1. 10. 2020  9:47 Arnold
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Program:

* | A | P

Por.
TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Určené pre
PodrobnostiObsadené/MaxRiešitelia
1.
BP
Aktivované alkény ako prekurzory smart heterocyklov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)B-CHEMATFCHPTPodrobnosti témy0 / 1--
2.
BP
Príprava deuterovaných chinolónov
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
3.BP
Príprava selénových a sírnych analógov purínu
Milata, V.
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
4.
BP
Príprava selénových a sírnych analógov purínu
Oddelenie organickej chémie (ÚOCHKP FCHPT)
B-CHEMAT
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--