20. 3. 2019  3:54 Víťazoslav
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Stavebná fakulta


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Typ práce:
Študijný program:
Zameranie:
Vedúci témy:
Garantujúce pracovisko:

* | A | B | C | Č | D | E | F | G | H | Ch | I | K | L | M | N | O | P | R | S | Š | T | U | V | W | Z | Ž

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoŠtudijný programZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DizPAdaptívne fasádyHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
2.DizPAdaptívne fasády – požiadavky, kritériá, stavebno-fyzikálne modelovanie a hodnotenieRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
3.DPAdministratívna budovaBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Marko, S.
Raučina, T.
4.DPAdministratívna budovaMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
5.DPAdministratívna budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Kaniková, K.
6.DPADMINISTRATÍVNA BUDOVAVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Juhászová, N.
Izsófová, E.
7.DPAdministratívna budova - monolitická železobetónová konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy3 / 3 Bleho, B.
Vančo, J.
Štepanovský, O.
8.DPAdministratívna budova - železobetónová monolitická konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy2 / 2 Bacsfai, T.
Remenec, M.
9.DizPAerodynamická kvantifikácia efektu penetrácie prúdu v otvorených podjazdoch a podchodochBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
10.DizPAerodynamika štrbinových medzipriestorov dvojitých transparentných fasádBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
11.DPAKA 2Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pilka, M.
12.DPAlternatívny návrh sanácie skládky ropných odpadovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mačejovská, M.
13.DPAlternatívy návrhu systémov ohrevu vody v bytovom domePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kosztolányiová, M.
14.BPAnalýza časovej variácie výšky geoiduPiačková, D.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Takács, L.
15.BPAnalýza časových zmien tiažového zrýchlenia v polárnych oblastiach z dátových produktov družicovej misie GRACEJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kováčik, A.
16.BPAnalýza čitateľnosti popisov sídiel publikovaných prostredníctvom Mapového klienta ZBGISFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gaži, J.
17.DPAnalýza ekosystémových služieb na vybranom území SlovenskaKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
18.BPAnalýza energetických systémov pre budovy s takmer nulovou potrebou energieKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Schmuckerová, D.
19.DizPAnalýza energetických systémov pre veľkopriestorové objekty.Kalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
20.DizPAnalýza energetických systémov využívajúcich obnoviteľné zdroje energie v kombinácií s aktívnou tepelnou ochranouKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
21.BPAnalýza Gidry v parku kaštieľa v Cíferi a návrh opatrení.Macura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Magulová, P.
22.DPAnalýza interakcie konštrukcií a podložia za seizmického zaťaženiaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
23.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy1 / -- Aktas, H.
24.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy1 / -- Krausz, R.
25.BPAnalýza konštrukcií aplikáciou numerických metódDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy3 / -- Strigáč, V.
Belán, M.
Lompart, E.
26.BPAnalýza kruhovej dosky uloženej na pružnom podložíTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
27.BPAnalýza kvality digitálneho modelu terénu v hornatých oblastiachPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
28.BPAnalýza kvality prameňov v lokalite Vysoké TatryHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
29.BPAnalýza náklonov meraných v budove Stavebnej Fakulty STU v BratislaveHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
30.BPAnalýza niektorých periodických javov v prírode z pohľadu astronómieHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Križanová, V.
31.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy0 / 5--
32.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
33.DPAnalýza požiarnej odolnosti nosnej konštrukcie budovyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
34.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
35.BPAnalýza požiarnej odolnosti rámuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
36.DPAnalýza problémov priehrad malých vodných nádržíBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Muranský, R.
37.DPAnalýza stavebných materiálov s rôznou modifikáciouŠtefunková, Z.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Čepček, P.
Kuruc, M.
Gelinger, L.
Wolf, A. B.
Glejtek, T.
38.BPAnalýza stavu napätosti steny - rôzne typy otvorovTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
39.DPAnalýza stropnej dosky nad halou v budove hotelaJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Grello, Z.
40.BPAnalýza stropnej železobetónovej dosky parkovacieho domuJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Špendlová, N.
41.DPAnalýza s výhľadom revitalizácie a optimalizácie verejného priestoru urbanizovaného pásma Štrbského PlesaStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
42.DPAnalýza technológie 3D tlače domov a konštrukciíUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Uhlík, A.
43.DizPAnalýza účinnosti predpätých nosných sústavBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
44.BPAnalýza územia pred začatím projektu pozemkových úpravGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mordavský, V.
45.BPAnalýza vplyvu extrémnych teplôt na nosnú konštrukciu.Králik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
46.DPAnalýza vybraných vlastností kompozitov s plnivom na báze recyklovaných odpadových plastovGregorová, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Cabanová, T.
Ciran, M.
47.DPAnalýza výškovej budovy na vodorovné účinky zaťaženiaJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Prehasko, D.
48.DPAnalýza základovej dosky pri budove rôznej výškyJendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Húsvéth, J.
49.DPAnalýza zmien prietokového režimu tokov na Slovensku vplyvom klimatickej zmenyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
50.BPApartmánový horský domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy1 / 1 Kromka, T.
51.DPAplikácia GFRP v inžinierskych a pozemných stavbáchBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy2 / 2 Blažek, M.
Šimončičová, L.
52.BPAplikácia klasifikačnej a diskriminačnej analýzy na predikciu a vyhodnotenie úspešného ukončenia bakalárskeho stupňa štúdiaBallová, D.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Beran, B.
53.DPAplikácie teórie druhého rádu pri navrhovaní oceľových konštrukciíBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
54.DPAreál starej nemocnice v Topoľčanoch. Objekt infekčného pavilónu - adaptácia na DSS.Vargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Škutilová, Z.
55.DPART CampusSkoček, I.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Kalivodová, M.
Matysová, D.
56.BPAsfaltové spojivá modifikované prísadamiCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
57.DPAutobusová stanicaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Majzlová, L.
58.DPAutomatizované meranie geometrických parametrov technologického zariadeniaKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Štuller, E.
59.DPAutosalón v PiešťanochMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Filipová, K.
60.DizPBIM modelovaniePalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
61.BPBIM z pohľadu zhotoviteľaFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
62.DPBratislava Trnavské Mýto - Nová tržnicaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Verešová, D.
63.DPBratislava Trnavské Mýto - Výšková administratívna budovaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Siklenková, K.
64.DPBratislava Trnavské Mýto - Železničná stanica FiliálkaHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Lintnerová, L.
65.DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Nágel, M.
Mišovýchová, E.
Klincová, V.
Kráľová, B.
Frančiaková, B.
66.DPBudova občianskeho charakteru (administratíva, hotel...) s dôrazom na energie a ekológiuPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy5 / 5 Pergerová, P.
Madleňáková, Z.
Štyriaková, I.
Lalková, S.
Brázdovičová, G.
67.BPBytový domHollý, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Gajdošíková, A.
Lisíková, A.
68.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
69.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 7--
70.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
71.BPBytový domHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 5--
72.BPBytový domAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Kováčová, J.
Hrnčárová, L.
Tlapová, K.
Szabó, P.
73.BPBytový domHanko, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Dudášová, K.
Klúčik, V.
Dilik, T.
74.BPBytový domĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kovács, P.
Miškovičová, L.
Szamotná, T.
Tarkoš, A.
Némethová, K.
75.BPBytový domPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Vaclavíková, P.
Grinajová, E.
Mihóková, M.
Chudejová, M.
76.BPBytový domSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Švolík, A.
Kolozsi, T.
Gottwald, M.
Uhrovčík, D.
Podwysocki, A.
77.BPBytový domChamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Zvonár, M.
Kocourková, M.
Néger, T.
Bača, J.
78.DPBytový domBožík, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Valjent, M.
Repčák, J.
Nagy, P.
Surák, B.
79.BPBytový domŠmotlák, M.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy9 / 10 Kubiš, V.
Bálint, D.
Halasiová, B.
Fazekaš, T.
Hluchá, E.
Struhár, A.
Ravaszová, A.
Šubová, L.
Jakubová, K.
80.BPBytový domProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kelecsényi, Á.
Szabó, M.
Košútová, M.
Kopecová, B.
Repiská, S.
