4. 6. 2020  14:31 Lenka
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Stavebná fakulta


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zaměření:
Vedoucí tématu:
Garantující pracoviště:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Poř.Typ
Název tématu
Vedoucí práce
Garantující pracoviště
Program
Zaměření
Určené pro
Podrobnosti
Obsazeno/MaxŘešitelé
1.
DisP
Adaptívna dvojitá fotovoltická fasáda s integrovanými PCM vetracími jednotkami
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
2.
DisP
Adaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenie
Rabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
3.
DP
Administratívna budova
Hraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Žucha, R.
4.
DP
Administratívna budovaMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Račko, L.
5.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
6.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu3 / 3
7.
DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
8.
DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
9.
DP
Administratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.
Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Sáhaová, E.
10.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Mackovčin, A.
Poliak, T.
11.
BP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-STOP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Klinčok, M.
12.DisPAlgebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúrŠiráň, J.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
13.
DP
Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Takács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
14.
DP
AMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Handlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
15.
DisP
Analáza metód zlepšovania podložia pre stavebné konštrukcie
Frankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
16.
DP
Analýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady RozgrundBednárová, E.
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti tématu1 / --
17.
DisP
Analýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
18.
DisP
Analýza a prognóza prúdenia podzemnej vody v urbanizovanom území
Šoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
D-KRAJ4
--
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
19.
DPAnalýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
20.BPAnalýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
21.DP
Analýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACE
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
22.
DP
Analýza ekosystémových služieb pôdyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
23.
DPAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
24.
DP
Analýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženia
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
25.
BPAnalýza interpolácie astronomických veličín
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
26.
BP
Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu Mesiaca
Bucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
27.
BPAnalýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívyKatedra hydrotechniky (SvF)B-KKP--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
28.
DP
Analýza napätostného stavu cementobetónových vozoviek
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu0 / ----
29.
DisP
Analýza návrhu sekundárneho ostenia tunelov z prostého betónu
Frankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
30.DP
Analýza potreby dopočítavania zvyškových parciel
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gajdošík, M.
31.
BP
Analýza pozitívnych a negatívnych stránok využívania hydroenergetického potenciáluKatedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
32.
DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
33.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 5--
34.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámu
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
35.
BP
Analýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádzeKatedra geotechniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
36.
BP
Analýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metód
Ďuračiová, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu0 / --
--
37.BP
Analýza stability svahu sypanej hrádze
Škvarka, J.
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
38.
BP
Analýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
39.
BPAnalýza stropnej dosky v parkovacom domeJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
40.
DP
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste Trnava
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Csóka, M.
41.
DisPAnalýza sucha v SR z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajine
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
42.
DisPANALÝZA ÚČINNOSTI PROTIPRIESAKOVÝCH OPATRENÍ V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEHRAD
Katedra geotechniky (SvF)
D-VHI4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
43.
DisP
Analýza účinnosti predpätých nosných sústav
Brodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
44.
DPAnalýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovaniaMarčiš, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Podolan, P.
45.DP
Analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
46.
DPAnalýza zdrojov tepla pre občianske stavbyKurčová, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hilková, A.
47.
DisP
Analýza zmien ľadovej pokrývky polárnych oblastí z opakovaných družicových meraní tiažového zrýchlenia
Janák, J.Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
48.
BPAnalýza zmien mesacných prietokov na SlovsnkuKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
49.
BP
Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukciíDický, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / ----
50.DisP
Aplikácia transparentnej tepelnej izolácie v pokročilých solárnych fasádnych systémoch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
51.DisP
Aplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostov
Borzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
52.
DPAutobusová stanicaMagura, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gavroňová, M.
53.DP
Automatické segmentačné metódy biologických dát
Krivá, Z.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvFPodrobnosti tématu
1 / --
54.
DP
Automatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektov
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--SvFPodrobnosti tématu
1 / --
Bariczová, G.
55.
DP
Betonárka ako experimentJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Brisuda, P.
56.
BP
Bezpečnosť cestnej dopravy v okrese Dunajská StredaKatedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kalužík, K.
57.
BP
Biokúpalisko pre malú obec
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
58.
DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalko, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu
5 / 6
59.
DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu
5 / 5
60.
BPBytový domMatúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti tématu3 / 3
61.BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / ----
62.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 9--
63.BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu0 / --
--
64.
BPBytový domJamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
65.
BP
Bytový dom
Menďan, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
6 / 7
Lajmon, M.
Horváthová, M.
Ondrišák, M.
Lichmanová, K.
Laurincová, N.
Horvatovičová, K.
66.BP
Bytový dom
Dlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
5 / 5
Slížiková, M.
Klačová, Ľ.
Kurbel, M.
Tomša, T.
Tomek, P.
67.BP
Bytový dom
Rabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 5
Garančovská, K.
Pinćir, I.
Puterová, I.
68.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 2
69.BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 10 Makkyová, O.
Babic, R.
Hencze, A.
70.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu6 / 6 Iványiová, B.
Czére, B.
Šťastný, D.
Sárközyová, K.
Jankóová, A.
Kovácsová, K.
71.
BP
Bytový dom
Franek, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu7 / 10 Križák, J.
Rosinský, M.
Šibík, Ľ.
Šimečková, B.
Lavrinčík, P.
Goga, M.
Timura, R.
72.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3
73.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
74.BPBytový domHulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3 Gyurkovicsová, V.
Szmolárik, A.
75.
BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvF
Podrobnosti tématu
3 / 5 Kšenzulák, J.
Bieliková, D.
Bača, J.
76.
BP
Bytový dom
Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
77.
BP
Bytový domFuntík, T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti tématu
2 / 3
78.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
79.
BP
Bytový dom
Juríček, I.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti tématu
4 / 3 Rydza, K.
