26. 10. 2020  11:04 Demeter
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | B | Ch | I | P | S | Š | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Biokeramické kompozity na báze hydroxyapatitu/difosforečnanu trivápenatého
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
2.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
3.DPBiokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--