27. 5. 2020  11:17 Iveta
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | Z | Ž | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
ProgramZameranieUrčené prePodrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DizPAdaptívna dvojitá fotovoltická fasáda s integrovanými PCM vetracími jednotkami
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.DizPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DP
Administratívna budovaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
4.
DP
Administratívna budova
Menďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Račko, L.
5.
DP
ADMINISTRATÍVNA BUDOVA
Vavrovič, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
6.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Borzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
3 / 3 Jurgoš, M.
Boková, S.
Hercogová, P.
7.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaMajtánová, L.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
8.
DP
Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
9.
DP
Administratívna budova s bazénom. Monolitická železobetónová nosná konštrukcia.Bartók, A.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
10.
DP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Mackovčin, A.
Poliak, T.
11.
BP
Aktívna tepelná ochrana budov s využitím obnoviteľných zdrojov energie
Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-STOP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
12.
DizP
Algebraické a topologické metódy v štúdiu diskrétnych štruktúrŠiráň, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DP
Alternatívny návrh zdroja tepla a vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
14.
DPAMSS model a vlastnosti jeho numerickej schémy založenej na metóde konečných objemov.Handlovičová, A.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
15.
DizP
Analáza metód zlepšovania podložia pre stavebné konštrukcie
Frankovská, J.
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.DPAnalýza anomálií hladinového režimu v pozorovacích vrtoch priehrady Rozgrund
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--SvFPodrobnosti témy
1 / --
Kovaľ, F.
17.DizP
Analýza a predikcia mernej potreby tepla na vykurovanie a chladenie budov na bývanie
Menďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.DizP
Analýza a prognóza prúdenia podzemnej vody v urbanizovanom území
Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
D-KRAJ4
--
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
19.
DP
Analýza armatúr vhodných pre hydraulické vyregulovanieKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Gendiar, D.
20.
BP
Analýza časovej variácie výšky geoidu
Piačková, D.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
21.
DPAnalýza časových radov vypočítaných z dát družicovej misie GRACEJanák, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / --
Horban, S.
22.
DP
Analýza ekosystémových služieb pôdy
Kohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
23.
DP
Analýza hydraulických pomerov v teplovodných vykurovacích sústavách v obytných budovách.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
24.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
25.BP
Analýza interpolácie astronomických veličín
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvFPodrobnosti témy0 / --
--
26.
BP
Analýza konvergencie sférických harmonických funkcií v blízkosti povrchu MesiacaBucha, B.
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Analýza možností riešenia rybovodu na vodnej stavbe podľa platnej legislatívyKatedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
28.
DP
Analýza napätostného stavu cementobetónových vozoviek
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy0 / --
--
29.
DizP
Analýza návrhu sekundárneho ostenia tunelov z prostého betónu
Frankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)D-TKeIS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
30.
DP
Analýza potreby dopočítavania zvyškových parcielGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gajdošík, M.
31.BP
Analýza pozitívnych a negatívnych stránok využívania hydroenergetického potenciálu
Dušička, P.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Analýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovy
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 5
--
33.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámuKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
34.
BP
Analýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
35.BP
Analýza priesakového režimu telesom a podložím homogénnej hrádze
Katedra geotechniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.BP
Analýza priestorových dát o poškodení lesných porastov pomocou viacrozmerných štatistických metód
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
37.
BP
Analýza stability svahu sypanej hrádze
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Brindza, F.
38.
BP
Analýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorov
Tvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
39.
BP
Analýza stropnej dosky v parkovacom domeJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
40.
DP
Analýza súčasného stavu jednotnej kanalizácie v meste TrnavaStanko, Š.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
41.
DizP
Analýza sucha v SR z pohľadu návrhu adaptačných opatrení v krajineČistý, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
42.
DizP
ANALÝZA ÚČINNOSTI PROTIPRIESAKOVÝCH OPATRENÍ V PODMIENKACH SLOVENSKÝCH PRIEHRAD
Bednárová, E.
Katedra geotechniky (SvF)
D-VHI4--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
43.
DizP
Analýza účinnosti predpätých nosných sústavBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
44.
DP
Analýza vplyvu konfigurácie snímkovania na 3D geometriu modelov generovaných pomocou fotogrametrického skenovania
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Podolan, P.
45.
DP
Analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
46.DP
Analýza zdrojov tepla pre občianske stavby
Kurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Hilková, A.
47.
DizP
Analýza zmien ľadovej pokrývky polárnych oblastí z opakovaných družicových meraní tiažového zrýchlenia
Janák, J.Katedra geodetických základov (SvF)D-GAK4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
48.
BP
Analýza zmien mesacných prietokov na Slovsnku
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
49.
BP
Aplikácia numerických metód pri tvorbe statických modelov nosných konštrukciíDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
50.
DizP
Aplikácia transparentnej tepelnej izolácie v pokročilých solárnych fasádnych systémoch
Bielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
51.
DizP
Aplikácia výstuží zo sklenných vlákien pre navrhovanie mostov
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
52.DP
Autobusová stanica
Magura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Gavroňová, M.
53.
DP
Automatické segmentačné metódy biologických dát
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvFPodrobnosti témy1 / -- Somorovská, M.
54.
DP
Automatizovaná kontrola vyhotovenia stavebných objektov
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Bariczová, G.
55.
DP
Betonárka ako experiment
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
56.
BP
Bezpečnosť cestnej dopravy v okrese Dunajská Streda
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Kalužík, K.
57.
BP
Biokúpalisko pre malú obecLukáčová, K.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
58.
DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 6
59.
DP
Budova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5 Noga, J.
Vesek, R.
Augustovičová, M.
Tóthová, N.
Nociarová, Z.
60.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
61.BP
Bytový dom
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy0 / --
--
62.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 9
--
63.
BP
Bytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy0 / ----
64.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
65.BPBytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
6 / 7
Lajmon, M.
Horváthová, M.
Ondrišák, M.
Lichmanová, K.
Laurincová, N.
Horvatovičová, K.
66.
BPBytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
Slížiková, M.
Klačová, Ľ.
Kurbel, M.
Tomša, T.
Tomek, P.
67.
BPBytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 5
Garančovská, K.
Pinćir, I.
Puterová, I.
68.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy
2 / 2
69.
BPBytový domPavčeková, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 10 Makkyová, O.
Babic, R.
Hencze, A.
70.
BPBytový domBielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
6 / 6 Iványiová, B.
Czére, B.
Šťastný, D.
Sárközyová, K.
Jankóová, A.
Kovácsová, K.
71.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy7 / 10 Križák, J.
Rosinský, M.
Šibík, Ľ.
Šimečková, B.
Lavrinčík, P.
Goga, M.
Timura, R.
72.BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
2 / 3
73.
BP
Bytový dom
Petro, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
3 / 3
Gyepes, R.
Andrejko, P.
Šimko, M.
74.
BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvFPodrobnosti témy
2 / 3
Gyurkovicsová, V.
Szmolárik, A.
75.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
3 / 5
Kšenzulák, J.
Bieliková, D.
Bača, J.
76.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3
77.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3 Füle, D.
Farkaš, D.
78.BPBytový domJankovichová, E.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
79.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
4 / 3
Rydza, K.
Pásztó, R.
Bohunická, Z.
Augustovičová, V.
80.BPBytový domHulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
81.BPBytový domPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
7 / 6
82.
BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
83.
