21. 5. 2018  16:29 Zina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Y | Z | Ž | 1 | 2 | 3 | 8

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPaaaMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy0 / ----
2.DPAdaptácia hradu Oponice pre kultúrno-spoločenské využitie.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Olej, V.
3.DPAdaptácia hradu Oponice pre kultúrno-spoločenské využitie.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Minárechová, S.
4.DizPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
5.DizPAdaptívne okenné konštrukcie pre obytné budovy po roku 2020Palko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
6.DPAdministratívna budovaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubalová, D.
7.DPAdministratívna budovaMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pikna, P.
8.DPAdministratívna budovaPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Solčianska, J.
9.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
10.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
11.DPAdministratívna budovaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
12.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Sľúka, J.
Homoľa, M.
13.DPAdministratívna budova - Generali Slovensko poisťvňa, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
14.DPAdministratívna budova - železobetónová monolitická konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Královič, T.
Stetulič, P.
Koritárová, B.
15.DPAdministratívna budova. Montovaná železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ladiver, F.
16.DPAdministratívna budova zavesená na predpätom rošte v hornom podlažíBenko, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, M.
17.DPAdministratívna výšková budova. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szarka, G.
18.BPAdministratívno - obchodné centrumMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Pelachy, P.
19.DizPAerodynamická kvantifikácia efektu penetrácie prúdu v otvorených podjazdoch a podchodochBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
20.DizPAerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasádBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
21.DPAkvárium BratislavaSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPAlternatívne návrhy zabezpečenia stavebnej jamy v stiesnených podmienkachSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Teslíková, K.
23.DPAlternatívne spôsoby prípryva teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Laubertová, L.
24.DPAlternatívny návrh intenzifikácie odkaliska neaktívnych kalovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Koleňák, M.
25.DPAlternatívny návrh zdroja tepla pre občianske stavbyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kučerík, J.
26.DPAmfiteáter DevínJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tibenský, A.
27.DizPAnalýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanieMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
28.DPAnalýza a aplikácia vykurovacích a chladiacich sústav v občianskych stavbáchKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zaťkovič, P.
29.DPAnalýza a aplikácia zdrojov tepla na plynné palivoKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kuviková, Z.
30.DizPAnalýza a predpoveď vývoja teploty povrchových vôd v SRPekárová, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
31.DPAnalýza bio -medicínskych dát pomocou minimalizačných grafových algoritmovŽdímalová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Sova, O.
32.DPAnalýza časových radov získaných technológiou InSARHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
33.BPAnalýza časových zmien tiažového zrýchlenia z dátových produktov družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Sova, D.
34.BPAnalýza denných dát atmosférického oneskorenia GNSS meraníImrišek, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
35.DPAnalýza efektívnosti redukčných objektov na stokovej sieti a ich vplyv na environmentálne prostredie.Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Borák, A.
36.DPAnalýza energetických systémov pre objekty s ATOKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
37.BPAnalýza energetických systémov pre rodinné domy s nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Vasová, V.
38.DPAnalýza energetických systémov pre vykurovanie, chladenie, vetranie a prípravu teplej vody objektov s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
39.DPAnalýza energetických systémov pre vykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
40.DizPAnalýza energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v kombinácií s aktívnou tepelnou ochranouKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
41.DizPAnalýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách administratívnych budov.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / ----
42.BPAnalýza napätosti valcovej nádržePsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
43.DizPAnalýza navrhovania geotechnických konštrukcií použitím terénnych skúšok zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
44.BPAnalýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómieHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GKKSvFPodrobnosti témy0 / ----
45.DizPAnalýza novodobých ľahkých konštrukčných sústav z ocele, lán a membránBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
46.DPAnalýza opakovaných absolútnych gravimetrických meraní na vybraných geodynamických bodochJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
47.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
48.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
49.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
50.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
51.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
52.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
53.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
54.BPAnalýza príčin porúch na skutočnej konštrukciiKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
55.BPAnalýza príčin porúch na skutočnej konštrukciiKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
56.DPAnalýza seizmickej odolnosti objektu vysokej budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
57.DPAnalýza seizmickej odolnosti objektu vysokej budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
58.DPAnalýza seizmickej odolnosti objektu vysokej budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
59.DPAnalýza seizmickej odolnosti objektu vysokej budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
60.DPAnalýza spojiva používaného do konopného betónuŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Čentéš, M.
61.DPAnalýza spotreby teplej vody v bytových domochJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kiss, K.
62.BPAnalýza vplyvu čiernych napojení dažďových vôd na funkčnosť splaškovej kanalizácieHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Csóka, M.
63.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
64.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
65.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
66.DizPAnalýza vybraných technológií dodatočnej protivlhkostnej izolácie historických konštrukciíMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
67.DPAnalýza vybraných vlastností cementových kompozitov s plnivom na báze odpadových penových plastovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
68.DPAnalýza výškovej administratívnej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
69.DPAnalýza výškovej budovy nepravidelného tvaruTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 2 Schlosáriková, L.
70.DPAnalýza výškovej budovy premenného pôdorysuJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Ibolya, G.
71.DPAnalýza využívania geotermálnej energie pre skleníkové hospodárstvo v Dunajskej StredeTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčírová, S.
72.DPAnalýza základových konštrukcií výškovej budovyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Štech, M.
73.DizPAnalýza zmien hydrometeorologických extrémov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4, D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
74.DPAnalyzovanie zmien minimálnych prietokov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Xhaja, A.
75.DPApartmánový hotelJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tatljak, M.-A.
76.DPAplikácia GFRP v inžinierskych a pozemných stavbáchBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Švachula, R.
Lániová, D.
77.DPAplikácia nových definícií a konceptov fundamentálnej astronómie v praxi procedúrami SOFA zohľadňujúcimi rezolúcie IAU po roku 2010.Husár, L.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
78.BPAplikácia numerických metód a tvorba modelov v statickej analýze konštrukciíDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy2 / -- Šimo, M.
Schieber, M.
79.DPAplikácia OZE pri návrhu energetických systémov pre energeticky úsporné budovyKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Meňovčík, M.
80.BPAplikovanie družicovej misie Sentinel-1 na monitorovanie lokality HandlováLeško, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kočonda, I. T.
81.BPAsfaltové spojivá modifikované prísadamiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
82.DPAutobusová stanicaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Majzlová, L.
83.DPAutobusová stanica v ŽilineMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
84.DPAutomatizované čítanie stupníc krátkych dĺžkových meradielKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
85.DPAutosalónHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Domáň, P.
86.DPAutosalón v BratislaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ondriska, P.
87.DPBioplynová stanicaŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 2 Šulka, D.
88.DPBowlingové centrumIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rusiňák, K.
89.DPBudova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Šarvaicová, S.
Rabiansky, P.
90.DPBudova autosalónuIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Balková, Z.
91.DPBudova autosalónu a servisu vozidielBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klem, J.
92.DPBudova FitnesscentraIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
93.DPBudova občianskeho, bytového charakteru (administratíva, bytový dom, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Pilát, T.
Kocourek, M.
Novysedláková, L.
Valachovičová, K.
Adamov, V.
94.DPBudova občianskeho, obytného charakteru (administratíva, bytový dom, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Súkeniková, S.
Majsniarová, R.
Grófová, V.
Timurová, M.
Rusková, J.
95.BPBytovy domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Németh, S.
96.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 4 Dolník, J.
Puskely, J.
Fél, K.
Polák, P.
Balogh, S.
97.BPBytový domNguyen Tien, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy0 / ----
98.BPBytový domNguyen Tien, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
99.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
100.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
101.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dobák, P.
102.BPBytový domŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kusá, K.
103.BPBytový domOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 12 Kopiar, M.
104.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Poloha, M.
105.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dudičová, E.
106.BPBytový domČurpek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 10 Stračina, M.
107.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 7 Purdek, J.
