15. 12. 2019  6:55 Ivica
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | A | B | C | D | E | Ch | I | K | M | N | P | R | S | V | Z

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.DPAlternatívna výroba esterov pomocou následných reakcií v reaktívno-destilačnej kolóneLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Paulenová, D.
2.BPAnalýza prístreku biokomponentov v procese katalytického krakovaniaVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Řežucha, M.
3.DPAutomatizovaný nástroj pre prirodzene bezpečnejší návrh chemických prevádzokJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Rosa, I.
4.DPBiokatalytická produkcia prírodných látok v hybridných systémochMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
5.DPCFD modelovanie prebublávaného miešaného reaktoraStopka, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Seitz, J.
6.BPDelenie azeotropickej zmesi extrakčnou destiláciouSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Holečková, A.
7.DPDelenie azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
8.DPDistribúcia síry o chlóru pri splyňovaní tuhého alternatívneho paliva (TAP) a návrh opatrení pre zníženie ich koncentrácií v procesnom plyneHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Hozová, B.
9.DPExperimentálne modelovanie výroby fenylacetaldehydu v dvojreaktorovom membránovom hybridnom systémeMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
10.BPExtrakčná destilácia azeotropickej zmesi v prítomnosti iónovej kvapalinyGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
11.DPCharacterisation and investigation of performance of membrane affinity chromatographic adsorbentKurák, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
12.DPCharakterizácia vybraných zložiek tuhého odpaduSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Svajčiak, P.
13.BPIntegrácia zdroja vodíka parným reformingom zemného plynu do energetického hospodárstva rafinérieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Hoppej, D.
14.DPKontaminanty v plyne získaný pyrolýzou tuhého alternatívneho paliva (TAP)Haydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Ballová, K.
15.DPMatematické a experimentálne modelovanie nehomogénnej lyofilizácieRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Štefaňák, J.
16.DPMatematické a experimentálne modelovanie výroby 2-metyl butan-1-olu a 3-metyl butan-1-olu z pribudliny a návrh spôsobu ich vzájomnej separácieTimár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Šály, J.
17.BPMateriálová a energetická bilancia lyofilizátoraRajniak, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Krošláková, S.
18.DPModelovanie a optimalizácia delenia produktov z katalytického krakovacieho reaktoraVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Furda, P.
19.BPNávrh adsorpčnej kolóny na sušenie vzduchuMarkoš, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
20.BPNávrh bioreaktora na kultiváciu CHO buniekAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Mišún, P.
21.BPNávrh hybridného reaktora na výrobu propyl-propionátu s integrovaným membránovým modulomMihaľ, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Valčičák, J.
22.BPNávrh jednotky na delenie pentánovo-hexánovej frakcieVariny, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Kondáš, R.
23.BPNávrh procesu na odstránenie ozónu v odplynoch z procesu bielenia buničiny kyslíkom a ozónom.Jelemenský, Ľ.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
24.BPNávrh technológie na výrobu etylamínovLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
25.BPNávrh technológie výroby vodíka zo zemného plynuLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Kodytek, R.
26.BPNávrh výroby koksového katalyzátora z tuhého zvyšku pyrolýzy pneumatíkHaydary, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Škulec, M.
27.BPNávrh zariadenia na úpravu vzduchuKurák, T.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Kilár, S.
28.BPNávrhový výpočet extraktora a separátora na regeneráciu extrakčného rozpúšťadlaSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Rapčanová, E.
29.BPPorovnanie výsledkov projekčného výpočtu súprúdovej a protiprúdovej trojčlennej odparky na zahusťovanie paradajkovej šťavy.Timár, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
30.DPPredikcia počtu mikroorganizmov pri výrobe parených syrovAčai, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
31.DPPríprava tyrozol beta-D-fruktofuranozidov imobilizovanou beta-fruktofuranozidázouAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Faktorová, M.
32.BPProdukcia celobunkového biokatylyzátora na produkcia laktónovIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
33.DPRegenerácia iónovej kvapaliny používanej na delenie azeotropickej zmesi alkohol – vodaGraczová, E.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
34.BPSkúmanie prípravy glykozidov tyrozolu s využitím hlbokých eutektických zmesíAntošová, M.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
35.DPVýroba dusíkatých hnojív reaktívnou absorpciou odpadného plynuJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Súth, R.
36.BPVýroba etylesteru kyseliny octovejLabovská, Z.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Móciková, B.
37.BPVýroba tiosíranu amónneho z odpadného plynuJanošovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Šandor, R.
38.DPVyšetrovanie stability celobunkovej cyklohexanón monooxygenázyIlleová, V.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Cabadaj, P.
39.DPVyužitie GPU výpočtov v chemickom a bezpečnostnom inžinierstveLabovský, J.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
40.DPZhodnocovanie odpadových materiálov prostredníctvom ich termického rozkladuSteltenpohl, P.Oddelenie chemického a biochemického inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-CHEIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Nagy, K.