BP
Bytový dom
Minarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy8 / 7
84.BPBytový domJakeš, E.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 5
85.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy6 / 6
86.
BP
Bytový domOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy
1 / 5
87.
BP
Bytový dom
Hanko, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Koláriková, V.
88.BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
89.
BP
Bytový dom
Stavebná fakulta
B-TMS
--SvFPodrobnosti témy
1 / --
Kolozsi, T.
90.BP
Bytový dom
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy4 / -- Szabóová, A.
Kubernátová, P.
Vrana, Š.
Struhačka, J.
91.
BPBytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
92.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
Orosz, M.
Natšin, L.
93.
BP
Bytový dom
Matúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
94.
BP
Bytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 5 Cihoň, M.
Bošanský, M.
Mihályová, A.
95.
BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
96.BPBytový domProkopčáková, K.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
97.
BP
Bytový dom
Matúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3 Šulan, D.
Krauszová, G.
Rehák, A.
98.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Grebáčová, V.
Jágerský, L.
99.
BP
Bytový dom
Somorová, V.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS--SvFPodrobnosti témy
2 / 2
Blažová, N.
Rigová, N.
100.
BPBytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvFPodrobnosti témy1 / -- Bátovská, Z.
101.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / -- Branická, A.
Radimák, L.
102.
BPBytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
103.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
2 / 6
Stankovská, N.
Dluhý, M.
104.BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy3 / 6 Hucko, M.
Šaliga, T.
Ballek, F.
105.BPBytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy3 / 5
106.
BP
Bytový dom
Ďubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
Belianová, V.
Melegova, E.
107.
BP
Bytový dom
Petro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
108.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
4 / 6
109.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy3 / 2 Šebejová, Z.
Poldauf, R.
Rovenský, R.
110.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
111.
BP
Bytový dom
Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3
112.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Šabík, R.
Jančo, J.
Repiská, S.
113.
BP
Bytový domĎubek, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Ozanová, M.
Ivanisková, K.
Jakubcová, A.
114.BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
Bergendiová, L.
Kubiš, V.
115.
BP
Bytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
116.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3 Bako, F.
Zelina, M.
117.
BP
Bytový domŽilinský, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy
5 / 5
118.
BPBytový domKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 7
Hudáková, N.
Macej, D.
Jánošková, P.
Foltan, J.
119.
BP
Bytový dom
Šmotlák, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
120.
BP
Bytový dom
Palko, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy4 / 6 Szőcsová, D.
Soboličová, N.
Pápayová, L.
Šesták, M.
121.
BP
Bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)B-TMS
--
SvFPodrobnosti témy2 / 2
122.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy
1 / 5
123.
BP
Bytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
124.
BP
Bytový dom
Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMS--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šimkovič, A.
125.
BP
Bytový dom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy
1 / 9
Beluščák, D.
126.
BPBytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Vašková, I.
127.BPBYTOVÝ DOMKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy6 / 6
128.
BP
BYTOVÝ DOMMikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
129.
BP
BYTOVÝ DOMMikolai, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy1 / 2 Džugan, F.
130.
BP
Bytový dom - podľa dohody
Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--SvF
Podrobnosti témy
5 / 5
Orisková, V.
Buček, D.
Jelínek, B.
Tóth, E.
Pápai, E.
131.
BP
Bytový dom - podľa dohody
Katedra technológie stavieb (SvF)
B-TMS
--
SvF
Podrobnosti témy2 / 3 Chabada, J.
Golský, Ľ.
132.
BP
Bytový dom s polyfunkciou
Chmúrny, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Jacko, F.
133.
DP
Centrála banky
Žilinský, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
134.
DP
Centrálna mestská knižnica
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Mikušová, R.
135.DP
Centrálne a decentrálne vetranie bytového objektu
Straková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
136.
DP
Centrum cyklistiky KálnicaJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
137.
DP
Centrum kreatívneho priemyslu - rekonštrukcia vojenských kasarní
Ingeli, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
138.DP
Centrum lyžiarskeho strediska
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
139.DPCentrum umeleckej výchovy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
140.
BP
Časový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
141.
DP
Čiastočná klimatizácia administratívnej budovy pomocou decentrálnych rekuperačných jednotiekStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Lenďák, L.
142.
DP
Decentralizácia vykurovania veľkopriestorového objektuKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
143.
DP
Decentrálne vetranie bytového domu s aplikáciou rekuperačnej jednotky
Hurtíková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Cviček, M.
144.
DP
Deep-learning siete na báze dopredno-spätnej nelineárnej difúzie pre klasifikáciu biotopov Natura 2000
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
145.
BP
Design of Water Supply System
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
146.
DizP
Diagnostika a rekonštrukcie líniových stavieb
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
147.
BP
Diagnostika dopravných plôch v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
148.BP
Diagnostika zastávok MHD v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
149.
DP
Diplomová práca s využitím BIMFuntík, T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
2 / 3
150.
DP
DivadloJamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
151.BP
Dom kultúry Vráble
Vargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy1 / -- Baloghová, C.
152.
BP
Dom smútku
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Vlasková, L.
153.
BP
Dom smútku a cintorín v regióne Orava
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Rosinská, S.
154.
DP
Dynamické meranie a spracovanie dát z mostnej konštruckie
Venglár, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
1 / 2
155.
DP
Efektívna vnorená implementácia nelineárneho preneho riadenia systémov s rýchlou dynamikou
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Zatkalík, D.
156.
BP
Eko Hotel Tatra
Vargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Ščigulinský, M.
157.
DP
Energetická certifikácia - analýza rôznych zdrojov tepla
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
158.
DPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Vyšňan, P.
159.DizPEnergetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémovKatedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
160.
DizP
Energetický audit a certifikácia vzduchotechnických systémov
Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
161.
DP
Energetický audit budovy a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Hudáček, N.
162.
DP
Energetický audit vybranej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
163.
BP
Environmentálne technológie v cestnom staviteľstve
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
164.DPEtnologické múzeum OravaKatedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy2 / 1
165.
BP
Experimental investigation of soil properties
Katedra geotechniky (SvF)
B-CExA--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Rentzis, G.
166.
DizPExperimentálna a numerická analýza súčiniteľa tlaku vetra na stavebné konštrukcie
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
167.
DizP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 3
--
168.DizP
Experimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profilu
Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3
--
169.
DizP
Experimentálna a teoretická analýza tesárskych spojovSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
170.
DP
Experimentálny výskum vybraných vlastností zemín
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Schieber, M.
171.
BP
Fotogrametrické meranie a rozvinutie plôch archeologických artefaktovKatedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
172.
DPFutbalový štadión
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Pásztó, G.
173.
BPGaléria umeniaHanuliak, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-CExA--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
174.
BP
Galéria umenia
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-CE
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
175.
BP
Geodetické činnosti pri výstavbe rodinných domov
Geisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
176.DP
Geodetický monitoring nosného systému a podlahy stavebného objektu
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
177.
DizP
Geokinematika Slovenska a Strednej Európy z pohľadu dlhodobých meraní GNSSKatedra geodetických základov (SvF)D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
178.
DizP
Geotechnické aspekty navrhovania energetických geokonštrukcií
Katedra geotechniky (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
179.
DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 2--
180.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
181.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
0 / 3
--
182.
DP
Geotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.
Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
183.
DP
Geotechnický návrh a posúdenie založenia “Nového Medziskladu Vyhoreného Jadrového Paliva (NMS VJP) “ v Jaslovských Bohuniciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
184.DizP
Hodnotenie povodňového rizika v podmienkach zmeny klímy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
185.