108.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kadáš, J.
109.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
110.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
111.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
112.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
113.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Rojeková, S.
114.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šellongová, J.
115.BPBytový domMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy7 / 7 Korba, V.
Mikušová, R.
Varinský, D.
Šimek, M.
Šípoš, F.
Rosinová, L.
Čanecká, L.
116.BPBytový domChmelík, V.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy7 / 5 Hreus, J.
Tóthová, N.
Cigánek, L.
Bondor, D.
Ferianc, M.
Sabóová, K.
Hyžák, F.
117.BPBytový domHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Dekýš, M.
Baranec, M.
Dičerová, B.
Kotvanová, P.
Vresilovič, D.
118.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bogyai, D.
119.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 6 Bátovská, N.
Zahrádková, D.
Cesnek, J.
Šimún, M.
Gajdošíková, M.
Čavajdová, R.
120.BPBytový domIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 5 Fašková, Z.
Poláčiková, N.
Sabóová, T.
Kosírová, E.
Murcin, B. J.
Vrábel, M.
121.BPBytový domJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy7 / 7 Zajac, M.
Kremeň, M.
Šmikniar, S.
Neumannová, D.
Čelinák, D.
Varga, M.
Gendiar, D.
122.BPBytový domBosák, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 5 Grman, V.
Radwan, J.
Kostova, K.
123.BPBytový domPavčeková, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 6 Kráner, A.
Žucha, R.
Piteková, J.
124.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 5 Somorovský, F.
Oravcová, I.
125.BPBytový domBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 3 Hladká, B.
126.BPBytový domJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 5 Pős, M.
Stručka, J.
Hrivnák, M.
127.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy8 / 5 Žember, J.
Jankovská, A.
Bonga, J.
Kurucová, M.
Kuloštiak, L.
Hluchá, E.
Szabó, K.
Švolík, M.
128.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 3 Szmolárik, A.
Grebáčová, V.
Kúdela, T.
Lupták, J.
129.BPBytový domBohunický, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Medveď, A.
Csemezová, J.
Petrík, J.
Abrahámovská, L.
Kollár, M.
130.BPBytový domFranek, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy10 / 10 Vivodík, L.
Civáň, J.
Briš, D.
Kollár, K.
Kontra, P.
Bieľaková, V.
Račko, L.
Hrdko, J.
Kostelanský, M.
Križák, J.
131.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kériová, Z.
Cviček, M.
Kušnírik, J.
Záchenský, D.
Ondrášková, N.
132.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Gonda, M.
Majdúch, D.
Stredák, Š.
Štvrtecký, V.
Táčovský, R.
133.BPBytový domBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 3 Kaniščák, T.
Golský, Ľ.
Slivka, B.
Kosár, G.
Slivka, R.
134.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kolník, M.
135.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Jakubová, K.
Vlkolinský, R.
Zajcseková, C.
Szamotná, T.
Kovács, P.
136.BPBytový domGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Masná, V.
Benčíková, S.
Tamborský, O.
Šelingerová, K.
Trabalíková, N.
137.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Némethová, K.
Miškovičová, L.
Pastieriková, L.
Kmeť, E.
Cinková, A.
138.BPBytový domŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Kravčík, M.
Blažo, M.
Polaček, S.
Sándor, Z.
Svetlošák, Ľ.
139.BPBytový domHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 5 Lačok, J.
Tésiová, L.
Kováč, M.
Renčko, M.
140.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Súkeníková, S.
Jasenovská, A.
Bosý, D.
141.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Baliga, F.
Fazekašová, V.
142.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy6 / 5 Kulich, A.
Rerich, P.
Kaniková, N.
Košútová, D.
Hušla, Š.
Kusý, B.
143.DPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / -- Babál, J.
144.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy7 / 7 Knižka, S.
Horváth, S.
Chudejová, M.
Lackovich, P.
Kochanová, I.
Kanková, K.
Plevková, V.
145.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 6 Kubalová, M.
146.BPBytový domMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Farkasová, D.
Kurcsíková, K.
147.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy0 / 10--
148.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 6 Jakubcová, K.
Simanová, K.
Beluščák, D.
Juríková, D.
Hudáček, N.
Socha, T.
149.BPBytový domPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 8 Šenšelová, Ž.
Noga, R.
Klátiková, M.
Kulichová, S.
Jarábková, P.
Slováková, G.
150.BPBytový domPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy8 / 8 Sikorai, B.
Turacová, N.
Hanko, O.
Ostrožlík, M.
Jurčáková, N.
Csonka, P.
Ledecký, J.
Nociarová, Z.
151.BPBytový domPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Barčiak, E.
Skokan, M.
Cihoň, M.
Nagyová, L.
Lukáčová, V.
152.BPBytový domDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 7 Ondák, A.
Vesek, R.
Lukács, A.
Rolfes, E.
153.BPBytový domHollý, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Štefina, M.
Sedlár, M.
Gajdošíková, A.
Medviď, M.
Lisíková, A.
154.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy7 / 7 Vlačuška, P.
Krchňavý, M.
Pašková, P.
Berta, I.
Matus, A.
Nezhyba, L.
Machunková, M.
155.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Habara, M.
156.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 1 Jurgoš, M.
Jakubko, A.
157.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Valkovičová, J.
158.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 1 Tkáčová, D.
Kubičeková, S.
159.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Struhačka, J.
160.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Blaho, S.
161.BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Žúborová, J.
162.BPBytový domHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 5 Hakel, M.
Paulen, V.
Poliak, T.
163.BPBytový domHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Ivančo, D.
164.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 5 Döményová, B.
Galbavý, M.
Káčerová, E.
Pásztó, G.
Pohronský, V.
Gogová, J.
165.BPBytový domVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Kotiv, M.
Krpčiarová, V.
Andrejko, M.
Lackovič, I.
Gašpárek, M.
166.BPBytový domVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Boková, S.
Maceková, K.
Horváth, F.
Augustovičová, M.
Németh, J.
167.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Novosádová, D.
Slaninka, M.
168.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy1 / 2 Antoni, M.
169.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Klimo, P.
Valábik, M.
Pavkov, M.
170.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Šilák, R.
Škvarka, D.
Štepo, M.
171.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Mihóková, M.
Pelechová, D.
Muráň, R.
Soósová, V.
Nagy, D.
172.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Ďuricová, A.
Kubeš, M.
Méry, J.
Halasiová, B.
Mackovčin, A.
173.BPBytový domOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy10 / 10 Hankovský, M.
Dinisová, M.
Franko, J.
Piecušiak, J.
Kubačka, J.
Stuchlý, T.
Frický, I.
Guľaš, D.
Nemec, O.
Marcinčák, M.
174.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 5 Podwysocki, A.
Bolcár, D.
175.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Libai, L.
Parižek, P.
Nagy, V.
Nagy, B.
Pőthe, G.
176.BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Slavkov, J.
Čereš, D.
Hilková, A.
Časnocha, P.
Sýkorová, M.
177.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 5 Horníková, R.
178.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Ševčík, J.
Pavúková, V.
Horník, R.
Gavrilov, F. J.
Adamčiak, D.
179.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Blaser, R.
Kotercová, M.
Pitoňák, D.
Minárik, R.
180.BPBYTOVÝ DOMMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Pokorný, J.
Baran, J.
Zaťko, L.
Anda, S.
Sáhaová, E.
181.DPBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Dička, P.
182.DPBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Bédi, V.
183.BPBytový dom s polyfunkciouChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 4 Šterdas, F.
184.BPCayleyovské grafy s daným priemerom alebo obvodom na lineárnych grupáchŠiagiová, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Behun, M.
185.DPCementové kompozity s plnivom na báze drevnej štiepky a recyklovaných plastov.Gregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
186.DPCentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotkyHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Smalik, S.
187.DPCentrum zdraviaIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, J.
