24. 10. 2020  14:53 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | D | E | F | H | K | N | O | P | S | V | Z

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou aktívneho uhlia
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
2.
BP
Degradácia liečiv nachádzajúcich sa v odpadových vodách pomocou železanov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
3.
BP
Ekologické obaly
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
4.DPElektrochemická degradácia organických polutantov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 2
Svobodová, K.
5.
BP
Elektrochemická degradácia organických polutantov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
6.
DP
Elektrochemické štúdium korózie materiálov vhodných pre MSR
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
7.
DP
Farmaká v odpadových vodách
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
8.BPHydrotalkityAmbrová, M.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DPKorózna odolnosť upravenej hliníkovej zliatiny AA 2024
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
10.
BP
Neštandardné farebné odtiene patiny na bronze
Zemanová, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
11.
BPOdpady vznikajúce pri výrobe batériíDanielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
12.
BPPCM – kompatibilita s konštrukčnými materiálmi
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
13.
BP
PCM – nádej pre opakované ukladanie tepelnej energie
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Spracovanie fotovoltických panelov po uplynutí ich doby životnosti
Danielik, V.
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
15.
BP
Stanovenie povrchu častíc oxidu hlinitéhoOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Viaczložkové katalyzátory pre alkalickú elektrolýzu vody
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
17.
BP
Vplyv zloženia vybraných nápojov na koróziu obalových materiálov
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Využitie tabletovaného železanu draselného na odstraňovanie špecifického znečistenia odpadových vôd
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
19.DPVývoj a využitie 3D tlačenej elektrochemickej cely na stanovenie mikropolutantov v prietokovom systémeOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy1 / -- Dakošová, O.
20.
BP
Vývoj elektrochemického biosenzora na detekciu SARS-CoV-2
Gál, M.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
DPVýznam použitia priemyselných hnojív a ekologické aspekty ich aplikácie
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Vzorkovanie kvapalných látokOddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Vzorkovanie tuhých látok
Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.BPZhodnocovanie elektronického odpaduHíveš, J.Oddelenie anorganickej technológie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--