DizP
Hodnotenie povodňového rizika v podmienkach zmeny klímy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
186.
DP
Horolezecké centrum
Jamnický, M.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
187.
DP
Horský hotel s wellness
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
188.
DP
Hotel
Menďan, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Homišanová, L.
189.
DP
HOTEL
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
190.DP
Hotel s wellnessom
Žilinský, J.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
191.
DP
Hotel vyššieho štandardu
Rabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
192.
DizP
Hybridné sústavy z ocele a CLT
Sandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
193.
BP
Hydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-CExA--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Garaya, S.
194.DPHydraulické vyregulovanie bytového domu po zatepľovaníKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Zahrádková, D.
195.DPHydraulické vyregulovanie výškovej budovyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
196.BPChatová osada v regióne OravaBránický, F.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Magerčák, Ľ.
197.
DP
Chyby v katastri nehnuteľností v kontexte s vývojom majetkových pomerov
Hudecová, Ľ.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Oravcová, M.
198.
DP
Identifikácia poškodenia jednoduchej konštrukcie v laboratóriu
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
199.DizP
Implementácia fraktálneho prístupu do metód tvorby digitálnych výškových modelov
Ďuračiová, R.
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--SvFPodrobnosti témy0 / --
--
200.BP
Integrované zastávky hromadnej dopravy v meste Šaľa
Schlosser, T.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
201.
DP
Integrovaný betónový most nad rýchlostnou cestouBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
1 / 1
202.
DP
Inteligentné kompaktné stanice tepla a akumulácia tepla/chladu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
203.
DPIntenzifikácia banského odkaliskaSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSH--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
204.
DizPInterakcia konštrukcie s podložímKatedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
205.
DizP
Interakcia konštrukcií s podložím
Jendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
206.
BP
Jednoduché pozemkové úpravy
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Tomášik, M.
207.DP
Justáž vertikálneho komparátora
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Compeľ, M.
208.
BPKartografická vizualizácia skalných útvarovFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
209.
BPKatastrálne mapy so systematickým posunomKatedra geodézie (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Furdeková, A.
210.DPKlimatizácia a chladenie veľkokapacitného stravovacieho zariadenia
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
211.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centraStavebná fakulta
I-TZB
--SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Hladká, B.
Novosádová, D.
212.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných a skladových priestorov nákupného centra
Stavebná fakulta
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
213.
DP
Klimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centra
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
214.
DPKlimatizácia a chladenie predajných priestorov nákupného centraFüri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
215.DP
Klimatizácia výstavných, predajných a skladových priestorov tabakových výrobkov
Straková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ferechová, K.
216.BP
Klopenie ohýbaných prútov podľa eurokódov
Koleková, Y.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-VSH--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2
--
217.
DP
KnižnicaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
218.DizPKomplexná analýza tepelných mostov budov na bývanie a ich vplyv na potrebu tepla na vykurovanieMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
219.
DizP
Koncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energieBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
220.
DP
Konštrukcie vozoviek na mostných objektoch dopravných stavieb transport
Zuzulová, A.Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Horváthová, A.
221.
BPKonverzia meraných údajov z univerzálnej meracej staniceErdélyi, J.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
222.
DP
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
223.
DP
Krajinársky návrh areálu Istrochem, ako nástroj dekontaminácie územia.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
224.DP
Krajinnoekologické hodnotenie stability územia hornej Myjavy
Kohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Bálintová, N.
225.
DizPKritériá a postupy preukazovania tepelnej stability miestnosti
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
226.
BP
Kvalita určenia priestorovej polohy bodov technológiou GNSS
Kyrinovič, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
227.
DizP
Kvantifikácia vplyvu pôdneho druhu na priebeh výparu s využitím lyzimetrovKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
228.
DP
Lávka cez Váh v Hubovej
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
229.BPLesná škôlkaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
230.BP
Lesná škôlka
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
231.DP
Letiskový hangár
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Polaček, S.
232.
DizP
Lokalizácia bodových zdrojov havarijného znečistenia vodných tokov na základe údajov z on-line monitoringuSokáč, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
233.
DizP
Matematické modelovanie vlhkostného režimu stavebných konštrukcií
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
234.
DizP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
235.
DP
Materská škola a športovo - relaxačné centrumKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Andrejko, M.
236.
BP
Mediatéka Banská ŠtiavnicaKatedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Tafernerová, J.
237.
DP
Meditačno-relaxačné centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1
238.DizP
Membránové procesy v úprave vody
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
239.DP
Meranie kapacity haťových uzáverov
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kremser, J.
240.
BP
Meranie pretvorenia piesočného dna pod modelom hate
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
241.
DP
Mestská plaváreňPilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
242.
DizP
METÓDY CENOTVORBY A KOMPONENTY CIEN V ETAPE PRÍPRAVY A REALIZÁCIE STAVIEB.
Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
243.
DizP
Metódy manažmentu krajiny v protieróznej a protipovodňovej ochrane METÓDY MANAŽMENTU KRAJINY V PROTIERÓZNEJ A PROTIPOVODŇOVEJ OCHRANE
Hlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
244.
DizP
Metody segmentacie a trekingu v biologickych videach na baze nelinearnych difuznych rovnic
Mikula, K.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
245.
DPMobilný zber priestorových dát na účely pamiatkovej ochranyKatedra geodetických základov (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
246.
DizP
Model viacstupňového návrhu oceľových konštrukcií
Ároch, R.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
247.
DizPModel združeného rozdelenia pravdepodobnosti a jeho využitieBacigál, T.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
248.
BP
Modelovanie a statická analýza stavebných konštrukcií
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / --
Valašík, E.
Vanek, Š.
Konôpka, A.
249.
DPModelovanie a vizualizácia šírenia lesných požiarov
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
250.
BP
Modelovanie povrchového odtoku na malom povodí
Danáčová, M.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
251.
DizPModelovanie stavebných objektov a konštrukcií na účely kontroly ich kvality realizácie
Katedra geodézie (SvF)
D-GAK4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
252.
DP
Monitoring využívania plôch trvalých trávnych porastov použitím obrazových záznamov Sentinel 2
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Rinkovská, M.
253.
DizP
Monitorovanie kvality ovzdušia s využitím priestorových dát a GIS
Katedra geodetických základov (SvF)
D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
254.BPMonitorovanie zmien prvkov krajiny s využitím metód diaľkového prieskumu Zeme
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
255.
DP
Monolitická železobetónová budova administratívneho komplexu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Slavkov, J.
256.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3 Čereš, D.
Dičerová, B.
Blaho, S.
257.
DPMonolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
258.BP
Monolitická železobetónová stropná konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
259.DP
Most na diaľnici D1 cez rieku Váh
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zummerlingová, M.
260.
DPMost na diaľnici D4 cez rieku Dunaj
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
261.
DP
Most na prepojení ciest I/11 a MK v km 0,300 nad C I/11 a KysucouHalvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
262.DP
Most v Spišskej Novej Vsi
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
263.DPMožnosti protipovodňovej ochrany mesta TrebišovKatedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Leško, P.
264.
BP
Možnosti sanácie muriva rodinného domu
Šoltész, A.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
265.
DP
Možnosti tvorby vertikálych záhrad v urbanizovanom prostredí
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Zaťovičová, M.