188.DPCestný most – dodatočne predpätá betónová monolitická konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krajči, R.
189.DPcyklomost cez VáhŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kopernický, J.
190.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
191.DPČiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiekStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Holubják, L.
192.BPČlenené tlačené prúty s rámovými spojkamiKováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
193.DPDecentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
194.DPDecentrálne vetranie skladových priestorov logistického centraStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ševčíková, N.
195.BPDekompozičné integrálMesiar, R.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kalafut, J.
196.DizPDenné osvetlenie budov: viac ako iba videnieHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
197.DPDenný stacionár pre osoby so zdravotným a telesným postihnutím s ubytovanímVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Buckulčík, M.
198.DPDetermination of rock strength for the tunnel constructionsKopecký, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Arsal, K. Y.
199.DPDiagnostika vodného režimu pôdyBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Košťál, D.
200.DPDivadloDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szücs, G.
201.BPDom remesiel SkalicaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Cemper, F.
202.DPDom seniorovMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Koleň, V.
203.DPDom umeniaJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šujanová, D.
204.DPDomácnosť bez odpaduGalbová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Slneková, L.
205.DPDomov sociálnych služiebHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
206.DPDowntown Kerling - Banská ŠtiavnicaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy4 / 4 Havrila, P.
Arnould, M. M. J.
Zetochová, J.
Gubelová, V.
207.DPDynamická odozva železničného mosta pre vysoké rýchlosti vlakovSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, V.
208.BPEfektívne hospodárenie s vodou v mesteGalbová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / ----
209.DPEfektívne odvádzanie splaškových vôd z urbanizovaného územiaHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Brestovanský, J.
210.DizPEfektové algebryJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
211.BPEkosystémové služby v strategických dokumentoch rozvoja obce, modelové územnie MyjavaKorbeľová, L.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Kľocová, K.
212.DPElektrické vykurovanieKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kontroš, J.
213.DPEliminácia vplyvu vertikálnej refrakcie pri trigonometrických meraniach prevýšeníSokol, Š.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
214.DPEnergetická certifikácia - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
215.DizPEnergetické hodnotenie účinnosti systémov prípravy a distribúcie teplej vody v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
216.DPEnergetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chalányová, Z.
217.DPEnergetický audit a certifikácia vybranej budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Rajnohová, S.
Sokolová, Z.
218.DPEnergetický audit a návrh vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fabianová, S.
219.BPEnvironmentálne posúdenie vplyvu zelených striech na urbanizované územieGalbová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Raková, K.
220.DPExperimental investigation of rock propertiesBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / -- Al Hayali, M. T. Q.
221.DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
222.DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
223.DPExperimentálne hodnotenie vnútorného prostredia budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Junasová, B.
224.DPExperimentálny výskum mechanických a filtračných vlastností zemínFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
225.BPEye-tracking analýza popisov sídiel publikovaných prostredníctvom Mapové klienta ZBGISFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gaži, J.
226.DPFakulta stredoeurópskych štúdiíHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kailkhura, P.
227.BPFotogrametrické meranie fasád Starej nemocnice v TopoľčanochMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Benedik, M.
228.DPFotogrametrické meranie Obchodnej ulice v BratislaveMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Rehák, P.
229.DizPFotovoltické fasády budov s takmer nulovou potrebou energieHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
230.DPFyzikálno-mechanické vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov a drevnej štiepky.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kapraľ, M.
231.DPGalériaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pál, D.
232.BPGeodetické metódy na zber údajov a tvorbu 2D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gábriš, M.
233.BPGeodetické práce pri výstavbe futbalového štadiónu FC DAC 1904 Dunajská StredaBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubošník, M.
234.DPGeodetické zameranie vysokej pece pre potreby pamiatkového výskumuSokol, Š.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Iskra, J.
235.BPGeodetický monitoring skeletovej konštrukcie a podlahy objektuBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Márkus, G.
236.DPGeografický informačný systém inteligentného verejného osvetleniaĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Pružinec, F.
237.DPGeometrický plán na spresnenie geometrického a polohového určenia nehnuteľnostiHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cibula, M.
238.DPGeotechnical design of foundations in soft soilsFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Goumenou, P.
239.DPGeotechnical design of underground structure for transport conection North bypass in BratislavaBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / 2--
240.DPGeotechnical design of underground structure for transport conection North bypass in BratislavaBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy1 / 2 Kučová, E.
241.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
242.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
243.DPGeotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
244.DizPGeotechnické problémy skládok odpadovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
245.DPHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 5 Kronková, A.
246.BPHĺbková analýza údajov otvorenými nástrojmiBacigál, T.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy0 / 1--
247.BPHodnotenie aktuálneho stavu vozovky na zvolenej dopravnej plocheCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ondruška, J.
248.DizPHodnotenie kvality habitatu toku pomocou bioindikácieMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
249.DPHodnotenie monitorovania snehovej pokrývky v horskom experimentálnom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lajda, D.
250.BPHodnotenie vybraných ekosystémových služieb na povodí rieky MyjavaKorbeľová, L.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Točená, D.
251.DPHodnotenie závlahového systému a návrh jeho rekonštrukcieČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jurkáček, T.
252.DPHodnotenie zmien využívania krajiny na odtokový režim vo vybranom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Stanko, M.
253.DPHorská chataŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Švorc, G.
254.DPHorská chataJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bondra, T.
255.BPHorská chata pod RozsutcomKubišová, M.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Mičiak, M.
256.DPHorský hotelRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dvorják, A.
257.DPHorský hotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dobiašová, A.
258.DPHorský hotelHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
259.DPHotelMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
260.DPHotelBenko, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mráz, M.
261.DPHotelChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Majerníková, Z.
262.DPHotelŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kiss, T.
263.DPHotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pekarová, D.
264.DPHOTELVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Pavlíková, K.
Hospodár, D.
265.DPHotel - monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Blechová, K.
266.DPHotel - monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
267.DPHotel s welnesomŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Waltera, L.
268.DPHotel, Staré Grunty, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Hobot, P.
269.DPHudobný pavilónJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mičuda, M.
270.BPHydraulický výpočet funkčných objektov poldra na Šibskej vode (Bardejov)Šoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Leško, P.
271.BPChata pre Ski-centrum PlejsyKubišová, M.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kažimír, T.
272.DizPIdentifikácia a odstraňovanie mikropolutantov z vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
273.BPImplementácia algoritmov pre tvorbu polygonálnych sietí v prostredí softvéru RhinocerosRemešíková, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ožvat, A. A.
274.BPImplementácia algoritmov pre tvorbu polygonálnych sietí v prostredí softvéru RhinocerosRemešíková, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MAPMSvFPodrobnosti témy0 / 1--
275.DPInflow-implicit/outflow-explicit metódy riešenia parciálnych diferenciálnych rovníc na nerovnomernych sieťachMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Hrapková, L.
276.DizPInovatívne prístupy k oceňovaniu stavebnej produkcie v etape prípravy staviebEllingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
277.DizPInovatívne prístupy k oceňovaniu stavebnej produkcie v etape prípravy staviebEllingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
278.DizPInovatívne spoje moderných konštrukcií z ocele a dreva v kombinácii s betónomÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
279.DizPIntegrácia nástrojov na optimalizáciu energetickej hospodárnosti do návrhu a prevádzky budov s takmer nulovou potrebou energieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4xASvFPodrobnosti témy0 / 1--
280.DizPInterakcia základov a podložia pri extrámnom zaťaženíJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
281.DPInternát - bývanie pre mladýchMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrášiková, K.
282.BPKaplnkaŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Húdoková, D.
283.DizPKinetické fasády a ich vplyv na akustické podmienky v interiéri a exteriéri budovRychtáriková, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
284.DizPKmitanie stavebných konštrukcií vo veternom prúdeJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
285.DizPKmitanie tenkých dosák s uvážením trhlínIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
286.DPKnižnicaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jurčo, M.