Pásztó, R.
Bohunická, Z.
Augustovičová, V.
80.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
81.
BP
Bytový dom
Palková, A.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
7 / 6
Sárosfai, P.
Borcovanová, L.
Mudríková, L.
Jakubička, I.
Bezáková, S.
Fabo, T.
Bednár, A.
82.BP
Bytový dom
Jankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Bobko, M.
83.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu8 / 7 Černáková, S.
Očkaj, L.
Tatranská, J.
Škorupová, A. K.
Zajac, M.
Krivosudský, M.
Mlynarčíková, N.
Mihálka, F.
84.BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 5
Vajdová, L.
Vašíček, P.
Kulich, M.
85.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
6 / 6
86.
BP
Bytový dom
Olbřímek, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 5 Frický, I.
87.
BP
Bytový domHanko, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Koláriková, V.
88.
BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Podsedlá, L.
89.
BP
Bytový dom
Stavebná fakulta
B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
90.
BP
Bytový dom
Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
4 / --
91.
BPBytový domChamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kiss, A.
92.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Orosz, M.
Natšin, L.
93.BP
Bytový dom
Matúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
94.
BP
Bytový domIngeli, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti tématu
3 / 5
Cihoň, M.
Bošanský, M.
Mihályová, A.
95.
BP
Bytový dom
Hanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Halasiová, B.
96.BP
Bytový dom
Prokopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 3
97.
BP
Bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti tématu3 / 3 Šulan, D.
Krauszová, G.
Rehák, A.
98.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
99.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti tématu2 / 2 Blažová, N.
Rigová, N.
100.BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Bátovská, Z.
101.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / --
102.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
103.
BP
Bytový dom
Vargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 6
104.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
3 / 6
Hucko, M.
Šaliga, T.
Ballek, F.
105.
BP
Bytový domHraška, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu3 / 5 Čečotka, M.
Molnárová, K.
Rudiková, J.
106.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3
Belianová, V.
Melegova, E.
107.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Golská, J.
Jurkeník, M.
108.
BP
Bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti tématu4 / 6 Jánošík, M.
Hučko, J.
Kocourková, M.
Laho, M.
109.
BP
Bytový dom
Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 2
Šebejová, Z.
Poldauf, R.
Rovenský, R.
110.
BPBytový domFuntík, T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
Marták, J.
Szabóová, K.
Krištof, T.
111.
BPBytový domChamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
112.
BP
Bytový dom
Prokopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
113.
BP
Bytový dom
Ďubek, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu3 / 3 Ozanová, M.
Ivanisková, K.
Jakubcová, A.
114.
BP
Bytový domŠmotlák, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3 Bergendiová, L.
Kubiš, V.
115.
BP
Bytový dom
Antošová, N.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Simonides, S.
Kováčová, J.
Hozzová, A.
116.
BP
Bytový dom
Szalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti tématu2 / 3 Bako, F.
Zelina, M.
117.
BPBytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
5 / 5
118.BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu4 / 7
119.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
120.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu4 / 6
121.
BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Jeckelová, A.
Zvonár, M.
122.
BP
Bytový dom
Hartman, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 5 Polák, L.
123.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / --
124.
BP
Bytový dom
Šmotlák, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šimkovič, A.
125.
BPBytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 9
Beluščák, D.
126.
BP
Bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vašková, I.
127.
BPBYTOVÝ DOM
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti tématu
6 / 6
Látečka, M.
Šveda, M.
Nagy, P.
Hruboň, D.
Greštiaková, M.
Csámpai, P.
128.BPBYTOVÝ DOMMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
129.
BPBYTOVÝ DOM
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
130.
BP
Bytový dom - podľa dohody
Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti tématu
5 / 5
131.
BP
Bytový dom - podľa dohody
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3
Chabada, J.
Golský, Ľ.
132.
BPBytový dom s polyfunkciouKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Jacko, F.
133.
DP
Centrála banky
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Paulen, V.
134.
DP
Centrálna mestská knižnicaBielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Mikušová, R.
135.
DP
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
136.
DP
Centrum cyklistiky KálnicaKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Stuchlý, T.
137.
DPCentrum kreatívneho priemyslu - rekonštrukcia vojenských kasarníKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Eremiášová, K.
138.
DP
Centrum lyžiarskeho strediskaKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hakel, M.
139.
DP
Centrum umeleckej výchovy
Žilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Tésiová, L.
140.
BP
Časový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
141.DP
Čiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiek
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
142.
DPDecentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti tématu0 / 2
--
143.
DP
Decentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyHurtíková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
144.
DPDeep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
145.
BP
Design of Water Supply System
Barloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
146.DisPDiagnostika a rekonštrukcie líniových staviebBrodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
147.
BP
Diagnostika dopravných plôch v Bratislave
Cápayová, S.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
148.
BP
Diagnostika zastávok MHD v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
149.
DP
Diplomová práca s využitím BIM
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3
Kmeť, E.
Karas, R.
150.
DP
Divadlo
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
151.BP
Dom kultúry Vráble
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu1 / --
152.BPDom smútkuKatedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Vlasková, L.
153.
BPDom smútku a cintorín v regióne OravaBránický, F.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rosinská, S.
154.
DP
Dynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckie
Venglár, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Ledecký, J.
155.
DP
Efektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikou
Gulan, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Zatkalík, D.
156.
BP
Eko Hotel Tatra
Vargic, L.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti tématu1 / --
157.
DP
Energetická certifikácia - analýza rôznych zdrojov teplaKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
158.
DP
Energetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energie
Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 2
159.
DisPEnergetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémovKatedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
160.
DisP
Energetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémov
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
161.DPEnergetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Hudáček, N.
162.
