19. 1. 2020  9:16 Drahomíra, Mário, Sára
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)


Aplikace zobrazuje seznam aktuálních a schválených témat, která jsou vypsána pod zvoleným pracovištěm nebo pod všemi jeho podřízenými pracovišti. Omezit výpis témat můžete podle následujících kritérií.

Pomocí následujícího filtru můžete omezit zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedoucí tématu:

* | B | D | E | I | K | M | N | O | P | S | Š | T | V | Z | 4

Poř.TypNázev tématuVedoucí práceGarantující pracovištěProgramUrčené proPodrobnostiObsazeno/MaxŘešitelé
1.BPBilancia spaľovne komunálneho odpaduHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Tulipánová, A.
2.BPBiologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
3.BPBiologická rozložiteľnosť vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Kollárová, K.
4.DPBioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
5.BPBioplasty - možný zdroj mikro a nanoplastov ?Mackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
6.DPDávkovanie koagulantu s obsahom železnatých iónov na elimináciu sulfidov z OV so zvýšeným obsahom CHSKImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
7.BPEkotoxikologický vplyv arzénu na vybrané druhy organizmovZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Czíferi, B.
8.DPInhibícia nitrifikácie v biologickom stupni MCHB ČOV Slovnaft, a.s.Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Kopcová, B.
9.DPKukuričný odpad ako substrát pre produkciu bioplynuHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Jankovičová, B.
10.BPMikroplasty – zdroje, výskyt a správanie sa v životnom prostredíMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Staňová, L.
11.DPMonitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
12.BPMonitoring spotreby drog a liečiv na hudovných festivaloch pomocou analýzy odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
13.DPMonitorovanie vybraných zlúčenín v odpadových vodách a odpadových plynoch z priemyselného podnikuPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Suroviaková, L.
14.DPMožnosť využitia nových typov nanomateríálov a mikrorobotov pri dočistení odpadových vôdMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Ľachká, K.
15.BPNakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
16.BPNakladanie s fermentačným zvyškom z bioplynových stanícHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
17.DPNávrh a prevádzka čistiarní odpadových vôd vo vysokohorských podmienkachImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Huňačková, M.
18.DPNávrh a uvedenie do prevádzky koreňovej čistiarne odpadových vôdImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Lichá, M.
19.BPNávrh technológie úpravy vody pre priemyselný podnik s vlastným zdrojom vodyZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
20.DPNové možnosti vybraných typov nanomaterialov pri čistení vôd a ich možná toxicitaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Suja, A.
21.BPOdhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Lojdl, B.
22.BPOdhad bioplynového potenciálu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadovHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOPOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
23.DPOdstraňovanie arzénu z vôd adsorpciou v reaktore s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Balážová, G.
24.BPOdstraňovanie fosforu z odpadovej vodyDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 2 Jagnešáková, M.
25.DPOdstraňovanie fosforu z odpadovej vody a možnosti jeho opätovného využívaniaDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Petrová, A.
26.BPOdstraňovanie trojmocného arzénu z vôd procesom adsorpcieZakhar, R.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Chrenák, J.
27.DPOptimalizácia prevádzky kontinuálnej zahusťovacej nádržeDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
28.BPOrtuť ako potenciálny inhibítor procesu nitrifikácie v priemyselných čistiarňach odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
29.DPPokročilé postupy kapsulácie železanov a jeho využitie pri degradácii liečiv, drog a ich metabolitov v odpadových vodáchMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Tamášová, K.
30.BPPrestup liečiv a drog z pôdy do poľnohospodárskych rastlínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Brunčáková, L.
31.DPPríprava nanoželeza a nanomagnetitu a ich použitie pri odstraňovaní arzénu z vôdDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Dudková, A.
32.BPProblematika nitrifikácie v odpadových vodách s nízkou neutralizačnou kapacitouBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHIFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
33.DPProcesy s využitím ozónu pri degradácii a detoxikácii vybraných chlórovaných pesticídovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Dioszeghy, F.
34.DPSledovanie kvality pracovného a vonkajšieho ovzdušia pri výrobe plastových obalovPopovičová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Galovičová, M.
35.DPSorpcia ako spôsob dočisťovanie farmaceutík z odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Varjúová, D.
36.BPSúčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SRHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
37.BPSúčasnosť a perspektíva spracovania čistiarenských kalov v SRHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
38.DPSušenie a pyrolýza ako prostriedky na odstraňovanie farmaceutík z čistiarenských kalovBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Šefčíková, T.
39.DPŠtúdium možností znižovania inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
40.DPŠtúdium možností znižovania inhibičného vplyvu síry na anaeróbne procesyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
41.DPŠtúdium poloprevádzkového rekarbonizačného reaktora s fluidizovanou vrstvouDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Farkaš, A.
42.DPToxicita a degradácia cigaretových ohorkov a ich vplyv na životné prostredieŠkulcová, A.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Drgoncová, K.
43.BPToxicita vybraných chlórovaných pesticídov a ich degradačných produktovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
44.BPÚprava zeolitov pre účely sorpcie farmaceutík z odpadových vôdBodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Hrancová, N.
45.DPVplyv farmaceutík na respirometrickú aktivitu čistiarenského kalu.Bodík, I.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Varšová, P.
46.DPVplyv priamej a nepriamej reakcie ozónu pri degradácii vybraných chlórovaných pesticídovDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
47.DPVýskum procesov v hybridnom reaktore pre reakcie v kvapalnej a plynnej fázeDerco, J.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
48.BPVýskyt liečiv a drog v povrchových vodách SlovenskaMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Mičiaková, J.
49.DPVysokoúčinná nitritácia ako alternatívny proces odstraňovania dusíkaDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Bavaresco, N.
50.DPZhodnotenie možností zlepšenia kvality banských vôd na ústí štôlneDrtil, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / -- Bienská, Z.
51.BPZhodnotenie vplyvu dávkovania koagulantu s obsahom železnatých iónov na OV v kanalizačnej vetve s priemyselným producentomImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Lukáč, T.
52.BPZhodnotenie vplyvu dávkovania koagulantu s obsahom železnatých iónov na OV v kanalizačnej vetve s priemyselným producentomImreová, Z.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / 1--
53.BPZnižovanie inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
54.BPZnižovanie inhibičného vplyvu dusíka na anaeróbne procesyHutňan, M.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)B-BIOTFCHPTPodrobnosti tématu0 / ----
55.DP4. Výskyt vybraných liečiv a drog v odpadových, povrchových a pitných vodách Slovenska a ich možný prienik do vodných a poľnohospodárskych rastlínMackuľak, T.Oddelenie environmentálneho inžinierstva (ÚCHEI FCHPT)I-TOZPFCHPTPodrobnosti tématu1 / 1 Buláková, A.