287.DizPKohustotaJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
288.DPKombinácia zdrojov tepla na báze OZE pre vykurovanie energeticky úsporných budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
289.BPKomparatívna analýza vývoja záujmu o štúdium na technických univerzitách v SR a Česku.Komorníková, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Opatovská, M.
290.DPKomplexná obnova bytového domu a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, B.
291.BPKomunálny odpad a možnosti jeho energetického využitiaTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 2--
292.DPKomunitné centrumVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Demetrovičová, V.
293.DPKoncepčné posúdenie a návrh riešenia kanalizačnej siete v prostredí rozsiahlych sídelných útvarovHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Javoreková, Z.
294.DPKongresové centrumPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
295.BPKontrola horizontálneho postavenia meracej platne lineárneho posuvného systémuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
296.BPKontrola smerových a výškových pomerov lineárneho posuvného systémuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
297.DizPKonverzia pozemných stavieb v území poľnohospodárskych brownfieldov na vidiekuHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
298.BPKorelácia medzi pevnosťou pri bodovom zaťažení a pevnosťou v prostom tlaku na vzorkách z diaľničného tunela VišňovéBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
299.DPKultúrne centrumJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šramko, M.
300.DPKultúrne centrumChmelík, V.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chabada, P.
301.BPKultúrne centrum LeviceHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
302.DPKultúrne centrum LeviceHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
303.DPKultúrne centrum LeviceHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Földesiová, A.
304.BPKultúrno-spoločenské centrum Hontianske TrsťanyBauer, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Piatriková, M.
305.BPLaná používané v nosných konštrukciách a mostochÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
306.DPLávka pre chodcov a cyklistov Horné SŕnieSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šebík, J.
307.DPLávka pre peších cez rieku Nitra v Topoľčanoch - alternatíva s hlavným poľom riešeným ako Langerov nosníkPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, J.
308.BPLesná škôlkaŽjaková, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Papai, O.
309.DPLetisková hala v PiešťanochMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrušková, L.
310.DPLetisková riadiaca vežaBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomáš, T.
311.BPLetné kúpaliskoŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Pažická, J.
312.DizPLyzimetrické stanovenie vplyvu pôdneho druhu na denný priebeh vyparovaniaTall, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
313.DPMalty s nízkou objemovou hmotnosťou na báze expandovaného perlitu, vápna a metakaolínuPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
314.BPMapy na území SlovenskaHašková, V.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Oravcová, M.
315.DizPMatematické metódy transformácií dát v geodézii a kartografiiVajsáblová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
316.DizPMatematické modelovanie vlhkostného režimu stavebných konštrukciíMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
317.DPMateriály na zhotovovanie stavieb technológiou 3D tlačeUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Kožuško, P.
Tajták, A.
318.DizPMateriály pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
319.DPMaterská školaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tremboš, M.
320.DPMaterská školaMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Polák, D.
321.DPMaterská školaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lenhartová, K.
322.BPMaterská školaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Fábryová, D.
323.BPMaterská škola budúcnostiKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Eremiášová, K.
Kríž, M.
324.DPMaterská škola s jasľami v energeticky pasívnom štandardeRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Vodová, I.
Spusta, T.
325.BPMaterská škola v PetržalkeRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Rigová, P.
326.DPMechanicky spevnené kamenivo v konštrukcii vozoviek - návrh zmesi pre TDZ I. až III.Cápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Červená, I.
327.BPMeračská dokumentácia krovuFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
328.DPMeranie a spracovanie geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSSBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šipoš, R.
329.BPMeranie deformácií rýchlostného poľa na fyzikálnom modeli hrablícRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Skoncová, D.
330.DPMeranie deformácií rýchlostných polí pred pásovými hrablicamiRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
331.DPMestská knižnicaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Javorská, K.
332.DPMestská knižnicaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ščepková, E.
333.BPMetódy merania v katastrálnom mapovaníHašková, V.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Moravcsíková, V.
334.BPMetódy stanovenia priemerného úhrnu zrážok na povodíValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hlivák, D.
335.BPMetódy stanovenia priemerného úhrnu zrážok na povodieValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
336.BPMetódy určovania výmer parcielHašková, V.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kubalová, L.
337.BPModelovanie a statická analýza rôznych stavebných konštrukciíPrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
338.BPModelovanie membránových konštrukcií pomocou MKP s kvadratickými elementamiTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baránková, L.
339.BPModelovanie obtekania telies pomocou komplexnej analýzyŠiráň, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Čavarga, M.
340.BPModelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačovGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Černý, L.
341.BPModelovanie skrutiek v programoch MKP - porovnanie rôznych metódÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
342.DPModelovanie vybraných multifyzikálnych procesov v geotechnikeFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
343.DizPModerné technológie na určovanie polohy a trajektórie v priemysleKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
344.BPMonitorovanie observácií permanentných staníc GNSS pomocou aplikácie G-Nut/Anubis.Mináriková, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Štupák, K.
345.DPMonitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím družicovej radarovej polarimetriePapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baráthová, M.
346.DPMonolitická železobetónová konštrukcia polyfunkčného objektu "Letná"Gajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jančiga, J.
347.DPMonolitická železobetónová konštrukcia vysokej budovy na Bottovej uliciGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jankajová, A.
348.DPMontovaná železobetónová konštrukcia skladovej halyGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zanovit, M.
349.DPMost na D4 cez rieku DunajHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
350.DPMost na D4 nad veslarskou dráhouHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kormošová, Ľ.
351.DPMost na križovatke Prievoz diaľnice D4Halvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Miroškynová, L.
352.DPMost na na diaľnici D1 na úseku Janovce - JabloňovHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jurčo, P.
353.DPMost na rýchlostnej ceste R2 pri Mnichovej LehoteHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mesároš, A.
354.DPMost pri Svrčinovci - alternatíva výstavby letmou betonážouPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jánošov, P.
355.DPMost pri Svrčinovci - alternatíva výstavby letmou montážouPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rubint, J.
356.DPMost pri Svrčinovci - alternatíva výstavby na výsuvnej skružiPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hládek, S.
357.DPMost pri Svrčinovci - alternatíva výstavby technológiou vysúvaniaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baľák, Ľ.
358.DPMotorest s čerpacou stanicou pohonných hmôtDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Budzák, M.
359.DPMožnosti extrakcie informácií o pozostatkoch antropogénnej činosti z výsledkov leteckého laserového skenovaniaLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 2 Vrábľová, T.
360.BPMožnosti mail trackingu a možnosti ich implementácieKollár, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Somorovská, M.
361.BPMožnosti uplatnenia robotických riešení v geodézii a geoinformatikeFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Šipoš, P.
362.DizPMožností využitia alternatívnych surovín na vývoj cementových systémov s vysokoúžitkovými vlastnosťami pre aplikácie v hĺbkových hydrotermálnych vrtochPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
363.DPMultiComfort House, DubajPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Kopiar, L.
Štulrajter, Ľ.
364.BPMultifunkčný mestský blok KERLING v Banskej ŠtiavniciRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Ladňáková, S.
365.DPMúzeumJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bakaľarová, M.
366.DPMúzeumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kollárová, K.
367.DPMúzeumMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Uhrina, L.
368.DPMúzeumDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Králová, A.
369.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Pittel, J.
Sekáčová, R.
370.BPNávrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávyFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bodnárik, M.
371.BPNávrh a realizácia dátového modelu na účely správy malých letískFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Gabčo, O.
372.DPNávrh a realizácia online riešenia poskytovania dát na účely územného spravovaniaFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Aleksić, M.
373.DPNávrh a validácia člnkového zrážkomera s využitím technológie 3D tlačeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Brziak, A.
374.DPNávrh administratívnej budovyŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Nižňanský, L.
375.DPNávrh administratívnej budovy / administratívno-spoločenského centraRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dzíbela, M.
