestnej geodetickej sieteKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
624.DPVariantné spôsoby nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom územíHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / ----
625.DPVegetačné úpravy lesoparkuBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
626.DPVerejná budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
627.DPVetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s polyfunkciouStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
628.DPVetranie a požiarne vetranie podzemnej garážeStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
629.DPVetranie a chladenie administratívnej budovyHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
630.DPVetranie a klimatizácia komunitného centra s aplikáciou tepelného čerpadlaHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
631.DPVetranie halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
632.DPVetranie halového objektu s prašným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
633.DPVetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výrobyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
634.DisPVetrom spôsobený zvuk na fasádach budovBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
635.BPVíkendový domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
636.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 2 Šubík, J.
637.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Reviľak, V.
638.BPVinárstvoŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
639.BPVinárstvoŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 1 Urban, R.
640.BPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
641.BPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 2 Bašista, A.
642.BPVlhkostno teplotné modely v stavebných konštrukciáchMinárová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / ----
643.BPVodohospodárky plán MVE s tlakovou deriváciouDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Klinčok, M.
644.DisPVodohospodárske bilance v podmienkach nestacionaritySzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
645.BPVodohospodárske riešenie vodných plôch v krajineČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
646.BPVodohospodársko energetický plán derivačnej MVE s tlakovou deriváciou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
647.DisPVplyv hydromorfologických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
648.DisPVplyv klimatickej zmeny na hydrometeorologické extrémy a ich návrhové hodnotyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
649.BPVplyv konfigurácie stanovísk snímkovania na presnosť geometrie archeologických nálezovMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
650.DisPVplyv miery deštrukcie ruiny na návrh nových krycích konštrukcií.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
651.DPVplyv navrhovaných technických opatrení na režim podzemných vôdBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
652.DisPVplyv počasia na výstavbový proces.Hulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
653.BPVplyv pohybu mechanizmov na stabilitu prekrytia skládky odpadovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
654.DisPVplyv požiarnych bariér na šírenie požiaru stavbami z drevených sendvičových konštrukciíOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
655.BPVplyv pôdnej erózie na protipovodňovú funkciu malej vodnej nádržeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
656.BPVplyv pôdnej erózie na protipovodňovú funkciu malej vodnej nádržeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
657.BPVplyv slnečného žiarenia na stabilitu prístrojaBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
658.DisPVplyv spôsobu lepenia a uchytenia tepelnej izolácie väčších hrúbok na vznik nedovolených šmykových napätí a zmenu základnej životnosti ETICSAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
659.DisPVplyv spôsobu lepenia a uchytenia tepelnej izolácie väčších hrúbok na vznik nedovolených šmykových napätí a zmenu základnej životnosti ETICSAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
660.DisPVplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenieIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
661.DisPVplyv technológie pohľadového betónu na kvalitu jeho povrchuMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
662.DisPVplyv teplotných účinkov na železobetónové konštrukcieŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
663.DisPVplyv vegetácie a jej sukcesie na pôdnu hydrológiuLichner, Ľ.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
664.DisPVplyv vetra na mostné konštrukcieJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
665.BPVplyv zmeny klímy na režim prietokov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti tématu1 / -- Žideková, D.
666.BPVstupný areál Spišského hraduNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / -- Husár, D.