81.BPBytový domSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Gúth, V.
Hrbček, T.
Litviaková, N.
Belokostolská, K.
82.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Bugár, M.
Fehér, T.
83.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Brezovanová, S.
Stančík, S.
84.BPBytový domJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Fazekašová, V.
Baliga, F.
Bartošová, J.
85.BPBytový domFranek, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 10 Danková, A.
Križák, J.
Ferianc, M.
Hrdko, J.
86.BPBytový domBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 5 Volfová, P.
Kovácsová, K.
Gyepes, R.
Čuha, M.
87.BPBytový domŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 5 Gachová, N.
Čerpák, P.
Šimo, J.
88.BPBytový domVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Jakubech, T.
Lorencová, D.
Pecka, J.
Hradecsná, V.
Ganaj, M.
89.BPBytový domPalková, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 6 Sárosfai, P.
Kohútová, V.
Bednár, A.
Choborová, A.
Mikleová, S.
90.BPBytový domRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Slezák, L.
Lőrincz, M.
Mučková, V.
Bognár, M.
Boškovič, A.
91.BPBytový domChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 6 Mázor, S.
Jacko, F.
Šterdas, F.
Šebesta, P.
Fodor, D.
Šedivý, A.
92.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 6 Pappová, M.
Lexmannová, K.
Kostolanská, K.
Vaššová, L.
Čierny, T.
Nemcová, Z.
93.BPBytový domHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Kubiček, D.
Vašek, M.
Targošová, K.
Galmiš, P.
Baďura, D.
94.BPBytový domFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Pastieriková, L.
Hagara, Ľ.
Škoda, J.
Kolář, R.
Petrakovič, B.
95.BPBytový domHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 5 Pitoňák, D.
Polák, P.
Minárik, R.
96.BPBytový domBriatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 2 Homola, J.
Kiss, A.
97.BPBytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kovaničová, J.
Eliasová, S.
Bučková, L.
Barborková, L.
Masárová, K.
98.BPBytový domĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Bazsóová, V.
Jasenovská, A.
Šellongová, J.
99.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Koláriková, V.
Kubeš, M.
Uváčik, P.
Kúkol, J.
Jankovská, A.
100.BPBytový domOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 10 Cigánek, L.
Duha, D.
Vanek, M.
Frický, I.
Hankovský, M.
Marcinčák, M.
101.BPBytový domVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Šeligová, K.
Adamec, M.
Matečná, M.
Németh, J.
Štrbová, V.
102.BPBytový domPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy6 / 6 Oravcová, J.
Dic, D.
Furcoň, D.
Prokop, J.
Koporec, P.
Suhrada, D.
103.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 6 Oravcová, I.
Lajmon, M.
Kubečko, M.
Molnár, M.
Ondrišák, M.
104.BPBytový domMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy7 / 6 Krivosudský, M.
Černáková, S.
Tomíková, E.
Vavrová, M.
Gogová, J.
Očkaj, L.
Beluščák, D.
105.BPBytový domIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 5 Strenk, T.
Struhár, A.
Kučerák, D.
Zorvanová, D.
106.BPBytový domMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Kolmanová, T.
Pohronský, V.
Miklósová, V.
Ravasz, Z.
Iracká, B.
107.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Kolarčíková, K.
Jeckelová, A.
Bolcár, D.
Mucsková, S.
Kubík, L.
108.BPBytový domPiatka, J.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy3 / 5 Adamčiak, D.
Zálesňáková, E.
Horník, R.
109.BPBytový domJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 5 Nagyová, L.
Sokol, M.
Miko, M.
Struhačka, J.
110.BPBytový domDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Lukács, A.
111.BPBytový domJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 5 Barčiak, E.
Brodniansky, M.
Kinčeková, S.
Zacher, M.
112.BPBytový domBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Poloha, M.
113.BPBytový domOrosi, P.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Novák, S.
Šulan, D.
Bobko, M.
Kurucová, M.
Kušnírik, J.
114.BPBytový domDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy4 / 4 Gerdová, L.
Ondrašinová, L.
Martinkovičová, S.
Tarač, V.
115.BPBytový domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy1 / 1 Gryglak, M.
116.BPBytový domPavčeková, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 6 Makkyová, O.
Skalický, A.
Babic, R.
Állóová, V.
Kráner, A.
117.BPBytový domMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 4 Pažitný, V.
118.DPBytový dom – monolitická železobetónová konštrukciaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / ----
119.BPBytový dom v - podľa konkrétnej dohodyMakýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Šuštiaková, N.
Chabada, J.
Kotercová, M.
Minárik, I.
Grúnik, J.
120.DPBytový dom v GalanteSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pappová, L.
121.BPBytový dom v (podľa konkrétnej dohody)Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)B-TMSSvFPodrobnosti témy2 / 5 Chlepčok, R.
Golský, Ľ.
122.DPBytový dom v GalanteSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
123.BPBytový dom 1Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / -- Zaťko, L.
Zbojová, S.
Greštiaková, M.
124.BPBytový dom 2Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / -- Chládeková, V.
Tomašiková, K.
125.BPBytový dom 3Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
126.BPBytový dom 4Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
127.DPCentrum zdraviaIngeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Nagyová, J.
128.DPCFD analýza objektu čistiarne odpadových vôdHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
129.DPCFD simulácia prostredia v okolí budovMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 2 Csepregi, N.
130.DPcyklomost cez VáhŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
131.BPČasový priebeh sadnutia základovej konštrukcie - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
132.BPČlenený stĺp z hliníkovej zliatinyBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
133.BPČlenený stĺp z hliníkovej zliatinyBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
134.BPDom smútkuŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vlasková, L.
135.BPDom smútku a cintorínBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Rosinská, S.
136.DPdomov seniorovMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
137.BPDopravno-inžnierske a dopravno-urbanistické zásady pre mestský bulvár Mlynské nivy v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Šulík, M.
138.DPDream Tower Praha, Nové ButoviceHermann, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Bakočka, M.
139.BPEfektívne hospodárenie s vodou v obciLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / -- Némethová, N.
140.DPElektronické služby katastra nehnuteľnostíGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Emmer, L.
141.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
142.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Srogončík, J.
143.DPEliminácia tepelných ziskov výrobnej haly vzduchotechnikou kombinovanou s prirodzenými metódami chladeniaMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
144.DPEnergetická certifikácia budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Ursíny, A.
145.DPEnergetické hodnotenie a vnútorné prostredie budovKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Mokráňová, M.
Junasová, B.
146.DizPEnergetické systémy pre budovy s takmer nulovou potrebou - analýza energetických, ekonomických a environmentálnych aspektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
147.DPEnergetický audit a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavyPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jánošíková, A.
148.DPEnergetický audit budov a energeticky efektívne vopatreniaPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horevaj, P.
149.DPEnergetický audit vybranej budovyKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Baďo, J.
Varga, P.
150.DPEnergetický certifikát bytového domu a kvalita vnútorného prostrediaPetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zelezníková, A.
151.BPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
152.BPEnergy geostructures designFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy0 / 1--
153.DPExperimental investigation of strength- deformation parameters of rockBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
154.DizPExperimentálna a numerická analýza účinku extrémneho vetra na budovy atypického profiluKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
155.BPExperimentálne meranie tvorby povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomaščík, M.
156.DPExperimentálny výskum pevnostno-deformačných vlastností hornínBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Iakovakis, E.
157.DPExperimentálny výskum povrchového odtokuDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
158.BPFaktor eróznej účinnosti dažďa a jeho neistoty pri stanovení intenzity vodnej erózie pôdyVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
159.BPFiltrácia obrazu pomocou orientovaných GaussiánovKrivá, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / ----
160.DPFiltračné a adsorpčné materiály v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
161.BPFotogrametrická rekonštrukcia objektu s plochou textúrouFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kosmeľová, T.
162.DPFraktálna dimenzia verzus klasické metódy určovania členitosti geoobjektovFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Ič, T.
163.BPGallery of Art / Galéria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Pantelidou, A.
164.BPGallery of Art / Galéria umeniaHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
165.BPGeodetická dokumentácia fasád kultúrnej pamiatky s využitím moderných technológiíMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kohútová, L.
