26. 5. 2020  12:45 Dušan
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | D | E | F | G | H | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DPDecentralizované strojové učenie a optimalizáciaKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
2.BPDigitálne dvojča výmenníka tepla
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Homolová, L.
3.
DizP
Distribuované a decentralizované optimálne riadenie a strojové učenie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
4.DPEnergeticky efektívne riadenie doskového výmenníka teplaOravec, J.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
5.BP
Experimentálna prevádzka membránového procesu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
Žabková, A.
6.BP
Fotovoltický panel s automatickým natáčaním za zdrojom svetla
Kalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
7.DP
Fuzzy riadenie laboratórneho procesu
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DP
Garantovaná identifikácia a jej využitie pre hybridné modelovanie
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
9.BPHravé vizualizácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
10.
DizP
Hybridné modelovanie a použitie neurčitých modelov pre optimalizáciu procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.DPLEGO Mindstorms NXTValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
12.BP
LEGO Mindstorms NXT
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 3
--
13.DPLEGO Mindstorms NXT z pohľadu priemyselného riadeniaValo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPTPodrobnosti témy
0 / 3
--
14.
BPMatematické modelovanie a riadenie bioreaktoraKvasnica, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOTFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
15.
DizP
Množinové riadenie nelineárnych systémov
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
16.
BPModelovanie a riadenie chemických reaktorov s premenlivou rýchlosťou reakcie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
17.BPModelovanie a riadenie fermentačného reaktora
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOTFCHPTPodrobnosti témy
1 / --
18.BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.
BPModelovanie laboratórnej destilačnej kolónyPaulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-BIOPOTFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
BP
Modelovanie laboratórnej destilačnej kolóny
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Smetana, M.
22.BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Paulen, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-BIOPOT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
BP
Modelovanie laboratórnej membránovej separácie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
25.
BPModelovanie rúrkového chemického reaktoraOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DPNávrh a konštrukcia človekom ovládaného vzdialeného robotického manipulátoraKalúz, M.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
27.
DP
Návrh robustných regulátorov pomocou µ-syntézy.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
28.
DP
Nelineárne prediktívne riadenie rotačného kyvadla
Klaučo, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / 1
29.
BP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/SimulinkČirka, Ľ.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
30.
DP
Online návrh blokovej schémy pre Matlab/Simulink
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
31.
BP
Optimálny návrh experimentov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
32.
DPOptimálny návrh experimentovOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
33.
DizP
Plánovanie a riadenie rozľahlých systémov založené na optimalizácii
Kvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
34.BPPotravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
35.BP
Potravinársky automat
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-POVYKO
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
36.
DP
Potravinársky automat
Valo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPTPodrobnosti témy0 / 2--
37.BP
Prediktívna dátová analytika s využitím strojového učenia
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
38.
DP
Prediktívna dátová analytika založená na skrytých Markovových modelochKvasnica, M.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
39.
DizPPrediktívne regulátory s nízkou implementačnou zložitosťouOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
40.
BP
Prediktívne riadenie procesov chemickej technológie v prostredí Neural Network Toolbox Matlabu
Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
41.DP
Prediktívne riadenie laboratórneho procesu neutralizácie
Oravec, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Slávik, M.
42.DP
Riadenie systémov metódou "gain scheduling"
Vasičkaninová, A.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
43.
DizP
Robustné prediktívne riadenie chemických a biochemických procesovOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
44.
DP
Rýchle nelineárne prediktívne riadenie
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
45.
DP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnín
Valo, R.
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
46.
BP
Sledovanie teplôt plošne skladovaných zrnínValo, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
47.
DP
Statická a dynamická optimalizácia virtuálnych elektrární
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
48.BPTvorba dynamických webových stránok
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1 Chowaniecová, D.
49.DP
Tvorba Edukačných Zariadení
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHPFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 5
--
50.
BP
Tvorba Edukačných Zariadení
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHPFCHPTPodrobnosti témy0 / 5--
51.
BP
Tvorba Edukačných ZariadeníOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy
0 / 5
--
52.
DP
Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Paulen, R.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
53.
BP
Výpočtovo-nenáročné metódy pre garantovaný odhad
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
B-AIMCHP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
54.
DizP
Výskumno-vzdelávacie vzdialené laboratóriá pre riadenie technologických procesov
Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)D-RP
D-RPxA
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
55.
DP
Vývoj softvéru na výpočet chemických vlastností látok
Oravec, J.Oddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy1 / --
56.
DP
Webová vizualizácia procesných údajovOddelenie informatizácie a riadenia procesov (ÚIAM FCHPT)
I-AICHP
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1