28. 10. 2020  21:57 Dobromila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Fakulta:
Program:
Vedúci témy:

* | B | Ch | I | P | S | Š | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Biokeramické kompozity na báze hydroxyapatitu/difosforečnanu trivápenatého
Veteška, P.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
2.DPBiokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTIFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.
DP
Biokompatibilné filamenty pre 3D tlač kostných tkanív.
Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTIFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.BPCharakterizácia a možnosti aplikácie popola zo spaľovania tuhého komunálneho odpadu pre priemyselné aplikácieOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
5.BPInovatívne spracovanie druhotných surovín z ťažby mastenca.Bača, Ľ.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
6.
BP
Izolačné stavebné materiály – penobetónOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
7.
BPParametre spekania vs. tvarová stálosť keramických kompozitov pripravených prostredníctvom 3D tlače
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
8.
BP
Príprava a charakterizácia kompozitných filamentov pre 3D tlač náhrady kostných tkanív.
Janek, M.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
9.
DizP
Príprava a vlastnosti geopolymérnych cementových kompozitov založených na aluminosilikátových mineráloch a troske
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
10.
BP
Príprava nízkoenergetických cementov pre špeciálne aplikáciePalou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
11.
BPSyntéza CuAlO2 prášku sól-gél metódou.Bača, Ľ.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Syntéza progresívnych materiálov na báze bioskla pre aplikácie v medicíne
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
13.
DP
Štúdium hydratačných reakcií v mnohozložkových cementových kompozitov
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
14.
BP
Štúdium latentne hydraulických spojív pre sanačné aplikácie na historických objektoch
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 2--
15.
DPŠtúdium puzolánovej reaktivity hlinitokremičitanových materiálov používaných ako aktivačné prímesi hydratácie cementuOddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Tkáčová, K.
16.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Palou, M. T.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)D-ATEMFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
17.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-TS4
SvF
Podrobnosti témy
0 / 1
--
18.
DizP
Vplyv chemického zloženia betónu na jeho dlhodobú trvanlivosť v (ionizujúcom) ionizovanom prostredí
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
D-ATEM
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BP
Vplyv spekacej prísady na vysokoteplotné vlastnosti steatitovej keramiky
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Vplyv teploty a tlaku vodného paru na vývoj mikroštruktúry a vlastnosti cementu
Palou, M. T.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
DP
Vplyv teploty, tlaku a zloženia geotermálnej vody na vlastnosti cementových spojív
Kuzielová, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTIFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
22.DPVyužitie drevnej biomasy pri príprave zmesových cementov
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
DPVyužitie hydrotermálneho prostredia na syntézu špeciálnych keramických materiálov
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
24.BP
Využitie SEM a rtg.mikroanalýzy na štúdium štruktúry vlastnosti pokročilej keramiky
Lokaj, J.Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
25.BP
Vývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkach
Kuzielová, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BPVývoj zloženia a vlastností hybridného H-cementu v hydrotermálnych podmienkachKuzielová, E.
Oddelenie anorganických materiálov (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--