166.BPGeodetické metódy a zber údajov na tvorbu 2D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gábriš, M.
167.BPGeodetické metódy a zber údajov na tvorbu 3D modelov historických objektov a areálovJežko, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petržel, T.
168.BPGeodetické práce počas výstavby objektu čerpacej staniceBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bodnárik, J.
169.BPGeodetické výpočty v oblasti modelovania slnečnej radiácieGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
170.DPGeotechnické posúdenie zabezpečenia vstupného portálu do tunela (možnosti: 1. Tunel Višňové, 2. Tunel Považský Chlmec) navrhnutého v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
171.DPGeotechnické posúdenie založenia komplexu objektov EUROVEA - vybrané problémy.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
172.DPGeotechnické posúdenie založenia mostného objektu na diaľnici (rýchlostnej komunikácii) v zložitých inžiniersko-geologických pomeroch.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 3 Szabó, A.
173.DPGeotechnické posúdenie založenia výškovej budovy a zabezpečenia hlbokej stavebnej jamy v Bratislave.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 2--
174.DPGeotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Danihel, F.
175.DPGeotechnické problémy návrhu a posúdenia republikového úložiska rádioaktívneho odpadu v Mochovciach.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
176.DPGrafické pravdepodobnostné modely a strojové učenieBacigál, T.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fratrič, P.
177.DizPHistorické okno a možnosti jeho uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy.Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
178.DizPHistorické okno a možnosti jeho uplatnenia v súčasnej stavebnej praxi v oblasti pamiatkovej obnovy.Kvasnicová, M.Katedra architektúry (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
179.DPHlavná integrovaná hasičská a záchranná stanica v určenom mesteOlbřímek, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 7--
180.DPHodnotenie vnútorného prostredia vo vybranej budoveKrajčík, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Titková, Z.
181.DPHodnotenie vplyvu zanášania vodnej nádrže na transformovanie povodňovej vlnyValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
182.DPHokejová halaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šupák, M.
183.DizPHomogenizácia katastrálneho mapového dielaFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
184.DPHorská chataŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lecák, D.
185.DPHorský hotelRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kasman, M.
186.DPHorský hotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
187.DPHorský hotelChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Josai, T.
188.DPHorský hotel s wellnessomMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mazánek, J.
189.DPHorský hotel v Slovenskom rajiRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dvorják, A.
190.DPHotelŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tóth, R.
191.DPHotelMenďan, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
192.DPHotelMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
193.DPHotelBuday, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Hrehušová, P.
194.DPHotelJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Beňo, J.
195.DPHotelDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cibuľa, D.
196.DPHotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mahútová, Z.
197.DPHotelHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gardlík, T.
198.DPHOTELVavrovič, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy3 / 3 Braun, Z.
Bogdáňová, L.
Jendreková, I.
199.DPHotel s welnesomŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubička, M.
200.BPHydraulické posúdenie objektov na tokuČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
201.DPHydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy bytového domu po zatepľovaníKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tisovský, R.
202.DPHydraulický návrh rybovodu a jeho posúdenie pre plánované VD KolárovoČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bombiczová, A.
203.DPHydraulický výpočet odľahčenia povodňových prietokov na Ondave pevným bočným priepadomŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mydla, J.
204.DPHydrodynamický model prúdenia revitalizovaných tokovOrfánus, M.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Polák, J.
205.BPChatová osada v regióne OravaBránický, F.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Magerčák, Ľ.
206.DPIdentifikácia poškodenia konštrukcie oceľového mostaSokol, M.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Marton, M.
207.DPImplementácia fraktálnej dimenzie v interpolačných metódach tvorby digitálnych priestorových modelovVajsáblová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
208.BPInformačné centrum pre návštevníkov slovanského hradiska NeštichBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Fašková, Z.
Vislocký, P.
209.DPInformačné modelovanie potrubných mostov priemyselných objektovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Magát, N.
210.DPInteraktívne metódy zobrazovania georeliéfu.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Mihalčin, M.
211.DPKalibrácia krátkych dĺžkových meradielKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Laššo, J.
212.DPKnižnicaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chanečková, N.
213.DPKnižnicaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Németh, O.
214.DPKombinované solárne systémy na vykurovanie a chladenie budovFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Tarda, J.
215.DPKomparácia alternatív prípravy teplej vody na báze obnoviteľných zdrojov energie bytových a občianskych stavbách.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Skipala, D.
Dudičová, E.
216.DizPKoncepcia modulárnej adaptívnej fasády s využívaním obnoviteľných zdrojov energieBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
217.DPKoncepcia vegetačných úprav dopravných komunikáciíBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Čurik, J.
218.DPKoncertná sálaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Sallay, A.
219.DPKongresové centrumChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bujnová, P.
220.BPKontrola geometrických parametrov lineárneho posuvného systémuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fryčová, L.
221.DPKonverzia národnej kultúrnej pamiatky, budovy SpilkyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Ilkovič, T.
222.DPKonverzia raketovej základnePaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vatraľová, M.
223.DPKonverzia sýpky, BratislavaPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Poliak, M.
224.DPKooperatívne hry a ich aplikácieŠipošová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Goreková, I.
225.DPKrajinno-architektonické riešenie vybraného územia s využitím prvkov pre HandicapovanýchStankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
226.DPKrajinno-inžinierske opatrenia v lokalite obce VrbovceHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
227.DPKrematóriumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lakotová, A.
228.DizPKritériá a postupy preukazovania tepelnej stability miestnostiRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
229.BPKultúrno-spoločenské centrum HandlováŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vojtková, R.
230.DPKvantitatívna vodohospodárska bilancia na vybranom toku na SlovenskuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kandera, M.
231.DPLávka cez Nitru v Nových ZámkochSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gyarmatyová, E.
232.DPLávka cez Nitru v Nových ZámkochSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
233.DPLávka pre peších a cyklistov cez Váh v TrenčíneÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
234.DPLogistické centrumJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
235.DPMalý kaštieľ ApponyiJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Holič, F.
236.DPMateriály pre 3D tlač domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Buch, M.
237.BPMediatékaHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
238.DPMembránové procesy v úprave vodyBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
239.DPMeranie deformácií betónovej dosky pomocou viac-snímkovej fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kaššák, M.
240.DPMeranie objemov pomocou RPAS fotogrametrieMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Hideghéty, A.
241.DPMestská plaváreň RužomberokPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Králová, I.
242.DPMestská športová hala v BrezneMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Slivka, M.
243.DPMestský blok v Banskej ŠtiavniciBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy4 / 4 Beták, P.
Chovancová, D.
Szabová, L.
Brunclík, A.
244.DPMestský hotelBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tauber, M.
245.DPMestský úrad SládkovičovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
246.DPMeštiansky dom v Trnave - adaptácia na objekt s viacúčelovým využitímVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Brázdovič, D.
247.DPMetská viacúčelová hala v TrnaveMagura, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tomovič, M.
248.BPMKP analýza mostných konštrukciíMacák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, N.
249.BPModelovanie a analýza platňovej tektonikyKollár, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Štefanec, M.
250.BPModelovanie a statická analýza valcovej nádržePrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Slovák, M.
251.BPModelovanie kmitania jazýčkov akordeónu v softvéri ANSYS WorkbenchTomek, L.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy0 / 1--
252.DPModelovanie povrchového odtoku na malom povodíDanáčová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
253.BPModelovanie priehradovej konštrukcie stožiara VNPrekop, Ľ.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Kmeť, J.
254.BPModelovanie prúdenia v nádrži VD HričovRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chrachalová, K.
255.BPModelovanie prúdenia vyvolaného požiarom v tuneli na klastri počítačovGlasa, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Černý, L.
256.DPModely hodnotenia rozdrobenosti pozemkového vlastníctvaHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Turan, P.
257.BPModely oligopolov pomocou teórie hier pri rozhodovaní za prítomnosti rizika.Šipošová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kovaľ, J.
258.DPMonitorovanie úbytku vody vo vybraných regiónoch pomocou globálnych modelov tiažového poľa družicovej misie GRACE a GRACE-FOJanák, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Korekáčová, B.
259.DPMonitorovanie zmeny krajiny s využitím leteckého snímkovaniaVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
260.DPMonolitická železobetónová konštrukcia viacpodlažnej stavbyGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy5 / 5 Olejár, P.
Slotková, K.
Šromovský, D.
Šelep, M.
Zachar, P.
261.DPMonolitická železobetónová konštrukcia výškovej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / ----
262.BPMonolitická železobetónová stropná konštrukciaMajtánová, L.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Maxian, P.
263.DPMost na D4 nad riekou DunajHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kalmár, D.
264.DPMost na D4 nad veslarskou dráhouHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Hanuštiak, M.
265.DPMostná estakáda z predpätého betónu na diaľnici D4Paulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bobríková, D.
266.BPMožnosti sanácie rodinného domu v intraviláne mestaŠoltész, A.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Taročka, D.
267.BPMožnosti softvérového spracovania observácií družíc GalileoGerhátová, Ľ.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
268.DPMulti Comfort House Student Contest - Crescenzago, Milan 2019Nádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Galušková, L.
Mišek, M.
269.DPMulticonfort house, student contest, MilánoPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kohútová, L.
270.DPMultifunkčná architektúraHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy4 / 5 Šuľaková, D.
Kamenická, D.
Černová, Z.
Mihelová, A.
271.DPMultifunkčná športová halaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
272.DPMúzeumMinarovičová, K.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Buček, M.
273.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Pittel, J.
274.BPMúzeum osobnostiPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
275.BPMúzeum vojenHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
276.BPNadobúdanie vlastníctva k poľnohospodárskej pôdeHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Toman, J.
277.DPNákupné centrumBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
278.DPNávrh kartografického modelu na vizualizáciu dát leteckého laserového skenovania pre potreby dokumentácie kultúrneho dedičstva.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Staníková, D.
279.DPNávrh administratívnej budovy / administratívno-spoločenského centraRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hrnčár, D.
280.DPNávrh a hydrodynamické posúdenie objektu na stokovej sieti pomocou matematických modelovLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Šutúš, M.
281.BPNávrh a posúdenie hĺbkového základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
282.BPNávrh a posúdenie pažiacej konštrukcie hlbokej stavebnej jamy - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
283.BPNávrh a posúdenie plošného základu - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
284.BPNávrh a realizácia dátového modelu na účely obecnej samosprávyFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bodnárik, M.
285.DPNávrh dopravného riešenia obsluhy územia pre diplomaticko-spoločenskú štvrť pri Inchebe v BratislaveSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Tuška, D.
286.DPNávrh dopravného riešenia prepojenia severnej tangenty tunelom do PetržalkySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Očakovský, T.
287.DPNávrh dopravného riešenia zapojenia mestského mosta z Hradného brala do PetržalkySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ocelák, R.
288.DPNávrh energetického využitia hate Kubáňovo na IpliDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kandráč, P.
289.DPNávrh energetického využitia VD Holiša na IpliDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mrva, M.
290.DPNávrh energetického využitia vretenovou turbínou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
291.DPNávrh hangáruBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jandurová, D.
292.DPNávrh kartografického modelu haptických máp pre nevidiacich.Lieskovský, T.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kuric, M.
293.BPNávrh konštrukcie železobetónovej budovyAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 3 Duleba, L.
294.DPNávrh materskej škôlky s takmer nulovou spotrebou energie.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zagyi, M.
295.DPNávrh mestského mosta cez Dunaj v trase Rusovská-Viedenská - Hradné braloÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
296.DPNávrh mosta cez rieku Ipeľ - porovanie výhodnosti troch alternatívnych riešeníBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lamprecht, M.
297.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia administratívnej budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Huba, M.
298.DPNávrh nízkoteplotného vykurovania a vysokoteplotného chladenia budovyFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Köpöncei, S.
299.BPNávrh nosníka žeriavovej dráhy s vplyvom šmyku a krútenia.Kováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
300.BPNávrh novostavby v stavebnej preluke pamiatkovo chráneného územia (výber územia sa upresní)Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Solčianska, M.
Porkertová, B.
301.DPNávrh oceľovej konštrukcie hangáruŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Mojto, M.
302.BPNávrh odkanalizovania obceHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy2 / 2 Ťažká, T.
Žolna, F.
303.BPNávrh odvodnenia stavebnej jamyStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
304.DPNávrh plynových infražiaričov v priemyselných objektoch.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Predajnianska, A.
305.DPNávrh rekonštrukcie cestnej komunikácie v danej lokaliteBačová, K.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mihok, E.
306.DPNávrh rekonštrukcie vodovodu v budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Milanová, P.
307.DPNávrh riešenia protipovodňovej ochrany sústavou suchých retenčných nádrží v obci VrbovceVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
308.BPNávrh siete kolokačných staníc integrujúcich merania družíc Sentinel-1 a GNSS pre územie SlovenskaCzikhardt, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
309.DPNávrh slnečného energetického systému na ohrev teplej vody s celoročným využitím v bytovom domeSkalík, L.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mozdíková, M.
310.DPNávrh solárneho systému na ohrev teplej vody v bytových domoch s prevádzkovým, ekonomickým a ekologickým vyhodnotením - realizačný projekt.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Blachová, M.
311.DPNávrh splaškovej a zrážkovej kanalizácie vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
312.DPNávrh spojitého mostu v dvoch alternatívach - s otvoreným a uzavretým prierezom s vplyvom krúteniaKováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
313.BPNávrh stropnej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
314.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná v jednom smereHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gregušová, N.
315.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická doska nosná vo dvoch smerochHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
316.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej ako monolitická lokálne podopretá doskaHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
317.BPNávrh stropnej konštrukcie riešenej s použitím filigranových dosiekHalvonik, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy2 / 1 Vandlíková, B.
Szabóová, D.
318.DPNávrh systému na využívanie a likvidáciu zrážkovej vodyJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Kulkovský, M.
Lukačovičová, D.
319.DPNávrh športového gymnázia v energeticky pasívnom štandardeRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Palko, D.
320.DPNávrh technologického zariadenia kuchynePeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Culinková, P.
321.BPNávrh tenisovej haly s oceľovou nosnou konštrukciouÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Bódi, Š.
322.BPNávrh trasy cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy2 / 3 Oravcová, I.
Remža, L.
323.DPNávrh vetrania a vykurovanie a chladenie halového objektuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy2 / 2 Culinková, B.
Javor, M.
324.DPNávrh vetrania a vykurovanie a chladenie halového objektuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 3--
325.DPNávrh viacpodlažnej administratívnej budovy pri NFŠŠtujberová, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Miša, M.
326.DPNávrh vodovodu vo výškovej budoveJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gunárová, R.
327.DPNávrh vykurovacej sústavy administratívnej budovyKurčová, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vincentová, V.
328.DPNávrh vykurovania adminstratívnej budovy a návrh zdroja tepla a chladuFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
329.DPNávrh výrobnej a administratívnej budovy.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ďuroška, T.
330.DPNávrh základnej školy v nízkoenergetickom štandarde.Ingeli, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hurný, J.
331.BPNávrh základovej dosky bytového domuŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
332.BPNávrh založenia objektu pre výcvikové centrumSúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
333.BPNávrh založenia obytnej budovy v zložitých inžinierskogeologických podmienkachStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
334.DPNávrh založenia výškovej budovySúľovská, M.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
335.BPNávrh zásad mestskej komunikácie z hľadiska výsadby mestotvornej zeleneSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
336.DPNávrh závlahového systému ovocného saduBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
337.DPNávrh závlahy parku v prostredí programu LandfxBajtek, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
338.DPNávrh závodu na výrobu montovaných domovUnčík, S.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 2--
339.DPNávrh zdravotnotechnických inštalácií v ubytovacom zariadeníJánošková, T.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ondrejková, A.
340.BPNávštevnícke centrum archeoparku Kostolec-DucovéStruhařová, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Oškrobaný, R.
341.DizPNelineárna analýza kolapsu konštrukcií od vplyvu explóziíKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
342.DizPNelineárna analýza odolnosti konštrukcií na extrémne zaťaženie od pádu lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
343.DPNelineárna analýza odolnosti konštrukčnej sústavy na pád lietadlaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy0 / 5--
344.DizPNelineárna dynamická analýza interakcie konštrukcií s podložímKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 5--
345.DizPNelineárna termodynamická analýza konštrukcií za extrémnej teplotyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)D-APLME4SvFPodrobnosti témy0 / 3--
346.DPNemocničný areál u nás vo Vysokých TatráchBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bonková, R.