667.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu.Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 4--
668.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby:Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
669.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
670.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 4--
671.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / 5--
672.DPVybrané počítačovej techniky a nástroje na vizualizáciu obsahu a kvality katastrálneho operátuHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
673.DPVyhliadka na fjordyNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
674.DPVyhliadková vežaSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
675.DPVyhliadková vežaSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
676.BPVyhliadková veža pri PiešťanochRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
677.DPVykurovanie a chladenie objektov s reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
678.DPVykurovanie a chladenie objektov s reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
679.DPVykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
680.DPVykurovanie/chladenie budov so zdrojmi na báze OZEKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
681.DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre blok A stavebnej fakultyTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
682.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
683.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
684.DPVýpočet a návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov tepla s využitím stratifikácieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
685.DPVýroba elektrickej energie malými veternými elektrárňami a fotovoltikou pre aplikáciu vykurovania, chladenia a prípravu teplej vody v budováchKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
686.DisPVýskum a vývoj kombinovaných stavebno-energetických systémov pre nízkonákladové energeticky úsporné budovyKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
687.DisPVýskum cirkadiánneho potenciálu fasádnych systémov budovHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
688.DisPVýskum účinnosti tieniacich zariadeníChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
689.DPVýskum vývaru na hati VD Hričov na fyzikálnom modeliRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
690.DisPVýskyt pesticídov a ich metabolitov vo vodách a ich odstraňovanie aktívnym uhlímIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
691.DPVysokoškolský internát BratislavaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
692.BPVýstavná halaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
693.DPVysúvaný most pri PrešovePaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
694.DPVýšková administratívna budova s dvojitou fasádouBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
695.BPVýšková budova PrahaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
696.BPVytýčenie bodov technológiou GNSSKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
697.DPVyuzitie geoinformačných technológii pri hodnotení zásob vody v povodiachSzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
698.DPVyužitie aktívneho uhlia v úprave vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
699.DPVyužitie aktívnej tepelnej ochrany na vykurovanie/chladenie budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
700.DPVyužitie environmentálne akceptovateľných plastových materiálov na stavebné účely s prihliadnutím na ich teplotechnické a akustické parametreLedererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu1 / -- Hátaš, D.
701.DisPVyužitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduchBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
702.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
703.DPVyužitie GIS pre správu zelene v mesteValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
704.BPVyužitie minimalizačných metód pri spracovaní meraní v geodéziiHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
705.DPVyužitie priestorových dát na tvorbu pomôcok pre ľudí so zrakovým postihnutímLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu1 / 1 Turtevová, G.
706.DPVyužitie procedúr SOFA na presné astronomické výpočtyHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
707.BPVyužitie prvotných dopravných údajov z centrály riadenia dopravy pre dopravno-inžinierske analýzySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
708.DPVyužitie recyklovanych materiálov pri návrhu membránovych absorbérov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu0 / ----
709.BPVyužitie sférických harmonických funkcií na modelovanie časových variácií globálneho gravitačného poľa ZemeBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
710.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov v krajjinnom inžinierstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / ----
711.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov vo vodnom hospodárstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
712.DPVývoj a aplikácia softvérových nástrojov na výpočet solárnej radiácie v prostredí GISĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
713.DisPVývoj metód a softvérových nástrojov na spracovanie a analýzu 3D priestorových dátĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
714.DPVývoj nástroja na výpočet solárnej radiácieFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / ----
715.BPVýznam vodných stavieb v spektre pozorovaných klimatických zmienBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
716.DisPVzájomná interakcia povrchových a podzemných vôd – hydrodynamické modelovanieVelísková, Y.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4, D-VHI4xASvFPodrobnosti tématu0 / ----
717.DPVzdelávacie centrumŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
718.DPVzdelávacie centrum a historický archívVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
719.DPVzdialenosti v grafochStaneková, Ľ.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti tématu0 / ----
720.DPWellnessMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
721.DPWignerov 3j symbol a jeho aplikácie vo fyzikálnej geodéziiBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
722.DPZadanie podľa podkladov súťaže Isover Saint-Gobain Multicomfot House Students Contest 2019Kuráň, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 2--
723.BPZachytávanie podzemných vôdBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
724.BPZákladná školaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu1 / 5 Franko, J.
725.BPZákladná umelecká školaChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
726.DPZákladná umelecká školaVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
727.BPZákladná umelecká škola v SmoleniciachRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti tématu0 / 1--
728.BPZásady dopravno-urbanistického návrhu prestupových uzloch verejnej hromadnej dopravy z hľadiska pešej dostupnostiSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
729.DPZásady na stanovenie dopravného modelu pre stredne veľké mestá na SlovenskuSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
730.BPZásobovanie pitnou vodou obceBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti tématu0 / 1--
731.DisPZaťažiteľnosť a životnosť oceľových železničných mostovÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti tématu0 / ----
732.DPZáverečná práca - BIMFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti tématu2 / 4 Kohút, R.
Dillongh, M.
733.DPZdroj tepla na biomasu pre zdravotné strediskoKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB