24. 2. 2020  14:12 Matej
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedoucí tématu:

* | B | Ch | I | M | P | S | V

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPBiokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
2.BPCharakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácieSmrčková, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
3.DPCharakterizácia hydratačných produktov zo špeciálnych spojív na báze alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
4.BPInovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
5.BPMapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
6.DisPMateriálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-TS4SvFPodrobnosti tématu0 / 2--
7.DisPMateriálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
8.DisPMateriálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
9.BPMikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálovHajdúchová, Z.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
10.DPMorfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
11.BPPríprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.Janek, M.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
12.DPPríprava a vlastnosti anorganicko-polymérnych kompozitov pre 3D tlač keramických súčiastok.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-PSPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
13.BPPríprava eko-cementov pre špeciálne aplikáciePalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
14.BPStanovenie obsahu chloridov ako kľúčová podmienka predikcie životnosti konštrukčného betónu z hľadiska korózie oceľovej výstužeJanotka, I.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
15.BPSyntéza biokeramiky metódou riadeného samovznietenia Veteška, P.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
16.BPSyntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.Bača, Ľ.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DPSyntéza geopolymérnych spojívPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
18.DPVlastnosti a trvanlivosti portlandských cementov pripravených z alternatívnych surovínPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 2--
19.DisPVplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredíPalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPVývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkachKuzielová, E.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--