376.DPNávrh a hydrodynamické posúdenie objektov čistiarne odpadových vôd pomocou matematických modelovHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vavro, M.
377.DPNávrh a optimalizácia technických systémov pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Záviš, M.
378.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
379.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
380.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
381.DPNávrh a validácia člnkového zrážkomera s využitím technológie 3D tlačeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
382.BPNávrh cyklistickej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
383.DPNávrh delenej kanalizácie s podtlakovým odvodnením strechyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Palečková, E.
384.BPNávrh delenej kanalizacie v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Václavik, P.
385.DPNávrh dopravného riešenia mestského mosta z Petržalky na Slovnaftskú ul. a R7 v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vereš, D.
386.DPNávrh hlbokej stavebnej jamy v lokalite Mlynské NivySúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Leško, D.
387.DPNávrh krajinno-inžinierskych a protieróznych opatrení v katastri obce VrbovceHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rattayová, V.
388.DPNávrh lávky pre peších cez Dunaj medzi mostom Apollo a Starým mostomBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Štecák, R.
389.DPNávrh lávky pre peších s atypickým tvaromBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zábojníková, B.
390.DPNávrh lávky z mestského mosta do diplomaticko-spoločenskej štvrte v PetržalkeÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
391.DPNávrh malej vodnej elekrárne.Šulek, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rázgová, M.
392.DizPNávrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastnostíPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
393.BPNávrh monolitického stropu garáží - dvojsmerne vystužené doskyFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Košta, R.
394.BPNávrh monolitického stropu garáží - lokálne podopreté doskyFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
395.BPNávrh monolitického stropu garáží - lokálne podopreté stropyFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
396.BPNávrh monolitického stropu garáží - lokálne podopreté stropyFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
397.DPNávrh monolitickej železobetónovej konštrukcie podzemnej garáže pod Zimným štadiónom v BratislaveBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
398.DPNávrh MVE s vretenovou turbínou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bulín, M.
399.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budovCentrálne vetranie a vykurovanie a chladenie administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy3 / 2 Pilarčíková, T.
Majchráková, M.
Goliáš, M.
400.BPNávrh nového cintorína v BratislaveVaseková, B.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 3 Hátasová, S.
401.BPNávrh oceľovej haly na účinky požiaruŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
402.DPNávrh oceľovej konštrukcie hangáruŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Poláková, V.
403.DPNávrh oceľovej konštrukcie lávky pre pešíchŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chlpek, A.
404.DPNávrh oceľovej konštrukcie zimného štadiónaŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petrík, A.
405.BPNávrh odkanalizovania obceHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Husár, M.
406.DPNávrh parkovacieho a bytového komplexu BezručovaŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Besenyeiová, M.
407.DPNávrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekteStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
408.BPNávrh podzemnej garáže z monolitického betónuFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
409.DPNávrh prestrešenia koľajiska železničnej stanice v BratislaveBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fehérová, K.
410.DPNávrh protipovodňových opatrení v povodí toku LukavicaŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Živčicová, K.
411.DPNávrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
412.DPNávrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Ješková, V.
Šišmišová, T.
413.BPNávrh rekreačného a oddychového prístrešku v lesnom parkuTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Šoltés, J.
414.DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom domeSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gombošová, V.
415.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Smoláriková, Z.
416.BPNávrh splaškovej kanalizácieHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / ----
417.DPNávrh systému nakladania s odpadmiŠkultétyová, I.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Masár, M.
418.DPNávrh technického riešenia kvapkovej závlahyBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fürek, M.
419.DPNávrh technologických zariadení stravovacieho zariadeniaJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Martišová, A.
420.BPNávrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciouÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Bódi, Š.
421.BPNávrh trasy cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy2 / 2 Polc, P.
Hrúz, E.
422.BPNávrh trasy cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ďaťko, F.
423.BPNávrh úpravy koryta na zvýšenie jeho kapacityČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
424.DPNávrh vetranie a vykurovanie a chladenie administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
425.DPNávrh vetranie a vykurovanie a chladenie administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
426.DPNávrh vodovodu a kanalizácie v BIMPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ferko, L.
427.DPNávrh vykurovania adminstratívnej budovy a návrh zdroja tepla a chladuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Bies, D.
428.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
429.DPNávrh založenia výškovej budovy so štyrmi suterénnymi podlažiami v BratislaveStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Kedrovič, O.
430.DPNávrh zariadení na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vnad, M.
431.DPNávrh zariadenia na nakladanie s komunálnym odpadomGalbová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Bolešová, M.
432.DPNávrh zásobovania budov pitnou vodou a vodou na hasenie požiarovJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzlík, O.
433.DPNávrh zásobovania vodou obce XBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jakubčiak, J. J.
434.BPNávrh zastrešenia vrtu vody v rekreačnej oblastiTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
435.DPNávrh závodu na výrobu betónových stavebných dielcovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Kmeť, M.
Ligač, M.
Malý, D.
436.DPNávrh ZTI vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tamaškovič, M.
437.BPNavrhovanie ihlanových pilótStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
438.DizPNavrhovanie zabudovaných potrubí z hľadiska energetickej efektívnostiPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
439.DPNávštevnícke centrum archeoskanzen HavránokHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Mušková, L.
Škodak, A.
440.DizPNelineárna analýza kolapsu konštrukcií od vplyvu explóziíKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
441.DizPNelineárna analýza kolapsu konštrukcií od vplyvu explóziíKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
442.DizPNelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
443.DizPNelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
444.DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
445.DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
446.DizPNelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teplotyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
447.DizPNelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teplotyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
448.DPNemocnica s poliklinikouMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chovancová, D.
449.DPNemocnica s drevenou nosnou konštrukciouSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Neusch, M.
450.BPNeurónové siete a numerické riešenie diferenciálnych rovnícFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Paľová, M.
451.DPNízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie v nízkoenergetických budováchKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Ťapaj, J.
452.DPNosná konštrukcia polyfunkčného objektuGramblička, Š.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
453.DPNosná konštrukcia vysokej budovy administratívneho centraGramblička, Š.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy2 / -- Szabó, A.
Schmuck, M.
454.DPNosná konštrukcia vysokej budovy bytového komplexuGramblička, Š.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Lovász, A.
455.DizPNosné systémy fasád a prestrešení z ocele a sklaBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
456.DPNumericka schema pre AMSS model v spracovani obrazu.Handlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Polakovičová, Z.
457.BPNumerické modelovanie pohybu snehových lavínFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MAPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žeravý, M.
458.BPNumerické riešenie Helmholtzovej rovnice metódou konečných diferenciíHandlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Sekerešová, M.
459.DizPNumerické riešenie rovnice šírenia látky, vlny alebo rozhraniaFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
460.BPObjekty na cestných komunikáciáchBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Salajová, D.
461.DizPObmedzenie šírenia požiaru po povrchoch drevostaviebOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
462.BPOdhad parametrov miestnej výškovej sieteBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Komárek, M.
463.BPOdolnosť kovových prierezov namáhaných momemntom a bimomentomBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
464.BPOdolnosť kovových prierezov namáhaných priečnou silou a ohybovo-krútiacim momentomBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
465.BPOdolnosť perforovanej lišty so špeciálnym usporiadaním otvorovÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Pacáková, M.
466.BPOdolnosť perforovanej lišty so špeciálnym usporiadaním otvorovÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
467.BPOdolnosť skrutiek v otlačeníÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
468.BPOdvodnenie cestných komunikáciíBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hrivíková, J.
469.DizPOchrana budov proti radónuRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
470.DPOptimalizácia použitia bodových dát na priestorovú interpoláciu meteorologických charakteristík v horskom teréneĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Pocklan, T.
