25. 10. 2020  14:42 Aurel
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | K | M | P | Š | T

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.DP
Ab-initio interpretácia vlastností jednomolekulových magnetov
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
I-TCHEM-ANOCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
2.
BP
Komplexy prechodných kovov ako potenciálne protirakovinové liečivá
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.BP
Magnetizmus komplexov mangánu(III) s N4O2 hexadentátnymi ligandami
Pogány, L.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Mencáková, L.
4.
BPMagnetizmus komplexov niklu(II) s N4O2 hexadentátnymi ligandamiPogány, L.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Kulíšková, A.
5.BP
Magnetizmus komplexov železa(III) s NO2 tridentátnymi ligandami
Pogány, L.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
6.
BP
Príprava a fyzikálne vlastnosti koordinačných zlúčenín vykazujúcich magnetickú bistabilituOddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
7.
DP
Príprava a charakterizácia nikelnatých komplexov s chelátujúcim aminobenzimidazolovým ligandom
Kuchtanin, V.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCHFCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Varga, R.
8.BPPríprava Janusových mikromotorovŠípoš, R.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1
9.
BPŠtúdium meďnatých zlúčenín s vybranými biologicky aktívnymi ligandmi.Puchoňová, M.Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
DP
Štúdium mechanizmu fotochemickej redukcie železnatých klatrochelátov
Šípoš, R.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-ANOCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1
11.
BP
Teoretické štúdium spinového prechodu v dvojjadrových systémoch
Pavlik, J.
Oddelenie anorganickej chémie (ÚACHTM FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 2