266.DP
Možnosti zlepšenia pevnostných a deformačných parametrov asfaltovej zmesi
Cápayová, S.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKSI-NKS-DOSSvF
Podrobnosti témy
1 / 1
267.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž
Paňák, P.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
268.DPMulticomfort house, študentská súťaž, ParížPaňák, P.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy1 / --
269.
DP
Multicomfort house, študentská súťaž, Paríž
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
270.BP
Multicomfort House v Paríži
Šimek, R.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
271.
BP
Multicomfort House v ParížiKatedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Grmanová, S.
272.DPMultifunkčná architektúraHlaváček, M.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
2 / 2
273.
DP
Múzeum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
274.
DPMúzeumMinarovičová, K.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
275.
BP
Múzeum osobnosti
Pilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
276.
DP
Nadstavba bytového domu z CLTSandanus, J.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
1 / 1
277.
DP
Národné choreografické centrum NOIR
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kubačka, J.
278.
BP
Návrh a kalibrácia preklápacieho zrážkomera navrhnutého technológiou 3D tlače
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSH--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Bachár, L.
279.
BPNávrh a plošného základu z výsledkov dynamickej penetračnej skúšky
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
280.
DPNávrh a automatizácia procesov spracovania priestorových faktorov ovplyvňujúcich poškodenie lesných porastov
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Žabčíková, J.
281.
DP
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívne vplyvy klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
282.
DP
Návrh adaptačných opatrení eliminujúcich negatívny dopad klimatickej zmeny v meste Dunajská Streda
Stankoci, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
283.
DP
Návrh a overenie tlmiča vibrácií vysokej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
284.
BP
Návrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
285.
BP
Návrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
286.BP
Návrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.
Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
287.BP
Návrh čistiarne odpadových vôd pre obec Orlov
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSH--SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Jarabinský, L.
288.
DP
Návrh energetického využitia Archimedovou skrutkou.
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
289.
DP
Návrh energetických geotechnických konštrukciíKatedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
290.
BP
Návrh kanalizačnej siete v obci
Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CE
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
291.
BP
Návrh kanalizačnej siete v obci
Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-CExA--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
292.
BPNávrh konštrukcie železobetónovej stropnej dosky
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
293.
DP
Návrh Lávky pre peších a rozhľadne - premostenie Slnečné Jazerá
Brodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy1 / 1
294.
DizP
Návrh materiálových vlastností pomocou počítačových simulačných nástrojov pre modelovanie tepelno-vlhkostného a mechanického správania, spojený s aplikáciou laboratórnych meracích a skúšobných metód pre stanovenie tepelných, vlhkostných a mechanických vlastnostíKatedra technológie stavieb (SvF)D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
295.DP
Návrh na obnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbe
Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
296.
DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
297.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
298.
DP
Návrh nového konceptu evidovania a zobrazovania stavieb v katastri nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Blazsek, C.
299.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Gregorová, J.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
300.
BP
Návrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
301.
DP
Návrh obnovy vybranej budovy s ohľadom na zabezpečenie kvality vnútorného vzduchu
Krajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Kusá, K.
Lackovič, I.
302.DP
Návrh obytnej zóny Crescenzago, Miláno
Kuráň, J.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Brašková, L.
303.
BP
Návrh odvodnenia miestnej komunikácieKatedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
304.
DP
Návrh pažiacej konštrukcie pre stavebnú jamu v priemyselnom objekte
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
305.
DP
Návrh plynových infražiaričov v priemyselnom objekte.
Víchová, K.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Baranec, M.
306.
DP
Návrh polyfunkčného objektu pri Tabakovej továrni v MPR Banská Štiavnica
Gregorová, J.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
307.
BP
Návrh prístupovej komunikácie v zastavanom území
Hodáková, D.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
308.
DP
Návrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom dome v lokalite PopradSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Matúšová, P.
309.
BP
Návrh smerového a výskového vedenia cesty III. triedy
Bálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
310.
DP
Návrh spevnenej dopravnej plochy priemyselného areálu
Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
311.
DP
Návrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo vysokej budove
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
Mikulášová, V.
312.DPNávrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krúteniaKováč, M.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
313.
BP
Návrh strešnej konštrukcie z predpätých betónových nosníkovFillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
314.
BP
Návrh stropnej dosky bytového domu
Šoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / 2--
315.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smere
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
316.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smeroch
Halvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
317.
BP
Návrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiekHalvonik, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
318.
DP
Návrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vody
Jánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
319.
BP
Návrh systému na využívanie sivej vody v rodinnom domeKatedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--SvFPodrobnosti témy
0 / 2
--
320.
BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom domeJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
321.
BP
Návrh systému na využívanie zrážkovej vody v rodinnom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 2--
322.
DP
Návrh štruktúry informačného systému závodu
Kopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1--
323.DPNávrh tangenciálneho prepojenia električkových radiál v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
324.DP
Návrh trasy cestnej komunikácie - obchvat mesta Liptovský Mikuláš
Bálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
I-NKS
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Krčmárek, P.
325.
BP
Návrh trasy cesty I. triedy v extraviláne obce JablonicaBálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
326.
BP
Návrh trasy železničnej trate zo Šamorína po železničnú stanicu Kvetoslavov
Bálint, G.
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
327.
BP
Návrh vedenia trasy električky a tram train-u v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
328.BP
Návrh veľkorozponovej stropnej konštrukcie z vystuženého betónu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Rybár, F.
329.
DP
Návrh vetracieho systému vybranej budovy a jeho dopad na energetickú bilanciuKrajčík, M.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
330.
DPNávrh vodných stabilných hasiacich zariadení v halovom objekte
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Blažo, M.
331.
BP
Návrh vodovodnej siete pre obecHrudka, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
332.BP
Návrh vodovodnej siete pre obec
Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-CExA
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
333.
DP
Návrh vybraných častí ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vody
Peráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Hanko, O.
334.
DP
Návrh vystuženej horninovej konštrukcie pre cestnú komunikáciu
Katedra geotechniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
335.
BP
Návrh základovej dosky bytového domu
Šoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
336.
BP
Návrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkach
Katedra geotechniky (SvF)
B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
337.
BP
Návrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zelene
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
338.
BP
Návrh zastrešenia terasyTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
339.DP
Návrh závodu na výrobu montovaných rodinných domov
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
340.
DP
Návrh zdravotnotechnických inštalácií v BIM
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Walentinová, M.
341.
DP
Návrh zelenej strechy a dažďovej záhrady
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
342.
BP
Návrh zmeny kategórie obslužnej komunikácie v mestskej časti pri zmene funkčných plôch územiaKatedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
343.DP
Návrh železničného mosta cez rieku Váh
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Dugovič, M.
344.
BP
Návrh železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaKatedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
345.
BP
Návrh železobetónovej stropnej konštrukcie
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Šinály, R.
Molnár, V.
346.BP
Navrhovanie konštrukcie vozoviek s krytom z dlažby
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
347.DizPNavrhovanie vodovodu a kanalizácie v modeli 3D v BIM
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
348.BPNávštevnícke centrum Kostolec-DucovéKatedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Oškrobaný, R.
349.
BP
Návštevnícke centrum Kostolec-DucovéKatedra architektúry (SvF)B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
350.
DizP
Nelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložím
Králik, J.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4--SvFPodrobnosti témy0 / 5
--
351.
DPNízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s tepelným čerpadlomKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Švarcová, E.
352.
DizP
Nízkoteplotné vykurovanie a vysokoteplotné chladenie s OZEPetráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
353.