DP
Energetický audit vybranej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu
2 / 2
163.BPEnvironmentálne technológie v cestnom staviteľstveKatedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
164.DP
Etnologické múzeum Orava
Katedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 1 Santová, T.
Marťák, M.
165.BPExperimental investigation of soil properties
Katedra geotechniky (SvF)
B-CExA
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Rentzis, G.
166.DisP
Experimentálna a numerická analýza súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcie
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
167.
DisP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
168.
DisP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3--
169.
DisP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 3--
170.
DisP
Experimentálna a teoretická analýza tesárskych spojov
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
171.
DPExperimentálny výskum vybraných vlastností zemínKatedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Schieber, M.
172.BPFotogrametrické meranie a rozvinutie plôch archeologických artefaktovMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
173.
DP
Futbalový štadiónSlivanský, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
174.
BP
Galéria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CExA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Pantelidou, A.
175.
BP
Galéria umenia
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
176.BP
Geodetické činnosti pri výstavbe rodinných domov
Geisse, R.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Takács, L.
177.DPGeodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektuBajtala, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
178.
DisP
Geokinematika Slovenska a Strednej Európy z pohľadu dlhodobých meraní GNSS
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / ----
179.
DisPGeotechnické aspekty navrhovania energetických geokonštrukcií
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
180.
DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
181.
DP
Geotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
182.
DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
183.
DP
Geotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 2--
184.
DP
Geotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
185.
DisP
Hodnotenie povodňového rizika v podmienkach zmeny klímy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
186.
DisP
Hodnotenie povodňového rizika v podmienkach zmeny klímy
Szolgay, J.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
187.
DP
Horolezecké centrum
Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
188.
DP
Horský hotel s wellness
Hraška, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Piteková, J.
189.
DP
Hotel
Menďan, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
190.
DPHOTELKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Sýkorová, M.
Rolfes, E.
Svetlošák, Ľ.
191.
DP
Hotel s wellnessom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
192.
DP
Hotel vyššieho štandardu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1
193.
DisP
Hybridné sústavy z ocele a CLTSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
194.
BP
Hydraulické posúdenie objektov na toku
Čubanová, L.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
195.
DP
Hydraulické vyregulovanie bytového domu po zatepľovaní
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
196.DP
Hydraulické vyregulovanie výškovej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
197.
BPChatová osada v regióne Orava
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Magerčák, Ľ.
198.
DP
Chyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerov
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
199.
DP
Identifikácia poškodenia jednoduchej konštrukcie v laboratóriuVenglár, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
200.
DisP
Implementácia fraktálneho prístupu do metód tvorby digitálnych výškových modelov
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4--SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
201.
BP
Integrované zastávky hromadnej dopravy v meste Šaľa
Schlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
202.
DP
Integrovaný betónový most nad rýchlostnou cestouKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
203.DPInteligentné kompaktné stanice tepla a akumulácia tepla/chladu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
204.
DP
Intenzifikácia banského odkaliska
Katedra geotechniky (SvF)I-VSH--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
205.DisPInterakcia konštrukcie s podložímTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
206.
DisP
Interakcia konštrukcií s podložím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
207.
BP
Jednoduché pozemkové úpravyKatedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Tomášik, M.
208.
DPJustáž vertikálneho komparátoraKatedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Compeľ, M.
209.
BP
Kartografická vizualizácia skalných útvarov
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
210.
BP
Katastrálne mapy so systematickým posunomHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
211.
DP
Klimatizácia a chladenie veľkokapacitného stravovacieho zariadenia
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Parižek, P.
212.DP
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
Füri, B.
Stavebná fakulta
I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Hladká, B.
Novosádová, D.
213.DPKlimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraFüri, B.
Stavebná fakulta
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
214.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centraKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
215.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centraKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
216.DPKlimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
217.
BP
Klopenie ohýbaných prútov podľa eurokódov
Koleková, Y.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
218.
DPKnižnica
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
219.
DisP
Komplexná analýza tepelných mostov budov na bývanie a ich vplyv na potrebu tepla na vykurovanie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
220.
DisPKoncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energie
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
221.
DP
Konštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb transport
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
222.
BP
Konverzia meraných údajov z univerzálnej meracej stanice
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / ----
223.
DP
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Točená, D.
224.
DPKrajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
225.
DPKrajinnoekologické hodnotenie stability územia hornej MyjavyKohnová, S.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bálintová, N.
226.
DisP
Kritériá a postupy preukazovania tepelnej stability miestnosti
Rabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
227.BPKvalita určenia priestorovej polohy bodov technológiou GNSSKyrinovič, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Chovanec, Ľ.
228.DisP
Kvantifikácia vplyvu pôdneho druhu na priebeh výparu s využitím lyzimetrov
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
229.
DPLávka cez Váh v HubovejSandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kravčík, M.
230.
BP
Lesná škôlkaKatedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
231.BP
Lesná škôlka
Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
232.
DPLetiskový hangár
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
233.
DisP
Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringu
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
234.
DisP
Matematické modelovanie vlhkostného režimu stavebných konštrukcií
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
235.DisP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónov
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TS4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
236.
DP
Materská škola a športovo - relaxačné centrum
Vargová, A.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Andrejko, M.
237.
BP
Mediatéka Banská Štiavnica
Húsenicová, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
238.
DP
Meditačno-relaxačné centrum
Menďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
239.
DisP
Membránové procesy v úprave vody
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-KRAJ4--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
240.
DisP
Membránové procesy v úprave vodyKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
241.
DP
Meranie kapacity haťových uzáverov
Rumann, J.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
242.BPMeranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hateFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Petrík, T.
243.
DP
Mestská plaváreňPilař, P.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pažická, J.
244.
DisP
METÓDY CENOTVORBY A KOMPONENTY CIEN V ETAPE PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVIEB.Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
245.
