12. 8. 2020  3:25 Darina
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | F | K | M | N | O | P | R | S | Š | T | Z

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.DizP
Aplikácia izokonverzných metód na štúdium stability, životnosti a degradácie materiálov
Cibulková, Z.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
2.
BP
Bioaktívne komplexy Ru a Fe s NO ligandom, redox a foto-chemická charakterizácia.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
3.
BP
Fikácia dusíka na biomimetických komplexoch železa: teoretické štúdium
Malček, M.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
4.
DP
Fotoaktívne nanomateriály na báze oxidov kovov – EPR štúdium
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DizP
Kompozitné a modifikované/dopované fotokatalyzátory na báze oxidov kovov
Brezová, V.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DizPMultiškálové metódy na štúdium štruktúry a dynamiky proteínovSládek, V.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
7.BPNanomateriály na báze grafénu: teoretické štúdiumMalček, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.
BP
Nové látky na báze metalokomplexov s protirakovinovým a antibakteriálnym efektom - štúdium mechanizmu ich účinku cez tvorbu reaktívnych foriem kyslíka
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-BIOT
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Oxidačné stavy a d-elektrónová štruktúra akvakomplexov prechodných kovovBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
10.
BP
Porovnanie izotermických a neizotermických metód predikcie životnosti organických materiálov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
11.
BP
Redoxne aktívne komplexy kovov ako katalyzátory pre produkciu energeticky bohatých materiálov
Darvasiová, D.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymiOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymiOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
14.
BP
Röntgenoštruktúrny výskum kryštalických látok s potenciálnymi liečivými účinkami.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
15.
BP
Spektroelektrochemické štúdium novo pripravených titánových komplexov derivátov kyseliny salicylovej s doplnkovými N- a O-ligandami
Lušpai, K.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Spektroskopické štúdium biologicky aktívnych látokDvoranová, D.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-POVYKO
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
17.
BP
Spektroskopické štúdium fotokalyzátorov
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
18.
BP
Spektroskopické štúdium koordinačných zlúčenín
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
19.
DizP
Štruktúra a dynamika oligomérov a polymérov v objemových stavoch a mezoškálovej limitácii anorganických matrícOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
D-FCH
D-MACH
--
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Štúdium entalpií disociácie O-C väzby metoxylovej skupiny v modelových a prírodných zlúčenináchOddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
21.DP
Štúdium entalpií disociácie vybraných väzieb vo fenolových zlúčeninách
Klein, E.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.
BP
Štúdium komplexov prechodných kovov a ich interakcia s CO2Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
23.
BP
Štúdium kryštálovej štrúktury metódami difrakcie RTG žiarenia
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DPŠtúdium termooxidačnej stability jedlých olejov pomocou neizotermických DSC meraní
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-FCHFCHPTPodrobnosti témy0 / ----
25.
BP
Štúdium termooxidačnej stability organických materiálov pomocou termoanalytických metód
Dubaj, T.
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.BPTeoretické štúdium parametrov vibronickej interakcieBreza, M.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
27.
BP
Zdroje a ich spracovanie na výrobu bionafty.
Kocsisová, T.Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--