DP
Nová polyfunkčná obytná zóna, Púchov
Paňák, P.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--SvFPodrobnosti témy1 / --
354.
DPNTC v KošiciachBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Kováč, J.
355.
DP
Numerická štúdia vybraných účinkov pre účely SHM
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Timková, B.
356.
DPNumerické modelovanie lavíny
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Žeravý, M.
357.
DizPNumerické modelovanie niektorých úloh prúdeniaKatedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
358.
DPNumerické modelovanie pomocou lokálne zjemnených sietí
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Gedajová, M.
359.
DizP
Numerické modelovanie úloh s pohyblivým rozhraním
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
360.
DP
Obchodné centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
361.
DP
Obchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
3 / 2
Csonka, P.
Šenšelová, Ž.
Neumannová, D.
362.
DP
Obchodné centrum - Montovaná železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy
1 / --
363.
DPObchodné centrum v BratislaveKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Šoltés, J.
364.
DP
Obnova a modernizácia bytového domuMikolai, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
365.
BP
Obytná budova - Paríž
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
366.DP
Obytný súbor COLOR PARK- Bytový dom 1 (SO-BD01) Žilina,
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Ondák, A.
367.
DizP
Odhad zmeny hydrologických charakteristík povodňového režimu a sucha v zmenených podmienkach tvorby odtoku na Slovensku
Kohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
368.DizPOchrana budov proti radónuRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
369.
BP
Optimalizácia návrhu dvojsmerne vystužených betónových dosiek
Fillo, Ľ.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
370.
BP
Optimalizácia návrhu konštrukcie z vystuženého betónu
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
371.
BP
Optimalizácia návrhu rámovej konštrukcie z vystuženého betónu
Fillo, Ľ.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
372.
DPOptimalizácia prevádzky OST s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
373.
DizP
Optimalizácia trvania realizácie monolitických betónových konštrukcií pozemných stavieb
Makýš, P.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
374.
BP
Optimalizácia tvaru združeného oceľového rámu haly
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 5
--
375.
BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
376.BPOptimalizácia tvorby digitálneho modelu terénu s využitím šablón priečnych rezovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
377.
BPOranžeria v parku, pri kaštieli v ChtelniciBorecká, E.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
378.DP
Oravské Múzeum Etnografie Námestovo
Nádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
379.
BP
Oravské Múzeum Etnografie v Námestove
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Klapáková, K.
380.DizPOverenie spolupôsobenia nadbetonávky na lokálne podopretej stropnej doske pri zosilňovaní konštrukcií s históriou zaťažovaniaGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
381.
DP
Overovanie materiálových vlastností kovového odpadu a vyradených pneumatík pre výrobu betónu.Ledererová, M.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Slivka, R.
382.
DP
Ovplyvňovanie zmrašťovania cementových kompozitov prímesami
Pavlík, V.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
383.
DP
Partizánske - konverzia fragmentu industriálnej zóny
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Húdoková, D.
384.
DP
Pavilón voľného časuVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
385.
BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 4
386.
BP
penzión
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--SvFPodrobnosti témy
3 / 3
387.
BP
Penzión
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
388.
DP
Penzión
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Poláčiková, N.
389.
BP
Penzión a reštaurácia Zborov
Chmelík, V.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Čuha, M.
390.DizP
Počítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budov
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
391.
DP
Počítačové modelovanie prúdenia vyvolaného požiarom
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Csepregi, N.
392.DizPPočítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídiel
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
393.
DP
Podlahové teplovodné vykurovanie
Petráš, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Varga, M.
394.
DP
Polyfunkčná architektúra
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2 Ladňáková, S.
395.DPPolyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS
--SvFPodrobnosti témy
3 / 3
Sabóová, T.
Muranský, M.
Baran, J.
396.DP
Polyfunkčný areál Nová Baňa
Bogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
397.
BP
Porovnanie digitálnych nivelačných prístrojov rovnakej presnosti
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
398.DP
Porovnanie fyzikálno-mechanických a teplotechnických charakteristík pórobetónu
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
399.
BP
Porovnanie mesačných globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FO
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
Červík, T.
400.BP
Porovnanie možností modelovania okrajových úloh vo voľne dostupných MKP softvéroch
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPM--SvF
Podrobnosti témy
1 / --
401.
DP
Posúdenie efektívnosti odľahčovacej komory pomocou matematického modelovania
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--SvFPodrobnosti témy
1 / --
Husár, M.
402.
BP
Posúdenie vhodnosti staníc siete SKPOS pre inštaláciu umelých radarových odrážačov InSAR
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
403.
DP
Použitie GFRP výstuže v primárnom ostení tunelov
Chabroňová, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
404.
DizPPovrchový odtok, erózia a retencia vody na svahoch s vodoodpudivými pôdami
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
405.
BP
Pozorované klimatické zmeny a význam vodných stavieb
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
406.BPPozorované klimatické zmeny a význam vodných stavieb
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
407.DizPPôsobenie tepelných okrajových podmienok na mechanické a fyzikálne vlastnosti cementových kompozitov s obsahom biomasyPalou, M. T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
408.
BPPráca s vektorovými priestorovými dátami v prostredí webového prehliadačaPružinec, F.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
409.
DP
Pravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 3--
410.
DP
Prehodnotenie parametrov injekčnej clony na vodnom diele Vlčia Dolina
Bednárová, E.
Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Václavik, P.
411.
BPPrevádzanie povodňových prietokov vodohospodárskymi objektami na tokochOrfánus, M.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
412.DizP
Prevádzka kanalizačného systému v extrémnych klimatických podmienkach
Stanko, Š.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
413.
DP
Prezidentská rezidencia
Nádaská, Z.
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Provazník, R.
414.
BP
Prezidentská vila na bratislavskom Slavíne
Chmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
415.BP
Priehradový väzník na rozpätie 80m
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
416.
DP
Priemer a vzdialenosti v grafoch
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
Mészárosová, R.
417.
BP
Prípravné konanie pozemkových úprav za účelom proti-eróznych opatrení
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
418.
BP
Prírodný rekreačno - relaxačný komplex Bachledova dolina
Pilař, P.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Slížová, V.
Kadaši, P.
419.
DizP
Prirodzené siete pre strojové učenieMikula, K.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)D-APLMA4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
420.
DizP
Príspevok do SHM mostovKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
421.
DizP
Príspevok k riešeniu lomových charakteristík materiálov v okolí koreňa trhliny na konštrukciách
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
422.
DizP
PROCES VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA STAVEBNEJ ZÁKAZKY
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
423.DizP
Progresívne materiály akumulácie tepelnej energie integrované do energeticky efektívnych komponentov obvodového plášťa budovy
Katedra fyziky (SvF)
D-TS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / ----
424.
DizP
Progresívne spôsoby zosilňovania betónových konštrukcií
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
425.
BP
Projekt bytového domuHanuliak, P.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
4 / 5
Korba, O.
Ochodničanová, T.
Hlúšek, D.
Slivka, M.
426.
DP
Projekt komplexu materskej školyKatedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Holečka, M.
427.
DP
Projekt materskej školy
Ingeli, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Michalisková, S.
428.DPProjekt materskej školy
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
429.
DP
Projekt merania posunov a pretvorení Starého mosta cez Dunaj v Bratislave
Kyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAK--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Zhelovaha, R.
430.DPProjekt na meranie posunov mosta SNP v BratislaveKopáčik, A.Katedra geodézie (SvF)I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Šipoš, P.