347.DPNové železničné prepojenie Nitra - Bratislava s cestovným časom pod 1 hodinuSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Fačkovec, J.
348.DPNTC v KošiciachBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
349.DPNumerická simulácia dvojitej priehľadnej fasády.Macák, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy0 / ----
350.DPNumerické metódy na riešenie úlohy o optickom tokuFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žáková, D.
351.BPNumerické metódy na určenie skeletonu vzdialenostnej funkcieFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gajdošová, N.
352.DPNumerické metódy pre interakciu hornej stavby s podložímDický, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
353.BPNumerický výpočet funkcie času prvého príchoduFrolkovič, P.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lacková, K.
354.DPObčianska stavbaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Škrabáková, A.
355.DPObchodné centrum - Monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Štefanovičová, M.
356.DPObnova Kalvárie v Hliníku nad HronomBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Jančoková, Z.
357.DPObnova Kalvárie v Hliníku nad HronomBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
358.BPObnova verejných vodovodov Hrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Ďuroška, P.
359.DPObnovenie migračnej kontinuity na vodnej stavbeČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 2 Gatial, M.
360.DPOBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt AAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kvašňovský, B.
361.DPOBYTNÝ DOM - Tabáň, Nitra - Objekt BAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Rachler, J.
362.BPOceľový členený stĺpBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-CExASvFPodrobnosti témy0 / ----
363.BPOceľový členený stĺpBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
364.DPOdhad parametrov geodetickej siete meranej terestricky a technológiou GNSSBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Perašín, P.
365.BPOdhad parametrov miestnej výškovej sieteBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
366.DPOdstraňovanie mikropolutantov z vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
367.BPOdvodnenie cestnej komunikácieKapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Ďaťko, F.
368.DizPOchrana budov proti radónuRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
369.BPOpatrenia na obmedzenie vzniku trhlín v betónových základových doskáchBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
370.BPOptimalizácia prepravných trás v odvetví odpadového hospodárstvaĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Kubica, L.
371.DPOptimalizácia prevádzky zdroja tepla s využívaním geotermálnej energieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Renczesová, D.
372.DizPOptimalizácia strešných plášťov v oblasti aerodynamiky a hydrodynamikyPalko, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
373.BPOptimalizácia tvaru združeného oceľového rámu halyKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
374.DizPOptimalizácia vetrania kanalizačných systémov v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
375.BPOptimálny návrh podpornej konštrukcie spojovacieho mostaKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
376.DPOverenie fyzikálno-mechanických vlastnosti materiálov na báze recyklovaných plastov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dinisová, M.
377.BPOverenie presnosti fotogrametrického systému UX11Fraštia, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mészáros, T.
378.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy3 / 4 Baráthová, B.
Szabóová, A.
Kralovičová, T.
379.BPpenziónHúsenicová, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 4--
380.DPPenziónŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
381.DPPlavecké centrumJakeš, E.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krajčík, M.
382.DizPPočítačová simulácia pri ochrane pamiatok a obnove historických budovRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
383.DizPPočítačové simulácie budúceho energetického správania sa sídielRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4, D-TKPS4xASvFPodrobnosti témy0 / ----
384.DPPodlahové teplovodné vykurovanie v nízkoenergetickom domePetráš, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Drahoš, P.
385.DPPoliklinikaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
386.DPPoliklinikaJamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
387.DPPolyfunkčná budova - monolitická železobetónová konštrukciaAugustín, T.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
388.BPPolyfunkčný dom v Slivenci - PrahaRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Kleimanová, P.
Sirka, J.
389.BPPolyfunkčný komplex Gumon II - Administratívna budovaVargic, L.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Valkovič, M.
390.DPPolyfunkčný objekt - Generali poisťovňa, BratislavaAbrahoim, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Alhaj Ali, H.
391.DPPolyfunkčný objekt - monolitická železobetónová konštrukciaSonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy1 / 2 Trávniček, J.
392.DPPolyfunkčný objekt na Hviezdoslavovom námestí, BratislavaPaňák, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kotiv, M.
393.BPPolyfunkčný objekt v historickej zástavbePilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Dinda, M.
394.BPPolyfunkčný objekt v MiláneKiabová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Šišková, Z.
Králik, P.
395.DPPorovnanie numerických schém založených na FVM metóde pre level set rovnicu a AMSS modelHandlovičová, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Obrtáčová, T.
396.BPPorovnanie volne dostupnych MKP softverovMinarechová, Z.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Linkeš, M.
397.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hnitka, J.
398.DPPosúdenie geomorfologických aspektov koryta a ramien Dunaja v BratislaveŠkrinár, A.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
399.DPPosúdenie kanalizačného zberača v meste TrnavaLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Slabý, J.
400.DPPosúdenie krajinnoekologických problémov oblasti Myjavskej pahorkatinyKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
401.BPPosúdenie negatívneho vplyvu dopravy na životné prostredie vo zvolenej lokaliteCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
402.DPPosúdenie vhodnosti využívania vsakovacích objektov na jednotnej stokovej sietiHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Broton, R.
403.DPPosúdenie vplyvu geometrie vtokových objektov nízkotlakých MVE na rozdelenie rýchlostí prúdeniaRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Böhmer, A.
404.BPPosúdenie vplyvu odlesnenia na odtokové procesy v horských povodiachHlavčová, K.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Liová, A.
405.BPPosúdenie vplyvu vegetačného krytu na povrchový odtok z poľnohospodársky využívaného svahuVýleta, R.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kováč, D.
406.DPPožiarna stanica a zbrojnicaRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Matúš, M.
407.DPPôsobenie chemických prostriedkov zimnej údržby na vrstvy asfaltových vozoviekCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
408.DPPôsobenie roztokov amónnych solí na vlastnosti cementových kompozitovPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
409.DPPravdepodobnostná a citlivostná analýza spoľahlivosti konštrukčného systémuKrálik, J.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 3--
410.DPPredikcia poškodenia lesných porastov v oblasti Vysokých Tatier na základe analýzy priestorových dátĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Hunčíková, A.
411.DPPredstaničný priestor Bratislava - Hlavná stanica.Bogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Maroši, M.
412.DPPredstaničný priestor Bratislava - Múzeum dopravyBogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kolek, R.
413.DPPredstaničný priestor Bratislava - polyfunkčný domBogár, M.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Fako, D.
414.DPPresnosť aplikácií na princípe obrazového skenovania: porovnávacia štúdiaFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szabo, M.
415.DPPrestavba materskej školy na školu a komunitné centrumRabenseifer, R.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cebuľák, J.
416.BPPrieluka v meste PrešovBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Roháčová, N.
417.BPPrieluka v meste NitraBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Kaňuchová, S.
Baluchová, L.
418.BPPrieluka v meste TrnavaBorecká, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Greschnerová, B.
419.BPPriestorová strata stability centricky tlačených prútov.Kováč, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
420.BPPrincíp hydraulického riešenia podtlakového odvodnenia striechBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
421.BPPríprava máp povodňového ohrozenia spôsobeného vystúpením podzemnej vody nad povrch terénu z pohľadu európskych odborníkovBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
422.DPPríprava realizácie obnovy pamiatkovo chránenej stavby (spresnenie podľa osobnej dohody)Makýš, O.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 5 Takács, J.
423.BPPrírodný rekreačno - relaxačný komplexPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 László, G.
424.DPProjekt budovy občianskej vybavenostiHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy3 / 4 Jelenčík, P.
Kováčová, B.
Mišenčík, L.
425.BPProjekt bytového domuHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy5 / 5 Baláž, M.
Paučo, J.
Vranka, M.
Balážiková, D.
Kožišková, Z.
426.DPProjekt Materskej školyHanuliak, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rojeková, S.
427.DPProjektovanie pozemkov pre spoločné zariadenia a opatreniaGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Gottvaldová, A.
428.DPProjektovanie pozemkových úprav v závislosti od spôsobu užívania pôdyGeisse, R.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Cibula, M.