DisP
Metódy manažmentu krajiny v protieróznej a protipovodňovej ochrane METÓDY MANAŽMENTU KRAJINY V PROTIERÓZNEJ A PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANE
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
246.
DisP
Metody segmentacie a trekingu v biologickych videach na baze nelinearnych difuznych rovnic
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
247.
DPMobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochrany
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Blaško, E.
248.DisP
Model viacstupňového návrhu oceľových konštrukcií
Ároch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
249.
DisP
Model združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitieKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
250.BPModelovanie a statická analýza stavebných konštrukcií
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / --
251.
DP
Modelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarovKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Malinaričová, T.
252.
BPModelovanie povrchového odtoku na malom povodíKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
253.DisP
Modelovanie stavebných objektov a konštrukcií na účely kontroly ich kvality realizácie
Erdélyi, J.
Katedra geodézie (SvF)
D-GAK4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
254.
DPMonitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / --
255.
DisP
Monitorovanie kvality ovzdušia s využitím priestorových dát a GIS
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
256.
BP
Monitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím metód diaľkového prieskumu Zeme
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
257.
DPMonolitická železobetónová budova administratívneho komplexu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
258.
DP
Monolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavby
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
259.
DP
Monolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovyHollý, I.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu0 / --
--
260.
BP
Monolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
261.DPMost na diaľnici D1 cez rieku Váh
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
262.
DP
Most na diaľnici D4 cez rieku DunajHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Samek, J.
263.
DP
Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a Kysucou
Halvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
264.
DP
Most v Spišskej Novej Vsi
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
265.
DP
Možnosti protipovodňovej ochrany mesta Trebišov
Šoltész, A.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Leško, P.
266.
BP
Možnosti sanácie muriva rodinného domuŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Taročka, D.
267.
DP
Možnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredí
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Zaťovičová, M.
268.
DP
Možnosti zlepšenia pevnostných a deformačných parametrov asfaltovej zmesiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Demovič, T.
269.DP
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž
Paňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / -- Králik, M.
270.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, ParížKatedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Pakši, D.
271.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž
Paňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu
1 / --
272.
BPMulticomfort House v ParížiKatedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kravčík, M.
273.
BP
Multicomfort House v Paríži
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
274.
DPMultifunkčná architektúraHlaváček, M.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
275.
DP
Múzeum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
276.
DP
Múzeum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
277.
BPMúzeum osobnostiKatedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Pittel, J.
278.
DP
Nadstavba bytového domu z CLT
Sandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Freudenberger, K.
279.
DP
Národné choreografické centrum NOIR
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Kubačka, J.
280.BP
Návrh a kalibrácia preklápacieho zrážkomera navrhnutého technológiou 3D tlače
Valent, P.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bachár, L.
281.BPNávrh a plošného základu z výsledkov dynamickej penetračnej skúšky
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
282.
DP
Návrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Žabčíková, J.
283.
DP
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne vplyvy klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
284.
DP
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívny dopad klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Takács, A.
285.
DP
Návrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
286.
BP
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
287.
BP
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
288.BP
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
289.
BP
Návrh čistiarne odpadových vôd pre obec Orlov
Hrudka, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH--
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
290.
DP
Návrh energetického využitia Archimedovou skrutkou.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
291.
DP
Návrh energetických geotechnických konštrukcií
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
292.
BP
Návrh kanalizačnej siete v obci
Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CE
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
293.
BP
Návrh kanalizačnej siete v obci
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
294.
BP
Návrh konštrukcie železobetónovej stropnej dosky
Augustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 2
--
295.
DPNávrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné JazeráBrodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
296.
DisP
Návrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastností
Palou, M. T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
297.
DP
Návrh na obnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbe
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
298.
DP
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
299.DP
Návrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovy
Füri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
300.
DP
Návrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľnostíKatedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Blazsek, C.
301.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
302.BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Solčianska, M.
303.
DP
Návrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu
Krajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu
2 / 2
Kusá, K.
Lackovič, I.
304.DPNávrh obytnej zóny Crescenzago, MilánoKuráň, J.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
305.BPNávrh odvodnenia miestnej komunikácieKatedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
306.DPNávrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekteStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
307.
DP
Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.
Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu1 / --
308.
DP
Návrh polyfunkčného objektu pri Tabakovej továrni v MPR Banská Štiavnica
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1
309.
BP
Návrh prístupovej komunikácie v zastavanom území
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
310.
DP
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite Poprad
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
311.BPNávrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedyBálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
312.
DP
Návrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areálu
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti tématu1 / 1
313.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budove
Jánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
314.DPNávrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krúteniaKováč, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
315.
BP
Návrh strešnej konštrukcie z predpätých betónových nosníkovFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
316.
BP
Návrh stropnej dosky bytového domu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
317.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
Halvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
318.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
319.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiek
Halvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
320.
DP
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Štefina, M.
321.BPNávrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
322.BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CE--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
323.
BPNávrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
324.
DP
Návrh štruktúry informačného systému závodu
Kopáčik, A.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
325.
DP
Návrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gavrilov, F. J.
326.
DP
Návrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský Mikuláš
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOSSvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
327.
BP
Návrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce JablonicaBálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
328.
BP
Návrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu Kvetoslavov
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kelec, Š.
329.
BP
Návrh vedenia trasy električky a tram train-u v BratislaveBálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
330.
BP
Návrh veľkorozponovej stropnej konštrukcie z vystuženého betónu
Fillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
331.
DP
Návrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciu
Krajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
332.
DP
Návrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekteKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Blažo, M.
333.
BPNávrh vodovodnej siete pre obec
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE--SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
334.BPNávrh vodovodnej siete pre obecKatedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CExA
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
335.
DP
Návrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vodyKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Hanko, O.
336.
DP
Návrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciu
Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
337.
BP
Návrh základovej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
338.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / --
339.
BPNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
340.BPNávrh zastrešenia terasyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
341.
DP
Návrh závodu na výrobu montovaných rodinných domov
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
342.
DP
Návrh zdravotnotechnických inštalácií v BIM
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
343.
DP
Návrh zelenej strechy a dažďovej záhradyMajorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
344.BPNávrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územia
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
345.DP
Návrh železničného mosta cez rieku Váh
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Dugovič, M.
346.BPNávrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / ----
347.
BP
Návrh železobetónovej stropnej konštrukcie
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti tématu
2 / 2
348.
BP
Navrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažby
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
349.
DisP
Navrhovanie vodovodu a kanalizácie v modeli 3D v BIM
Peráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
350.
BP
Návštevnícke centrum Kostolec-Ducové
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Oškrobaný, R.
351.
BP
Návštevnícke centrum Kostolec-Ducové
Struhařová, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
352.
DisP
Nelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložím
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
353.
DPNízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlomPetráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
354.DisP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s OZE
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
355.
DP
Nová polyfunkčná obytná zóna, Púchov
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Jancíková, I.
356.DPNTC v KošiciachKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kováč, J.
357.DPNumerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHMKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Timková, B.
358.
DP
Numerické modelovanie lavíny
Frolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
359.
DisP
Numerické modelovanie niektorých úloh prúdeniaFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
360.
DP
Numerické modelovanie pomocou lokálne zjemnených sietíFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gedajová, M.
361.DisPNumerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhranímFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
362.
DPObchodné centrumŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
363.DPObchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu3 / 2
364.
DP
Obchodné centrum - Montovaná železobetónová konštrukciaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Grman, V.
365.
DPObchodné centrum v BratislaveMagura, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Šoltés, J.
366.
DisP
Obmedzenie šírenia požiaru po povrchoch drevostavieb
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
367.DPObnova a modernizácia bytového domu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
368.BPObytná budova - ParížKuráň, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
Goda, D.
Kadlec, T.
369.
DP
Obytný súbor COLOR PARK- Bytový dom 1 (SO-BD01) Žilina,
Abrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ondák, A.
370.DisP
Odhad zmeny hydrologických charakteristík povodňového režimu a sucha v zmenených podmienkach tvorby odtoku na Slovensku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
371.DisP
Ochrana budov proti radónu
Rabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
372.
BPOptimalizácia návrhu dvojsmerne vystužených betónových dosiek
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
373.
BP
Optimalizácia návrhu konštrukcie z vystuženého betónuFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
374.BPOptimalizácia návrhu rámovej konštrukcie z vystuženého betónuKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
375.
DP
Optimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
376.DisP
Optimalizácia trvania realizácie monolitických betónových konštrukcií pozemných stavieb
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
377.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
378.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKatedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
379.
BP
Optimalizácia tvorby digitálneho modelu terénu s využitím šablón priečnych rezovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
380.BP
Oranžeria v parku, pri kaštieli v Chtelnici
Katedra architektúry (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti tématu
2 / 2
Dúbravka, P.
Kiaba, M.
381.DP
Oravské Múzeum Etnografie Námestovo
Nádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
382.
BP
Oravské Múzeum Etnografie v Námestove
Bránický, F.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Klapáková, K.
383.
DisP
Overenie spolupôsobenia nadbetonávky na lokálne podopretej stropnej doske pri zosilňovaní konštrukcií s históriou zaťažovaniaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / --
--
384.
DP
Overovanie materiálových vlastností kovového odpadu a vyradených pneumatík pre výrobu betónu.Ledererová, M.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
385.
DP
Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov prímesamiPavlík, V.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2--
386.
DP
Partizánske - konverzia fragmentu industriálnej zóny
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Húdoková, D.
387.
DP
Pavilón voľného času
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Končeková, N.
388.
BP
penzión
Húsenicová, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 4
389.
BPpenziónHúsenicová, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
390.
BPPenziónKatedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 2
391.DPPenziónJamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / -- Poláčiková, N.
392.
BPPenzión a reštaurácia Zborov
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / --
Čuha, M.
393.
DisP
Počítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budov
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
394.
DP
Počítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Csepregi, N.
395.
DisP
Počítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídielRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
396.
DP
Podlahové teplovodné vykurovanie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Varga, M.
397.
DP
Polyfunkčná architektúra
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
398.DPPolyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukciaAugustín, T.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
399.DP
Polyfunkčný areál Nová Baňa
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
400.
BP
Porovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnosti
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Skokan, M.
401.DP
Porovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónu
Struhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
402.
BP
Porovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Červík, T.
403.
BP
Porovnanie možností modelovania okrajových úloh vo voľne dostupných MKP softvéroch
Minarechová, Z.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
B-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Linkeš, M.
404.DPPosúdenie efektívnosti odľahčovacej komory pomocou matematického modelovaniaHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH--SvFPodrobnosti tématu1 / -- Husár, M.
405.
BP
Posúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSAR
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / ----
406.
DP
Použitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelov
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
407.
DisP
Povrchový odtok, erózia a retencia vody na svahoch s vodoodpudivými pôdamiŠurda, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
408.
BP
Pozorované klimatické zmeny a význam vodných staviebKatedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
409.
BP
Pozorované klimatické zmeny a význam vodných stavieb
Bednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
410.DisP
Pôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasy
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
411.
BP
Práca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadača
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
412.
DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu
0 / 3
--
413.
DP
Prehodnotenie parametrov injekčnej clony na vodnom diele Vlčia Dolina
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Václavik, P.
414.
BP
Prevádzanie povodňových prietokov vodohospodárskymi objektami na tokoch
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
415.
DisP
Prevádzka kanalizačného systému v extrémnych klimatických podmienkach
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
416.