431.DP
Projekt športovej haly
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
432.DP
Projekt veterinárneho centra
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP--SvFPodrobnosti témy1 / 1
433.DP
Realizácia obnovy Národnej kultúrnej pamiatky - podľa dohody
Makýš, O.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvFPodrobnosti témy3 / 3 Horník, R.
Šedivý, P.
Košútová, D.
434.
DP
Realizácia obnovy vybranej NKP - podľa dohodyMakýš, O.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
435.
DP
Realizačný projekt nízkoteplotného vykurovania materskej školyKoudelková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
436.DP
Realizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Maceková, K.
437.
DP
Realizačný projekt tradičného zdroja tepla a vykurovacej sústavy
Koudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Masná, V.
438.
DP
Realizačný projekt vnútorného vodovodu a kanalizácie.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Kovács, P.
439.
DP
Realizačný projekt zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov a vykurovacej/chladiacej sústavy
Koudelková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy2 / 2
440.
DP
Realizačný projekt ZTI výrobnej haly s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kubičeková, S.
441.
DP
Regionálne múzeumJakeš, E.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
442.DP
Rekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalov
Slávik, I.Katedra geotechniky (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Dúbravka, A.
443.
DP
Rekonštrukcia Kultúrneho domu
Katedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Rajťúková, M.
444.
DP
Rekonštrukcia plaveckého bazéna pre školuBožíková, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
445.
DP
Rekonštrukcia rozvodov ZTI v bytovom dome
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
446.
DP
Rekonštrukcia Ružbašského tunela
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
447.
DP
Rekreačný areál Čunovo
Bogár, M.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
448.
DizPRelačné morfizmyJenča, G.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
D-APLMA4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
449.
BP
Reštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácieFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Sova, D.
450.DP
Revitalizácia a dostavba areálu Fakultnej nemocnice Staré mesto Bratislava
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Zaťková, E.
Kevély, R.
451.
DP
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.
Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Lőrinczová, N.
452.
DP
Revitalizácia areálu domova seniorov v Lehniciach.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
453.DP
Revitalizácia areálu skúšobne prúdových motorov, Považská Bystrica
Paňák, P.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
454.BPRevitalizácia areálu univerzityKatedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
455.
BP
Revitalizácia centrálnej zóny v Šaštíne
Stavebná fakulta
B-KKP--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Halušková, M.
456.
BP
Revitalizácia časti univerzitného areálu.Hlubinová Vargová, L.
Stavebná fakulta
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
457.
BP
Revitalizácia Chorvátskeho ramena v Petržalke
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
458.
BP
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
459.
BP
Revitalizácia Námestia Andreja Hlinku v Žiline.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
460.
BPRevitalizácia námestia v ModreVaseková, B.
Stavebná fakulta
B-KKP--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
461.
DP
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1 Kureková, R.
462.DP
Revitálizácia okolia Vrbického plesa a zníženie ekologickej záťaže v riešenom území.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
463.BPRevitalizácia parku v Rusovciach
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Cziko, E.
464.
BP
Revitalizácia parku v Rusovciach
Stavebná fakulta
B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
465.
DP
Revitalizácia parku v Spišskej Novej Vsi
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
466.DizPRiešenie krízových situácií v zásobovaní vodou s ohľadom na klimatické zmeny
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
467.
BP
Riešenie mestskej komunikácie v kategórii tangenty medzi dvoma mestskými časťami v Bratislave
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
468.
DP
Riešenie 2D hyperbolických rovníc pomocou MKP s aplikáciou na kmitanie membrán
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM
--SvFPodrobnosti témy1 / 1
469.
BP
Rodinná usadlosť v regióne Orava
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
470.
DizP
Rozhodovacia analýza flexibilných možností navrhovania odvodnenia urbanizovaných území
Škultétyová, I.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
471.
BP
Rozvoj leteckej dopravy na Slovensku
Katedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
472.
DizP
Semitransparentná fotovoltická sklobetónová stena s PCM materiálom
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
473.BPSimulácia hladinového režimu na Váhu jednorozmerným matematickým modelom prúdenia vodyKatedra hydrotechniky (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
474.
DPSimulácia prúdenia vody v hydraulickom systéme plnenia a prázdnenia plavebnej komory vodného diela Gabčíkovo.Katedra hydrotechniky (SvF)
I-VSH
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Janto, T.
475.
DP
Simulátor voľného pádu
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Medviď, M.
476.
DP
Sledovanie vlastností cementových kompozitov s modifikovanými vstupnými zložkami
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Baliga, F.
477.
DP
Slnečené kúpele
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Lukáčová, V.
478.
DP
Social centre
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-CE
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
479.
BP
Sociálne bývanie, Saint-Denis, Paríž
Ruhig, R.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Szkuban, S.
480.
BP
Sociálne bývanie, Saint-Denis, ParížRuhigová, E.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Kováčová, E.
481.
DizPSolárne zariadenia integrované v multifunkčných obalových konštruciách budov
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
482.DP
Spojitý most v dvoch alternatívach s otvoreným a uzavretým prierezom namáhaný krútením
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Gábriš, R.
483.
BP
Stabilita svahov - riešenie praktického problému.
Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
484.
BP
Stabilitná analýza sanačných opatrení starej environmentálnej záťaže
Katedra geotechniky (SvF)
B-VSH--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
485.
BPStanovenie hydroenergetického potenciálu mokradeDušička, P.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1--
486.
BP
Static solution of the monolithic floor slab of a multi storey car parking
Bilčík, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Nasir, A.
487.
DizP
Statická a dynamická analýza vyľahčených stropných dosiek
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
488.
DP
Statická a dynamická analýza výškovej budovy
Jendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
489.
DP
Statická a dynamická analýza priemyselnej haly
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
490.
BP
Statická analýza konštrukcie s použitím MKP
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 2
Eliašová, K.
Homolová, K.
Zabáková, A.
491.
BP
Statická analýza potrubného mosta
Tvrdá, K.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 3
Nagy, L.
492.
BP
Statická analýza stropnej dosky administratívnej budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
493.
BP
Statická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 3--
494.
BP
Statická analýza telekomunikačnej vežeKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 5
--
495.
BP
Statická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v Bratislave
Ivánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD--SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
496.BP
Statická analýza výškovej budovy
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
497.
DP
Staticko dynamická analýzy bytového domu
Šoltész, J.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2--
498.
DP
Staticko-dynamická analýza inžinierskej stavby
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-DOS
I-NKS-BIK
SvFPodrobnosti témy0 / 5--
499.
DP
Staticko-dynamická analýza výškovej budovy
Ivánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
I-NKS
I-NKS-BIK
I-NKS-DOS
SvF
Podrobnosti témy
0 / 5
--
500.
DP
Statický návrh nosnej konštrukcie strechy budovy s veľkým rozpätímKatedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CExA--SvFPodrobnosti témy1 / --
501.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
502.
DPStavebno- technologický projekt
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
503.
DP
Stavebno technologický projektKatedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy1 / 1
504.DP
Stavebno-technologický projekt
Makýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
505.
DP
Stavebno-technologický projekt + názov stavby
Prokopčáková, K.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3 Kusý, B.
Hlivák, D.
Kulich, A.
506.
DP
Stavebno-technologický projekt + názov stavbyKatedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
507.
DP
Stavebno-technologický projekt + názov stavbyKatedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 3
508.
DPStavebno-technologický projekt a bytový domKatedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
509.