429.BPPružno-plastická analýza nosníkaVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
430.DizPRadiačné efekty na vonkajších povrchoch budovHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
431.DPRealizačný projekt plynovej kotolne nad 50 kW v bytových domoch a občianskych stavbách.Víchová, K.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Turanská, L.
432.DPRealizačný projekt teplovodného podlahového vykurovania so zdrojom tepla tepelným čerpadlomKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kubík, J.
433.DPRealizačný projekt vykurovania so zdrojom na báze obnoviteľných zdrojovKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dudák, Š.
434.DPRealizačný projekt ZTI objektu s využitím zrážkovej vody v BIMPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pintér, T.
435.DPRealizačný projekt ZTI polyfunkčného objektu s využitím zrážkovej vodyPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hyžová, V.
436.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Papšo, P.
437.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
438.DPRedukcia tepelnej záťaže budovy kombináciou pasívnych, voľnokonvektívnych a aktívnych vzzduchotechnických opatreníMasaryk, M.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy0 / ----
439.DPRehabilitácia mestského bloku Kerling v MPR Banská Štiavnica pre účely nového centra mesta.Gregorová, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy2 / 2 Zvarová, S.
Solčianska, A.
440.BPReklasifikácia rastrových dát v prostredí GIS na základe distribúcie modelovaného javuĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Matúš, M.
441.BPRekonštrukcia cestnej siete na mapách II. vojenského mapovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kačmárová, B.
442.DPRekonštrukcia hrádzového systému odkaliska rudných kalovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dúbravka, A.
443.DPRekreačný objekt v horskom prostredíVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žiška, A.
444.BPReštrukturalizácia a optimalizácia priestorových dát na účely výpočtu solárnej radiácieFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Sova, D.
445.DPRevitalizácia Floriánskeho námestia a jeho okoliaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Minárik, T.
446.DPRevitalizácia Hlbokej cesty v BratislaveMacura, V.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
447.DPRevitalizácia horského parku v Bratislave..Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
448.DPRevitalizácia lesoparku s rozhľadňou Červená veža na Rádiovom vŕšku v PiešťanochŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
449.DPRevitalizácia mestského priestoruPilař, P.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Naddourová, N.
450.DPRevitalizácia okolia Kostola Narodenia Panny Márie v Novom Meste nad VáhomMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Petrová, T.
451.DPRevitalizácia parčíku a vnútrobloku na Záhrebskej uliciMajorošová, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
452.DPRevitalizácia priestorov Bratislavského lesoparku za účelom rekreačného využitia.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
453.DPRevitalizovanie a alternatívne prepojenie nemocničného areálu so športovým areálom v MyjaveBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bošáková, D.
454.BPRiedke a nadbytočné reprezentácie v spracovaní obrazuŠeliga, A.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Krasňanský, J.
455.BPRiešenie protipovodňových opatrení v súvislosti s novou výstavbou v obciČubanová, L.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Mészáros, L.
456.DPRodinná farma 1Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Karas, M.
457.DPRodinná farma 2Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 1 Hrdá, M.
Féderová Bojnanská, M.
458.DPRodinná farma 3Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
459.DPRodinná farma 4Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
460.DPRodinná farma 5Mikolai, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
461.BPRozšírenie a obnova splaškovej kanalizačnej siete v obciHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / -- Vido, D.
462.DPRozvoj agroturizmu v okrese GalantaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 2 Tyukosová, V.
463.DPRozvoj agroturizmu v okrese Galanta a Dunajská StredaŠtefunková, Z.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 2--
464.DPSanatótium (včelárstvo)Jamnický, M.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Benková, S.
465.BPselezianske centrumMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Suržin, L.
466.BPSférické harmonické funkcie vo fyzikálnej geodéziiBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
467.BPSimulácia zrážkovo-odtokového procesu na urbanizovanom povodí stokyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / ----
468.DizPSimulácie tepelno-vlhkostných polí v pórovitých materiáloch, modelovanie termofyzikálnych vlastností stavebných materiálovPalou, M. T.Katedra technológie stavieb (SvF)D-TS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
469.BPSKI -centrumPilař, P.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kažimír, T.
470.DPSkúšanie vlastností cementových kompozitov a ich odolnosť proti roztokom síranovPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Somorovský, F.
471.DPSkúšanie vlastností materiálov na báze nepálenej hlinyPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 1 Hráček, M.
Strmeň, M.
472.DPSkúšanie vlastností materiálov na báze nepálenej hlinyPavlík, V.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
473.DPSledovanie vybraných fyzikálno-mechanických vlastností s využitím recyklovaných plastových materiálov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Rafajdus, P.
474.DPSlovenská expozícia Expo 2020 DubajNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Franko, M.
475.DPSorpčné a teplotechnické vlastnosti vybraných druhov pórobetónuStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kolník, M.
476.DPSorpčné charakteristiky vybraných tepelnoizolačných materiálov na báze drevaStruhárová, A.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Haberová, P.
477.DizPSpracovanie fotogrametrických meraní počas snímkovania in-situFraštia, M.Katedra geodézie (SvF)D-GAK4SvFPodrobnosti témy0 / ----
478.BPSprávanie členeného stĺpa haly z tenkostenných za studena tvarovaných C-profilovBaláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horňák, N.
479.DPSprávanie tenkostenných profilov za studena tvarovaných.Baláž, I.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / ----
480.DPSpriahnutý most cez rieku Ipeľ - integrovaná alternatíva a alternatíva prostého nosníkaBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Béber, P.
481.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Chrobák, D.
482.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
483.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
484.BPStabilita svahov - riešenie praktického problému.Hruštinec, Ľ.Katedra geotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
485.DPStabilizácia svahuBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CExASvFPodrobnosti témy1 / 1 Iakovakis, A.
486.DPStabilizácia svahuBrček, M.Katedra geotechniky (SvF)I-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
487.DPStatická a dynamická analýza priemyselnej halyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
488.DPStatická a dynamická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
489.BPStatická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
490.BPStatická analýza konštrukcie s použitím MKPVéghová, I.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
491.BPStatická analýza stavebnej konštrukcieTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / ----
492.BPStatická analýza steny kruhovej nádržeTvrdá, K.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
493.BPStatická analýza stropnej dosky administratívnej budovyHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
494.BPStatická analýza stropnej dosky študentského domovaHollý, I.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
495.BPStatická analýza vybraných architektonických návrhov zastrešenia koľajiska múzea dopravy v BratislaveIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 5--
496.BPStatická analýza výškovej budovyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 5 Bača, K.
497.BPStatická analýza železobetónovej stropnej dosky nákupného centra EuroveaPaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / -- Kopásek, D.
498.BPStatické riešenie monolitického stropu poschodových garážíBilčík, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
499.BPStatické riešenie ostenia hydrotechnických beztlakových štôlníChabroňová, J.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Horváthová, K.
500.DPStaticko - dynamická analýza administratívnej budovy.Jendželovský, N.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / -- Csiba, G.
501.DPStaticko dynamická analýzy výškovej budovyŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
502.DPStaticko-dynamická analýza inžinierskej stavbyIvánková, O.Katedra stavebnej mechaniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 5--
503.DPStavebné útvary a závesné systémy pre sústreďovanie ZTIPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kunšteková, M.
504.DPStavebno - technologický projektSomorová, V.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 3 Lormusz, J.
Soják, O.
505.DPStavebno- technologický projektJankovichová, E.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Sáho, L.
Maďar Farkasová, D.
Kurcsíková, K.
506.DPStavebno-technologický projektĎubek, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Udvarošová, K.
Lénártová, V.
Marcsová, A.
Lederer, L.
507.DPStavebno-technologický projektPetro, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy3 / 3 Hlúbik, M.
Fogl, M.
Janušová, K.
508.DPStavebno-technologický projektMakýš, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy9 / 9 Tkáčová, M.
Pialová, S.
Hovorka, M.
Šinský, A.
Tarabová, Z.
Antal, J.
Vavrík, I.
Sendek, P.
Mikulcová, Z.
509.DPStavebno-technologický projekt pre zadanú stavbuProkopčáková, K.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 4 Kováč, M.
Šupejová, L.