471.BPOptimalizácia procesov pre využitie 3D objektov v prostredí GISLieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 2--
472.DizPOptimalizácia tepelného hospodárstva bytového okrsku na báze OZE (geotermálna energia, biomasa, energia prostredia - tepelné čerpadlo)Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
473.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
474.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
475.BPOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
476.BPOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
477.DizPOrganizácia výstavby s ohľadom na disponibilný priestor stavby.Hulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
478.DPOsobný lodný prístav v BratislaveBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy3 / 3 Prášilová, M.
Bakoš, M.
Blahová, Z.
479.DPOverenie geodetických prístrojov podľa STN ISO 17123-3Hašková, V.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
480.BPOverenie kvality nivelačných prístrojovHašková, V.Katedra geodézie (SvF)B-GKKSvFPodrobnosti témy0 / ----
481.BPOverenie kvality nivelačných prístrojovHašková, V.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Sládkovič, A.
482.DPParalelné výpočty v spracovaní obrazu s využitím GPU a architektúry CUDAUrbán, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baťka, A.
483.DPParametrizácia zrážkovo-odtokového modelu typu HBV na vybranom povodí v meniacich sa klimatických podmienkachSzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubáň, M.
484.DPParkovací domHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Strelka, A.
485.DPParkovací dom - "biela vaňa" pod Lomonosovovou ulicouŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mučajiová, J.
486.BPPenziónŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Jančíková, Ľ.
487.DPPenziónMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pitoňák, M.
488.DPPenziónMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
489.BPPenzión RudavaHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kralovičová, T.
490.BPPenzión v prírodnom prostredíKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Šverhová, M.
491.DPPivovar s reštauráciouDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Koňak, T.
492.BPPlanetárium Bratislava-ČuňovoStruhařová, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 3 Pakši, D.
Baltazár, J.
Provazník, R.
493.BPPlanetárium v BratislaveKiabová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Hanzl, J.
494.DPPlynová kotolňaKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šuráňová, M.
495.DizPPočítačové modelovanie evakuačných procesov v drevostavbáchMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
496.DizPPočítačové modelovanie evakuačných procesov v drevostavbáchMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
497.DizPPočítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídielRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
498.DPPodhorský hotelMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Fabianová, M.
499.DPpodľa výberuJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
500.DizPPokritické pôsobenie plochej škrupinyPsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
501.DPPolyfunkčná 22-podlažná betónová budovaBenko, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Štrbavá, A.
502.DPPolyfunkčný bytový dom - Petržalka City , Hálova, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
503.DPPolyfunkčný objektMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 3--
504.BPPolyfunkčný objekt - mestský hotelMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
505.DPPolyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Benedikovič, R.
Paldanová, S.
506.BPPorovnanie matematických metód predikčného modelovania v prostredí GISĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Šimek, A.
507.BPPorovnanie odolnosti priehradových členených prútov podľa EN a STNBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Peti, M.
508.BPPorovnanie odolnosti rámových členených prútov podľa EN a STNBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
509.BPPorovnanie pevnosti poloskalných hornín v prostom tlaku stanovenej v rôznych časových intervaloch od vzorkovaniaOndrášik, M.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
510.DPPosúdenie existujúceho rybovodu na VS a variantný návrh na zlepšenie jeho funkčnostiČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Hudec, M.
511.BPPosúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokaliteCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Kanyicsková, K.
512.BPPosúdenie nosníka žeriavovej dráhy na účinky krúteniaKováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
513.DPPosúdenie rekonštrukcie rybovodu MVE PrešovČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ferenčík, P.
514.DPPosúdenie vplyvu tvarov vtoku do MVE na prúdenie pomocou 2D matematického modeluRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bytčanková, L.
515.DizPPosúdenie zvyškovej životnosti mostov využitím meraní reálnych zaťažení (WIM)Ároch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
516.DPPotenciál fraktálov pri modelovaní krajinyFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Porubanová, V.
517.DizPPôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasyPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
518.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
519.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
520.DizPPravdepodobnostný prístup k riešeniu konštrukcií na pružnom podložíTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
521.DPPreklasifikovanie nečíselných vektorových katastrálnych máp na číselnéHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Urbaňák, D.
522.DPPrezentácia archeologickej lokality a budova návštevníckeho centra v BudmericiachBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Zubercová, S.
523.BPPrieluka v meste NitraBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 1 Baluchová, L.
Kaňuchová, S.
524.BPPrieluka v meste TrnavaBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Greschnerová, B.
525.BPPrieluka v meste Zlaté MoravceBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Zaťková, E.
526.BPPrieluka v meste PrešovBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Roháčová, N.
527.DizPPriestorová analýza heterogénnych dát pri riešení aktuálnych úloh v ochrane kultúrnych a prírodných hodnôtJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
528.DPPriestorová analýza údajov o poškodení lesa s použitím systému TANABBOĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Mikulášová, M.
529.BPPrincíp hydraulického riešenia podtlakového odvodnenia striechBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
530.DizPPríprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troskePalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
531.DPPríprava realizácie obnovy NKP - podľa osobnej dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Bakhmatskyi, P.
532.DizPPrírodné materiály pre odstraňovanie škodlivých látok zo životného prostrediaIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-KRAJ4SvFPodrobnosti témy0 / ----
533.DizPPríspevok k optimalizácii typológie tvorby letískHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
534.DizPPríspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciáchIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
535.DizPPríspevok k typológii novej výstavby objektov v pamiatkovo chránenom územíHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
536.DPProblems with determination of uniaxial compression strength of semihard rocksOndrášik, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / 1--
537.DPProjekt DivadlaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krištofík, A.
538.DPProjekt Materskej školyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šimorová, M.
539.DPProjekt merania posunov a pretvorení stabilizačného násypu a potrubí HandlovkyKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horváth, M.
540.BPProjekt organizácie usporiadania poľnohospodárskej usadlostiGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ferencz, Š.
541.DPProjekt Regionálneho letiskaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Franek, L.
542.DPProjekt Stanice lanovej dráhyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gindlová, A.
543.DPProjekt Športového centraHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bohunický, R.
544.DPProjekt Základnej školyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bielka, J.
545.BPPružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
546.BPRámová konštrukcia s tuhými, polotuhými a kĺbovými uzlamiŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
547.DPRealizačný projekt plynového odberného zariadenia v bytovom dome do 50 kW.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Izakovičová, B.
548.DPRealizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytovom dome.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kvasnica, R.
549.DPRealizačný projekt umiestnenia plynových kotlov v bytovom dome.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Behúňová, S.
550.DPRealizačný projekt vnútorého vodovodu v bytovom dome v programe BIMVíchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zahorec, M.
551.DPRealizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie múzea v programe BIMVíchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
552.DPRealizačný projekt ZTI polyfunkčného objektuPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tatarka, T.
553.DPRealizačný projekt ZTI s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kusý, M.
554.DPRealizačný projekt ZTI wellness centraPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Čičmanová, V.
555.DPRekonštrukcia administratívnej budovyIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Križanová, S.
556.BPRekonštrukcia stodoly Mníchov Dvor, Slovenská ĽupčaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Zvarová, S.
557.DPRekreačno-ubytovací komplexBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Danišová, P.
558.BPRevitalizácia areálu nemocnice v Podunajských BiskupiciachVaseková, B.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Lőrinczová, N.
Zaťovičová, M.
559.DPRevitalizácia bratislavských ramien Dunaja.Škrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vavrovič, J.
560.BPRevitalizácia Jakubovho námestiaMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Baluchová, B.
561.BPRevitalizácia Kollárovho námestiaStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Takács, A.
562.DPRevitalizácia nábrežia rieky Poprad v meste PopradStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mikolajčíková, B.
563.BPRevitalizácia parčíku na Štefanovičovej uliciMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Sedlák, D.
564.DPRevitalizácia slepého ramena Hrona pri Rudne nad Hronom.Škrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Agócsová, Á.
565.DPRevitalizácia vnútorného dopravného okruhuBezák, B.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Trubarová, Z.
