9. 8. 2020  0:46 Ľubomíra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | E | H | Ch | K | N | P | R | S | Š | T | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
BP
Analýza metylesterov rastlinných olejov pre prípravu biopalívHájeková, E.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DP
Aromatizácia ľahkých alkánov na hierarchických zeolitochOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.BPExtrakcia lignínu rôznymi rozpúšťadlamiOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
4.
BP
Heterogénna katalytická oxidácia cyklických ketónov v kvapalnej fáze
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2--
5.BPHierarchicky štruktúrované materiály – rekryštalizácia zeolitovHorňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.
BP
Chemická dealuminácia zeolitov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
7.
DP
Katalytická konverzia etanolu na priemyselne významné nenasýtené uhľovodíky
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
8.BP
Katalytická oxidácia cyklických ketónov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
DP
Katalytická oxidácia hemicelulózy na organické kyseliny
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.
BP
Katalytická oxidácia propénu v plynnej fázeOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
11.
BP
Nové postupy prípravy kyseliny adipovej
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
12.
DP
Premena ľaničníkového oleja na palivá v procese fluidného katalytického krakovania – štúdium v MAT – mikroaktivitnom teste
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
BP
Premena rôznych frakcií priemyselných odpadov na palivá v procese fluidného katalytického krakovania
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.BPPreskúmanie vzťahu medzi indexom lomu a obsahom FAME v bionafte z laničníkového oleja.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BP
Priama konverzia metánu na aromatické uhľovodíky na zeolitoch
Horňáček, M.Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Príprava a charakterizácia hydrotalcitov využiteľných pri konverzii rastlinných olejov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
17.
BP
Príprava biomonoméru kyseliny mliečnej nanočasticovými katalyzátormi
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
18.
BP
Príprava cyklopentylmetyléteru použitím heterogénnych katalyzátorov
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
19.DPPríprava éterov v prítomnosti heterogénnych katalyzátorovOddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
20.
BP
Recyklácia plastov použitím dvojstupňového termicko-katalytického procesu krakovaniaVasilkovová, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
21.
BP
Stanovenie zásaditých vlastností hydrotalcitovHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
22.BP
Syntéza a charakterizácia katalyzátorov pre transformáciu lignínu
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Štúdium termokatalytického rozkladu biomasy v mikroreaktore spojenom so systémom GC-MS
Kaszonyi, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
24.
DizP
Štúdium termokatalytického rozkladu lignocelulózových poľnohospodárskych odpadovKaszonyi, A.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
D-OTTPFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
25.DizP
Termicko-katalytická konverzia odpadných polyalkénov na chemikálie a palivá
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
D-OTTP
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
DP
Termicko-katalytický rozklad odpadových plastov za tvorby C3 a C4 uhľovodíkov
Vasilkovová, B.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
27.
BP
Testovanie možnosti odsírenia uhľovodíkových frakcií adsorpciou na hlinkáchHorňáček, M.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
28.
BP
Transformácia bioetanolu na priemyselne významné monoméry
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy
0 / --
--
29.
DP
Vývoj a testovanie laboratórneho reaktora na katalytické krakovania rastlinných olejovHájeková, E.
Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
I-CHTI
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--