510.DPStavebno-technologický projekt a bytový domMatúšek, R.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Ficiková, A.
Martonová, M.
Varga, M.
Nguyen Vanová, D.
511.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbuGašparík, J.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy6 / 6 Košík, J.
Martinčeková, M.
Vrzgulová, Z.
Suchanovská, L.
Barančíková, N.
Kalinovská, S.
512.DPStavebno-technologický projekt na zadanú stavbu .....Chamulová, B.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Görög, D.
Müller, M.
Ďurkovič, P.
Dávid, M.
513.DPStavebnotechnologický projekt pre zadanú stavbuHulínová, Z.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 4 Kántorová, H.
Schemmer, T.
514.DPStavebno-technologický projekt realizačnýSzalayová, S.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Tomko, L.
Birdáčová, P.
Luterančík, M.
Hanus, M.
515.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Novotný, J.
516.DPStavebno-technologický projekt zadanej stavbyĎubek, M.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Pitoňáková, E.
Križanová, E.
Skokan, J.
Macková, D.
517.DizPStožiare, veže, komíny - teoretické a konštrukčné problémyBrodniansky, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
518.BPStropná konštrukcia administratívnej budovySonnenschein, R.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 2--
519.BPStropná konštrukcia bytového domuGajdošová, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Christova, V.
520.DPSystémová kalibracia digitálnych nivelačných prístrojov a kódových látJežko, J.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klein, S.
521.BPSystémové riešenie cyklistickej infraštruktúry využitím zahraničných metodík a porovnanie s národnými predpismi – prípadová štúdia z BratislavySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
522.DizPSystémy pre využitie zrážkovej a sivej vody v budováchPeráčková, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
523.DPŠportová halaBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
524.DPŠportové centrumBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Holečková, S.
525.BPŠtatistická analýza presnosti modelov spoľahlivosti konštrukcií vzhľadom na pretlačenieKalická, J.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / 1 Macko, P.
526.BPŠtúdia dopravného prepojenia obce Jasenica a mestskej časti Považská Bystrica - PodvažieSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kňažko, A.
527.DPŠtúdia premostení diaľnicÁroch, R.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
528.DPŠtúdia rýchlostnej cesty (presná lokalizácia podľa podkladov)Kapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kovalik, P.
529.DPTechnické múzeumHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bognárová, V.
530.BPTestovanie presnosti určenia výšky pomocou smartfónuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Brisuda, M.
531.BPTestovanie presnosti v určení polohy pomocou smartfónuKajánek, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klinga, D.
532.BPTestovanie súradnicových meracích strojovErdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
533.BPTestovanie terestrického laserového skenera Trimble TX5Erdélyi, J.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Benedik, M.
534.BPThe parameters of the cross section of rural roadsCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-CESvFPodrobnosti témy0 / 1--
535.BPTrhovisko SládkovičovoNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Smatana, F.
536.DPTvorba digitálnych modelov terénu z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Ivanková, B.
537.BPTvorba popisu na ortofotomapáchFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Brigant, P.
538.DPTvorba vrstevníc z dát leteckého laserového skenovaniaFencík, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Konštiak, P.
539.DPUbytovňa liečebno-výchovného sanatóriaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Virág, K.
540.DPUkazovatele kvality máp katastraHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kyseľ, P.
541.DPUmelecká škola - prestavbaDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Vaňková, M.
542.DPUmelecké centrumDlhý, D.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pellerová, N.
543.DPUniverzitná knižnicaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Szekeresová, R.
544.DPUniverzitná knižnicaHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bažík, D.
545.BPUplatnenie družicovej radarovej interferometrie na monitorovanie pohybov zemského povrchu vo vybranej lokalite na území SrbskaLeško, M.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kočonda, I. T.
546.DPÚprava klímy po zvýšení smogovej činnosti pomocou vegetačnej zložky.Stankoci, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
547.DPUrčenie parametrov gravimetrickej základnice Gánovce – Lomnický štítPapčo, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Novák, A.
548.BPUrčenie parametrov miestnej geodetickej sieteKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pénzešová, L.
549.DPVariantné spôsoby nakladania s odpadovými vodami v urbanizovanom územíHrudka, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Bytčánková, K.
550.DPVegetačné úpravy lesoparkuBelčáková, I.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Weberová, Z.
551.DPVerejná budovaChmúrny, I.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy2 / 2 Rusnačko, M.
Dunaj, D.
552.DPVetranie a čiastočná klimatizácia bytového domu s polyfunkciouStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Šivecová, M.
553.DPVetranie a požiarne vetranie podzemnej garážeStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Lazarčík, D.
554.DPVetranie a chladenie administratívnej budovyHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bartoš, M.
555.DPVetranie a klimatizácia komunitného centra s aplikáciou tepelného čerpadlaHurtíková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Zeglen, J.
556.DPVetranie halového objektu s chladným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kapusta, M.
557.DPVetranie halového objektu s prašným typom prevádzkyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Reľovský, F.
558.DPVetranie výrobných a skladových priestorov priemyselného objektu strojárenskej výrobyStraková, Z.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kollárik, P.
559.DizPVetrom spôsobený zvuk na fasádach budovBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
560.BPVíkendový domChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Vasilevska, M.
561.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Šubík, J.
562.BPVinárstvoŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
563.BPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Faltínková, L.
564.BPVinárstvoŠimkovičová, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Urban, R.
565.BPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Bašista, A.
566.DPVinárstvoMellner, D.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Reviľak, V.
567.BPVlhkostno teplotné modely v stavebných konštrukciáchMinárová, M.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)B-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Bošanská, B.
568.BPVodohospodárky plán MVE s tlakovou deriváciouDušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Klinčok, M.
569.BPVodohospodárske riešenie vodných plôch v krajineČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Považanová, B.
570.BPVodohospodársko energetický plán derivačnej MVE s tlakovou deriváciou.Dušička, P.Katedra hydrotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
571.BPVplyv konfigurácie stanovísk snímkovania na presnosť geometrie archeologických nálezovMarčiš, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Bujňáková, B.
572.DPVplyv navrhovaných technických opatrení na režim podzemných vôdBaroková, D.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
573.BPVplyv pohybu mechanizmov na stabilitu prekrytia skládky odpadovSlávik, I.Katedra geotechniky (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
574.BPVplyv pôdnej erózie na protipovodňovú funkciu malej vodnej nádržeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
575.BPVplyv pôdnej erózie na protipovodňovú funkciu malej vodnej nádržeValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
576.BPVplyv slnečného žiarenia na stabilitu prístrojaBajtala, M.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hipp, D.
577.DizPVplyv teplotných účinkov na železobetónové konštrukcieŠoltész, J.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)D-TKeIS4SvFPodrobnosti témy0 / 2--
578.BPVplyv zmeny klímy na režim prietokov na SlovenskuKohnová, S.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)B-STOPSvFPodrobnosti témy1 / -- Žideková, D.
579.BPVstupný areál Spišského hraduNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / -- Husár, D.
580.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy na zadanú stavbu.Ellingerová, H.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy2 / 4 Bacmaňák, J.
Bartoň, M.
581.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy stavby:Briatka, P.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Jaššo, M.
582.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Ivanová, B.
Sedláková, N.
Hudáková, D.
Štrba, J.
583.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebAntošová, N.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Hrúzik, P.
584.DPVybrané časti stavebno-technologickej prípravy staviebJuríček, I.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 5 Kosák, M.
Tisovský, A.
Bíro, M.
Jandurová, Ľ.
585.DPVybrané počítačovej techniky a nástroje na vizualizáciu obsahu a kvality katastrálneho operátuHudecová, Ľ.Katedra geodézie (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Smida, M.
586.DPVyhliadka na fjordyNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Kázik, M.
587.DPVyhliadková vežaSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bodon, L.
588.DPVyhliadková vežaSandanus, J.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
589.BPVyhliadková veža pri PiešťanochKiabová, E.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Mišányová, A.
590.DPVykurovanie a chladenie objektov s reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 2--
591.DPVykurovanie a chladenie objektov s reverzibilným tepelným čerpadlomFüri, B.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy0 / 1--
592.DPVykurovanie veľkopriestorových objektovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Chorvát, R.