566.DizPRiešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmenyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / ----
567.DPRímskokatolícky kostol. Monolitická železobetónová nosná konštrukciaBartók, A.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vajdiar, J.
568.DPRodinná farmaMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Bartošek, L.
Capiaková, K.
Kontrík, F.
Hudáková, A.
Kočnerová, L.
569.BPRodinné vinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 3 Mikuška, M.
Faltínková, L.
570.BPRodinný dom s polyfunkciouŽjaková, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kevély, R.
571.DPRozvoj obce Borinka a priľahlého územia Malých Karpát so zameraním na jej rekreačný, historický a prírodný potenciálStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šteflovičová, M.
572.DPShowroom a servis automobilovVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Volf, F.
573.DPShowroom jazdených vozidielMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Veres, B.
574.BPSimulácia prúdenia vody v okolí vodohospodárskych objektovOrfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Janto, T.
575.DPSimulácia prúdenia vody v okolí vodohospodárskych objektovOrfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ščasný, P.
576.DPSimulácia účinkov navrhnutých opatrení na hladinový režim podzemnej vody v oblasti vplyvu vodnej stavbyBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šafariková, Z.
577.DizPSimulácie tepelno-vlhkostných polí v pórovitých materiáloch, modelovanie termofyzikálnych vlastností stavebných materiálovPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
578.BPSkúmanie koeficientu korelácie pri odhade parametrov v 2. lineárnom modeliHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Balamuta, S.
579.DPSledovanie fyzikálno-mechanických vlastností s využitím recyklovaných káblových izolantov na výrobu ľahkých polymérbetónov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Baňák, R.
580.DPSledovanie fyzikálno-mechanických vlastností konopného betónu pri rôznej dávke spojivaŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubiš, P.
581.DPSledovanie fyzikálno-mechanických vlastností konopného betónu pri rôznej dávke spojiva.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jacenko, P.
582.DPSlnečné energetické systémyKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Barborák, M.
583.DPSmart city - efektívne odpadové hospodárstvoGalbová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / -- Rózsa, G.
584.DPSpa centrum s ubytovanímChmelík, V.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Širochman, J.
585.DPSpracovanie a analýza meraní GNSS na bodoch siete Národného centra na diagnostikovanie deformácií zemského povrchu na území SlovenskaGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Ábrahámová, A.
586.BPSpracovanie meraní GNSS s využitím družíc GalileoGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
587.BPSpracovanie obrazu z pohľadu teórie grafovŽdímalová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zatkalík, D.
588.DizPSprávanie a odolnosti tenkostenných prútov kombinovane namáhanýchBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
589.BPStabilita rámovej konštrukcie – použitie MKPPsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
590.BPStabilita svahu - riešenie praktického problémuHruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
591.DPStanovenie intenzity erózneho odnosu pôdy s využitím leteckého snímkovaniaVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klčová, M.
592.BPStanovenie intenzity erózneho odnosu pôdy s využitím leteckého snímkovaniaVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
593.BPStanovenie pevnosti hornín v prostom tlaku na vzorkách z diaľničného tunela VišňovéBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fratrič, A.
594.BPStatická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 6 Dvorský, M.
595.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy3 / 3 Volčko, J.
Timková, B.
Šmidovič, A.
596.BPStatická analýza použitím numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
597.BPStatická analýza použitím numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Sysylas, I.
598.BPStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
599.BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
600.BPStatická analýza telekomunikačnej vežeIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 6--
601.BPStatické riešenie stropu administratívnej budovyBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
602.BPStatické riešenie stropu obdĺžnikového vodojemuBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
603.BPStatické riešenie stropu poschodových garážíBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Sikorová, D.
604.DPStaticko dynamická analýzy výškovej budovyŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
605.DPStaticko-dynamická analýza lávky pre chodcovIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Duda, P.
606.DPStaticko-dynamická analýza prestrešenia športovej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
607.DPStaticko-dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Pitorák, M.
608.DizPStavebné malty s nízkou objemovou hmotnosťou na báze anorganických spojív a plnívPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
609.DPStavebno - technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Slovák, J.
Jurica, M.
Javorský, D.
Gál, K.
Rajkovič, T.
610.DPStavebno- technologický projekt zadanej stavby.Jankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Jahelka, M.
Ružičová, V.
Jahelka, D.
Stiglicz, M.
Takács, G.
611.DPStavebno-technologický projektPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Žiačik, M.
Karvašová, M.
Kalafut, S.
Turčáni, S.
Majer, R.
612.DPStavebno-technologický projektHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Paxián, V.
613.DPStavebno-technologický projektGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Slovíková, J.
Tyrolova, M.
Kürtiová, M.
Véghová, M.
Sedmáková, M.
614.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbu .....Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Palkovič, M.
Sivák, P.
Buček, M.
Šťastný, P.
615.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Kollár, P.
Hodosiová, R.
616.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Pastírik, D.
Gráčik, A.
Csóka, Á.
Hollá, A.
Novotný, J.
617.DizPStožiare, veže, komíny - teoretické a konštrukčné problémyBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
618.BPStropná konštrukcia bytového domuBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy3 / 3 Dugovič, M.
Bindas, E.
Freudenberger, K.
619.BPSustainable Living - Greek Housing ApproachŠabíková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy1 / 2 KOZIAKIS, L.
620.BPSustainable Living - Greek Housing ApproachŠabíková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 2--
621.BPSúťaž ISOVER 2018 Rezidenčné bývanie - DubaiKubišová, M.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 4 Jancíková, I.
Vasilevska, M.
Králik, M.
622.DizPŠpecifické aspekty šmykového namáhania lokálne podopretých dosiekBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
623.DPŠportová halaMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Menyhért, K.
624.DPŠportová hala s prístavbouSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Csölle, A.
625.DPŠportová hala v ŠaštíneSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Maxian, P.
626.DPŠportovo-rehabilitačné centrumPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vodilyák, F.
627.DPŠportovo-rehabilitačné centrumPuškár, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
628.DPŠtudentský domov – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Bolešová, M.
629.DPŠtudentský domov – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / -- Tóth, A.
630.DPŠtúdia cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 2 Guoth, M.
631.DPŠtúdia cestnej komunikácie v zadanej lokaliteKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kurča, M.
632.DPŠtúdia cesty I/59 v oblasti RužomberkaKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
633.DPŠtúdia premostení diaľnicÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
634.DPŠtúdia vedenia trasy cestnej komunikácie v Slovenskom kraseBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
635.DPŠtúdia vedenia trasy cestnej komunikácie v Slovenskom kraseBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
636.BPŠtúdia zastrešenia objektu sedlovou plochouPsotný, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
637.DizPŠtúdium kompatibility a koexistencie nových stavebných (sanačných) hmôt s materiálmi z historických a pamiatkových objektovPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
638.DPTanečná školaChmelík, V.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, L.
639.DPTanečná školaMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jurko, M.
640.DPTelevízne štúdiumŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bakaľár, P.
641.DPTeplovodné podlahové vykurovanie s tepelným čerpadlomPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Friedl, M.
642.BPTestovanie kvality lineárnych regresných modelovHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Lukajka, J.
643.DPTestovanie laser trackerovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Choleva, R.
644.BPTestovanie presnosti súradnicového meracieho strojaErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
645.BPTestovanie snímačov naklonenia Leica NIVELKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gbelský, P.
646.BPThe parameters of the cross section of rural roadsCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 2--
647.BPTvorba BIM modelu krovu historickej budovyErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bariczová, G.
648.DPTvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dreveniaková, P.
649.BPTvorba GIS nástrojov na automatizované predspracovanie dát pre potreby strojového učeniaMuňko, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žabčíková, J.
650.DPTvorba krajiny pri projektovaní pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hanuljaková, P.
651.BPTvorba mapových podkladov pre návrh rekonštrukcie cestnej komunikácieJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Országh, P.