DP
Stavebno-technologický projekt a bytový dom
Matúšek, R.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
510.
DP
Stavebno-technologický projekt na vybranú stavbu
Gašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Tamborský, O.
511.
DP
Stavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy3 / 3
512.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbu...Chamulová, B.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
513.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačný
Szalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
3 / 3
Mihóková, M.
Hanus, M.
Šelingerová, K.
514.
DP
Stavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
515.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Nagy, V.
516.DP
Stavebno-technologický projekt vybranej stavby
Hulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvFPodrobnosti témy
3 / 3
Kosár, G.
Lénártová, V.
Jarábková, P.
517.
DP
Stavebno-technologický projekt vybranej stavby
Hulínová, Z.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
518.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--SvFPodrobnosti témy1 / 1
519.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavby
Petro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--SvFPodrobnosti témy
3 / 3
520.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Hudák, D.
521.
DP
Stavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Škvarka, D.
Zajcseková, C.
Vlkolinský, R.
522.
DPStratégia adaptácie mestskej časti Bratislava-Nové Mesto na zmeny klímy
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
523.
BP
Straty vody vo vodovodných sieťach
Barloková, D.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kováč, D.
524.BP
Stropná konštrukcia administratívnej budovy
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 3
Cabadajová, D.
Oľšavská, I.
525.
BP
Svadobná sála s ubytovaním a reštauráciou
Chmelík, V.
Katedra architektúry (SvF)
B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Majbová, T.
526.DPSystémová identifikácia lávky pre pešíchVenglár, M.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
527.
BP
Systémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z Bratislavy
Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
528.DizPSystémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budováchKatedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
529.
DPŠportová halaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
530.
DP
Športová halaKatedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
531.
DP
Športovo-kultúrne centrum
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvFPodrobnosti témy1 / -- Hreus, J.
532.
DP
Študentská súťaž Multicomfort Paris - St. Denis
Hermann, J.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
533.BP
Štúdia centralizovaného odkanalizovania obcí v regióne Liptov
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
534.
BP
Štúdia odkanalizovania mestskej časti Komárno - Nová Osada
Hrudka, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / -- Néveri, B.
535.
BP
Štúdia zastrešenia obchodného domu sedlovou plochouKatedra stavebnej mechaniky (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
536.
DPTechnicko ekonomické posúdenie komplexnej obnovy bytového domu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
537.
DP
Technology of green buildings realization
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-CExA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
538.
DP
Technology of green buildings realization
Gašparík, J.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-CE
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
539.
DizP
Teoretické riešenie vplyvu extrémnych environmentálnych zaťažení na spoľahlivosť betónových konštrukcií
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
540.
DizP
Tepelné ostrovy a ich eliminácia
Rabenseifer, R.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
D-TKPS4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
541.
BP
Testovanie aplikácií na klasifikáciu lidarových dát do triedy "zem"
Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
542.
BP
Testovanie inerciálnej meracej jednotky KVH COTS v kombinácii so snímačom otáčok pri určení polohy vozíka
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
543.
BPTestovanie navigačného systému Novatel ProPak 6 pri lokalizácii chodcaKatedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
Brindza, J.
544.
BP
Testovanie softvérového nástroja na spracovanie absolútneho gravimetrického meraniaKatedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
545.
BP
Testovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5
Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
546.
BPThe parameters of the cross section of rural roadsCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CE
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
547.DP
Tvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovania
Fencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Straka, M.
548.
BP
Tvorba geodetickej časti pasportu budovy
Kyrinovič, P.
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
549.
DP
Tvorba optimálnych sietí pre 3D objekty pomocou evolúcie plôch
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPM
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
550.
BP
Tvorba popisu na ortofotomapáchKatedra geodetických základov (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
551.
DP
Tvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovania
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Pisár, M.
552.
DP
Učebne a laboratória na hydroponické pestovanie rastlín
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
I-AKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
553.
DP
Účelové mapovanie pre projekty pozemkových úpravGeisse, R.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Krajčovič, O.
554.
DP
Účinky vetra na výškové budovyMacák, M.
Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
I-MPM--
SvF
Podrobnosti témy1 / --
555.
DizP
Udržateľnosť zdrojov spotrebovaných na stavenisku
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
556.
BP
Úloha vody pri využití tepelných čerpadiel
Baroková, D.
Katedra hydrotechniky (SvF)
B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
557.
BP
Uplatnenie polystyrénových blokov pri neštandardných prípadoch stavby násypov pozemných komunikáciíKatedra dopravných stavieb (SvF)
B-IKD
--
SvF
Podrobnosti témy1 / -- Beutelhauser, D.
558.
DizPUplatnenie konštrukčných systémov na báze dreva pri obnove pamiatok.
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
559.
DP
Urbanisticko -architektonické zásahy - obec Kolíňany
Katedra architektúry (SvF)
I-PSA--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bezányiová, S.
560.
DP
Určenie fyzikálnych výšok v horskom prostredí pomocou metód DPZ
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Oravec, L.
561.BP
Určenie kapacity koryta zadanej lokality a návrh opatrení na zvýšenie protipovodňovej ochrany
Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSH--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
562.
BP
Určovanie výmer nehnuteľnostíHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / --
Janesová, N.
563.
DPValidácia priestorovej presnosti výsledkov leteckého laserového skenovaniaLieskovský, T.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
564.
DP
Vegetačné úpravy dopravných komunikáciíBelčáková, I.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
565.
DPVegetačné úpravy dopravných komunikáciíBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
566.DP
Vetranie a čiastočná klimatizácia administratívnej budovy
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
567.
DPVetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s viacúčelovou polyfunkciouStraková, Z.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
568.DPVetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
Javor, M.
Pilarčíková, T.
569.
DP
Vetranie a klimatizácia polyfunkčneho objektu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Bosý, D.
570.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieFüri, B.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
571.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieKatedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
572.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácieKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
573.
DP
Vetranie a chladenie priestorov kuchyne a reštaurácie
Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
574.
DP
Vetranie halového objektu s prašným typom prevádzky kovoobrábacieho priemysluStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Záchenský, D.
575.DPVetranie halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
576.
DP
Vetranie podzemnej garáže
Hurtíková, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
577.
BP
Vinárstvo
Nádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
578.
DP
VinárstvoKatedra architektúry (SvF)I-PSA--SvFPodrobnosti témy0 / 3
--
579.
BPVinárstvo
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
3 / 4
580.
DP
Vinárstvo
Borecká, E.Katedra architektúry (SvF)
I-PSA
--
SvFPodrobnosti témy
4 / 4
Petrík, J.
Káčerová, E.
Pelachy, P.
Valkovičová, J.
581.
BP
Vizualizácia keplerovského pohybu družice
Katedra geodetických základov (SvF)
B-GAK--SvFPodrobnosti témy
1 / 1
Filo, J.
582.
DizP
Vplyv hydromorfologických a hydrodynamických parametrov vodného toku na šírenie znečistenia v povrchových tokochVelísková, Y.
Katedra hydrotechniky (SvF)
D-VHI4
D-VHI4xA
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
583.DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.
Stavebná fakulta
D-TS4
--SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
584.
DizP
Vplyv počasia na výstavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 2
--
585.DPVplyv prímesi metakaolínu na síranovú koróziu cementových kaší a mált
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
586.
DizP
Vplyv rôznych pôdnych druhov na tvorbu rosy na štandardnom trávnom povrchu.
