11. 7. 2020  22:12 Milota
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | B | C | D | E | Ch | K | N | P | R | S | Š | T | V

Por.
Typ
Názov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/MaxRiešitelia
1.
DP
Amidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivitaOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
2.
DizP
Bezprecedentné zmiešané kaplingyOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
3.
DizPCielené syntézy prírodných látok a ich analógovBella, M.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / ----
4.
DizP
Denné svetlo ako bezkonkurenčný iniciátor nových chemických reakciíJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 2
--
5.DizPEfektívna syntéza a senzorické vlastnosti nových vonných molekúlSzolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
DP
Chemoselektívne redukcie v stereoselektívnej syntéze prírodných látokJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
7.DizP
Karbonylácie v syntéze heterocyklických prírodných látok
Gracza, T.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
8.
DizP
Kontinuálne transformácie v syntéze heterocyklických zlúčenínOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
9.
DizP
Kryštalizácia ako hnacia sila pre stereoselektívnu syntézuJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--FCHPTPodrobnosti témy0 / 2
--
10.DPKryštalizácia ako hnacia sila v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónovJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
11.
DizP
Nanomateriály na báze furánových derivátov pre medicínske využitie
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
12.DizP
Nové prístupy v syntéze analógov polyhydroxylovaných indolizidínových alkaloidov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.
DizP
Polysubstituované deriváty kyseliny pyroglutámovej. Stereoselektívna cyklizácia a využitie v syntéze biologicky účinných substancií.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
14.DizP
Praktická syntéza antibiotík účinných voči najnebezpečnejším bakteriálnym patogénom
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 2
--
15.
BP
Príprava a reakcie 3-oxo-1-nitrobutánu
Milata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
DP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
17.
DizP
Príprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklov
Milata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)D-ORGCH
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
18.
BPPríprava deuterovaných chinolónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
19.DP
Príprava deuterovaných chinolónov
Milata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
20.
DP
Príprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntéze
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
21.
DizPRiadená radikálová fotopolymerizácia vinylových monomérov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
22.
DP
Stereoselektívna syntéza β-aminokyselín
Jakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
23.DP
Stereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
24.DP
Stereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1
--
25.
DP
Stratégie stereoselektívnej aza-Henryho reakcii založené na kryštalizáciiJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
26.
BP
Syntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivitu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
27.BP
Syntéza analógov berkeleylaktónu A
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
28.
DizPSyntéza a stereoselektívne reakcie chirálnych indolizidinolov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
29.
BPSyntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciuVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-BIOT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
30.
BP
Syntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
31.
DP
Syntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
32.
DP
Syntéza a vlastnosti TEMPO/PROXYL konjugátov
Szolcsányi, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEMI-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
33.
DizP
Syntéza biologicky aktívnych indolizidínových derivátovBella, M.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
34.
DizP
Syntézy komplexných zlúčenín v kontinuálnom reakčnom systéme
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
35.DizP
Štúdium dimerizácie bioaktívnych fenolických látok
Mastihubová, M.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
D-ORGCH
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
36.
BPTetrasubstituované pyrazoly - príprava a vlastnostiMilata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
37.
DPTotálna syntéza heterokornolu DOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
38.DP
Totálna syntéza jaspínu B v kontinuálnom prevedení
Koóš, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
I-TCHEM
I-TCHEM-OCH
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
39.
BP
Transformácie syntetického chameleónuJakubec, P.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
40.
BPVyužitie aktivovaných systémov v organickej syntéze heterocyklovOddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
41.
DP
Využitie aktivovaných systémov v organickej syntéze heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--