29. 10. 2020  21:45 Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)


Aplikácia zobrazuje zoznam aktuálnych a schválených tém, ktoré sú vypísané pod zvoleným pracoviskom alebo pod všetkými jeho podriadenými pracoviskami. Obmedziť výpis tém môžete podľa nasledujúcich kritérií.

Pomocou nasledujúceho filtra môžete obmedziť zobrazované záznamy.

Typ práce:
Program:
Zameranie:
Vedúci témy:

* | A | B | E | F | I | K | M | P | R | S | V

Por.TypNázov témy
Vedúci práce
Garantujúce pracovisko
Program
Zameranie
Určené pre
Podrobnosti
Obsadené/Max
Riešitelia
1.
DP
Antibakteriálne nanovlákna na báze halloyzitu a biodegradovateľných polymérov pre aplikácie v medicíne
Khunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
2.BPAntibakteriálne polymérne nanokompozity na báze biodegradovateľných polymérov a halloyzituKhunová, V.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
3.DPAplikácia biopolymérov do kaučukových zmesí
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
4.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi na báze polyesterov z obnoviteľných zdrojov pre medicínske aplikácie
Feranc, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
5.
DP
Biodegradovateľné polymérne zmesi pre technológiu vyfukovaniaOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
6.
BPBiopolymérne matrice potenciálne využiteľné pre medicínske aplikácieVašková, I.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
7.
BPBiopolyméry ako zložky gumárskych zmesíHudec, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--
8.
DP
Ekologické fóliové materiály s vysokou hodnotou prieťažnosti
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
9.
BP
Farbenie vlákien zo zmesí PLA/PHB
Ujhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1--
10.
DP
Inžinierstvo kostného tkaniva
Vašková, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-BBT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1
--
11.
DPKeramické kompozitné materiály pre medicínske využitie
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
12.DPKoloristické vlastnosti vlákien zo zmesí polymérov z obnoviteľných zdrojovUjhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSPxAI-PSPxA-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
13.DP
Kompozitné materiály na báze biodegradovateľných polymérov vhodné pre 3D tlač
Feranc, J.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
14.
BP
Kompozity na báze elastomérnej matrice a magneticky mäkkého plniva
Kruželák, J.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / ----
15.
DP
Morfológia a vlastností PLA/PHB vlákien pripravených diskontinuálnym procesom
Ujhelyiová, A.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / 1
--
16.
BP
Možnosti materiálovej recyklácie fóliových typov biodegradovateľných polymérnych zmesí na báze biopolyesterov
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT--
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / -- Babejová, L.
17.
DPPolymérne kompozity s účinkami tienenia elektromagnetického žiarenia
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy
1 / 1
Vaseková, A.
18.
DP
Príprava vlákien z obnoviteľných zdrojovHricová, M.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
19.
DP
Recyklácia viacvrstvových fólií
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / 1
20.
BP
Reologické vlastnosti gumárskych zmesí
Hudec, I.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy
0 / --
--
21.
DP
Sírne a peroxidové vulkanizačné systémy aplikované pri sieťovaní elastomérnych matrícOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
22.
BP
Vlákna na báze kyseliny polymliečnej
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)B-CHEMAT--FCHPTPodrobnosti témy
0 / 1
--
23.
BP
Vplyv podmienok prípravy na morfológiu a vlastnosti vlákien z PLA/PHB zmesíUjhelyiová, A.
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--
FCHPT
Podrobnosti témy0 / 1--
24.
DP
Vplyv reaktívnych aditív na biodegradovateľné zmesi typu PLA/PHBOddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPT
Podrobnosti témy0 / --
--
25.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti modelových zmesí PLA/PHB obsahujcich amorfný typ PLA
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKGFCHPTPodrobnosti témy1 / -- Pružincová, L.
26.
DP
Vplyv viacnásobného spracovania na vlastnosti zmesí biodegradovateľných zmesí obsahujúcich rôzny typ PLA
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
I-PSP
I-PSP-PKG
FCHPTPodrobnosti témy1 / --
27.DP
Vplyv viacnásobného spracovania 3D filamentov na ich výsledné vlastnosti
Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)I-PSPI-PSP-PKGFCHPT
Podrobnosti témy
1 / --
28.
BPVplyv vybraného typu reaktívneho aditíva na výsledné vlastnosti biodegradovateľných polymérnych zmesíOmaníková, L.Oddelenie plastov, kaučuku a vlákien (ÚPSP FCHPT)
B-CHEMAT
--FCHPTPodrobnosti témy0 / --
--