593.DPVykurovanie/chladenie budov so zdrojmi na báze OZEKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Fila, S.
594.DPVýpočet a návrh teplovodnej vykurovacej sústavy pre blok A stavebnej fakultyTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Kollár, V.
595.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Pliešovský, J.
596.DPVýpočet a návrh nízkoteplovodnej veľkoplošnej vykurovacej sústavy so zdrojom tepla tepelným čerpadlomTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Mudrá, M.
597.DPVýpočet a návrh zdroja tepla na báze obnoviteľných zdrojov tepla s využitím stratifikácieTakács, J.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Beláková, M.
598.DPVýroba elektrickej energie malými veternými elektrárňami a fotovoltikou pre aplikáciu vykurovania, chladenia a prípravu teplej vody v budováchKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Lenčišová, V.
599.DizPVýskum a vývoj kombinovaných stavebno-energetických systémov pre nízkonákladové energeticky úsporné budovyKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)D-TTPB4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
600.DizPVýskum cirkadiánneho potenciálu fasádnych systémov budovHraška, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / ----
601.DPVýskum vývaru na hati VD Hričov na fyzikálnom modeliRumann, J.Katedra hydrotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Pavúček, M.
602.DPVysokoškolský internát BratislavaNádaská, Z.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy1 / 2 Smrek, J.
603.BPVýstavná halaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
604.DPVysúvaný most pri PrešovePaulík, P.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)I-NKSI-NKS-BIK, I-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / -- Gašpárek, J.
605.DPVýšková administratívna budova s dvojitou fasádouBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
606.BPVýšková budova PrahaKuráň, J.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy0 / 1--
607.BPVytýčenie bodov technológiou GNSSKyrinovič, P.Katedra geodézie (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Chovanec, Ľ.
608.DPVyuzitie geoinformačných technológii pri hodnotení zásob vody v povodiachSzolgay, J.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bača, R.
609.DPVyužitie aktívneho uhlia v úprave vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
610.DPVyužitie aktívnej tepelnej ochrany na vykurovanie/chladenie budovKalús, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / 2 Fodor, M.
611.DPVyužitie environmentálne akceptovateľných plastových materiálov na stavebné účely s prihliadnutím na ich teplotechnické a akustické parametreLedererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy1 / -- Hátaš, D.
612.DizPVyužitie fyzikálnej podstaty medzipriestoru dvojitej fasády pre tepelné čerpadlo s primárnou energiou vzduchBielek, B.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)D-TKPS4SvFPodrobnosti témy0 / 1--
613.BPVyužitie geotermálnej energie pri výstavbe hlbinných základov a tunelovFrankovská, J.Katedra geotechniky (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
614.DPVyužitie GIS pre správu zelene v mesteValent, P.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
615.BPVyužitie minimalizačných metód pri spracovaní meraní v geodéziiHábel, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
616.DPVyužitie procedúr SOFA na presné astronomické výpočtyHusár, L.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / ----
617.BPVyužitie prvotných dopravných údajov z centrály riadenia dopravy pre dopravno-inžinierske analýzySchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
618.DPVyužitie recyklovanych materiálov pri návrhu membránovych absorbérov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / ----
619.BPVyužitie sférických harmonických funkcií na modelovanie časových variácií globálneho gravitačného poľa ZemeBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)B-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
620.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov v krajjinnom inžinierstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
621.DPVyužitie voľne dostupných GIS a priestorových údajov vo vodnom hospodárstveČistý, M.Katedra vodného hospodárstva krajiny (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
622.DPVývoj a aplikácia softvérových nástrojov na výpočet solárnej radiácie v prostredí GISĎuračiová, R.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Jakócsová, V.
623.DPVývoj nástroja na výpočet solárnej radiácieFaixová Chalachanová, J.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy1 / -- Ondrišák, M.
624.BPVýznam vodných stavieb v spektre pozorovaných klimatických zmienBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Bartko, M.
625.DPVzdelávacie centrumŽilinský, J.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Luby, M.
626.DPVzdelávacie centrum a historický archívVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Žiška, M.
627.DPVzdialenosti v grafochStaneková, Ľ.Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)I-MPMSvFPodrobnosti témy1 / -- Mészárosová, R.
628.DPWellnessMaňková, L.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Dubová, D.
629.DPWignerov 3j symbol a jeho aplikácie vo fyzikálnej geodéziiBucha, B.Katedra geodetických základov (SvF)I-GAKSvFPodrobnosti témy0 / 1--
630.DPZadanie podľa podkladov súťaže Isover Saint-Gobain Multicomfot House Students Contest 2019Kuráň, J.Katedra architektúry (SvF)I-PSASvFPodrobnosti témy4 / 2 Kubánka, M.
Brašková, L.
Richter, M.
Fidlerová, L.
631.BPZachytávanie podzemných vôdBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / 1--
632.BPZákladná školaHartman, P.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 5 Franko, J.
633.DPZákladná umelecká školaVargová, A.Katedra konštrukcií pozemných stavieb (SvF)I-AKPSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kozáčiková, T.
634.BPZákladná umelecká školaChmelík, V.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Križan, N.
635.BPZákladná umelecká škola v SmoleniciachRuhig, R.Katedra architektúry (SvF)B-PSASvFPodrobnosti témy1 / 1 Jakubičková, J.
636.BPZásady dopravno-urbanistického návrhu prestupových uzloch verejnej hromadnej dopravy z hľadiska pešej dostupnostiSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 1--
637.DPZásady na stanovenie dopravného modelu pre stredne veľké mestá na SlovenskuSchlosser, T.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kupka, M.
638.BPZásobovanie pitnou vodou obceBarloková, D.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-VSHSvFPodrobnosti témy1 / 1 Kapolka, M.
639.DPZáverečná práca - BIMFuntík, T.Katedra technológie stavieb (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy4 / 4 Dillongh, M.
Kohút, R.
Miklošiová, B.
Haťapka, J.
640.DPZdroj tepla na biomasu pre zdravotné strediskoKoudelková, D.Katedra technických zariadení budov (SvF)I-TZBSvFPodrobnosti témy1 / -- Čerešňáková, K.
641.DPZhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov v meste Zlaté MoravceLukáčová, K.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy1 / -- Kukučková, K.
642.BPZhodnotenie bezpečnosti cestnej dopravy v okrese (podľa bydliska študenta)Kapusta, V.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 2 Kalužík, K.
643.DPZhodnotenie vplyvu 50 ročnej prevádzky nádrže Veľká Domaša na bezpečnosť priehradyBednárová, E.Katedra geotechniky (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy0 / 1--
644.BPZimná údržba pozemných komunikáciíCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy1 / 1 Maťaš, A.
645.DPZimný štadión v Spiškej Novej VsiSlivanský, M.Katedra kovových a drevených konštrukcií (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy1 / 1 Staňa, F.
646.DPZlepšenie podložia štrkovými piliermiStacho, J.Katedra geotechniky (SvF)I-NKSI-NKS-BIKSvFPodrobnosti témy0 / ----
647.DPZlepšenie priľnavosti medzi kamenivom a asfaltovým spojivom použitím prísadCápayová, S.Katedra dopravných stavieb (SvF)I-NKSI-NKS-DOSSvFPodrobnosti témy0 / 1--
648.BPZmäkčovanie a stvrdzovanie vodyIlavský, J.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)B-KKPSvFPodrobnosti témy0 / ----
649.DPZrážkovo-odtokové procesy v povodí urbanizovaného územia s ohľadom na zmenu klímyHolubec, M.Katedra zdravotného a environmentálneho inžinierstva (SvF)I-VSHSvFPodrobnosti témy3 / -- Jurgówski, R.
Bulík, M.
Michalec, M.
650.DPZvukovopohltivé vlastnosti vybraných materiálov a ich kompozitov.Ledererová, M.Katedra materiálového inžinierstva (SvF)I-TSSvFPodrobnosti témy0 / ----
651.BPŽelezobetónová konštrukcia budovyLaco, K.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy0 / 3--
652.BPŽelezobetónová stropná konštrukciaBorzovič, V.Katedra betónových konštrukcií a mostov (SvF)B-IKDSvFPodrobnosti témy3 / 3 Krížik, V.
Herda, R.
Kosa, D.