DP
Prezidentská rezidencia
Nádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Provazník, R.
417.BPPrezidentská vila na bratislavskom Slavíne
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
418.
BPPriehradový väzník na rozpätie 80mBrodniansky, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
419.
DP
Priemer a vzdialenosti v grafochStaneková, Ľ.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
420.
BP
Prípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatrení
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Kopencová, T.
421.BP
Prírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolina
Pilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
422.DisPPrirodzené siete pre strojové učenieMikula, K.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--SvFPodrobnosti tématu0 / --
--
423.
DisP
Príspevok do SHM mostov
Sokol, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
424.
DisP
Príspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciách
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5--
425.
DisPPROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA STAVEBNEJ ZÁKAZKYEllingerová, H.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
426.
DisP
Progresívne materiály akumulácie tepelnej energie integrované do energeticky efektívnych komponentov obvodového plášťa budovy
Katedra fyziky (SvF)D-TS4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / ----
427.DisPProgresívne spôsoby zosilňovania betónových konštrukciíBorzovič, V.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
428.
BP
Projekt bytového domu
Hanuliak, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti tématu4 / 5
429.
DPProjekt komplexu materskej školyKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Holečka, M.
430.
DP
Projekt materskej školyKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Michalisková, S.
431.
DP
Projekt materskej školy
Ingeli, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
432.
DP
Projekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v Bratislave
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Zhelovaha, R.
433.
DP
Projekt na meranie posunov mosta SNP v Bratislave
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Šipoš, P.
434.
DP
Projekt športovej haly
Hanuliak, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Nemec, O.
435.
DP
Projekt veterinárneho centra
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
436.
DP
Realizácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky - podľa dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Horník, R.
Šedivý, P.
Košútová, D.
437.
DP
Realizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohody
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
438.
DP
Realizačný projekt nízkoteplotného vykurovania materskej školyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
439.
DP
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
440.
DP
Realizačný projekt tradičného zdroja tepla a vykurovacej sústavyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
441.
DP
Realizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
442.
DPRealizačný projekt zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov a vykurovacej/chladiacej sústavy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
443.
DP
Realizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vodyKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Kubičeková, S.
444.
DP
Regionálne múzeumJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
445.DP
Rekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalov
Katedra geotechniky (SvF)I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
446.
DP
Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Pilař, P.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Rajťúková, M.
447.
DP
Rekonštrukcia plaveckého bazéna pre školu
Božíková, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Kabátová, L.
448.
DP
Rekonštrukcia rozvodov ZTI v bytovom dome
Peráčková, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
449.
DP
Rekonštrukcia Ružbašského tunela
Chabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
450.DP
Rekreačný areál Čunovo
Bogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šverhová, M.
451.
DisP
Relačné morfizmy
Jenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--SvFPodrobnosti tématu0 / 1
--
452.
BPReštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácieFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Sova, D.
453.DPRevitalizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Staré mesto Bratislava
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2 Zaťková, E.
Kevély, R.
454.
DP
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
455.
DP
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
456.
DP
Revitalizácia areálu skúšobne prúdových motorov, Považská Bystrica
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / --
457.
BP
Revitalizácia areálu univerzity
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
458.BPRevitalizácia centrálnej zóny v ŠaštíneVaseková, B.
Stavebná fakulta
B-KKP--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Halušková, M.
459.
BP
Revitalizácia časti univerzitného areálu.
Hlubinová Vargová, L.Stavebná fakulta
B-KKP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
460.
BP
Revitalizácia Chorvátskeho ramena v Petržalke
Tyukosová, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Černok, P.
461.
BP
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
462.
BP
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
463.BP
Revitalizácia námestia v Modre
Vaseková, B.
Stavebná fakulta
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Dvořák, R.
464.
DP
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kureková, R.
465.
DP
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
466.
BP
Revitalizácia parku v RusovciachKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Cziko, E.
467.
BP
Revitalizácia parku v Rusovciach
Stavebná fakulta
B-KKP--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
468.DP
Revitalizácia parku v Spišskej Novej Vsi
Majorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
469.
DisP
Riešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmenyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
470.
BP
Riešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
471.
DP
Riešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membránTomek, L.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Baránková, L.
472.
BP
Rodinná usadlosť v regióne Orava
Bránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
473.
DisP
Rozhodovacia analýza flexibilných možností navrhovania odvodnenia urbanizovaných územíŠkultétyová, I.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
474.
BP
Rozvoj leteckej dopravy na Slovensku
Hodáková, D.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
475.
DisPSemitransparentná fotovoltická sklobetónová stena s PCM materiálomKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
476.
BP
Simulácia hladinového režimu na Váhu jednorozmerným matematickým modelom prúdenia vodyKatedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
477.
DP
Simulácia prúdenia vody v hydraulickom systéme plnenia a prázdnenia plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo.Orfánus, M.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
478.
DP
Simulátor voľného pádu
Jakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Medviď, M.
479.
DP
Sledovanie vlastností cementových kompozitov s modifikovanými vstupnými zložkami
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Baliga, F.
480.DPSlnečené kúpeleKatedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Lukáčová, V.
481.DPSocial centreKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-CE
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
482.
BP
Sociálne bývanie, Saint-Denis, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Szkuban, S.
483.
BP
Sociálne bývanie, Saint-Denis, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
484.DisPSolárne zariadenia integrované v multifunkčných obalových konštruciách budovKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
485.
DPSpojitý most v dvoch alternatívach s otvoreným a uzavretým prierezom namáhaný krútenímKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
486.
BP
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
487.BP
Stabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťaže
Slávik, I.Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
488.
BPStanovenie hydroenergetického potenciálu mokradeKatedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
489.BP
Static solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parking
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-CE--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Nasir, A.
490.
DisP
Statická a dynamická analýza vyľahčených stropných dosiek
Jendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
491.