652.BPTvorba popisu na ortofotomapáchFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Juhás, J.
653.DPTvorba, spracovanie a využitie panoramatických obrazovFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Jediný, M.
654.DPTvorba topografických ortofotomápFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Červencová, M.
655.DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
656.BPTvorba 3D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petržel, T.
657.BPÚčelová mapa areálu STU v BratislaveKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Beneš, A.
658.DPÚčinok dopravného zaťaženia a jeho vplyv na návrh konštrukcie vozovkyBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
659.DPÚčinok dopravného zaťaženia a jeho vplyv na návrh konštrukcie vozovkyBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Brenkusová, M.
660.DPUniverzitná knižnicaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Červencová, P.
661.DPUniverzitné centrum STUHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 5 Bahna, R.
662.DPUplatnenie OZE pri obnove budovy základnej školyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ulehlová, M.
663.BPUrčenie elipsoidického prevýšenia v pohorí Veľká FatraBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Višňovský, V.
664.DPUrčenie kódu kvality výmeryGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lupták, M.
665.BPVäznicový a bezväznicový systém strešnej konštrukcieŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Horváthová, A.
666.DizPVegetačné strechy v kontexte klimatických zmienPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
667.DPVerejná budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Németh, O.
668.DPVetranie a teplovzdušné vykurovanie halového objektu priemyselného charakteruStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mešťáneková, D.
669.DPVetranie a chladenie administratívnej budovy s využitím tepelného čerpadlaHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Maskalik, M.
670.DPVetranie budov v kombinacii so solarnym alebo pasivnym chladenimŠabíková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Mlynárová, S.
671.DPVetranie kultúrneho objektu s rekuperačnou jednotkouHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Papanová, M.
672.DPVetranie vykurovanie a chladenie veľkopriestorovej halyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Drábeková, Z.
Šiko, J.
673.DizPVetrom spôsobený zvuk na fasádach budovBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
674.BPViacgeneračné bývanieBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Miková, K.
675.BPViacprvkové viskoelastické modely a determinácia ich konštitutívnych rovnícMinárová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zajícová, S.
676.BPVideogrametrické meranie rýchlosti šípuMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kováč, P.
677.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kmeťko, M.
678.DPVinárstvoVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Pongrácz, B.
Gašparová, S.
679.DPVinárstvo vo ViničkáchPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Rell, J.
680.BPVínny dom KolíňanyKiabová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Bezányiová, S.
681.BPVizualizácia digitálnych modelov terénu pomocou reliéfnych mápPeschl, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Matejová, T.
682.BPVizualizácia keplerovského pohybu družiceLetko, P.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
683.DPVláknobetón – porovnanie základných fyzikálno-mechanických vlastnosti cementových kompozitov s rôznou dávkou vlákien rôzneho druhuŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Kalman, P.
Koczka, L.
Tomášková, K.
684.DPVodné dielo Palcmanská Maša – prehodnotenie parametrov injekčnej clonyBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hmirak, M.
685.BPVodohospodársky a energetický plán MVE.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kovaľ, F.
686.DPVplyv dlhodobej prevádzky VD Orava na bezpečnosť priehradyBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hrivnák, M.
687.DizPVplyv hydromorfologických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / ----
688.DizPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.Stavebná fakultaD-TS4, D-TS4xASvFPodrobnosti témy0 / 1--
689.DizPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
690.DizPVplyv kinetických fasád na zvukosféru v mestskej zástavbeHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
691.DizPVplyv kinetických fasád na zvukosféru v mestskej zástavbeHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
692.DizPVplyv nevykurovaných suterénov na energetickú hospodárnosť budovChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
693.BPVplyv páčenia pri návrhu skrutiekÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
694.DizPVplyv počasia na výstavbuHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
695.DizPVplyv požiarnych bariér na šírenie požiaru stavbami z drevených sendvičových konštrukciíOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
696.DizPVplyv realizácie na nedostatky kvality bazénových povrchovAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
697.BPVplyv snímkovej konfigurácie na presnosť fotogrametrického modeluFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
698.DizPVplyv spôsobu lepenia a uchytenia tepelnej izolácie väčších hrúbok na vznik nedovolených šmykových napätí a zmenu základnej životnosti ETICSAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
699.DizPVplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenieIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / ----
700.DPVplyv tepelnotechnických charakteristík na materiálovú skladbu obvodových plášťov ekologických drevostaviebStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lajošová, T.
701.DPVplyv teploty a vlhkosti na vybrané fyzikálno - mechanické vlastnosti poréznych materiálovStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Trnková, S.
702.BPVplyv tieňovania na čitateľnosť mápFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szabóová, K.
703.DPVplyv vlhkostných parametrov na rôznu materiálovú skladbu obvodových plášťov ekologického drevodomuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bladová, D.
704.DPVplyv zmeny pórovej štruktúry na sorpčné a tepelnotechnické vlastnosti pórobetónuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
705.DPVybrané časti stavebnotechnologického projektuMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Poljaková, Z.
706.DPVybrané časti stavebno-technologického projektu realizačného pre zadanú stavbu v nasledujúcom rozsahu:Prokopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kovácsová, N.
Vargová, A.
Filčák, M.
Kováč, M.
Gányovics, L.
707.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy pre zadanú stavbuJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 7 Slušňák, M.
Tisovský, A.
708.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy6 / 6 Pokojná, V. A.
Straňáková, G.
Lehotská, D.
Šupejová, L.
Krištofič, Š.
Deák, T.
709.DPVybrané časti STP na zadanú stavbuBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 7 Moško, M.
Nagy, P.
Zeman, J.
Kubiritová, K.
710.DizPVybrané vlastnosti vegetačného krytu a ich význam v hydrológii pôdy.Orfánus, T.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / ----
711.DPVyhliadková vežaSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Novák, T.
712.BPVyhliadková vežaPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vrábel, J.
713.BPVyhliadková veža, PiešťanyKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Santová, T.
Rajťúková, M.
714.BPVyhliadková veža v PiešťanochKiabová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Mišányová, A.
715.BPVyhliadková veža v PiešťanochRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Čižik, M.
716.DPVykurovanie a chladenie bytového domuKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováčik, P.
717.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Ondrek, M.
718.DPVýpočet a návrh zdroja tepla na drevnú štiepkuTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Kovácsiová, R.
Kozmon, M.
719.DPVýpočet a optimalizácia potreby energie budovy pomocou počítačovej simulácieKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Maťová, M.
720.DizPVýskum a vývoj kombinovaných stavebno-energetických systémov pre nízkonákladové energeticky úsporné budovyKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
721.DizPVýskum nehomogenity rýchlostných polí vo vtokových objektoch nízkotlakých vodných elektrární.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)D-VHI4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
722.DPVysoká školaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, B.
723.DPVýstavná halaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hyka, A.
724.DPVýšková administratívna budovaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Olláry, Z.
725.DPVýšková budova z vystuženého betónuFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
726.BPVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
727.DPVyužitie BIM vo fáze výstavbyFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 5 Bugriová, G.
Frolo, M.
Lőrincová, K.
Dobaieš, P.
728.DPVyužitie fotovoltiky na podporu vykurovania/chladenia budov pomocou tepelných čerpadielKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Matejíková, M.
729.DizPVyužitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduchBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
730.BPVyužitie georadaru pri archeologickom prieskumeFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fašang, J.
731.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
732.DPVyužitie laserového meracieho systému XL-80 na kalibračné meranieJežko, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fodrek, M.
733.DPVyužitie membránovej technológie v úprave vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Letko, J.
734.DizPVyužitie odpadového tepla zo skládok komunálneho odpadu ako zdroja tepla pre sústavy centralizovaného zásobovania teplom.Takács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
735.DPVyužitie potenciálu obce Lozorno v nadväznosti na okolitú krajinu.