8. 8. 2020  5:20 Oskar
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | B | Ch | I | K | M | P | S | V | 3

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práceGarantujúce pracoviskoProgram
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.BP
Mapovanie morfológie povrchov kompozitných filamentov pre 3D tlač biokeramiky pomocou atómovej silovej mikroskopie.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
DizP
Materiálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.DizPMateriálové zloženie a vlastnosti ťažkých a samozhutňujúcich betónovOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
4.
BP
Mikroštruktúra a vlastnosti poréznych materiálov
Hajdúchová, Z.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
5.
DP
Morfológia povrchu biokeramiky zisťovaná atómovou silovou mikroskopiou.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--