DP
Statická a dynamická analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
492.
DP
Statická a dynamická analýza priemyselnej haly
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu
0 / 5
--
493.
BP
Statická analýza konštrukcie s použitím MKP
Véghová, I.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti tématu
3 / 2
494.
BP
Statická analýza potrubného mosta
Tvrdá, K.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 3
495.BP
Statická analýza stropnej dosky administratívnej budovy
Hollý, I.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
496.BP
Statická analýza stropnej dosky študentského domova
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
497.BP
Statická analýza telekomunikačnej veže
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
498.
BPStatická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v BratislaveIvánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
499.
BPStatická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
500.
DP
Staticko dynamická analýzy bytového domu
Šoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 2
--
501.
DP
Staticko-dynamická analýza inžinierskej stavby
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti tématu0 / 5--
502.
DP
Staticko-dynamická analýza výškovej budovy
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 5
--
503.
DP
Statický návrh nosnej konštrukcie strechy budovy s veľkým rozpätím
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-CExA
--SvFPodrobnosti tématu
1 / --
Koziakis, L.
504.
DP
Stavebno- technologický projektKatedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
Cinková, A.
Sáho, L.
Simanová, K.
505.
DP
Stavebno- technologický projekt
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
506.DPStavebno technologický projektBederka, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
507.
DP
Stavebno-technologický projekt
Makýš, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
508.
DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
509.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
510.DPStavebno-technologický projekt + názov stavbyProkopčáková, K.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 3
511.
DPStavebno-technologický projekt a bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu3 / 3
512.
DP
Stavebno-technologický projekt a bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
513.
DPStavebno-technologický projekt na vybranú stavbuGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
514.
DP
Stavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...
Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
515.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
516.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný
Szalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
517.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný
Szalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
518.DP
Stavebno-technologický projekt realizačný
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
519.
DP
Stavebno-technologický projekt vybranej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
520.
DP
Stavebno-technologický projekt vybranej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
521.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Petro, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Muráň, R.
522.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3 Dobák, P.
Nguyen Vanová, D.
Antoni, M.
523.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavbyKatedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Hudák, D.
524.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu3 / 3
525.
DP
Stratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímyMajorošová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
526.
BP
Straty vody vo vodovodných sieťach
Barloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSH--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kováč, D.
527.
BP
Stropná konštrukcia administratívnej budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 3 Cabadajová, D.
Oľšavská, I.
528.
BP
Svadobná sála s ubytovaním a reštauráciou
Chmelík, V.
Katedra architektúry (SvF)
B-CE--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Majbová, T.
529.
DP
Systémová identifikácia lávky pre pešíchKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
530.
BP
Systémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z Bratislavy
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
531.
DisP
Systémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budovách
Peráčková, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
532.
DPŠportová halaKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
533.
DP
Športová hala
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
534.
DP
Športovo-kultúrne centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
535.
DP
Študentská súťaž Multicomfort Paris - St. Denis
Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Döményová, B.
536.
BP
Štúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne Liptov
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Trizna, B.
537.
BP
Štúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová OsadaHrudka, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
538.
BP
Štúdia zastrešenia obchodného domu sedlovou plochou
Psotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
539.
DP
Technicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domu
Petráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
540.
DP
Technology of green buildings realization
Gašparík, J.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-CExA
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
541.
DP
Technology of green buildings realization
Gašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-CE
--
SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
542.
DisP
Teoretické riešenie vplyvu extrémnych environmentálnych zaťažení na spoľahlivosť betónových konštrukcií
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
543.
DisP
Tepelné ostrovy a ich eliminácia
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
544.
BP
Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"Fraštia, M.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
545.
BP
Testovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíka
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
546.
BPTestovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodcaKajánek, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
Brindza, J.
547.
BPTestovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického meraniaJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu0 / ----
548.
BP
Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
549.
BPThe parameters of the cross section of rural roadsKatedra dopravných stavieb (SvF)B-CE--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
550.
DP
Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Straka, M.
551.
BP
Tvorba geodetickej časti pasportu budovy
Katedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
552.DP
Tvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôch
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
553.
BP
Tvorba popisu na ortofotomapáchFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK
--
SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Kosmeľová, T.
554.DP
Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania
Fencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--SvFPodrobnosti tématu1 / 1 Pisár, M.
555.
DP
Učebne a laboratória na hydroponické pestovanie rastlín
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Kostelanský, M.
556.
DP
Účelové mapovanie pre projekty pozemkových úprav
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
557.
DP
Účinky vetra na výškové budovy
Macák, M.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvFPodrobnosti tématu1 / --
558.
DisP
Udržateľnosť zdrojov spotrebovaných na stavenisku
Antošová, N.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
559.BPÚloha vody pri využití tepelných čerpadielBaroková, D.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
560.
BPUplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikácií
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / --
Beutelhauser, D.
561.
DisP
Uplatnenie konštrukčných systémov na báze dreva pri obnove pamiatok.
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
562.
DP
Urbanisticko -architektonické zásahy - obec Kolíňany
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvFPodrobnosti tématu1 / 1
563.
DPUrčenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZKatedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Oravec, L.
564.BPUrčenie kapacity koryta zadanej lokality a návrh opatrení na zvýšenie protipovodňovej ochrany
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
565.
BP
Určovanie výmer nehnuteľností
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / --
566.
DPValidácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovaniaLieskovský, T.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Ivanková, B.
567.DP
Vegetačné úpravy dopravných komunikácií
Belčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
568.
DP
Vegetačné úpravy dopravných komunikácií
Belčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
569.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
570.
DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s viacúčelovou polyfunkciou
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
571.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
572.
DP
Vetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1 Bosý, D.
573.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Füri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
574.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Füri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
575.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
576.
DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
577.
DP
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemyslu
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
Záchenský, D.
578.
DP
Vetranie halového objektu s chladným typom prevádzky
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
579.
DP
Vetranie podzemnej garážeHurtíková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Klátiková, M.
580.
BP
Vinárstvo
Nádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Gonda, O.
581.DPVinárstvoKatedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 3
--
582.
BP
Vinárstvo
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvF
Podrobnosti tématu
3 / 4
583.
DP
Vinárstvo
Borecká, E.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
4 / 4
584.
BP
Vizualizácia keplerovského pohybu družiceLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Filo, J.
585.
DisP
Vplyv hydromorfologických a hydrodynamických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokoch
Velísková, Y.Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
586.DisPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.
Stavebná fakulta
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
587.
DisPVplyv počasia na výstavbuKatedra technológie stavieb (SvF)D-TS4--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 2
--
588.DP
Vplyv prímesi metakaolínu na síranovú koróziu cementových kaší a mált
Pavlík, V.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
589.
DisPVplyv rôznych pôdnych druhov na tvorbu rosy na štandardnom trávnom povrchu.Stavebná fakultaD-VHI4--SvFPodrobnosti tématu0 / 1--
590.
DP
Vplyv skúšobných podmienok na meranie tepelnotechnických vlastnostíŠtefunková, Z.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
2 / 2
591.
DisP
Vplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenie
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvFPodrobnosti tématu0 / ----
592.
DP
Vplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviekHodáková, D.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti tématu
1 / 1
593.
DP
Vplyv teploty a vlhkosti na rôznu materiálovú skladbu ekologického drevodomu
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
594.
DP
Vplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodovFraštia, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Ferencz, Š.
595.
DP
Vplyv vybraných prísad na rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia cementových komppozitov pre 3D tlač domov
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Blaser, R.
596.DPVplyv využitia územia na odtok v malom horskom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
597.
DisP
Vplyv zanesenia povrchových tokov na ich interakciu s podzemnými vodami
Velísková, Y.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
598.DisP
Vpylv zmeny klímy na hydrometeorologické extrémy povodí Slovenska
Kohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
599.DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
600.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
601.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
602.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Antošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti tématu
3 / 3
603.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbuKatedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
604.BPVyhliadková vežaKatedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu1 / 1
605.
BP
Vyhodnotenie vplyvu výstavby Zátvorného objektu na Klátovskom ramene na hladinový režim podzemných vôdŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)B-KKP--SvFPodrobnosti tématu
1 / 1
606.
DisP
Vykurovanie a chladenie budov s takmer nulovou potrebou energie pomocou termoakustických tepelných čerpadiel
Krajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4xA--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
607.
DPVykurovanie veľkopriestorových objektov
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti tématu
1 / 2
Trabalíková, N.
608.
DP
Výpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlom
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2
Gašpárek, M.
609.
DP
Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepky
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 2 Šranko, M.
610.
DP
Výpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Takács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti tématu2 / 2
611.
BP
Výpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLR
Letko, P.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Golian, M.
612.
BP
Výpočtové metódy pre stanovenie sadnutia hĺbkového základu
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu0 / --
--
613.
DisPVýskyt mikropolutantov vo vodách a ich odstraňovanie z vody
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
614.DPVýstavba hĺbeného tunela v zastavanom prostredíKatedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
615.
DP
Vysúvaný most pri Prešove - alternatívne riešenie koncepcie a výstavby.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
616.BPVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
617.DisPVyužitie FRP výstuže pri navrhovaní a zosilňovaní betónových konštrukciíKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
618.
DisPVyužitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduchBielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
619.
DisP
Využitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduch
Bielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
620.
BP
Využitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelov
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 2
--
621.
DisP
Využitie informačného modelovania stavieb pri výkone vybraných geodetických činností
Katedra geodézie (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / --
--
622.
BP
Využitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapy
Bajtala, M.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1 Cíferský, Š.
623.DP
Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku
Papčo, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Šimek, A.
624.DisPVyužitie novodobých postupov a technológií pri sanačných metódach zavlhnutých stavebných konštrukciíIngeli, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
625.
DisPVyužitie novodobých postupov a technológií v sanačných metódach navlhnutých stavebných konštrukciíIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
626.
DP
Využitie odpadových oceľových vlákien pre prípravu drátkobetónu
Ledererová, M.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
627.DPVyužitie odpadových plastov ako plniva pri výrobe cementových kompozitovKatedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS--SvF
Podrobnosti tématu
3 / 3
628.DP
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / --
629.
DPVyužitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvFPodrobnosti tématu
0 / --
--
630.DisP
Využitie prirodzeného svetla v historickej architektúre so zreteľom na vizuálne a nevizuálne potreby človeka
Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
631.
DisP
Využitie prirodzeného svetla v historickej architektúre so zreteľom na vizuálne a nevizuálne potreby človekaKatedra architektúry (SvF)D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti tématu
0 / 1
--
632.
BP
Využitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokoch
Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / -- Kozic, M.
633.
DP
Využitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektu
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
Fašang, J.
634.
DisP
Využitie sálavých systémov v kombinácii s inovatívnymi zdrojmi tepla a chladu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1
--
635.
DisP
Využitie simulačných nástrojov a BIM metód na predikciu potreby energie v budováchChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
636.
DisP
Využitie skla pri obnove architektonických pamiatokKatedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1
--
637.
DisP
Vývoj hydro-termo-mechanických modelovPalou, M. T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti tématu
0 / 1--
638.
BP
Zabezpečenie výkopu pre založenie nitrifikačných nádrží
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH--
SvF
Podrobnosti tématu0 / 1--
639.BPZákladná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti tématu
1 / 1
640.
BPZákladná škola s materskou školou, Saint-Denis, Paríž