Gomboš, M.
Stavebná fakulta
D-VHI4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
587.
DP
Vplyv skúšobných podmienok na meranie tepelnotechnických vlastností
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS--SvF
Podrobnosti témy
2 / 2 Machunková, M.
Bolcár, D.
588.
DizPVplyv stuženia výškových budov na ich statické a dynamické pôsobenieIvánková, O.
Katedra stavebnej mechaniky (SvF)
D-APLME4--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
589.DP
Vplyv teplotných charakteristík na navrhovanie vozoviek
Hodáková, D.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1
590.DP
Vplyv teploty a vlhkosti na rôznu materiálovú skladbu ekologického drevodomu
Struhárová, A.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
591.
DP
Vplyv typu kamery na kvalitu fotogrametrického mračna bodov
Fraštia, M.
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--
SvFPodrobnosti témy
1 / --
592.
DP
Vplyv vybraných prísad na rýchlosť tuhnutia a tvrdnutia cementových komppozitov pre 3D tlač domov
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
593.DP
Vplyv využitia územia na odtok v malom horskom povodí
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
594.
DizP
Vplyv zanesenia povrchových tokov na ich interakciu s podzemnými vodami
Velísková, Y.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-VHI4xA
D-VHI4
--
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
595.
DizP
Vpylv zmeny klímy na hydrometeorologické extrémy povodí Slovenska
Kohnová, S.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
D-KRAJ4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
596.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS
--
SvFPodrobnosti témy3 / 3
597.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na stavbu
Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TS--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
598.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Šilák, R.
599.
DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
Szamotná, T.
Gaplovský, M.
Németh, S.
600.DP
Vybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu
Antošová, N.
Katedra technológie stavieb (SvF)
I-TS--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
601.
BP
Vyhliadková vežaPilař, P.
Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Vrábel, J.
602.
BP
Vyhodnotenie vplyvu výstavby Zátvorného objektu na Klátovskom ramene na hladinový režim podzemných vôd
Katedra hydrotechniky (SvF)B-KKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Cheresova, E.
603.
DizPVykurovanie a chladenie budov s takmer nulovou potrebou energie pomocou termoakustických tepelných čerpadielKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4xA--SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
604.
DP
Vykurovanie veľkopriestorových objektov
Kalús, D.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB--SvFPodrobnosti témy
1 / 2
605.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomKatedra technických zariadení budov (SvF)I-TZB--SvF
Podrobnosti témy
1 / 2
606.
DP
Výpočet a návrh teplovodnej kotolne na drevné štiepky
Takács, J.
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--SvFPodrobnosti témy1 / 2
607.
DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre administratívnu budovu
Katedra technických zariadení budov (SvF)
I-TZB
--
SvF
Podrobnosti témy
2 / 2
608.
BP
Výpočet polohy Mesiaca pre účely kvantifikácie efektu kontrakcie dĺžok v metóde LLR
Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1 Golian, M.
609.
BP
Výpočtové metódy pre stanovenie sadnutia hĺbkového základuKatedra geotechniky (SvF)B-IKD--SvFPodrobnosti témy0 / ----
610.DizPVýskyt mikropolutantov vo vodách a ich odstraňovanie z vodyIlavský, J.
Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)
D-VHI4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
611.
DP
Výstavba hĺbeného tunela v zastavanom prostredí
Chabroňová, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
612.DPVysúvaný most pri Prešove - alternatívne riešenie koncepcie a výstavby.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
I-NKS--SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
613.BPVytvorenie aplikácie na sťahovanie údajov týkajúcich sa GNSSGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAK--SvFPodrobnosti témy
0 / --
--
614.
DizP
Využitie FRP výstuže pri navrhovaní a zosilňovaní betónových konštrukcií
Gajdošová, K.
Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
615.
DizP
Využitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduch
Bielek, B.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
616.
DizP
Využitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduch
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4
--
SvFPodrobnosti témy0 / 1
--
617.
BP
Využitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovKatedra geotechniky (SvF)B-IKD
--
SvFPodrobnosti témy0 / 2
--
618.DizPVyužitie informačného modelovania stavieb pri výkone vybraných geodetických činnostíKatedra geodézie (SvF)D-GAK4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
619.
BP
Využitie kódového zberu údajov na tvorbu účelovej mapy
Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1
620.DP
Využitie metód diaľkového prieskumu Zeme na monitoring využívania poľnohospodárskych plôch v systéme priamych podpôr na Slovensku
Papčo, J.
Katedra geodetických základov (SvF)
I-GAK--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
621.DPVyužitie odpadových oceľových vlákien pre prípravu drátkobetónu
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Kopiar, M.
622.
DP
Využitie odpadových plastov ako plniva pri výrobe cementových kompozitov
Gregorová, V.
Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
I-TS--SvF
Podrobnosti témy
3 / 3
623.
DP
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
624.
DP
Využitie potenciálu dažďovej vody v zmysle krajinno-architektonického návrhu v urbánnom prostredí.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
625.
DizP
Využitie prirodzeného svetla v historickej architektúre so zreteľom na vizuálne a nevizuálne potreby človeka
Kvasnicová, M.
Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
626.DizPVyužitie prirodzeného svetla v historickej architektúre so zreteľom na vizuálne a nevizuálne potreby človekaKatedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
627.BPVyužitie RPAS fotogrametrie pri mapovaní fragmentov historických stavieb na vodných tokochMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)
B-GAK
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / --
628.
DP
Využitie RPAS technológie na dokumentáciu pamiatkového objektu
Katedra geodézie (SvF)
I-GAK
--SvFPodrobnosti témy1 / 1 Fašang, J.
629.DizPVyužitie sálavých systémov v kombinácii s inovatívnymi zdrojmi tepla a chladuKatedra technických zariadení budov (SvF)
D-TTPB4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
630.
DizP
Využitie simulačných nástrojov a BIM metód na predikciu potreby energie v budovách
Chmúrny, I.
Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)
D-TKPS4xA
D-TKPS4
--
--
SvF
Podrobnosti témy0 / 1
--
631.DizPVyužitie skla pri obnove architektonických pamiatokKvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)
D-TKPS4
--SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--
632.DizPVývoj hydro-termo-mechanických modelovPalou, M. T.
Katedra technológie stavieb (SvF)
D-TS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
633.
BP
Zabezpečenie výkopu pre založenie nitrifikačných nádržíSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-VSH
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
634.
BPZákladná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížRuhigová, E.Katedra architektúry (SvF)
B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
635.BPZákladná škola s materskou školou, Saint-Denis, ParížRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSA
--
SvF
Podrobnosti témy1 / 1 Čačala, P.
636.
DP
Základná 9-ročná škola
Rabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKP--
SvF
Podrobnosti témy
1 / 1
Horváth, F.
637.
DP
Založenie telesa diaľnice na strmom svahu
Slávik, I.Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
--
SvFPodrobnosti témy
0 / 1
--
638.
DizP
Zaťažiteľnosť a životnosť oceľových železničných mostov
Ároch, R.
Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)
D-TKeIS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
639.
DizP
Zdravé svetlo v budováchHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
640.
DP
Zlepšenie podložia štrkovými piliermi
Stacho, J.
Katedra geotechniky (SvF)
I-NKS
I-NKS-BIKSvF
Podrobnosti témy
0 / --
--
641.BPZmeny priemerných mesačných prietokov na Slovensku za posledné desaťročia
Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)
B-KKP
--
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1--