15. 12. 2019  11:41 Ivica
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Vedúci témy:

* | A | Ch | K | P | S | T | V

Por.TypNázov témyVedúci práceGarantujúce pracoviskoProgramZameranieUrčené prePodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.DPAmidy beta-substituovanej pyroglutámovej kyseliny - syntéza a biologická aktivitaBerkeš, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Pinčeková, L.
2.DPChemoselektívne redukcie v stereoselektívnej syntéze prírodných látokJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Valachová, D.
3.DPKryštalizácia ako hnacia sila v syntéze enantiomérne čistých α-aminokyselín a β-aminoketónovJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Čierna, M.
4.BPPríprava a reakcie 3-oxo-1-nitrobutánuMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
5.DPPríprava a vlastnosti nových fluórovaných chromogénnych heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
6.BPPríprava deuterovaných chinolónovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
7.DPPríprava deuterovaných chinolónovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
8.DPPríprava 5-metylén-1,3-oxazolidín-2-ónov a ich využite v syntézeZáborský, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Petrovičová, Ľ.
9.DPStereoselektívna syntéza β-aminokyselínJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Veselý, S.
10.DPStereoselektívna syntéza bioaktívnych aminofuroindolizidínovMarchalín, Š.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Fraňová, P.
11.DPStereoselektívne syntézy nových spiroindolizidinolovŠafař, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Cvečko, M.
12.DPStratégie stereoselektívnej aza-Henryho reakcii založené na kryštalizáciiJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gerža, P.
13.BPSyntetické využitie 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrachlórbenzénu a 1,4-dikyano-2,3,5,6-tetrafluórbenzénu na prípravu nových heterocyklov vykazujúcich opto-elektronické vlastnosti a biologickú aktivituVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Deme, J.
14.BPSyntéza analógov berkeleylaktónu ACaletková, O.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Plaskoňová, B.
15.BPSyntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciuVégh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-BIOT--FCHPTPodrobnosti témy1 / -- Sater, M.
16.BPSyntéza a syntetické využitie tri- a tetrasubstituovaných N-perfluórfenylpyrazolov na prípravu nových zlúčenín vykazujúcich agregáciou indukovanú fluorescenciu Végh, D.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / ----
17.DPSyntéza a vlastnosti acyklických analógov lilakových aldehydovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Dacho, V.
18.DPSyntéza a vlastnosti TEMPO/PROXYL konjugátovSzolcsányi, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gurská, M.
19.BPTetrasubstituované pyrazoly - príprava a vlastnostiMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
20.DPTotálna syntéza heterokornolu DMarkovič, M.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gettler, J.
21.DPTotálna syntéza jaspínu B v kontinuálnom prevedeníKoóš, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy1 / 1 Gavenda, M.
22.BPTransformácie syntetického chameleónuJakubec, P.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
23.BPVyužitie aktivovaných systémov v organickej syntéze heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
24.DPVyužitie aktivovaných systémov v organickej syntéze heterocyklovMilata, V.Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)I-TCHEMI-TCHEM-OCHFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--